Đáp án giao động cơ ôn thi đại học

Bài tập lượng giác đáp án chi tiết dành ôn thi đại học môn toán

Bài tập lượng giác đáp án chi tiết dành ôn thi đại học môn toán
... GV Lưu Huy Thư ng 0968.393.899 TUYỂN TẬP LƯỢNG GIÁC Tồn b tài li u luy n thi i h c mơn tốn c a th y Lưu Huy Thư ng: http://www.Luuhuythuong.blogspot.com ... 3) sin2 x + sin 2x + cos2 x = 4) sin2 x − sin x − = 5) cos 2x + sin x − = 6) cos 2x − cos x + = Bài giải 1) cos2 x + cos x =   cos x =  x = π + kπ   ,k ∈ » ⇔  ⇔  5π cos x = −  x =± + ... phương trình sau: 1) 2) sin 5x + cos 5x = − sin 3x − cos 3x = 3) sin x + cos x = 4) sin x − cos x = Bài giải 1) sin 3x − cos 3x = ⇔ π sin 3x − cos 3x = ⇔ sin (3x − ) = 2 ⇔ 3x − π π 2π k 2π = + k 2π...
 • 42
 • 693
 • 1

lý thuyết bài tập dao động ôn thi đại học

lý thuyết bài tập dao động cơ ôn thi đại học
... W® W W® — Khi vmax W mv 2 kA m 2 A2 Fhpmax A ; xmax Wtmax T' = 0,5T f' = 2f khôn T t A 2 x — Khi: W® kx Wt ) nWt không T/2 A x — Khi: Wt n nW® A v n A T f k m g l A : x2 v x2 a x v2 a2 vmax A ... 0975.111.365 | Facebook: www.facebook.com/thaytung.vatli Trang g ℓ g T ℓ f g ℓ đơn l; l g; không — g m Phương trình dao α0 ...
 • 14
 • 179
 • 0

Bài tập hóa hữu ôn thi đại học đáp án

Bài tập hóa hữu cơ ôn thi đại học có đáp án
... compozit thành phần polime Câu 37: phát biểu sau đúng: A hầu hết polime chất rắn, không bay hơi, không tan dung môi thông thường B cao su lưu hóa, nhựa bakelit, amilozơ cấu trúc mạch không phân ... dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X: A CH5N B C2H7N C C3H9N D C3H7N Câu 8: Số đồng phân amino axit công thức phân tử C4H9O2N là: A B.3 C D Câu 9: Cho hai hợp chất hữu X, Y công thức phân tử ... (ĐHB08) Cho chất hữu X công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 85 B 68 C 46 D 45 Câu 35: Chất X công thức phân...
 • 28
 • 871
 • 4

Đáp án chính thức đề Hóa thi Đại học năm 2009

Đáp án chính thức đề Hóa thi Đại học năm 2009
... Câu số 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Mã đề thi 475 637 148 269 852 958 C C B D C C C C C C D D B A C C C C D C A D D C D C C B C A C D A...
 • 2
 • 239
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LUYỆN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 Môn VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LUYỆN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 Môn VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH
... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B C D D C B C B B D D D C C A A A A C C D A C C D C B C B C A A A C D D...
 • 2
 • 480
 • 0

Gián án Hình giải tích ôn thi Đại học

Gián án Hình giải tích ôn thi Đại học
... dạy nhiều năm , học sinh cần nắm vững phương pháp giải toán 1.1,1.2,1.3 giải toán 1.4, 1.5 ,1.6 , 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.6 hoàn toàn cách tương tự Nói chung giải lớp toán tam giác hệ ... phương trình tham số Đề tài không tránh khỏi thi u sót , mong góp ý đồng nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO : 1/ Sách giáo khoa hình học lớp 10 2/ Sách giáo khoa hình học lớp 12 MỤC LỤC 1) Phần mở dầu ... giác hệ tọa độ Oxyz hoàn toàn tương tự hệ tọa độ Oxy Học sinh cần nắm vững cách giải toán tương tự mặt phẳng suy toán 2.1, 2.2,2.3 Từ toán giải 2.4 , 2.5 ,2.6 PHẦN III : KẾT LUẬN GV : Trương...
 • 17
 • 228
 • 0

