Tăng cường hứng thú học tập cho học sinh yếu kém thông qua dạy học chương oxi – lưu huỳnh lớp 10 trường trung học phổ thông nguyễn thái học

Tăng cường hứng thú học tập cho học sinh yếu kém thông qua dạy học chương oxi lưu huỳnh lớp 10 trường trung học phổ thông nguyễn thái học

Tăng cường hứng thú học tập cho học sinh yếu kém thông qua dạy học chương oxi – lưu huỳnh lớp 10 trường trung học phổ thông nguyễn thái học
... sở lí luận thực tiễn vấn đề tạo hứng thú học tập cho HS yếu Chương Tạo hứng thú học tập cho HS yếu dạy học chương OxiLưu huỳnh, hóa học 10 trung học phổ thông Chương Thực nghiệm sư phạm Kết luận ... động lực học tập thực cần thiết, HS yếu Xuất phát từ lí chọn đề tài nghiên cứu: Tăng cường hứng thú học tập cho HS yếu thông qua dạy học chương Oxi- Lưu huỳnh lớp 1 0trường THPT Nguyễn Thái Học Lịch ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGÔ THỊ THANH HOA TĂNG CƢỜNG HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH YẾU KÉM THÔNG QUA DẠY HỌC CHƢƠNG OXI - LƢU HUỲNH LỚP 10 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN...
 • 13
 • 92
 • 0

Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá sự phát triển năng lực tự học, năng lực phát hiệngiải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo của học sinh thông qua dạy học Hóa học chương halogen và chương oxi lưu huỳnh lớp 10 trường THPT Tỉnh Xiêng Khoảng của nướ

Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá sự phát triển năng lực tự học, năng lực phát hiệngiải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo của học sinh thông qua dạy học Hóa học chương halogen và chương oxi – lưu huỳnh lớp 10 trường THPT Tỉnh Xiêng Khoảng của nướ
... phương pháp kiểm tra đánh giá phát triển lực tự học, lực phát hiện-giải vấn đề lực sáng tạo học sinh thông qua dạy học Hóa học chương halogen chương oxi lưu huỳnh lớp 10 trường THPT Tỉnh Xiêng Khoảng ... tập đề kiểm tra để kiểm tra kiến thức, kĩ phát triển số lực học sinh dạy học hóa học (phần hóa học lớp 10) Kiến nghị phương pháp sử dụng đề kiểm tra dạy học hóa học lớp 10 trường THPT tỉnh ... luận việc kiểm tra đánh giá dạy học hóa học, việc đánh giá lực học sinh như: Năng lực tự học, lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo 4.2 Bước đầu xây dựng công cụ đánh giá số lực học sinh THPT 4.3 Xây...
 • 177
 • 173
 • 2

Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống bài tập liên quan đến bài tập thực tế về bảo vệ môi trường chương halogen, chương oxi lưu huỳnh lớp 10 nâng cao

Góp phần giáo dục môi trường cho học sinh thông qua hệ thống bài tập liên quan đến bài tập thực tế về bảo vệ môi trường chương halogen, chương oxi  lưu huỳnh lớp 10 nâng cao
... truyền giáo dục môi trờng cho học sinh Chính lý chọn đề tài: Góp phần giáo dục môi trờng cho học sinh thông qua hệ thống tập liên quan đến thực tế bảo vệ môi trờng chơng halogen, oxi lu huỳnh lớp ... thực nghiệm 19 1.4.3 Sử dụng tập liên quan đến thực tiễn giáo dục bảo vệ môi trờng 19 Chơng : Hệ THốNG BàI TậP LIÊN QUAN đến thực tế bảo vệ môi trờng chơng halogen, chơng oxi lu huỳnh ... chức thực giáo dục bảo vệ môi trờng lớp nh lớp Trong hình thức việc sử dụng tập hoá học liên quan đến thực tiễn có tác dụng lớn góp phần giáo dục môi trờng cho học sinh 21 Chơng Hệ thống tập...
 • 86
 • 717
 • 6

tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hoá học - khi dạy chương oxi - lưu hùynh (lớp 10- Ban nâng cao)

tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong  dạy học hoá học - khi dạy chương oxi - lưu hùynh (lớp 10- Ban nâng cao)
... hành nghiên cứu đề tài : Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hoá học - dạy chương oxi - lưu hùynh (lớp 1 0- Ban nâng cao) ” Khách thể đối tượng nghiên cứu 2.1 Khách thể nghiên cứu : ... trình dạy học hoá học trường THPT Việt Nam 2.2 Đối tượng nghiên cứu : Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hoá học - chương oxi lưu huỳnh (lớp 10 - Ban nâng cao) Mục đích nghiên cứu Nghiên ... Do đó, vấn đề Rèn luyện lực sáng tạo cho học sinh dạy học hóa học thật đáng coi trọng Những quan niệm lực sáng tạo học sinh: Từ sở có quan niệm lực sáng tạo học sinh sau : - Năng lực tự chuyển...
 • 153
 • 950
 • 22

Giáo dục môi trường cho học sinh thông qua bài giảng tích hợp nội dung giáo dục môi trường chương oxi lưu huỳnh lớp 10 nâng cao

Giáo dục môi trường cho học sinh thông qua bài giảng tích hợp nội dung giáo dục môi trường chương oxi  lưu huỳnh lớp 10 nâng cao
... hidro peoxit thực tế + Viết đợc phơng trình phản ứng hóa học minh họa B Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Tranh ảnh liên quan đến vai trò bảo vệ phá huỷ tầng O3 Học sinh : ôn lại oxi C Tiến ... TCH HP GIO DC MễI TRNG CHO HC SINH CHNG OXI LU HUNH 2.1 Phõn tớch c im chng oxi lu hunh Chng oxi lu hunh cú v trớ quan trng chng trỡnh hoỏ hc lp 10 núi riờng v c bit quan trng ton b chng hoỏ ... oxi cho cỏ + O2 cn thit cho s sng v s chỏy th Nh vy, oxi cú nhiu ng dng + Sn xut O2 phc v cho cụng nghip -GV: yờu cu hc sinh nghiờn cu SGK mc IV ng dng v nờu cỏc ng dng ca oxi - GV: cung cp cho...
 • 82
 • 863
 • 10

một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hóa học chương oxi lưu huỳnh lớp 10 với đối tượng học sinh trung bình yếu

một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hóa học chương oxi lưu huỳnh lớp 10 với đối tượng học sinh trung bình yếu
... kỹ chương OXI- LƯU HUỲNH” lớp 10 ban 49 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHO HS TBY CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH HOÁ HỌC LỚP 10 BAN CƠ BẢN 2.1 Những biện pháp nâng cao hiệu dạy học ... biện pháp nâng cao hiệu dạy học chương Oxi- Lưu huỳnh lớp 10 ban cho HS TBY 49 2.2 Một số dạng tập chương Oxi- Lưu huỳnh 95 2.3 Một số giáo án có sử dụng biện pháp nâng cao hiệu dạy ... lượng học tập học sinh trung bình - yếu này? Nó trăn trở ngành giáo dục nước ta Chính lý này, em chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học hóa học chương Oxi- Lưu huỳnh lớp 10 với đối tượng...
 • 156
 • 266
 • 0

skkn CỦNG cố bài GIẢNG TRONG dạy học hóa học CHƯƠNG OXI lưu HUỲNH lớp 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học

skkn CỦNG cố bài GIẢNG TRONG dạy học hóa học CHƯƠNG OXI lưu HUỲNH lớp 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy học
... hóa học lớp 10 trường trung học phổ thông • Mở đầu giảng dạy học hóa học chương halogen lớp 10 THPT theo định hướng đổi phương pháp dạy học Tên SKKN: CỦNG CỐ BÀI GIẢNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG ... “CỦNG CỐ BÀI GIẢNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH LỚP 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC” với mong muốn nghiên cứu sâu cách thức củng cố giảng theo định hướng đổi ... CHƯƠNG OXI- LƯU HUỲNH LỚP 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bài giảng dù hay, hấp dẫn đến đâu củng cố chưa thể coi dạy tốt Bởi không củng cố không sâu, học sinh...
 • 34
 • 219
 • 0

