Đồ án tốt nghiệp hồ chưa nước EADREK phương án 1

Đồ án tốt nghiệp hồ chưa nước EADREK phương án 1

Đồ án tốt nghiệp hồ chưa nước EADREK phương án 1
... 0.89 10 .66 24.52 44.67 64.9 89.35 11 6.35 14 5 .13 16 8.73 19 0 .13 204.88 219 .74 33 V() 0.3783 10 .8 215 10 8.3559 450.6 716 11 32.575 22 21. 995 3757.995 5809.063 8 418 .567 11 554. 21 1 514 0.68 19 089.86 23335 .19 ... 2.675 1. 800 1. 784 1. 800 1. 784 1. 7 81 1.777 1. 7 81 1.777 Lực dính kết C (KG/cm ) 0.247 0.204 0 .14 0 .12 0.2 61 0.2 61 0 .14 0 .14 Gốc nội ma sát ϕ (độ, phút) 15 032’ 18 002’ 15 0 18 0 18 002’ 19 028’ 18 0 19 0 ... =33 =27 19 2 ,18 19 2,93 19 2,85 17 4,5 17 4,5 17 4,5 17 ,68 18 ,43 18 ,35 14 20 16 0,0 013 54,4 13 244 0,0 013 m m m 0, 81 2, 81 0,72 12 ,3 6 ,15 1, 3 2 ,13 0,034 7,09 3,55 1, 3 2 ,13 0,034 7,09 3,55 1, 3 2 ,13 0,034...
 • 202
 • 343
 • 5

Công trình hồ chứa nước bà râu , đồ án tốt nghiệp hồ Bà Râu, Hồ Bà Râu

Công trình hồ chứa nước bà râu , đồ án tốt nghiệp hồ Bà Râu, Hồ Bà Râu
... XII NĂM 7 1, 7 2, 7 2, 7 5, 7 7, 7 5, 7 5, 7 5, 8 0, 8 2, 7 9, 7 4, Ucp(oC) 7 5,9 1 3 1, 3 0, 3 4, 2 5, 3 3, 3 1, 3 3, 2 5, 3 5, 3 9, 4 0, 3 9, umin(oC) 2 5,0 0 0 0 0 0 0 * Nắng : Thời kỳ từ tháng I đến tháng IX,số nắng ... lòng hồ Z(m) F(Km2) 45 0,0 W(10 m ) 0,0 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0,0 5 0,1 1 0,1 7 0,2 4 0,3 1 0,3 8 0,4 3 0,4 9 0,6 0 0,6 7 0,7 6 0,8 6 0,9 8 0,1 0,2 4 0,4 5 0,7 3 1,0 7 1,4 8 1,9 3 2,4 8 3,1 1 3,8 3 4,6 4 ... 3 5, 3 6, 3 6, 3 9, 4 0, 3 9, 3 7, 34 3 4, 33 Tmin(oC) 4 0,5 5 7 1 6, 1 7, 1 8, 2 0, 2 2, 2 2, 2 2, 2 0, 1 9, 1 7, 1 6, Tmin(oC) 1 6,1 1 * Độ ẩm: Độ ẩm tương đối cao mùa mưa thấp vào mùa khô,trong thời kỳ mùa kh , độ...
 • 301
 • 571
 • 1

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hồ chứa nước suối trọng

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hồ chứa nước suối trọng
... 23 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 24 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng PHẦN II THIẾT KẾ CƠ SỞ Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt ... Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng PHẦN I : TÀI LIỆU CƠ BẢN Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng ... chuẩn thiết kế - 14 TCN 54 – 1987 : Quy trình thiết kế kết cấu BT BTCT công trình thủy công Sinh viên: Đặng Văn Huy Lớp S12-K51_CTL2 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 17 Thiết kế hồ chứa nước Suối Trọng...
 • 234
 • 383
 • 0

Đồ án tốt nghiệp ngành kĩ thuật công trình Hồ chứa nước Ninh Sơn

Đồ án tốt nghiệp ngành kĩ thuật công trình Hồ chứa nước Ninh Sơn
... có công trình diện tích bị hạn 113.200ha 2500ha lúa hè thu lại màu công nghiệp ngắn ngày TRANG 32 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH - Huyện Sơn Hòa có xã: Sơn Dương, Sơn Long, Sơn ... liệu xây dựng,gia cố công trình. Đất lấy từ sông Đà Rằng cách công trình 15km.Đá khai thác mỏ Hảo Sơn- Tuy Hòa cách công trình 22km TRANG 30 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CHƯƠNG II: ĐIỀU ... tính kỹ thuật công trình Gồm đặc tính: chiều cao công trình loại Sơ xác định chiều cao công trình: H = MNDBT – Zđáy đập + d Trong đó: TRANG 43 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH H:...
 • 363
 • 418
 • 0

Do an tot nghiep.ThanhMTK7 chua sua

Do an tot nghiep.ThanhMTK7 chua sua
... Lí NC THI BNG BT THAN HOT TNH Bt than hot tớnh v nc thi (thng l nc thi sau x lý sinh hc) c cho vo mt b tip xỳc, sau mt thi gian nht nh bt than hot tớnh c cho lng, hoc lc Do than hot tớnh rt mn ... b lng c phõn thnh: b lng ngang v b lng ng Trong b lng ngang, dũng nc chy theo phng ngang qua b vi tc khụng ln hn 0,01 m/s v thi gian lu nc th 1,5 2,5 h Cỏc b lng ngang thng c s dng lu lng nc ... than hot tớnh cũn c cho vo b aeroten loi b cỏc cht hu c hũa tan nc thi Than hot tớnh sau s dng thng c tỏi sinh x dng li, phng phỏp hu hiu tỏi sinh bt than hot tớnh cha c tỡm ra, i vi than...
 • 19
 • 356
 • 3

đồ án tốt nghiệp xử lý nước nhiễm amoni

đồ án tốt nghiệp xử lý nước nhiễm amoni
... sinh vật trình xử lý, tàng trử chuyển tải nước đến người tiêu dùng Vì việc xử amoni nước đối tượng đáng quan tâm Với mục đích áp dụng phương pháp trao đổi ion để xử amoni nước ngầm vật liệu ... loại amoni khỏi nước ngầm Sinh viên:Đào Chánh Thuận Lớp CNMT-K47-QN Đồ án tốt nghiệp Viện Khoa Học & Công Nghệ Môi Trường Chương1 TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM AMONI VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ... NGHIỆM XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI ION Sinh viên:Đào Chánh Thuận 37 Lớp CNMT-K47-QN Đồ án tốt nghiệp Viện Khoa Học & Công Nghệ Môi Trường 3.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích đồ án...
 • 73
 • 568
 • 4

DO AN TOT NGHIEP XU LY NUOC THAI COD TU PHONG THI NGHIEM

DO AN TOT NGHIEP XU LY NUOC THAI COD TU PHONG THI NGHIEM
... O and Ongwandeeb M (2007), "Removal of Heavy Metals from COD Analysis Wastewater With an Organic Precipitant” [7] Dallago, R M., M D Luccio, et al (2008), "Extraction and reocovery of silver and ... trước sau xử lý BOD COD BOD lượng oxy cần thi t cho vi sinh vật sử dụng để oxy hoá chất hữu có khả phân huỷ sinh học, COD lượng oxy cần thi t để oxy hoá hợp chất hữu có nước Do đó, COD không thay ... đánh giá tính nguy hại nước thải COD từ đề xu t phương án quản lý chặt chẽ từ khâu phát sinh đến thu gom, xử lý giảm thi u trước thải bỏ an toàn GVHD: Ngô Thị Thanh Diễm SVTH: Lê Thị Lệ Nguyên...
 • 38
 • 367
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT KHOAI MÌ BẰNG BÈO LỤC BÌNHNgành:CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn : ThS. VŨ HẢI YẾN Sinh viên thực hiện MSSV: 105111079 : HUỲNH THỊ THUẬN L pptx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT KHOAI MÌ BẰNG BÈO LỤC BÌNHNgành:CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn : ThS. VŨ HẢI YẾN Sinh viên thực hiện MSSV: 105111079 : HUỲNH THỊ THUẬN L pptx
... cha tinh bt, cu to t cellulose nờn cng nh g gi l x L i c khoai mỡ trung tõm dc t cung n chuụi c cung l i to nht ri nh dn ti chuụi, chim 0,3 1% trng lng c Thnh phn l i l cellulose v hemicellulose ... .17 II.6 Phng phỏp x l nc thi tinh bt khoai mỡ .17 II.6.1 X l c hc 17 II.6.2 X l húa hc 17 II.6.3 X l húa l .18 II.6.4 X l sinh hc 19 ... qu x l nc thi tinh bt khoai mỡ bng Lc Bỡnh SVTH: Hunh Th Thun Trang MSSV: 105111079 ẹo aựn toỏt nghieọp GVHD: Th.S V Hi Yn I.2 Mc tiờu nghiờn cu _ Dựng cõy bốo Lc Bỡnh x l nc thi ch bin tinh...
 • 67
 • 449
 • 1