Tổng hợp lý thuyết hoá học hữu ôn thi đại học

Tổng hợp lý thuyết hoá học hữu cơ ôn thi đại học
... 34 Tổng hợp thuyết hóa hữu ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 Một số đặc điểm hợp chất hữu cơ: -Đa số HCHC (hợp chất hữu cơ) có liên kết cộng hóa trị ( hợp chất vô phần lớn ... Tổng hợp thuyết hóa hữu ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 Một số đặc điểm hợp chất hữu cơ: 04 Gốc Hidrocacbon- Nhóm thế- Nhóm chức ... chugn1 hợp thành dãy đồng đẳng 2.5 Đồng phân: Hiện tượng chất có công thức phân tử có cấu tạo khác nên có tính chất khác gọi đồng phân Tổng hợp thuyết hóa hữu ôn thi tốt nghiệp - đại học năm...
 • 25
 • 8,414
 • 30

Các chủ đề sóng ôn thi đại học

Các chủ đề sóng cơ ôn thi đại học
... truyền sóng sóng tới sóng phản xạ không B Các điểm dây không dao động C Nút bụng cố định không gian D Khoảng cách hai điểm dao động pha gần bước sóng Bài 148: Chọn câu sai A Trên dây đàn có sóng ... Bài 204: Chọn câu sai A Sóng âm truyền không khí B Sóng đàn hồi có tần số lớn 20 000 Hz gọi sóng siêu âm C Sóng đàn hồi có tần số nhỏ 16 Hz gọi sóng hạ âm D Sóng âm sóng học có chất vật lí Bài ... thuộc loại sóng ngang B Trong cột khí sáo kèn, có sóng dừng thuộc loại sóng dọc C Vì sóng thành phần không dịch chuyển nên sóng tổng hợp chúng gọi sóng dừng D Điểm dao động với biên độ cực đại gọi...
 • 40
 • 457
 • 2

Chuyên đề sóng ôn thi đại học

Chuyên đề sóng cơ ôn thi đại học
... Câu 107: Sóng học lan truyền không khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ sóng học sau A Sóng học có tần số 10 Hz B Sóng học có tần số 30 kHz C Sóng học có chu kì 2,0 µ s D Sóng học có chu ... −4 Câu 4. (Đề thi CĐ _2007)Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước A chu kì tăng B tần số không thay đổi C bước sóng giảm D bước sóng không thay đổi Câu 5:. (Đề thi CĐ _2007)Trên ... nút sóng: l = k λ (k ∈ N * ) Số bụng sóng = số bó sóng = k * Hai điểm bụng sóng: l = k Số bó sóng nguyên = k – Số bụng sóng =k+1 Số nút sóng = k + λ (k ∈ N * ) Số nút sóng =k * Một điểm nút sóng...
 • 12
 • 531
 • 0

Hệ thống lý thuyết hóa học hữu ôn thi đại học

Hệ thống lý thuyết hóa học hữu cơ ôn thi đại học
... di v mnh vi bn nht nh Cú hai loi t: T thi n nhiờn ( cú sn thi n nhiờn nh t tm, len, bụng) v t húa hc (t nhõn to v t tng hp) T nhõn to c sn xut t polime thi n nhiờn nhng c ch bin thờm bng ng húa ... nhn c: 1000.10.0,5 = 5000 (cal) Nng lng c s dng sn sinh glucoz l: 5000.10% = 500 (cal) Vy thi gian cn thit l: 67300/500 = 134,6(p)= gi1436 Chn ỏp ỏn A VD 9: t chỏy hon ton 0,1 mol mt Cacbohirat ... phỳt, mi cm2 lỏ xanh nhn c 0,5 cal nng lng mt tri, nhng ch cú 10% c s dng vo phn ng tng hp glucoz Thi gian mt cõy cú 1000 lỏ xanh (din tớch mi lỏ 10 cm 2) sn sinh c 18 gam glucoz l: A gi 14 phỳt...
 • 11
 • 1,860
 • 14

Xem thêm