SKKN CỦNG cố bài GIẢNG TRONG dạy học hóa học CHƯƠNG OXI lưu HUỲNH lớp 10 THPT

SKKN CỦNG cố bài GIẢNG TRONG dạy học hóa học CHƯƠNG OXI lưu HUỲNH lớp 10 THPT
... hóa học lớp 10 trường trung học phổ thông  Mở đầu giảng dạy học hóa học chương halogen lớp 10 THPT theo định hướng đổi phương pháp dạy học Tên SKKN: CỦNG CỐ BÀI GIẢNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG ... chọn đề tài “CỦNG CỐ BÀI GIẢNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH LỚP 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC” với mong muốn nghiên cứu sâu cách thức củng cố giảng theo định ... CHƯƠNG OXI- LƯU HUỲNH LỚP 10 THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Bài giảng dù hay, hấp dẫn đến đâu củng cố chưa thể coi dạy tốt Bởi không củng cố không sâu, học sinh...
 • 34
 • 292
 • 0

skkn tăng cường hứng thútập trung của học sinh trong giờ học vật lí bằng các trò chơi

skkn tăng cường hứng thú và tập trung của học sinh trong giờ học vật lí bằng các trò chơi
... 2: TRÒ CHƠI MIÊU TẢ VẬT LÍ .14 TRÒ CHƠI 3: ĐỐ VUI Ô CHỮ VẬT LÍ .17 TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ VÀ TẬP TRUNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC VẬT LÍ BẰNG CÁC TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI 6: ĐỐ VUI Ô CHỮ VẬT LÍ ... Mỹ TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ VÀ TẬP TRUNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC VẬT LÍ BẰNG CÁC TRÒ CHƠI II PHẦN LÝ THUYẾT: Những yêu cầu của một trò chơi vật lí: Vật học khoa học thực nghiệm, người học ... đối chứng Kết tất học sinh hứng thú tham gia, kiến thức học nhớ lâu Nguyễn Hữu Bằng – Trường THPT Yên Mỹ TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ VÀ TẬP TRUNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC VẬT LÍ BẰNG CÁC TRÒ CHƠI Hôm...
 • 33
 • 291
 • 0

Nghiên cứu các hoạt động nhằm tăng cường hứng thú học phát âm tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất hệ Cao đẳng tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

Nghiên cứu các hoạt động nhằm tăng cường hứng thú học phát âm tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất hệ Cao đẳng tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam
... HANAM TEACHERS’ TRAINING COLLEGE (NGHIÊN CỨU CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT HỆ CAO ĐẲNG TIÊNG ANH TA I TRƯƠNG CAO ĐĂNG SƯ ... For most students, studying in Hanam is in the last choice when they fail in the entrance examinations to university elsewhere Some students choose to study in Hanam because of their finance and ... areas of Hanam such as Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, Bình Lục, where they get used to passive ways of learning, which is embedded deeply in their mind from primary school to high school Last...
 • 61
 • 406
 • 2

SKKN TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA HỌC SINH THPT BẰNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VUI

SKKN TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA HỌC SINH THPT BẰNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VUI
... “TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA HOC SINH THPT BẰNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VUI ” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng hệ thống thí nghiệm vui cho giảng chương trình hóa học THPT Vận dụng ... động lực thúc đẩy em tìm tòi, sáng tạo học tập hóa học Vì vậy, hứng thú học tập hóa học tác động đến toàn diện thân người học hiệu trình dạy học môn Hóa học Hứng thú học tập môn Hóa học tác động ... KINH NGHIỆM Năm học: 2011 – 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA HỌC SINH THPT BẰNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VUI Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh Tổ Hóa - sinh...
 • 38
 • 292
 • 1

skkn tăng cường hứng thútập trung của học sinh trong giờ học vật lí bằng các trò chơi

skkn tăng cường hứng thú và tập trung của học sinh trong giờ học vật lí bằng các trò chơi
... RÒ CHƠI 6: ĐỐ VUI Ô CHỮ VẬT LÍ 10 25 RÒ CHƠI 7: ĐỐ VUI BA DỮ KIỆN VẬT LÍ 10 .27 TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ VÀ TẬP TRUNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC VẬT LÍ BẰNG CÁC TRÒ CHƠI ii IV KẾT QUẢ VÀ ... …………………………………………………….31 Nguyễn Hữu Bằng – Trường THPT Yên Mỹ TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ VÀ TẬP TRUNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC VẬT LÍ BẰNG CÁC TRÒ CHƠI I ĐẶT VẤN ĐỀ chọn đề tài: Đ học sinh học t p tích c c, ch ... nguồn phát khác Nguyễn Hữu Bằng – Trường THPT Yên Mỹ TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ VÀ TẬP TRUNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC VẬT LÍ BẰNG CÁC TRÒ CHƠI 18 TRÒ CHƠI 3: ĐỐ VUI Ô CHỮ VẬT LÍ : -N n 2.4 d n n n đ...
 • 35
 • 86
 • 0

