ĐỒ ÁN THỦY CÔNG CỐNG LỘ THIÊN

ĐỒ án THỦY CÔNG THIẾT kế CỐNG lộ THIÊN đề c96

ĐỒ án THỦY CÔNG THIẾT kế CỐNG lộ THIÊN đề c96
... Tính toán kết cấu đáy cống: I- Mở đầu: 1- Mục đích: Xác định sơ đồ ngoại lực, tính toán nội lực bố trí cốt thép đáy cống Trong đồ án yêu cầu xác định sơ đồ ngoại lực để tính kết cấu đáy cống theo ... 2- Trờng hợp tính toán: Trong đồ án ta tính toán với trờng hợp mực nớc đồng max, mực nớc sông kết hợp với động đất - Zngmax = 6,2 (m); Zsongmin = 2,15(m) 3- Chọn băng tính toán: SV:V ỡnh Tựng Trang ... tiến hành tính toán với trờng hợp cống làm việc bất lợi chênh lệch cột nớc thợng hạ lu cống lớn nhất.Do bề rộng cống không lớn nên ta không phân chia cống làm nhiều mảng ,để nguyên cống đáy thành...
 • 64
 • 262
 • 0

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG CỐNG LỘ THIÊN

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG CỐNG LỘ THIÊN
... tin cậy : Kn = 1,2 CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG LỘ THIÊN Mục đích: Xác định diện cống tính toán tiêu I Tính toán kênh hạ lưu Theo phương pháp mặt cắt thủy lực lợi Các tài liệu kênh: - Zđáy ... 3,328 m Biểu đồ áp lực lên đáy công: SVTH: Nguyễn Văn Hải – Lớp: 53CTL4 18 Đồ án môn học Công trình hệ thống Thủy Lợi GVHD: Nguyễn Hoàng Long B - Tống áp lực thấm tác dụng lên đáy công trình : ... TRÍ CÁC BỘ PHẬN CỐNG I Thân cống Thân cống bao gồm đáy, trụ phận bố trí Cửa van: Trong thực tế việc lựa chọn cửa van cần thông qua so sánh kinh tế - kỹ thuật Trong giới hạn đồ án ta chọn cửa van...
 • 23
 • 281
 • 0

đồ án thủy công 1 thiết kế đập chưa nước

đồ án thủy công 1 thiết kế đập chưa nước
... âënh thç K > [K] [K] = 1, 2 l hãû säú äøn âënh cho phẹp ỉïng våïi täø håüp, cáúp cäng trinh l cáúp K = 18 6,8 411 13 6 ,18 13 4,265 + 18 6,8 411 = 1, 45 + 0 ,11 = 1, 56 17 494 13 ,16 .1. 174,94 Sau láûp bng toạn ... 3,5 .12 ,5 ⇒ y = 15 3,76 − 0,35 x X Y 12 ,4 25 12 ,04 50 11 ,76 75 11 ,29 90 10 ,89 12 5 10 ,48 15 0 17 5 10 ,0 51 9,604 2 01, 79 9 ,1 II Tênh tháúm cho màût càõt sỉåìn âäưi : 13 Âäư ạn män hc : Thy Cäng Våïi ti ... Trỉåìng håüp hai : 6 .10 −3 .12 2.8 .1 ∆h = = 0,0069m 3.9, 81. 34 ' ho = 0,073.k w10 D.ε = 0,073 .1, 766 .12 8.0,0 61 = 1, 08(m) λ o = 0,073.k w10 D ε = 0,073 .1, 766 .12 = 17 ,7(m) 0,0 61 Trong âọ : Ỉïng våïi...
 • 23
 • 314
 • 0

Đồ án thủy công

Đồ án thủy công
... Trang 15 Đồ án thủy công (4) 𝑣2 2𝑔 GVHD: − động tiết diện xét (m) (5) ∋ – lượng đơn vị mặt cắt tính toán (m) (6) ∆∋ – chênh lệch lượng đơn vị tiết diện (m) ∆∋ = ∋i+1 – ∋i (7) R – bán kính thủy lực ... SVTH: Trang Đồ án thủy công GVHD: Hình cung trượt nguy hiểm đường đồng hệ số K: Trường hợp MNTL = MNLTK, MNHLmax = 6.142m K = 1.719 > 1.3 : ổn định Hình cung trượt nguy hiểm đường đồng hệ số K: ... có chiều cao > 25 – 70m thuộc cấp III Do : SVTH: Trang Đồ án thủy công GVHD: a = 0.7m a‟ = 0.5m a” = 0.2m Tính chiều cao sóng leo dùng công thức Lavzovski hs = 0.073 𝐾 𝑠 𝜔10 𝐷𝜀 𝐷 s = 0.073𝜔10...
 • 20
 • 436
 • 0

Đồ án thủy công 1

Đồ án thủy công 1
... Đồ án Thủy cơng I O1 -6 -5 1. 20 8.00 -4 -3 -2 -1 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.55 2. 91 47.23 68.79 80.20 93 .19 10 6.96 12 1 .19 13 5.84 15 0.86 16 6 .18 18 1.73 19 2.94 ... 0.98 1. 00 1. 00 1. 00 0.98 0.96 0.94 0.90 0.85 0.79 0. 71 0. 61 9.52 12 .12 14 .99 17 .06 18 .22 18 .59 18 .19 16 .99 14 .97 12 .04 8 .10 2.98 0.00 0.00 260 .12 309.54 347.80 397.97 437.57 465.70 482. 31 486.98 ... 6. 01 36.3 9.55 0.48 21. 46 2 .11 11 5.77 -0.52 -0.46 -0.50 -0.44 0.87 0.90 0.74 6.06 2 .11 11 5.77 -1. 05 - 51. 40 1. 83 10 3.74 1. 38 8.93 25.92 24.07 1. 77 260 .12 309.54 347.80 397.97 437.57 465.70 482.31...
 • 63
 • 1,955
 • 8

đồ án thủy công (dành cho dân thủy lợi)

đồ án thủy công (dành cho dân thủy lợi)
... thấm: Theo tài liệu cho, đất đắp đập có hệ số thấm lớn nên cần có thiết bị chống thấm cho thân đập cho - Nếu tầng thấm tương đối mỏng ( T ≤ 5m) chọn thiết bị chống thấm cho đập cho thích hợp sau: ... = 0,25 Vậy: Jkn ≤ [Jkn] Nên đảo bảo ổn định thấm III TÍNH THẤM CHO MẶT CẮT SƯỜN ĐỒI Với lưu lượng cho, đồ chung mặt cắt sườn đồi đập khơng thấm, hạ lưu khơng có nước, nước kiểu áp mái Tính ... khơng cho nước nhảy cống để tránh rung động bất lợi Còn với mực nước thấp thượng lưu, nước nhảy cống khơng tránh khỏi Tuy nhiên lượng dòng chảy khơng lớn nên mức độ rung động nguy hiểm khơng đáng...
 • 37
 • 431
 • 2

Đồ Án Thủy Công Tính toán thiết kế tường cánh bể tiêu năng

Đồ Án Thủy Công Tính toán thiết kế tường cánh bể tiêu năng
... Đất đủ khả chịu tải III TÍNH TOÁN TƯỜNG CÁNH SVTH: Bùi Phương Nam Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC CBHD: TRẦN VĂN HỪNG Tính Toán Kết Cấu Tường Cánh Bể Tiêu Năng + Mặt cắt tính toán: cắt 1m dài theo phương ... ĐỒ ÁN MÔN HỌC CBHD: TRẦN VĂN HỪNG Tính Toán Kết Cấu Tường Cánh Bể Tiêu Năng II TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT BỂ TIÊU NĂNG : ∗ Trường hợp vận hành : 2.1 Trọng lượng thân đáy bể tiêu : G1 3m ... Momen tính toán chân tường Mttmax = 5.76 T.m - Phản lực phạm vi tính toán: σ max = 6.11 SVTH: Bùi Phương Nam Trang 22 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CBHD: TRẦN VĂN HỪNG Tính Toán Kết Cấu Tường Cánh Bể Tiêu Năng...
 • 31
 • 296
 • 0

đồ án thủy công

đồ án thủy công
... tính toán, vẽ Phần II- Hớng dẫn đồ án: Trình bày bớc làm cụ thể, sơ đồ công thức tính toán bản, hớng dẫn sử dụng tài liệu cần thiết làm đồ án Phần III- Các phụ lục: Trình bày số bảng biểu đồ thị ... xác đáng để nâng cao chất lợng sách Bộ môn Thuỷ công trân trọng ghi nhận xin giới thiệu đọc giả "Đồ án môn học Thuỷ công" tái năm 2001 Bộ môn Thuỷ công Lời nói đầu (Cho lần xuất thứ nhất) Đồ án ... cống cấu tạo chi tiết 46 Phần II - Hớng dẫn đồ án Đồ án số Tính toán lực v thấm 1-1 Tính toán lực tác dụng lên công trình I Xác định yếu tố sóng Có nhiều công thức khác để xác định đặc trng sóng...
 • 125
 • 176
 • 0

đồ án thủy công đồ án môn học

đồ án thủy công đồ án môn học
... • Sơ đồ tính: Với b = 10,5 (m); R = 105 (m); m = 10 SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 22 Đồ án Thủy cơng • Kết tính tốn: K = 1,386 SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 23 Đồ án Thủy ... 2.m1.hVTN + BVTN = 2.1,25.11+3= 30,5(m) SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 13 Đồ án Thủy cơng Đoạn sườn đồi: Do sườn đồi hạ lưu khơng có nước nên ta chọn hình thức VTN kiểu áp mái TÊNH TOẠN THÁÚM ... = MNHLmax - = 60 – 50 = 10 (m) ∗ Tính thấm cho mặt cắt sườn đồi a Sơ đồ tính tốn SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 16 Đồ án Thủy cơng b Xác định lưu lượng thấm Ta chn màût càõt tải vë trê...
 • 37
 • 143
 • 0

đồ án thủy công xây dựng hồ chứa trên sông

đồ án thủy công xây dựng hồ chứa trên sông
... • Sơ đồ tính: Với b = 10,5 (m); R = 105 (m); m = 10 SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 22 Đồ án Thủy cơng • Kết tính tốn: K = 1,386 SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 23 Đồ án Thủy ... = MNHLmax - = 60 – 50 = 10 (m) ∗ Tính thấm cho mặt cắt sườn đồi a Sơ đồ tính tốn SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 16 Đồ án Thủy cơng b Xác định lưu lượng thấm Ta chn màût càõt tải vë trê ... góc với đường MM1 Trên đường N-N ta lại lấy tâm O khác vách cung qua điểm Q1 chân đập Tính K với SVTH: NGUYỄN DUY TUẤN – LỚP 10X2B Trang 20 Đồ án Thủy cơng cung này, vẽ biểu đồ trị số K, theo...
 • 37
 • 135
 • 0

Đồ án Thủy công - Đồ án số 2 Thiết kế đập đất

Đồ án Thủy công - Đồ án số 2 Thiết kế đập đất
... 616.19 424 . 62 184.78 ( 12) 53.79 23 2.43 422 .98 559.80 6 52. 37 726 .00 756.75 756.04 727 .54 6 82. 29 543.75 591.54 386.40 160.76 (13) 71. 72 225 .98 317 .24 321 .73 29 3. 92 219.31 1 62. 16 76.37 0.00 -6 8. 92 -1 16. 52 ... -1 16. 52 -1 78.70 -1 74.09 -9 2. 39 (14) 104.51 20 4 .25 25 9.48 29 6.51 310.18 320 .31 320 .33 305.30 336. 62 250.10 22 3.96 189.01 130.98 (15) 53.79 127 . 92 218.73 300. 32 355.85 415. 82 436.44 435.71 422 .24 ... số lớn kết tính theo ( 2- 1 ) ( 2- 2 ) a Xác đònh ∆ h hsl ứng với gió lớn V : - Xác đònh h theo công thức sau : V D 28 2. 2 ,2. 10 -6 h = 2. 10 cosαB = 2. 1 0-6 = 0,013 (m) g H 9,81 .28 Trong : V = 28 (m/s)...
 • 22
 • 157
 • 0

Đồ án Thủy Công (Thiết kế đập đất và Tính toán công trình )

Đồ án Thủy Công (Thiết kế đập đất và Tính toán công trình )
... thay vào công thức (1- 3) ta được:η s = 1,22.2,37=2,89 (m) Ta có bảng kết H1 ( m ) h1% ( m ) h( m ) ηs ( m ) λ(m) τ(m) 45,5 2,37 0,94 2,89 22,2 3,77 SVTH: Ngô Quang Tuấn MSV: 1251051984 Đồ án môn ... số sức kháng • Vẽ lưới Việc tính toán tiến hành cho toán phẳng II Tính thấm theo phương pháp tỷ lệ đường thẳng SVTH: Ngô Quang Tuấn (sơ đồ hình 1- 2) MSV: 1251051984 Đồ án môn học: Thủy Công GVHD: ... đất: Công trình xây dựng phải đảm bảo ổn định trường hợp bất lợi Đó có xuất lực đặc biệt lực động đất tính toán ta phải tính đến lực xuất Bao gồm thành phần sau: a) Lực quán tính động đất công...
 • 34
 • 238
 • 0

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG THIẾT KẾ CỐNG NGẦM

ĐỒ ÁN THỦY CÔNG THIẾT KẾ CỐNG NGẦM
... Thắng Lớp: 52C-TL2 Đồ án thiết kế cống ngầm GVHD: Lê Hồng Phương 1.1.3- Chỉ tiêu thiết kế: Từ cấp công trình, dựa vào quy phạm ta xác định tiêu cần thiết cho việc thiết kế cống sau: - Tần suất ... Lớp: 52C-TL2 Đồ án thiết kế cống ngầm GVHD: Lê Hồng Phương Lúc này, để lấy đủ lưu lượng thiết kế, cần mở hết cửa van Sơ đồ tính toán hình Hình 1: Sơ đồ tính toán thuỷ lực xác định diện cống Trong ... 1,5238 0,0075 0,0498 0,1261 Đồ án thiết kế cống ngầm SVTH: Nguyễn Thế Thắng GVHD: Lê Hồng Phương 11 Lớp: 52C-TL2 Đồ án thiết kế cống ngầm GVHD: Lê Hồng Phương Theo tính toán ta chọn bc = (m) thoả...
 • 37
 • 266
 • 0

BÀI mẫu bảo vệ đồ án THỦY CÔNG

BÀI mẫu bảo vệ đồ án THỦY CÔNG
... phương án Btr có phương án kích thước, kết cấu cơng trình bao gồm: Kích thước kết cấu đập, tràn, dốc nước, cơng trình tiêu năng, cơng trình gia cố bảo vệ bờ… * Phương án Btr có phương án vừa đảm bảo ... =897,2-2,5=894,7m Vậy ta chọn giới hạn phần gia cố bảo vệ mái thượng lưu đến cao trình 894,7m Hình thức bảo vệ mái thượng lưu: Hình thức bảo vệ mái thượng lưu chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố sóng ... trình hoạt động - Đảm bảo cho phát điện tối thiểu (nếu hồ có nhiệm vụ phát điện) - Đảm bảo độ sâu tối thiểu cho giao thơng thủy ni trồng thủy sản Ngồi dung tích chết đảm bảo đủ nước để hòa tan...
 • 40
 • 327
 • 1

đồ án thủy công thiết kế hồ loong luong pa1

đồ án thủy công thiết kế hồ loong luong pa1
... 0,41 0,66 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hồ chứa nước Loọng Luông – PA CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ SƠ BỘ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI 5.1 Thiết kế đập đất 5.1.1 Xác định cao trình đỉnh đập 5.1.1.1 Các tiêu thiết kế - Tần ... tháng mùa hè giảm đáng kể vào tháng mùa đông, có thời điểm xuống tới gần 0C Mưa chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng đến tháng 9, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3, tháng 10 tháng hai tháng ... đường Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hồ chứa nước Loọng Luông – PA tần suất tổng lượng mưa năm trạm Điện Biên Lượng mưa tưới thiết kế X P=85% = 1352,6mm Bảng 1.8:Mô hình mưa tưới thiết kế Tháng X(mm...
 • 200
 • 509
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thủy công thiết kế đập đấtđồ án thủy côngđồ án thủy công 3đồ án thủy công đại học thủy lợimẫu đồ án thủy côngđồ án thủy công thiết kế đập đất so 12đồ án thủy công đập bê tông trọng lựcđồ án thủy công 2 thiết kế đập đấtđồ án thi công cống lộ thiênđồ án tốt nghiệp thiết kế cống lộ thiênđồ án thiết kế cống lộ thiênđồ án số 5 thiết kế cống lộ thiênđồ án thuỷ lực công trìnhđồ án thủy văn công trìnhđồ án thi công công trình thủy lợiuftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan tri van phong26000ufquan tri nhan luc26001[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007Hỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhật2016 VEF Fellowship Announcement VNVSP Announcement VN 2016e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 20157483b 2014 2015 HK1 DHCQ7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ4e2de 2014 2015 HK1 DHLT7451c Noiqui hocduong utt[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tưSinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xong