ĐỒ ÁN THỦY CÔNG THIẾT KẾ CỐNG NGẦM

Đồ án: Tính toán - Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy hải sản công suất 1000m3/ngày đêm

Đồ án: Tính toán - Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy hải sản công suất 1000m3/ngày đêm
... Quy trình công nghệ xử nước thải chế biến thủy hải sản Chương 3: Tính toán thiết kế qui trình công nghệ xử nước thải công suất 1000m3/ngày đêm Chương 4: Tính kinh tế qui trình xử Chương ... hệ thống xử phương án, phương án Bên cạnh tốn chi phí cho việc mua loại vật liệu lọc Chương Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải thủy hải sản công suất 1000m3/ngày đêm Các công trình ... trưng rác thải đô thị 1.2.Thành phần tính chất nước thải thủy hải sản Chất thải lỏng Nước rửa nguyên liệu, bán thành phẩm, nước sử dụng cho vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến, nước vệ...
 • 117
 • 2,009
 • 16

đồ án thủy công 1 thiết kế đập chưa nước

đồ án thủy công 1 thiết kế đập chưa nước
... âënh thç K > [K] [K] = 1, 2 l hãû säú äøn âënh cho phẹp ỉïng våïi täø håüp, cáúp cäng trinh l cáúp K = 18 6,8 411 13 6 ,18 13 4,265 + 18 6,8 411 = 1, 45 + 0 ,11 = 1, 56 17 494 13 ,16 .1. 174,94 Sau láûp bng toạn ... 3,5 .12 ,5 ⇒ y = 15 3,76 − 0,35 x X Y 12 ,4 25 12 ,04 50 11 ,76 75 11 ,29 90 10 ,89 12 5 10 ,48 15 0 17 5 10 ,0 51 9,604 2 01, 79 9 ,1 II Tênh tháúm cho màût càõt sỉåìn âäưi : 13 Âäư ạn män hc : Thy Cäng Våïi ti ... Trỉåìng håüp hai : 6 .10 −3 .12 2.8 .1 ∆h = = 0,0069m 3.9, 81. 34 ' ho = 0,073.k w10 D.ε = 0,073 .1, 766 .12 8.0,0 61 = 1, 08(m) λ o = 0,073.k w10 D ε = 0,073 .1, 766 .12 = 17 ,7(m) 0,0 61 Trong âọ : Ỉïng våïi...
 • 23
 • 314
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cấp nước hồ Thới Lới cho công trình thủy điện

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cấp nước hồ Thới Lới cho công trình thủy điện
... cung cp b sung cho sinh hot v sn xut vo nhng ngy khụng cú ma l rt khú khn Mt khỏc hin o cha cú mt cụng trỡnh thy li no cp nc phc v cho sn xut nụng nghip, cng nh cp nc sinh hot v cho ngnh cụng ... minh 1.4.2.Nhim v c th ca cụng trỡnh Yờu cu cp nc cho nụng nghip bo m ti cho din tớch t canh tỏc, ú ti ti ch 399,65 (ha) t nụng nghip Cp nc sinh hot cho 1000 ngi (cụng sut 100m3/ngy ờm) v 300 thuyn ... v cho õu thuyn Theo ti liu kho sỏt v ti liu thit k b trớ h thng ng cp chớnh, ta xỏc nh c lu lng cp nc sinh hot v cho õu thuyn Qnc sch = Qsinh hot + Qõu thuyn Trong ú : Qsinh hot l lu lng cp cho...
 • 179
 • 320
 • 0

Đồ án môn học: Thiết kế Công trình thu nước ngầm - Trạm bơm cấp 1

Đồ án môn học: Thiết kế Công trình thu nước ngầm - Trạm bơm cấp 1
... 0,04689 17 ,25 17 ,29689 25 0,00 011 8 0,07328 17 ,25 17 ,32328 30 0,00 011 8 0 ,10 552 17 ,25 17 ,35552 35 0,00 011 8 0 ,14 362 17 ,25 17 ,39362 40 0,00 011 8 0 ,18 759 17 ,25 17 ,43759 45 0,00 011 8 0,23742 17 ,25 17 ,48742 ... ống Kết tính toán H ống đợc ghi dới bảng sau : Qô S SQ2 Hhh H1 ống =Hhh+ SQ2 0,00 011 8 0,00294 17 ,25 17 ,25294 10 0,00 011 8 0, 011 72 17 ,25 17 ,2 617 2 15 0,00 011 8 0,02638 17 ,25 17 ,27638 20 0,00 011 8 0,04689 ... -1 7,75+2,535 +1, = 18 ,395 [m] SV-NGUYEN XUAN LOI-49MN 3-2 89049 11 Đồ án Công trình thu - Trạm bơm GVHD NGUYEN PHUONG THAO Hb= 18 ,395 (m) 2/ Chọn bơm Với Q = 28,94 (l/s) - Hb = 18 ,395(m) Chọn bơm...
 • 17
 • 1,253
 • 40

Đồ Án Thủy Công Tính toán thiết kế tường cánh bể tiêu năng

Đồ Án Thủy Công Tính toán thiết kế tường cánh bể tiêu năng
... Đất đủ khả chịu tải III TÍNH TOÁN TƯỜNG CÁNH SVTH: Bùi Phương Nam Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC CBHD: TRẦN VĂN HỪNG Tính Toán Kết Cấu Tường Cánh Bể Tiêu Năng + Mặt cắt tính toán: cắt 1m dài theo phương ... ĐỒ ÁN MÔN HỌC CBHD: TRẦN VĂN HỪNG Tính Toán Kết Cấu Tường Cánh Bể Tiêu Năng II TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT BỂ TIÊU NĂNG : ∗ Trường hợp vận hành : 2.1 Trọng lượng thân đáy bể tiêu : G1 3m ... Momen tính toán chân tường Mttmax = 5.76 T.m - Phản lực phạm vi tính toán: σ max = 6.11 SVTH: Bùi Phương Nam Trang 22 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CBHD: TRẦN VĂN HỪNG Tính Toán Kết Cấu Tường Cánh Bể Tiêu Năng...
 • 31
 • 292
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Thiết Kế Thuỷ công cụm công trình đầu mối thuỷ điện Bình Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồ án tốt nghiệp: Thiết Kế Thuỷ công cụm công trình đầu mối thuỷ điện Bình Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
... phép đầu tư dự án nhà máy thuỷ điện Bình Điền Quyết định số 36QĐ/BĐ/HĐQT ngày 16/07/2004 việc phê duyệt BC NCKT dự án Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Bình Điền, công trình thuỷ điện Bình ... tỉnh Thừa Thiên Huế Với dung tích hồ 423,7 triệu m3 diện tích mặt hồ khoảng 17 km2 môi trường thuận lợi phát triển nuôi trồng thuỷ sản Sau kết thúc công trình, khu vực dự án thuỷ điện Bình Điền ... trắc, công trình thuỷ điện Bình Điền có ý nghĩa SVTH : Bùi Văn Độ - 07X2A 33 Trang quan trọng thành phố Huế, để thiên an toàn, đề nghị chọn kết tính toán theo phương pháp 2.3.3 Tổng lượng lũ thiết...
 • 231
 • 822
 • 2

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế công trình bến trang trí nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ - Hà Tĩnh

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế công trình bến trang trí nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ - Hà Tĩnh
... 48cg1 43 Thiết kế công trình bến trang trí nhà Trờng Đại học xây dựng máy Đồ án tốt nghiệp đóng tàu Bến Thuỷ Tĩnh Chơng III Thiết kế kĩ thuật công trình 3.1 Thiết kế công trình bến 3.1.1.Phân ... Thiết kế công trình bến trang trí nhà máy Đồ án tốt nghiệp - Tải trọng va tàu cập tàu theo phơng song song mép bến đóng tàu Bến Thuỷ Tĩnh Fn kN 600 b Tải trọng hàng hoá bến Do bến trang trí ... vụ 1.1.2 Nhà máy đóng tàu Tĩnh: Sinh viên :tạ anh tuấn MSsv:3272.47 lớp 48cg1 Trờng Đại học xây dựng Thiết kế công trình bến trang trí nhà máy Đồ án tốt nghiệp đóng tàu Bến Thuỷ Tĩnh Trớc...
 • 108
 • 296
 • 2

Đồ án Thủy công - Đồ án số 2 Thiết kế đập đất

Đồ án Thủy công - Đồ án số 2 Thiết kế đập đất
... 616.19 424 . 62 184.78 ( 12) 53.79 23 2.43 422 .98 559.80 6 52. 37 726 .00 756.75 756.04 727 .54 6 82. 29 543.75 591.54 386.40 160.76 (13) 71. 72 225 .98 317 .24 321 .73 29 3. 92 219.31 1 62. 16 76.37 0.00 -6 8. 92 -1 16. 52 ... -1 16. 52 -1 78.70 -1 74.09 -9 2. 39 (14) 104.51 20 4 .25 25 9.48 29 6.51 310.18 320 .31 320 .33 305.30 336. 62 250.10 22 3.96 189.01 130.98 (15) 53.79 127 . 92 218.73 300. 32 355.85 415. 82 436.44 435.71 422 .24 ... số lớn kết tính theo ( 2- 1 ) ( 2- 2 ) a Xác đònh ∆ h hsl ứng với gió lớn V : - Xác đònh h theo công thức sau : V D 28 2. 2 ,2. 10 -6 h = 2. 10 cosαB = 2. 1 0-6 = 0,013 (m) g H 9,81 .28 Trong : V = 28 (m/s)...
 • 22
 • 157
 • 0

Đồ án Thủy Công (Thiết kế đập đất và Tính toán công trình )

Đồ án Thủy Công (Thiết kế đập đất và Tính toán công trình )
... thay vào công thức (1- 3) ta được:η s = 1,22.2,37=2,89 (m) Ta có bảng kết H1 ( m ) h1% ( m ) h( m ) ηs ( m ) λ(m) τ(m) 45,5 2,37 0,94 2,89 22,2 3,77 SVTH: Ngô Quang Tuấn MSV: 1251051984 Đồ án môn ... số sức kháng • Vẽ lưới Việc tính toán tiến hành cho toán phẳng II Tính thấm theo phương pháp tỷ lệ đường thẳng SVTH: Ngô Quang Tuấn (sơ đồ hình 1- 2) MSV: 1251051984 Đồ án môn học: Thủy Công GVHD: ... đất: Công trình xây dựng phải đảm bảo ổn định trường hợp bất lợi Đó có xuất lực đặc biệt lực động đất tính toán ta phải tính đến lực xuất Bao gồm thành phần sau: a) Lực quán tính động đất công...
 • 34
 • 238
 • 0

ĐỒ án THỦY CÔNG THIẾT kế CỐNG lộ THIÊN đề c96

ĐỒ án THỦY CÔNG THIẾT kế CỐNG lộ THIÊN đề c96
... Tính toán kết cấu đáy cống: I- Mở đầu: 1- Mục đích: Xác định sơ đồ ngoại lực, tính toán nội lực bố trí cốt thép đáy cống Trong đồ án yêu cầu xác định sơ đồ ngoại lực để tính kết cấu đáy cống theo ... 2- Trờng hợp tính toán: Trong đồ án ta tính toán với trờng hợp mực nớc đồng max, mực nớc sông kết hợp với động đất - Zngmax = 6,2 (m); Zsongmin = 2,15(m) 3- Chọn băng tính toán: SV:V ỡnh Tựng Trang ... tiến hành tính toán với trờng hợp cống làm việc bất lợi chênh lệch cột nớc thợng hạ lu cống lớn nhất.Do bề rộng cống không lớn nên ta không phân chia cống làm nhiều mảng ,để nguyên cống đáy thành...
 • 64
 • 262
 • 0

Đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty bán linh kiện máy tính

Đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty bán linh kiện máy tính
... hình toán hợp đồng - Doanh thu công ty 4.Menu với chức Hợp Đồng Trong menu Hợp Đồng có chức sau: -Tạo hợp đồng -Tạo phụ lục hợp đồng -Tạo hóa đơn hợp đồng Menu chức Tìm kiếm Menu thiết kế bao ... gian,…khi người sd dăng nhập vào hệ thống Quản trị người sử dụng Quản trị cá nhân: cho phép quản chi tiết người dùng Quản theo nhóm Thêm,bớt,nhóm người sử dụng II PHÂN TÍCH A.PHÁT HIỆN THỰC THỂ ... PHONGBAN TYGIA, HOADON_PHIEUXUAT, HOADON_HOPDONG, HOPDONG PHIEUDATHANG,HOPDONG PHEUNHAP,PHIEUXUAT Trang 25 III.THIẾT KẾ GIAO DIỆN A.HỆ THỐNG MENU CHÍNH CỦA GIAO DIỆN PHẦN MỀM Với thiết kế hệ thống...
 • 71
 • 806
 • 1

đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty điện thoại

đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty điện thoại
... giao ca d Quản lí bán lẻ Lập hoá đơn bán hàng Báo cáo doanh thu theo ca,ngày tháng theo hàng… e Quản hệ thống liệu Luư trữ phục hồi liệu Kết thúc chương trình 1.2 Yêu cầu chức năng: Hệ thống có ... sau: Công ty điện thoai di động Báo Cáo Doanh Thu Ngày……tháng… năm… STT Mã Số Tên hàng Thành tiền Tổng cộng Kế toán trưởng Cửa hàng trưởng B Phân tích yêu cầu Yêu cầu chức năng: 1.1 Quản lí: a Quản ... thông qua phiếu xuất để quản số lượng xuất mặt hàng xuất mẫu sau: Công ty điện thoại di động Phiếu Thông Tin Khách Hàng Tên khách hàng: …………………………………………………………… Tên công ty : …………………………………………………………………...
 • 43
 • 712
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thủy công thiết kế cống lộ thiênđồ án thủy công thiết kế đập đất so 12đồ án thủy công 2 thiết kế đập đấtđồ án số 3 thiết kế cống ngầmđồ án tốt nghiệp thiết kế cống lộ thiêntài liệu đồ án tốt nghiệp thiết kế kỹ thuật tuabin gió công suất 500wđồ án môn học thiết kế máy công cụđồ án tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpđồ án tính toán thiết kế hoán cải lập quy trình lắp dựng thử nghiệm cổng trục di chuyển trên rail rmg tại tổng công ty tân cảng sài gònđồ án thép 2 thiet ke nha cong nghiep mot tang khong cau trucdo an xay dung thiet ke mang cho cong ty dung he dieu hanh linuxđồ án tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến sua voi cong suat 750m3 ngay demđồ án tốt nghiệp thiết kế xây dựng công trình chung cư cao tầng nam sài gònđồ án số 5 thiết kế cống lộ thiênđồ án thủy côngBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTĐơn xin hoãn thi15 2010 TT BCT Quy tac xuat xu trong ASEAN An Do2004 16 TT BTC huong dan thuc hien ND 99 2004 ND CP danh muc hh ASEAN Trung Quocservices sectoral classification list 0Print SV chapter 1 overview of negotiationHướng dẫn làm luận văn Thạc sĩHoàn thiện hồ sơ bảo vệ LV ThSufphieu dang ky va thuyet minh de tai hssv22314ufbang tong hop dang ky de tai cap don vi23398TT số 07 2015 TT-BGDĐT QĐ kiến thức tồi thiểu sau khi tốt nghiệp,...ufhuong dan viet de cuong nghien cuu22343Nội dung tiểu luận: “Lý luận xã hội hóa sản xuất của Mác và giá trị thực tiễn của nó trong thời đại ngày nay”.Bài 7. Tình thái từufphieu dang ky de tai nckh22345ufphieu danh gia nghiem thu de tai22466Cengage advantage books law for business 18th edition ashcroft test bankDevelopment economics theory empirical research and policy analysis 1st edition schaffner test bank