SKKN TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ học tập môn hóa của học SINH THPT BẰNG THÍ NGHIỆM hóa học VUI

SKKN TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ học tập môn hóa của học SINH THPT BẰNG THÍ NGHIỆM hóa học VUI
... động lực thúc đẩy em tìm tòi, sáng tạo học tập hóa học Vì vậy, hứng thú học tập hóa học tác động đến toàn diện thân người học hiệu trình dạy học môn Hóa học Hứng thú học tập môn Hóa học tác động ... kinh nghiệm hay khác nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú học tập môn Từ lí chọn đề tài: “TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA HOC SINH THPT BẰNG THÍ ... KINH NGHIỆM Năm học: 2011 – 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: TĂNG CƯỜNG HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA HỌC SINH THPT BẰNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VUI 38 Huongdanvn.com –Có 1000 sáng kiến kinh nghiệm...
 • 39
 • 213
 • 0

skkn tăng cường hứng thú học môn lịch sử THPT(GDTX) thông qua các phương pháp tích cực

skkn tăng cường hứng thú học môn lịch sử THPT(GDTX) thông qua các phương pháp tích cực
... nên có phương pháp học để chiếm lĩnh kiến thức từ giảng giáo viên Nhằm nâng cao chất lượng D-H nhà trường phổ thông Tôi xin nêu vài kinh nghiệm góp phần Tăng cường hứng thú học môn Lịch sử THPT(GDTX) ... Lịch sử THPT(GDTX) thông qua phương pháp tích cực 3) Nội dung, biện pháp thực giải pháp vấn đề : a/ Vấn đề đặt ra: Phát huy tính tích cực học tập điều không mẻ GV giảng dạy Lịch sử, việc nâng lên ... thành kỹ gây hứng thú cho người học lại vấn đề không đơn giản Để góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Lịch sử nhà trường phổ thông, xin nêu vài phương pháp việc kể chuyện nhân vật lịch sử trình giảng...
 • 16
 • 95
 • 0

Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB
... 11 Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện phản ứng có) a) FeS hiđro sunfua lưu huỳnh lưu huỳnh đioxit b) SO2 NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaHSO4 c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử phản ... Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện phản ứng có) 21 a) ZnS hiđro sunfua lưu huỳnh lưu huỳnh đioxit b) H2SO3 KHSO3 K2SO3 K2SO4 KHSO4 c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử phản ... thành chuỗi phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện phản ứng có) 33 a) FeS hiđro sunfua lưu huỳnh lưu huỳnh đioxit axit sunfuric b) SO2 NaHSO3 Na2SO3 Na2SO4 NaHSO4 c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa...
 • 11
 • 2,205
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương oxi lưu huỳnh lớp 10hướng dẫn giải bài tập chuong oxi luu huỳnh hoa 10bài tập về chuỗi biến hóa chương oxi lưu huỳnh lớp 10cbcac dang bai tap chuong õi luu huynh lop 10các phản ứng thường dùng để giải bài tập chương oxi lưu huỳnh hóa 10bài tập hóa học 10 chương oxi lưu huỳnhrèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học hóa học chương oxi lưu huỳnhcac dang bai tap chuong oxi luu huynh hoa hoc 10bai tap hoa hoc chuong oxi luu huynh nang caophương pháp bồi dưỡng học sinh yếu kém hiệu quảtrắc nghiệm hóa học 10 chương oxi lưu huỳnhphương trình hóa học chương oxi lưu huỳnhđề kiểm tra hóa học 10 chương oxi lưu huỳnhđề kiểm tra 1 tiết hóa học 10 chương oxi lưu huỳnhcác phương trình hóa học 10 chương oxi lưu huỳnhNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấn