Nghiên cứu thực trạng dạy kỹ năng nghe cho sinh viên không chuyên năm thứ 2 trường đại học công nghiệp hà nội khó khăn và một số giải pháp đề xuất

Nghiên cứu về sự lo lắng trong lớp học nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Nghiên cứu về sự lo lắng trong lớp học nói tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
... anxiety Cụ ang tin hnh mt nghiờn cu cú ta : Nghiên cứu lo lắng lớp học nói tiếng Anh sinh viên không chuyên năm thứ Tr-ờng Đại Học S- phạm Kỹ thuật H-ng Yên thu thp d liu tin cy cho nghiờn cu, ... AND TECHNOLOGY ( NGHIêN CU V S LO LNG TRONG LP HC NóI TING ANH CA SINH VIêN KHôNG CHUYêN NM TH NHT TRNG I HC S PHM K THUT HNG YêN) M.A Minor Programme Thesis Field : English Methodology Code ... 33% 30% 17% tõm núi ting Anh trc lp 2.Tụi s phi núi ting Anh m khụng cú s chun b bn khỏc lp Tụi thy lo s vỡ khụng hiu t no cụ giỏo cha bi 5 .Trong lp hc núi, tụi hay lo lng n ni quờn mi th m tụi...
 • 52
 • 599
 • 4

Dạy tích hợp kỹ năng đọc viết để nâng cao kỹ năng viết của sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Nội đ.PDF

Dạy tích hợp kỹ năng đọc và viết để nâng cao kỹ năng viết của sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đ.PDF
... classroom: - Guided Reading (3 0-3 5 minutes daily) - Self-Selected Reading (3 0-3 5 minutes daily) - Word Study (3 0-3 5 minutes daily) - Writing (2 5-3 0 minutes daily) In the study Integrated Reading - Writing ... comprehension - Students‟ interest in, motivation for, and attitude toward reading are vital for success - Text is organized into super-ordinate, co-ordinate and sub-ordinate ideas - Text has a ... incorporating both top-down and bottom-up processes, provided they are given flexibility in choosing the reading tasks Haller (2000, p 2 1-2 4) modeled a number of school-based post-reading activities...
 • 101
 • 348
 • 1

Dạy tích hợp kỹ năng đọc viết để nâng cao kỹ năng viết của sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Nội.PDF

Dạy tích hợp kỹ năng đọc và viết để nâng cao kỹ năng viết của sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.PDF
... WRITING SKILLS DẠY TÍCH HỢP KỸ NĂNG ĐỌC VÀ VIẾT ĐỂ NÂNG CAO KĨ NĂNG VIẾT CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN M.A Combined Programme Thesis Field: English Language ... POST-GRADUATE STUDIES TRẦN THU HÀ INTEGRATING READING AND WRITING TEACHING TO IMPROVE VNUH – ULIS FIRST YEAR ENGLISH MAJORED STUDENTS’ WRITING SKILLS DẠY TÍCH HỢP KỸ NĂNG ĐỌC VÀ VIẾT ĐỂ NÂNG CAO ... between groups Categories Std Std Sig Group Mean Deviation Error Mean t df (2-tailed) Control - Experimental -3 .346 845 -2 0.173 25 000 165 Table Mean gains of the experimental and control groups...
 • 34
 • 193
 • 0

Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet để bổ trợ quá trình tự học tiếng Anh cơ bản của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam

Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet để bổ trợ quá trình tự học tiếng Anh cơ bản của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam
... công cụ Internet để bổ trợ trình tự học tiếng Anh sinh viên không chuyên năm thứ trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định- Sử dụng hoạt động nghe dựa mạng Internet để phát triển kỹ nghe lấy thông ... AT NAMDINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION IN BASIC ENGLISH SELF-STUDY (Using web-based listening activities to develop the skill of listening for details) (Nghiên cứu việc sử dụng công cụ Internet ... this end, the Internet is a valuable resource to both language teachers and learners The Internet allows language learners to communicate with native speakers In this manner, the Internet facilitates...
 • 62
 • 455
 • 0

SỬ DỤNG tài LIỆU CHÂN THỰC NHẰM bổ TRỢ SÁCH GIÁO KHOA trong chuong trinh day hoc tieng anh chuyen nghanh cho sinh vien y khoa nam thu 2 truong dai hoc y thu 2

SỬ DỤNG tài LIỆU CHÂN THỰC NHẰM bổ TRỢ SÁCH GIÁO KHOA trong chuong trinh day hoc tieng anh chuyen nghanh cho sinh vien y khoa nam thu 2 truong dai hoc y thu 2
... Completing case history/ diagnosis report Writing case history Role playing Presenting 24 20 24 20 No idea (1mark ) 1 Dislike (0 mark) Mean SD Rank 18 4 18 2. 92 0.56 2. 56 2. 92 2.56 0.56 14.01 0.85 ... 20 80% 24 96% 23 92% 19 76% 24 96% 17 68% 24 % 20 80% 4% 12% 20 % 0% 4% 4% 0% 4% 8% 0% 12% 12% 12% 4% 80% 12% 25 100% 4% 16% 4% 4% 16% 4% 20 % 16 64% 4% 23 96% As can be seen in Table 4, twelve items ... nflrc.hawaii.edu/rfl/October20 02 /day/ day.html Dornyeu, Z 20 01 Motivational Strategies in the Language Classroom Cambride: CUP Dougherty, L & Lister, S (20 04) Clinical nursing procedure London: Blackwell Dulley-Evans...
 • 50
 • 554
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về đặc điểm hình thái thể lực sinh viên k39 độ tuổi 19 20 trường đại học sư phạm nội 2

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về đặc điểm hình thái thể lực sinh viên k39 độ tuổi 19  20 trường đại học sư phạm hà nội 2
... trạng hình thái - sinh sinh viên K39 trường Đại học phạm Nội tuối 19 20 tiến hành khảo sát thực tế với đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái - th ể lực sinh viên K39 độ tuổi 19 - 20 trường ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN PH ẠM TH Ị HẢI VÂN NGHIÊN CỨU VÈ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI - THẺ Lực SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI Đ ộ TU Ố I19 - 20 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • ... điểm nghiên cứu: Trường Đại học phạm Nội 13 Phạm Thị Hải Vân K37B Phạm Sinh Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG Trường ĐHSP Nội KÉT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ BÀN LUẬN 3.1 Các số hình thái sinh viên trường...
 • 40
 • 159
 • 0

Khảo sát thực trạng nhu cầu làm thêm của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp Nội

Khảo sát thực trạng và nhu cầu làm thêm của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
... cứu khoa học khoa từ năm nhất; may mắn đề tài chúng em chọn vào vòng sơ khảo Đề tài Khảo sát thực trạng nhu cầu làm thêm sinh viên khoa Quản kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp Nội ... cầu làm thêm sinh viên khoa Quản kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp Nội, Nhóm tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tạo việc làm thêm cho sinh viên Đại học công nghiệp Nội sau: GIẢI PHÁP ... sót mặt ý tưởng trình thực nghiên cứu Cảm ơn khoa Quản kinh doanh Trường Đại học Công nghiệp Nội tạo hội bổ ích cho sinh viên Cảm ơn tất sinh viên khoa Quản kinh doanh khoá 8, 9, 10...
 • 35
 • 294
 • 0

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên tiếng anh năm thứ ba trường đại học hồng đức thông qua việc sử dụng portfolio

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên tiếng anh năm thứ ba trường đại học hồng đức thông qua việc sử dụng portfolio
... definitions of the portfolio, portfolio based learning, the content of portfolio, principles in using portfolio, portfolio assessment, stages of portfolio implementation and the importance of portfolio ... the portfolios such as definitions of portfolio, stages of portfolios, portfolio contents and importance of portfolios in learning listening are conceptualized, discussed and analyzed as a base ... First of all, the definitions of portfolio are presented Then the contents of portfolios, principles in using portfolios, portfolio assessment, and stages of portfolio implementation are introduced...
 • 39
 • 768
 • 5

Quản lý hoạt động rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trường đại học vinh

Quản lý hoạt động rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành quản lý giáo dục trường đại học vinh
... vấn đề quản hoạt động rèn luyện nghề cho sinh viên ngành Quản giáo dục Chương 2: Thực trạng quản hoạt động rèn luyện nghề cho sinh viên ngành quản giáo dục, Trường Đại học Vinh ... pháp quản hoạt động rèn luyện nghề cho sinh viên ngành Quản giáo dục, Trường Đại học Vinh CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO ... giáo dục 1.4.1 Mục tiêu quản hoạt động rèn luyện nghề cho sinh viên ngành Quản giáo dục Mục tiêu hoạt động rèn luyện nghề cho sinh viên ngành Quản giáo dục nhằm hình thành nghề...
 • 94
 • 242
 • 0

Nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên ngành sư phạm mầm non trường đại học sư phạm nội 2

Nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên ngành sư phạm mầm non trường đại học sư phạm hà nội 2
... trình Giáo dục Thể chất đào tạo sinh viên ngành phạm mầm non trường Đại học phạm Nội 3 .2. 1 Nâng cao hiệu chương trình Giáo dục Thể chất đào tạo sinh viên ngành phạm mầm non 3 .2. 1.1 Nâng ... giáo dục thể chất sinh viên ngành phạm mầm non trường Đại học phạm Nội 3.1.1 Đánh giá chương trình môn học Giáo dục Thể chất trường Đại học phạm Nội Căn vào chương trình GDTC hành ... đề tài: Nâng cao hiệu chương trình Giáo dục Thể chất cho sinh viên ngành phạm mầm non trường Đại học phạm Nội 2 , mong muốn góp phần nâng cao chất lượng GDTC nhà trường mầm non nói chung...
 • 88
 • 112
 • 0

Đề tài Định hướng đổi mới chương trình môn học GDTC cho sinh viên ngành sư phạm Mầm non trường Đại học Sư phạm Nội 2 theo hướng đào tạo nghề

Đề tài Định hướng đổi mới chương trình môn học GDTC cho sinh viên ngành sư phạm Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng đào tạo nghề
... cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề Thực trạng, ch-ơng trình môn học GDTC hành tr-ờng Đại học S- phạm nội dành cho SV ngành S- phạm Mầm non ... Đề tài: Định h-ớng đổi ch-ơng trình môn học Giáo dục Thể chất cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề GDTC nhà tr-ờng mầm non nói chung đào tạo ... chất cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề Ch-ơng trình môn học GDTC tr-ờng Đại học S- phạm Nội (đ-ợc trình bày bảng 2. 1) cho thấy: Nội dung...
 • 79
 • 113
 • 0

Báo cáo thực tập chuyên ngành điện: TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NỘI

Báo cáo thực tập chuyên ngành điện: TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
... chung trường đại học công nghiệp nội 1.Quá trình hình thành phát triển Trường Đại học Công nghiệp Nội trường đại học trực thuộc công thương thành lập ngày tháng năm 2005 sở nâng cấp trường ... đẳng Công nghiệp Nội Trường Cao đẳng Công nghiệp Nội thành lập năm 1999 sở nâng cấp Trường Trung học Công nghiệp I Năm 1997, sáp nhập trường: Công nhân Kỹ thuật I Kỹ nghệ Thực hành nội ... ATM, siêu thị, nhà ăn… NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ Trường Đại học Công nghiệp Nội có lịch phát triển 110 năm (1898), tiền thân từ trường: Trường chuyên nghiệp Nội & Trường chuyên nghiệp Hải Phòng...
 • 39
 • 122
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY HỌC NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIỀN TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NỘI

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIỀN TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
... UNIVERSITY OF INDUSTRY NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIỀN TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI M.A Minor Programme ... giúp sinh viên không chuyên năm thứ hai trình độ tiền trung cấp trường Đại Học Công Nghiệp Nội nâng cao kĩ nói Việc tham gia trả lời câu hỏi bạn nguồn đóng góp có giá trị để hoàn thiện cách dạy ... viên luyện nói tiếng Anh hàng ngày C Yêu cầu sinh viên luyện nói tiếng Anh nhiều tốt D Khuyên sinh viên nên nói tiếng Anh với người ngữ E Gợi ý sinh viên tham dự khóa học nói tiếng Anh trung tâm...
 • 20
 • 557
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trang và biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên ở trường đại học công nghiệp hà nộithực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học công nghiệp hà nộitrang tuyển sinh trường đại học công nghiệp hà nộiphân tích thiết kế hướng đối tượng uml quản lý ký túc xá trường đại học công nghiệp hà nộitrường đại học công nghiệp hà nội khoa công nghệ thông tinmột số biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường đại học công nghiệp hà nộimột số biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nghề ở trường đại học công nghiệp hà nộicơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nguồn lực thông tin tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học công nghiệp hà nộibài khóa luận này được hoàn thành tại phòng thí nghiệm khoa công nghệ hóa trường đại học công nghiệp hà nộithực trạng về kỹ năng mềm của sinh viêndạy kỹ năng mềm cho sinh viênkỹ năng nghề cho sinh viênnghiên cứu khả năng sinh trưởng sản xuất thịt của bò lai f1 droughtmaster x lai zebu nuôi tại hà nội luận văn thạc sĩ nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộithực trạng về quản lý đào tạo nghề ở trƣờng đại học công nghiệp hà nộithực trạng công tác quản lý đào tạo nghề ở trƣờng đại học công nghiệp hà nộiufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 03 11 1522269ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12N I DUNG CHI TI T M N H C(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22455KT1TTài liệu Ashrae 62 12.Dang ky du hop 2016Giay uy quyen du hop DHCD 201420100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao Cao thuong Nien 20150326 FA webQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013