Đánh giá giáo trình intelligent business, trình độ cơ bản dành cho sinh viên không chuyên tiếng anh năm nhất học viện tài chính; những gợi ý trong việc chỉnh sửa và sử dụng giáo trình

Đánh giá giáo trình intelligent business, trình độ bản dành cho sinh viên không chuyên tiếng anh năm nhất học viện tài chính; những gợi ý trong việc chỉnh sửa sử dụng giáo trình

Đánh giá giáo trình intelligent business, trình độ cơ bản dành cho sinh viên không chuyên tiếng anh năm nhất học viện tài chính; những gợi ý trong việc chỉnh sửa và sử dụng giáo trình
... (Đánh giá giáo trình Intelligent Business, trình độ dành cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm Học viện Tài Chính; gợi ý việc chỉnh sửa sử dụng giáo trình ) MINOR PROGRAM THESIS FIELD: ENGLISH ... OF INTELLIGENT BUSINESS - ELEMENTARY FOR THE FIRST YEAR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT ACADEMY OF FINANCE; SUGGESTIONS FOR BOOK USE AND ADAPTATION (Đánh giá giáo trình Intelligent Business, trình ... THESIS FIELD: ENGLISH TEACHING METHODOLOGY CODE: 60140111 SUPERVISOR: Assoc Prof Dr NGUYỄN VĂN ĐỘ HÀ NỘI – NĂM 2015 DECLARATION I hereby state that I, Doan Thi Thuy, being an M.A candidate of the Faculty...
 • 8
 • 167
 • 1

Luyện nghe tiếng Anh trình độ bản: Cuộc sống sinh viên

Luyện nghe tiếng Anh trình độ cơ bản: Cuộc sống sinh viên
... hotel C computer science B She received a scholarship C at a restaurant B He works long hours Bài nghe: College life Maria: Oh, hi Dave Long time, no see! Dave: Hi Maria I was in the neighborhood,...
 • 4
 • 305
 • 0

Đánh giá giáo trình New English File Pre-intermediate dành cho sinh viên không chuyên Tiếng Anh năm thứ nhất Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn những

Đánh giá giáo trình New English File Pre-intermediate dành cho sinh viên không chuyên Tiếng Anh năm thứ nhất Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn những
... trình New English File Pre-intermediate cho sinh viên năm thứ không chuyên tiếng Anh Trường Đại học Khoa Học Hội Nhân Văn; đề xuất sử dụng sách hiệu chỉnh) MINOR PROGRAM THESIS FIELD: ENGLISH ... students are not majored in English In the first year, they learn New English file elementary and New English file pre-intermediate In the second year, they learn New English File intermediate In the ... BOOK NEW ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE FOR THE FIRST YEAR NON -ENGLISH MAJORED STUDENTS AT UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES; SUGGESTIONS FOR BOOK USE AND ADAPTATION (Đánh giá giáo trình...
 • 18
 • 482
 • 2

ghiên cứu thăm về việc dạy kĩ năng tiền đọc hiểu theo giáo trình new headway pre-intermediate cho sinh viên năm thứ ba không chuyên tiếng anh tại một trường đại học ở hà nội

ghiên cứu thăm dò về việc dạy kĩ năng tiền đọc hiểu theo giáo trình new headway pre-intermediate cho sinh viên năm thứ ba không chuyên tiếng anh tại một trường đại học ở hà nội
... USING NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE TEXTBOOK AT A UNIVERSITY IN HANOI ( Nghiên cứu thăm việc dạy tiền đọc hiểu theo giáo trình New Headway Pre-intermediate cho sinh viên năm thứ ba không chuyên ... cho sinh viên năm thứ ba không chuyên tiếng Anh trường đại học Nội) MA MINOR THESIS Field: English Teaching Methodology Code: 60140111 Supervisor: Dr Huỳnh Anh Tuấn Hanoi, 2014 DECLARATION OF ... listening, reading and writing The materials chosen are International Express Elementary, International Express Pre-Intermediate, New Headway Elementary, New Headway Pre-Intermediate, Talk Time, KET Objective...
 • 87
 • 285
 • 0

nghiên cứu phương thức giảng dạy từ vựng trong giáo trình let's talk 1 cho sinh viên hệ không chuyên tại trung tâm ngoại ngữ uk, hải phòng

nghiên cứu phương thức giảng dạy từ vựng trong giáo trình let's talk 1 cho sinh viên hệ không chuyên tại trung tâm ngoại ngữ uk, hải phòng
... 15 0 15 25 15 10 30 Find synonym/antonym 10 15 25 45 Search words in a square 80 15 0 85 10 0 10 40 20 30 60 20 20 0 30 20 15 35 80 10 5 Listen and choose the correct words in italics 25 20 15 ... Other effective suggestions S (%) S (%) S (%) S (%) 75 20 35 30 35 17 17 66 35 55 10 14 38 48 21 12 57 65 30 60 30 10 40 45 15 0 0 Table According to the above-mentioned table, students seem ... Research methodology 19 3 .1. 1 The subject 19 3 .1. 2 Instruments for collecting data 19 3.2 Findings and discussion 20 3.2 .1 Findings and discussions about...
 • 61
 • 476
 • 0

