TỪ ĐIỂN MẪU CÂU LUẬT HỌC ANH VIỆT

TỪ ĐIỂN MẪU CÂU LUẬT HỌC ANH VIỆT

TỪ ĐIỂN MẪU CÂU LUẬT HỌC ANH VIỆT
... tòa nhà Đứng góc độ người học nghiên cứu khoa học, mạnh dạn biên dịch “ TỪ ĐIỂN MẪU CÂU LUẬT HỌC ANH- VIỆT “ nhằm giúp học viên đạt kỹ cần thiết để sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh pháp lý theo tiêu chuẩn ... đồng Luật doanh nghiệp Luật so sánh Luật tranh chấp hợp đồng Luật chứng khoán Mỹ Luật cạnh tranh Châu Âu Luật chống độc quyền Đối tượng sử dụng sách bao gồm :giảng viên luật, giảng viên tiếng Anh, ... từ điển bao gồm thuật ngữ sau: • • • • • • • • • • • • • Pháp luật hợp đồng Pháp luật sở hữu trí tuệ Pháp luật giải tranh chấp thương mại Tư pháp quốc tế Pháp luật lao động Pháp luật đầu tư Luật...
 • 138
 • 404
 • 0

TỪ điển mẫu câu LUẬT học VIỆT ANH

TỪ điển mẫu câu LUẬT học VIỆT ANH
... briefly describe …? Anh ngồi You may be seated Anh quay chỗ ngồi You can resume your seat Anh tiếp tục You may proceed Anh trả lời câu hỏi You can answer the question Anh trả lời câu hỏi You may ... probation Anh miễn You are excused Anh cho biết ? Would you indicate…? Anh giơ tay phải lên? Would you raise your right hand? Anh miêu tả ? Would you describe …? Anh nhìn vào ? Would you look at…? Anh ... building, etc.)? Anh có đánh dấu "x" vào không? Would you mark that with an “x” ? Anh có nhận điều không? Do you recognize that? Anh có nhận không See if you recognize it Anh có quyền có luật sư You...
 • 65
 • 279
 • 0

Mẫu câu toán học anh việt ( nguyễn hữu điển )

Mẫu câu toán học anh việt ( nguyễn hữu điển )
... suy từ (2 ) từ nhận xét ∆t tiến tới 436 Đẳng thức (6 ) suy từ (3 ) bằn cách thay α ψ 437 Điều suy từ (1 ) với alpha thay cho β 438 Việc thay (3 ) (4 ) vào (2 ) cho ta 439 Kết hợp (5 ), (6 ) (7 ) ta có ... proof of (8 ) 463 Since (7 ) is clearly violated (1 3) holds 464 Since , one of the conditions (3 ), (5 ), (7 ) and (9 ) must fail 28 462 Giả thiết dẫn tới mâu thuẫn lập luận dùng chứng minh (8 ) 463 Vì ... from (2 ) and the observation that ∆t tends to 436 Equality (6 ) follows from replacing α by ψ in (3 ) 437 This follows from (1 ) with alpha in place of β 438 Substituting from (3 ) and (4 ) in (2 ) yields...
 • 37
 • 197
 • 0

Tài liệu MẪU CÂU TOÁN HỌC ANH - VIỆT (Bản 1.0) pptx

Tài liệu MẪU CÂU TOÁN HỌC ANH - VIỆT (Bản 1.0) pptx
... tự nhiên 117 Các toán nảy tương tự mặt toán học toán gặp phép biến phân Nguyễn Hữu Điển - Thuật ngữ Toán học - huudien@vnu.edu.vn 10 118 Bary and Menchoff succeeded in char- 118 Bary Menchoff ... Vấn đề mở liệu A có rỗng hay không 141 Nảy câu hỏi liệu nghiệm địa phương khuyếch toàn khoảng hay không 142 Nảy câu hỏi xảy 143 Câu hỏi tự nhiên liệu 144 Có thể đặt hai câu hỏi hàm 145 Câu trả ... Introduction - Giới thiệu Chương Acknowlegments - Biết ơn 13 Chương Notations - Ký hiệu 15 Chương Assumptions - Giả thiết 17 Chương Definition - Định nghĩa 20 Chương Proof steps - Các bước chứng...
 • 37
 • 453
 • 2

mẫu câu toán học anh-việt

mẫu câu toán học anh-việt
... nói đầu Đây nháp thuật ngữ toán học Mục đích khởi đầu cho bạn viết cho báo Tập sách gồm phần Phần thuật ngữ Phần số ý ngữ pháp Một số đọc ký hiệu công thức Các ký hiệu toán chuẩn soạn LaTeX Những...
 • 10
 • 204
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 10 ppt

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 10 ppt
... cánh hình mũi tên winning cuộc, thắng word từ coded w từ mã commutator w từ hoán tử empty w log từ rỗng ideal w mt từ tưởng n-digit w từ n- chữ, từ n-dấu work vl công; công trình elementary ... superposition t định chồng chất Tauberian t gt định Tôbe 422 uniqueness t định tính theoretic(al) (thuộc) thuyết theoretics luận theory thuyết, luận học thuyết t of algebras thuyết ... định đa thức parallel axits t định dời trục song song (định Stenxơ) Pythagorean t định Pitago reciprocal t.s định thuận nghich recurremce t định hồi quy remainder t đs định phần...
 • 33
 • 283
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 9 ppt

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 9 ppt
... self-dual tự đối ngẫu self-excitation xib tự kích thích self-excite tự kích thích self-feeding tự cấp liệu self-induction tự cảm self-intersecting tự cắt self-invariant tự bất biến 378 self-modulation ... semi-groupoid nửa nhóm semi-infinite nửa vô hạn semi-invariant nửa bất biến; kt bán bất biến semi-lattice nửa đàn semi-linear nửa tuyến tính semi-matrix nửa ma trận semi-metric nửa mêtric 3 79 semi-normal ... self-orientating tự định hướng self-orthogonal tự trực giao self-oscillation tự dao động self-polar tự đối cực self-programming mt tự lập phương trình self-regulation xib tự điều chỉnh self-reproduction...
 • 28
 • 234
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 8 docx

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 8 docx
... p toán nâng many-body p vl toán nhiều vật thể map-colouring p top toán tô màu đồ marriage p toán chọn lựa mixed boundary-value p toán bờ hỗn hợp moment p toán mômen 341 moving boundary p gt toán ... construction p toán dựng hình continum p toán continum decision p log toán định diet p toán phần dynamical boundary value p toán giá trị biên động lực eigenvalue p toán giá trị riêng encounter p toán gặp ... barrier p toán chắn blending p toán pha trộn bottle neck p toán cổ chai boundary value p toán biên trị, toán bờ brachistochrone p toán đường đoản thời caterer p toán người giao hàng congestion p toán...
 • 32
 • 215
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 7 ppt

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 7 ppt
... one one - address mt địa one - dimensional chiều one - one - one - parameter tham số one - place log chỗ one-sided phía one-to-one đối one-valued đơn trị one-way lối only nhất, có on-off mt đóng ... polarizing o toán tử phân cực real-part o toán tử phần thực self-adjoined o toán tử liên hợp shift o toán tử dời chỗ transition o toán tử chuyển tiếp unbounded o toán tử không bị chặn unitary o toán ... vi phân face o toán tử mặt homotopy o toán tử đồng luân imaginary-part o toán tử phần ảo integral differential o toán tử vi- tích phân inverse o toán tử nghịch đảo inversion o toán tử nghịch...
 • 30
 • 195
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 6 potx

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 6 potx
... vl từ // chất sắt từ magnetics vl thuyết từ học magnetism vl từ học, tượng từ, tính từ permanent m vl tượng từ dư residual m tượng từ dư terrestrial m vlđc địa từ học 273 magnetization vl từ ... mathematics toán học abstract m toán học trừu tượng, toán họcthuần tuý applied m toán học ứng dụng constructive m toán học kiến thiết elementary m toán học sơ cấp pure m toán học tuý matrix ma trận; ... nghĩa vật biện chứng historical m chủ nghĩa vật lịch sử materialistic log (thuộc) chủ nghĩa vật materialization vật chất hoá mathematical (thuộc) toán mathematician nhà toán học mathematics toán học...
 • 33
 • 214
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 5 docx

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 5 docx
... địa học georaphic(al) (thuộc) địa geography địa học mathematical g địa toán học geometric(al) (thuộc) hình học geometrically mặt hình học geometrization hình học hoá geometrize hình học ... hình học thực Riemannian g hình học Riman solid g hình học không gian, hình học spherical g hình học cầu symplectic g hình học ngẫu đối synthetic(al) g hình học tổng hợp geophysical (thuộc) vật ... học Minkôpxki modern g hình học đại network g hình học lưới non-Euclidean g hình học phi Ơclit 210 parabolic metric g hình học metric parabolic perspective g hình học phối cảnh plane g hình học...
 • 34
 • 180
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 4 docx

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 4 docx
... móng f of geometry sở hình học founded có sở four bốn (4) fourfold bội bốn, bốn lần four-group đs nhóm bốn, nhóm Klein fourscore tám mươi (từ cổ) (80) fourteen mười bốn ( 14) fourteenth thứ mười bốn; ... pyramud hình chót cụt fulcrum điểm tựa full toàn thể, toàn phần, đầy // hoàn toàn full-scale độ lớn tự nhiên full-size cỡ toàn phần full-sphere top cầu 193 fully hoàn toàn, đầy đủ function hàm, ... bốn tam nguyên three-dimensional fundamental f dạng ba chiều trilinear f dạng tam tuyến tính typical f dạng dạng điển hình two-dimensional fundamental f dạng hai chiều two-point f dạng hai điểm...
 • 32
 • 223
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 3 pptx

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 3 pptx
... generatinge phần tử sinh harmonic e phần tử điều hoà homogeneous e phần tử ideal e phần tử tưởng identical e phần tử đồng identity e (of a group) phần tử đơn vị (của nhóm) imaginary e phần tử ảo 1 43 ... memory e phần tử nhớ negative e phần tử âm neutral e phần tử trung hoà nilpotent e phần tử luỹ linh non-central e phần tử không trung tâm non-comparable e.s phần tử không so sánh null e phần tử ... tử probability e phần tử xác suất self-conjigate e phần tử tự liên hợp self-corresponding e phần tử tương ứng gingular e phần tử kỳ dị stable e đs phần tử ổn định superconpact e phần tử siêu compact...
 • 36
 • 201
 • 0

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 2 pdf

Từ điển vật lý Toán học Anh - Việt phần 2 pdf
... conchoid controit (đồ thị (x-a )2( x2+y2) = b2x2) concirlular hh đồng viên conclude log kết luận, kết thúc conclusion log kết luận, kết thúc c of a theorem hệ định concomitance kèm theo, đồng ... covariant c thành phần hiệp biến data handling c xử liệu delay c thành phần trễ dỉection c thành phần phương exetitive c phần tử chấp hành floating c xib mắt phiếm định harmonic c thành phần điều ... an angle góc bù, phần bù góc c of an are cung bù, phần bù cung c ofan event phần bù biến cố; biến đối lập c of a set phần bù tập hợp algebraic c phần bù đại số orthogonal c phần bù trực giao...
 • 30
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: từ điển chuyên ngành hóa học anh việttừ điển thuật ngữ toán học anh việttừ điển chuyên ngành sinh học anh việttừ điển giải nghĩa sinh học anh việttừ điển thuật ngữ tin học anh việttừ điển luật học anh việt onlinetừ điển kế toán tài chính anh việttừ điển mẫu câu ngữ pháp tiếng nhậttừ điển kỹ thuật máy bay anh việttừ điển thuật ngữ kinh tế anh việt onlinetừ điển thuật ngữ kinh tế anh việttừ điển tài chính ngân hàng anh việttừ điển tài chính ngân hàng anh việt onlinetừ điển kinh tế thương mại anh việttừ điển thành ngữ tục ngữ anh việtĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học