Dạy học bài thơ đàn ghi ta của lor c của thanh thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng

Dạy học bài thơ đàn ghi ta của lor ca của thanh thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng luận văn ths giáo dục học

Dạy học bài thơ đàn ghi ta của lor ca của thanh thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng luận văn ths giáo dục học
... VẬN DỤNG THI PHÁP CHỦ NGHĨA TƢỢNG TRƢNG TRONG DẠY HỌC BÀI “ĐÀN GHI TA CỦA LOR- CA 2.1 Hƣớng tiếp cận thơ Đàn ghi ta Lor- ca dƣới góc độ thi pháp học 2.1.1 Thể loại thơ Đàn ghi ta Lor- ca thơ trữ ... ghi ta Lor- ca Thanh Thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng Với mong muốn đóng góp cho việc dạy học thơ đƣợc thành công Lịch sử nghiên cứu Đã có nhiều viết thơ Đàn ghi ta Lor- ca Thanh Thảo từ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ HÀ DẠY HỌC BÀI THƠ “ĐÀN GHI TA CỦA LOR- CA CỦA THANH THẢO TỪ THI PHÁP CHỦ NGHĨA TƢỢNG TRƢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN...
 • 100
 • 207
 • 1

Dạy học bài thơ đàn ghi ta của lor ca của thanh thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng

Dạy học bài thơ đàn ghi ta của lor ca của thanh thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng
... VẬN DỤNG THI PHÁP CHỦ NGHĨA TƢỢNG TRƢNG TRONG DẠY HỌC BÀI "ĐÀN GHI TA CỦA LOR- CA" 2.1 Hƣớng tiếp cận thơ Đàn ghi ta Lor- ca dƣới góc độ thi pháp học 2.1.1 Thể loại thơ Đàn ghi ta Lor- ca thơ trữ ... Thực trạng dạy học thơ "Đàn ghi ta Lor- ca" 24 CHƢƠNG 2: VẬN DỤNG THI PHÁP CHỦ NGHĨA TƢỢNG TRƢNG TRONG DẠY HỌC BÀI "ĐÀN GHI TA CỦA LOR- CA" 30 2.1 Hƣớng tiếp cận thơ Đàn ghi ta Lor- ca dƣới ... để Thanh Thảo đặt tên thơ Đàn ghi ta Lorca lời đề từ: "Khi chết chôn với đàn ghi ta" , Đàn ghi ta Lorca đàn đƣợc đặt quan hệ sở hữu gắn bó đàn ghi ta chung chung, "của Lorca" Nhƣ thấy hình ảnh đàn...
 • 106
 • 93
 • 0

Dạy học bài thơ đàn ghi ta của lor c của thanh thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng

Dạy học bài thơ đàn ghi ta của lor c của thanh thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng
... mà t c giả sử dụng Xuất phát từ lí nghiên c u đề tài: Dạy h c thơ Đàn ghi ta Lor- ca” Thanh Thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng Với mong muốn đóng góp cho vi c dạy h c thơ thành c ng Lịch sử ... th c Đối tƣợng phạm vi nghiên c u 4.1 Đối tượng nghiên c u Đối tượng lựa chọn nghiên c u phương pháp Dạy h c thơ Đàn ghi ta Lor- ca” Thanh Thảo từ thi pháp chủ nghĩa tượng trưng 4.2 Phạm vi nghiên ... h c điều c n thi t dạy h c thơ Đàn ghi ta Lor- ca Thanh Thảo Trong “Chuyên đề dạy - h c Ngữ văn 12” Lê Thị Hường nghiên c u chi tiết thơ Đàn ghi ta Lor- ca từ hiểu biết t c giả, đến vi c thích hình...
 • 13
 • 49
 • 0

Dạy học văn bản “đàn ghi ta của lorca” (thanh thảo) theo hướng khai thác chất thơ của tác phẩm

Dạy học văn bản “đàn ghi ta của lorca” (thanh thảo) theo hướng khai thác chất thơ của tác phẩm
... tác phẩm Xuất phát từ lí trên, nghiên cứu đề tài: Dạy học văn “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) theo hƣớng khai thác chất thơ tác phẩm Với mong muốn có đóng góp cho việc học tập giảng dạy tác phẩm ... cảm văn học mãi bất 14 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm - Xác định tính khả thi việc dạy học thơ Đàn ghi ta Lorca (Thanh Thảo) Theo hướng khai thác chất thơ tác phẩm mà luận văn ... đó, cho người dạy tác phẩm cần phải định hướng tiếp cận văn hóa thơ Chƣơng CÁCH THỨC VẬN DỤNG CHẤT THƠ TRONG ĐÀN GHI TA CỦA LORCA VÀO DẠY HỌC BÀI THƠ 2.1 Biểủ chất thơ Đàn ghi ta Lorca 2.1.1...
 • 18
 • 865
 • 4

skkn dạy học văn bản “đàn ghi ta của lorca” (thanh thảo) theo hướng khai thác chất thơ của tác phẩm

skkn dạy học văn bản “đàn ghi ta của lorca” (thanh thảo) theo hướng khai thác chất thơ của tác phẩm
... 37 Dạy học văn “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất thơ tác phẩm CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm - Xác định tính khả thi việc dạy học thơ “Đàn ghi ta Lorca” ... trường THPT Mỹ Hào Dạy học văn “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất thơ tác phẩm 1.Lí chọn đề tài 1.1 Cơ sở lí luận Thi phẩm “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) lựa chọn đưa ... Giang- GV trường THPT Mỹ Hào 17 Dạy học văn “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất thơ tác phẩm cảm thụ Đặt vấn đề nhận thức dạy văn, tác phẩm văn chương thông tin thẩm mỹ, tình...
 • 65
 • 447
 • 0

skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ đàn ghi ta của lor-ca - thanh thảo trong chương trình ngữ văn 12 ở trường thpt

skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ đàn ghi ta của lor-ca - thanh thảo trong chương trình ngữ văn 12 ở trường thpt
... -Thanh Thảo chương trình Ngữ văn 12 trường THPT Sáng kiến kinh nghiệm 201 3- 2014 HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIẾP CẬN BÀI THƠ ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA THANH THẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12 TRƯỜNG THPT I ... sức hút Đàn ghi ta Lor- ca nói riêng môn Ngữ văn nói chung Đề tài Hướng dẫn học sinh tiếp cận thơ Đàn ghi ta Lor-ca - Thanh Thảo chương trình Ngữ văn 12 trường THPT đúc kết kinh nghiệm trình ... chương trình Ngữ văn lớp 11 + Hướng dẫn học sinh tiếp cận văn Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài qua phương pháp vấn đáp - đàm thoại gợi tìm + Hướng dẫn học sinh tiếp cận thơ Đàn ghi ta Lor-ca -Thanh Thảo...
 • 25
 • 630
 • 1

Dạy học văn bản Đàn ghi ta của Lorca (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất thơ của tác phẩm

Dạy học văn bản Đàn ghi ta của Lorca (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất thơ của tác phẩm
... DỤNG CHẤT THƠ TRONG “ĐÀN GHI TA CỦA LORCA VÀO DẠY HỌC BÀI THƠ 2.1 Biểủ chất thơ Đàn ghi ta Lorca Đàn ghi ta Lorca thơ hay, khó, mẻ, thách thức với người học người dạy Đi tìm chất thơ thi phẩm ... niệm chất thơ tác phẩm văn học 1.1.1 .Chất thơ tác phẩm văn học nói chung 1.1.2 .Chất thơ thơ trữ tình 1.1.3 .Chất thơ thơ mang dáng dấp tượng trưng, siêu thực 1.2 Tác động tích cực chất thơ tác phẩm ... Dạy học văn Đàn ghi ta Lorca (Thanh Thảo) theo hƣớng khai thác chất thơ tác phẩm Với mong muốn có đóng góp cho việc học tập giảng dạy tác phẩm thành công Lịch sử vấn đề Ngay đưa vào giảng dạy...
 • 112
 • 457
 • 0

SKKN Hướng dẫn khai thác hệ thống hình ảnh khi dạy bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca_ngữ văn 12

SKKN Hướng dẫn khai thác hệ thống hình ảnh khi dạy bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca_ngữ văn 12
... giới hình ảnh thơ Lor-ca hình ảnh thơ thi phẩm Đàn ghi ta Lor-ca (Thanh thảo) Người đọc gặp nhiều điểm tương đồng thơ Thanh Thảo thơ Lor-ca Có thể gặp số hình ảnh sau: *Hình ảnh đàn ghita khát ... theo hướng bổ ngang thơ, tức dạy đến đoạn khai thác hình ảnh trọng tâm đoạn - Tiếp cận hệ thống hình ảnh theo nhóm: + Hệ thống hình ảnh làm bật vẻ đẹp hình tượng đàn ghi ta + Hệ thống hình ảnh ... oan khốc từ thơ Khi chết chôn ->hai hình tượng xuyên suốt với đàn ? thơ : đàn ghita Lorca Bài thơ Ghi nhớ Bao chết 31 Hãy chôn đàn ghita -Câu thơ đề từ: “ Khi chết Trong cát chôn với đàn : Bao...
 • 47
 • 466
 • 2

SKKN Hướng dẫn khai thác hệ thống hình ảnh khi dạy bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Hải)

SKKN Hướng dẫn khai thác hệ thống hình ảnh khi dạy bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Hải)
... giới hình ảnh thơ Lor-ca hình ảnh thơ thi phẩm Đàn ghi ta Lor-ca (Thanh thảo) Người đọc gặp nhiều điểm tương đồng thơ Thanh Thảo thơ Lor-ca Có thể gặp số hình ảnh sau: *Hình ảnh đàn ghita khát ... nhà thơ Thơ Lor-ca Bài Ghi nhớ Khi chết nhớ chôn với đàn ghi ta cát Khi chết Đàn ghi ta Lor-ca (Thanh Thảo) Thanh Thảo lấy cảm hứng kiêu hùng, lãng mạn từ thơ để sáng tác nên Đàn ghi ta Lorca Hình ... cành Ôi ghi ta nạn nhân khốn khổ đáng thương Của bàn tay - dao năm lưỡi! ” *Hình ảnh chết, máu Thơ Lor-ca Đàn Ghi ta Lor-ca (Thanh Thảo) Lor-ca làm nhiều thơ chết Hình ảnh chết Lor-ca Bài “Than...
 • 35
 • 474
 • 3

skkn dạy học văn bản “đàn ghi ta của lorca” (thanh thảo) theo hướng khai thác chất thơ của tác phẩm

skkn dạy học văn bản “đàn ghi ta của lorca” (thanh thảo) theo hướng khai thác chất thơ của tác phẩm
... Dạy học văn “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất Nguyễn Thị Thu Giang- GV trường THPT Mỹ Hào Dạy học văn “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất thơ tác phẩm ... học văn “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất thơ tác phẩm CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA CHẤT THƠ TRONG DẠY HỌC THƠ TRỮ TÌNH 1.1 Quan niệm chất thơ tác phẩm văn học Trong sáng tác văn học ... trường THPT Mỹ Hào Dạy học văn “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) theo hướng khai thác chất thơ tác phẩm PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 1.1 Cơ sở lí luận Thi phẩm “Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) lựa chọn...
 • 68
 • 122
 • 0

Hướng dẫn khai thác hệ thống hình ảnh khi dạy bài thơ “đàn ghi ta của lor ca” (thanh hải)

Hướng dẫn khai thác hệ thống hình ảnh khi dạy bài thơ “đàn ghi ta của lor ca” (thanh hải)
... H-ớng khai thác hệ thống hình ảnh dạy thơ Đàn ghi ta Lor- ca Nguyễn Kim Anh Tr-ờng THPT Văn Giang 24 H-ớng khai thác hệ thống hình ảnh dạy thơ Đàn ghi ta Lor- ca * Hỡnh nh cp ti s bt t ca Lor- ca ... H-ớng khai thác hệ thống hình ảnh dạy thơ Đàn ghi ta Lor- ca năm học 2012 - 2013 Nguyễn Kim Anh Tr-ờng THPT Văn Giang H-ớng khai thác hệ thống hình ảnh dạy thơ Đàn ghi ta Lor- ca MC LC ... THPT Văn Giang 44 H-ớng khai thác hệ thống hình ảnh dạy thơ Đàn ghi ta Lor- ca Nguyễn Kim Anh Tr-ờng THPT Văn Giang 45 H-ớng khai thác hệ thống hình ảnh dạy thơ Đàn ghi ta Lor- ca NHN XẫT CA HI NG...
 • 47
 • 50
 • 0

Sử dụng câu hỏi trong dạy học văn bản đàn ghi ta của lor ca (thanh thảo) (ngữ văn 12 tập 1)