Đồ án tôt nghiệp sửa chữa hệ thống khởi động động cơ 5S50MC c7

Đồ án tôt nghiệp sửa chữa hệ thống khởi động động cơ 5S50MC c7
... NHÂN KHÓ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ 20 2.1 Tìm hiểu hệ thống khởi động đảo chiều 2.1.1 Hệ thống khởi động - Họ động S50-MC động có công suất lớn nên động phải dùng khí nén để khởi động động Sơ đồ hệ thống ... sau: Hình2.1 Sơ đồ hệ thống gió khởi động Chai gió Van giảm áp Van khởi động Đĩa chia gió Đồng hồ đo áp suất Van khởi động nắp xi lanh Nguyên lý hoạt động hệ thống: - Để khởi động máy áp suất ... đề tài Sửa chữa hệ thống khởi động họ động S(L)-MC hãng MAN B&W” làm luận văn tốt nghiệp mình, với mong muốn nắm vững đặc điểm cấu tạo, nguyên lý hoạt động để sau sửa chữa, khai thác hệ động tốt...
 • 125
 • 628
 • 15

Đồ án thi công công trình hồ chứa nước

Đồ án thi công công trình hồ chứa nước HĐ
... thành xây dựng công trình tăng Như vậy, dẫn dòng thi công có ý nghĩa lớn trình thi công công trình như: - Đảm bảo chất lượng thi công công trình - Đảm bảo tiến độ thi công công trình - Bảo tồn ... vị thi công Ta chọn phương án phương án dẫn dòng thi công công trình 2.1.3.Xác định lưu lượng thi t kế dẫn dòng thi công 2.1.3.1.Chọn tần suất thi t kế dẫn dòng thi công Theo TCVN 285-2005, công ... kỳ thường xuyên: (Thời kỳ thi công công trình chính) Trong thời gian lượng nước cần tiêu bao gồm: Nước mưa, nước thấm nước thi công 49 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Thi Công SV: Nguyễn Văn Huy...
 • 103
 • 481
 • 0

đồ án thiết kế hồ chứa nước Hồi Xuân PA2

đồ án thiết kế hồ chứa nước Hồi Xuân PA2
... = 1, 48.15,5 = 2.34( s) 9,81 GVHD:TS.o Tun Anh 26 SVTH:Nguyn Vn Qunh ỏn tt nghip H cha Hi Xuõn PA2 = g. 9,81.2,34 = = 8,55( m) 2. 2.3,14 Kim tra li iu kin súng nc sõu: H > 0,5 0,5 = 0,5.8,55...
 • 140
 • 696
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế hồ chứa nước thanh lanhbình xuyên vĩnh phúcđồ án thiết kế hồ chứa nướcđồ án tốt nghiệp xử lý nước thải sinh hoạtlou noi dau cho do an tot nghiep xu ly nuoccach viet loi o dau cho do an tot nghiep xu ly nuocloi mo dau cho do an tot nghiep xu ly nuocđồ án thi công đập đất đầm nén công trình đầu mối hồ chứa nước iakođồ án tôt nghiệp sửa chữa hệ thống khởi động động cơ 5s50mc c7dự án hồ chứa nước cửa đạtdự án hồ chứa nước sông raydự án hồ chứa nước bản mồnghồ chứa nước bản mồng tỉnh nghệ anđánh giá tác động của các dự án xây dựng đập và hồ chứa nướcdự án hồ chứa nước nước trongdự án hồ chứa nước tả trạchĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học