Nghiên cứu tính phù hợp của giáo trình American Headway 1 dùng cho sinh viên năm thứ nhất của Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh sở Thanh Hóa

Nghiên cứu tính phù hợp của giáo trình American Headway 1 dùng cho sinh viên năm thứ nhất của Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa
... 90 10 0 10 0 80 80 0 0 10 70 80 10 0 10 0 90 90 0 10 0 0 11 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 12 80 70 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 0 13 10 0 10 0 10 0 10 0 70 75 0 10 0 10 0 10 0 0 14 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 ... T S 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 70 80 10 0 10 0 10 0 10 0 L (%) S (%) R (%) W (%) T S T S T S T S 10 0 10 0 10 0 10 0 ... 1. 2 .1. 2 Reading 10 v 1. 2.2 Productive skills 11 1. 2.2 .1 Speaking 11 1. 2.2.2 Writing 11 1. 3 Language elements 12 1. 3 .1 Grammar 12 1. 3.2 Vocabulary 12 1. 3.3 Pronunciation 13 1. 4 Summary 13 Chapter...
 • 78
 • 583
 • 0

Đánh giá độ giá trị của bài kiểm tra cuối kỳ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định

Đánh giá độ giá trị của bài kiểm tra cuối kỳ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai tại khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
... chuyên tiếng Anh năm thứ hai khoa Điện Điện tử, Trường Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định) M.A MINOR THESIS Field: Language Teaching Methodology Code: 60 14 10 Supervisor: Phạm Lan Anh, M.A HANOI, ... SECOND YEAR NON MAJOR STUDENTS AT ELECTRONIC ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT, NAM DINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION (Đánh giá độ giá trị kiểm tra cuối kỳ cho sinh viên không chuyên tiếng ... chất lượng kiểm tra cuối kỳ môn tiếng Anh chuyên ngành điện, thiết kế số câu hỏi điều tra kiểm tra cuối kỳ Chúng mong em trả lời xác đầy đủ thông tin câu hỏi Xin chân thành cảm ơn cộng tác...
 • 70
 • 365
 • 0

Hỗ trợ kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Công nghệ Hà Nội thông qua việc điều chỉnh các hoạt động đọc của giáo trình New Head

Hỗ trợ kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên không chuyên tiếng Anh trường Đại học Công nghệ Hà Nội thông qua việc điều chỉnh các hoạt động đọc của giáo trình New Head
... THE NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE COURSEBOOK AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY HỖ TRỢ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH ... khó khăn việc học đọc nhằm điều chỉnh hoạt động đọc giáo trình New Headway tiền Trung cấp để phù hợp với trình độ sinh viên khối không chuyên tiếng Anh trường Đại học Công Nghiệp Nội Em có ... đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên trường Đại học Công Nghiệp Nội I Thông tin cá nhân: Bạn sinh viên khoa nào? Nam/ Nữ Bạn đến từ  Thôn/Xã  Thị trấn  Thị xã Thành...
 • 64
 • 343
 • 0

Sử dụng tài liệu đọc bổ trợ cho giáo trình Powerbase - Elementary để nâng cao kỹ năng đọc cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thử nhất trường Đại học Kinh

Sử dụng tài liệu đọc bổ trợ cho giáo trình Powerbase - Elementary để nâng cao kỹ năng đọc cho sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thử nhất trường Đại học Kinh
... economics university (Sử DụNG TàI LIệU Đọc Bổ TRợ cho giáo trình POWERBASE - ELEMENTARY Để NÂNG CAO Kỹ NĂNG Đọc cho sinh viên không chuyên tiếng anh năm thứ tr-ờng đại học kinh tế quốc dâN) M.A ... SRM for Powerbase 31 Table12: The Macro-skills proportion of the course book Powerbase - Elementary XXXIV vi LIST OF CHARTS Chart 1a: The perception of the Ts about the reading texts in Powerbase ... the mid-term tests together with either listening or speaking for many school years For the first year non-English major students of the school year 20082009, the course book Powerbase Elementary...
 • 86
 • 635
 • 0

Giáo trình kỹ thuật lạnh dùng cho sinh viên ngành điện

Giáo trình kỹ thuật lạnh dùng cho sinh viên ngành điện
... Trang 43 Giáo trình kỹ thuật lạnh dùng cho sinh viên ngành Điện Cơng Nghiệp Hình 3.14 van hút đẩy Biên soạn: KS Nguyễn Hồng Phong Trang 44 Giáo trình kỹ thuật lạnh dùng cho sinh viên ngành Điện Cơng ... 41 Giáo trình kỹ thuật lạnh dùng cho sinh viên ngành Điện Cơng Nghiệp Hình 3.12 Tay dên 1.3.6 Trục khuỷu: Biên soạn: KS Nguyễn Hồng Phong Trang 42 Giáo trình kỹ thuật lạnh dùng cho sinh viên ngành ... 35 Giáo trình kỹ thuật lạnh dùng cho sinh viên ngành Điện Cơng Nghiệp Hình 3.8b Máy nén trục vít bổ cắt Biên soạn: KS Nguyễn Hồng Phong Trang 36 Giáo trình kỹ thuật lạnh dùng cho sinh viên ngành...
 • 115
 • 109
 • 0

DẠY kỹ NĂNG nói CHO SINH VIÊN CAO học KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH ở đại học QUỐC GIA hà nội

DẠY kỹ NĂNG nói CHO SINH VIÊN CAO học KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH ở đại học QUỐC GIA hà nội
... subject at schools and colleges Many students begin their learning English when they are ten years old City children even have their first lessons of English as early as they attend primary school ... personalities are asked to explain their choice The activity could be continued with the students writing our interview questions they would like to ask the person of their choice Remarks The teacher will ... subject or a verb marked for tense These include prepositional phrases (“in the hospital” or “after school”) and infinitive phrases (“to drive” or “to move up”) Clauses and phrases not usually appear...
 • 59
 • 495
 • 0

Nghiên cứu thăm về chiến lược học từ vựng về chiến lược học từ vựng của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng anh trường đại học tân trào

Nghiên cứu thăm dò về chiến lược học từ vựng về chiến lược học từ vựng của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng anh trường đại học tân trào
... (N=219) at Tân Trào University The purpose of the study is to explore (1) the most commonly-used vocabulary learning strategies that the first year non-English major students at Tân Trào University ... of the study are to get closer to a comprehensive understanding of vocabulary of freshmen at Tân Trào University and to provide some implications for the learning and teaching of English as a ... dominant self-selected vocabulary learning strategies by first year non-English major students at Tân Trào University, (2) reasons for their preferences and (3) the effectiveness of those strategies...
 • 62
 • 594
 • 1

Việc sử dụng các hoạt động nói để dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh trường Đại học Thương Mại.PDF

Việc sử dụng các hoạt động nói để dạy ngữ pháp theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh trường Đại học Thương Mại.PDF
... (Dành cho giáo viên) Các câu hỏi điều tra thiết kế dựa đề tài nghiên cứu Sử dụng hoạt động nói việc dạy ngữ pháp với mục đích giao tiếp cho sinh viên V năm thứ không chuyên tiếng Anh trường Đại học ... (Dành cho sinh viên) Thân gửi bạn sinh viên năm thứ Đại học Thương Mại, câu hỏi điều tra thiết kế dựa đề tài nghiên cứu Sử dụng hoạt động nói việc dạy ngữ pháp với mục đích giao tiếp cho sinh viên ... dụng dạy ngữ pháp III Câu 6: Trong hoạt động nói sau, bạn tham gia vào hoạt động học ngũ pháp, đánh dấu vào hoạt động bạn thực đánh giá kết hoạt động việc dạy ngữ pháp: Bạn STT Các hoạt động nói...
 • 55
 • 192
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điệngiáo trình đo vẽ bản đồ địa chínhgiáo trình giáo dục học đại cương dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành tâm lý giáo dục họcgiáo trình marketing căn bản đầy đủ nhất dành cho sinh viên kinh tếgiáo trình đo đạc bản đồgiáo trình nuôi trồng thủy sản dành cho sinh viên ktts và cbts pgs ts nguyễn thanh phương ts võ nam sơn pgs ts dương nhựt long giáo trình flash cơ bảngiáo trình aspnet cơ bảngiáo trình html cơ bảngiáo trình css cơ bảngiáo trình mysql cơ bảngiáo trình sql cơ bảngiáo trình word cơ bảngiáo trình hóa cơ bảngiao trinh 11 cơ bảnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệphop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học