Sử dụng câu hỏi trong dạy học văn bản đàn ghi ta của lor ca (thanh thảo) (ngữ văn 12  tập 1)
... lựa chọn đề tài: Sử dụng câu hỏi dạy học văn Đàn ghi ta Lorca” (Thanh Thảo) (Ngữ văn 12 tập 1) Lịch sử vấn đề Ngay đưa vào giảng dạy chương trình Ngữ văn 12, Đàn ghi ta Lor- ca gây ấn tượng ... nghiệm khoa học Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn mình, tập trung nghiên cứu việc sử dụng câu hỏi dạy học văn Đàn ghi ta Lor- ca (Thanh Thảo) (Ngữ văn 12 tập 1) Cấu trúc luận văn Ngoài ... – tập 1) 4.2 Đối tượng nghiên cứu - Cơ sở lí luận câu hỏi dạy học văn - Nghiên cứu, phân tích giáo án dạy đồng nghiệp văn Đàn ghi ta Lor- ca (Thanh Thảo) (Ngữ văn 12 tập 1) trường THPT Cao Bá...
 • 7
 • 1,024
 • 8

Tài liệu PHÂN TÍCH BÀI THƠ "ĐÀN GHI TA CỦA LORCA" CỦA THANH THẢO docx

Tài liệu PHÂN TÍCH BÀI THƠ
... ? Trong xử lý thi liệu, Thanh Thảo có dùng lối kết hợp phổ biến thơ tượng trưng Ta gặp Tiếng đàn bọt nước, tiếng ghi- ta nâu, tiếng ghi- ta xanh, tiếng ghi- ta tròn, tiếng ghi- ta ròng ròng máu chảy, ... Chiếc ghi- ta tượng trưng cho âm nhạc thơ ca Nó đàn lia chàng nghệ sĩ tài hoa Chiếc ghita màu bạc biến ảnh ghi- ta nâu sang cõi khác Đúng hơn, ghi- ta hoá, sang cõi siêu sinh Thi sĩ bơi ghi- ta bơi ... thích ? Đàn ghi- ta Lorca lối thơ mà lời thơ cườm vào nét nhạc, hình tượng thơ cấu trúc nhạc bay đôi Thậm chí, để tiếng nói thơ thêm phong phú, Thanh Thảo mô âm từa tựa nốt đàn ghita, mô lối diễn...
 • 12
 • 1,137
 • 9

Tài liệu Vài suy nghĩ về việc đọc - hiểu bài thơ Đàn ghi - ta của Lor-ca (trích) docx

Tài liệu Vài suy nghĩ về việc đọc - hiểu bài thơ Đàn ghi - ta của Lor-ca (trích) docx
... Tiếng ghi ta nâu Tiếng ghi ta xanh biết mấy, tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan, tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy - Đoạn thứ 3: Niềm xót thương Lor-ca nỗi xót tiếc cách tân nghệ thuật củaLor-ca ... Chàng người mộng du Tiếng ghi ta nâu Bầu trời cô gái Tiếng ghi ta xanh Tiếng đàn ghi ta tròn bọt nước vỡ tan Tiếng ghi ta ròng ròng Máu chảy Cái chết bất ngời đến với Lor-ca người vô tội dù bị ám ... đệm ghi ta Các chuỗi âm luyến láy : li-la li-la li-la li-la sau hai câu thơ đầu, gợi liên tưởng tiếng vang chùm hợp âm sau tấu khúc ca khúc mở đầu Chuỗi âm li-la li-la li-la li-la kết thúc thơ...
 • 8
 • 438
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng câu hỏi trong dạy học văn bản đàn ghi ta của lor ca thanh thảo ngữ văn 12 tập 1chu de bai tho dan ghi ta cua lorcachu de cua bai tho dan ghi ta cua lor cagiao an bai tho dan ghi ta cua lorcacâu 1 trình bày những hiểu biết của anh chị về ý nghĩa nhan đề bài thơ đàn ghi ta của lor ca của thanh thảocâu 2 anh chị hiểu như thế nào về câu thơ đề từ trong bài thơ đàn ghi ta của lor ca của thanh thảo khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đànphân tích bài văn đàn ghi ta của lorcabai giang dan ghi ta cua lozcaso do tu day bai van cay dan ghi ta cua lor caphân tích bài thơ tiếng đàn ghi ta của lorcabài thơ quot đàn ghi ta của lorca quot của thanh thảođàn ghi ta của lorca bài giảng điện tửphân tích bài đàn ghi ta của lorca thanh thảobài giảng điện tử đàn ghi ta của lorcasoan bai dan ghi ta cua lor ca cua thanh thaoTh c tr ng u t n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n H ng VPBankTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HHo t ng c a c c Ng n h ng th ng m i tr n th tr ng ch ng kho n Vi t NamPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh uCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t Nam30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti t