Đề cương ôn tập xác suất thống kê

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG Y DƯỢC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y DƯỢC
... thuốc không quy định m y sản xuất tháng với độ tin c y 95% Biết số viên thuốc m y sản xuất tháng 10000 viên b Nếu muốn sai số ước lượng khoảng tin c y cho tỷ lệ viên thuốc không quy định m y sản ... có lọ thuốc A a L y ngẫu nhiên lọ thuốc hộp I Tính xác suất lọ thuốc l y có lọ thuốc A; lọ thuốc B b L y ngẫu nhiên lọ thuốc hộp I lọ thuốc hộp II b1 Tính xácsuất lọ thuốc l y có lọ thuốc A; lọ ... phương a Tính xác suất người khám mắc bệnh; mắc bệnh.; không mắc bệnh b Giả sử người khám bị bệnh A, tính xác suất người bị bệnh B c Tính xác suất người khám bị bệnh B biết người không bị bệnh...
 • 5
 • 1,492
 • 2

Đề cương bài giảng Xác suất thống

Đề cương bài giảng Xác suất thống kê
... bảo tính khách quan, xác, cần sử lý, kiểm định, thống toán học phải dựa kết lý thuyết xác suất, muốn ứng dụng kết lý thuyết xác suất vào thực tiễn phải thông qua Thống toán học Thí dụ: Ta ... nhị thức B(n, p) với n =5; p =0,1 a Xác suất để ngày có máy hỏng xác suất để X = P2 = C5 (0,1)2(0,9)5-2 = 0,0729 b Xác suất để ngày có không máy bị hỏng xác suất để X nhận giá trị đoạn [0 ; 2] ... khảo) Một số thống đặc trưng mẫu: 2.1 Thống gì? Việc tổng hợp mẫu W = ( X 1,….,Xn) thực dạng hàm giá trị X1,….,Xn mẫu gọi thống kê, ký hiệu G vậy: G = f(X1,X2,….,Xn) Dễ thấy thống hàm biến...
 • 24
 • 686
 • 4

de cuong on tap NGUYEN LY THONG KE

de cuong on tap NGUYEN LY THONG KE
... mức doanh thu định gốc 20 tỷ đồng Yều cầu: Tính doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm thời kỳ năm Câu Trong kỳ báo cáo, phân xưởng xí nghiệp Z đạt khối lượng sản phẩm A 19.800kg Tình hình hoàn thành kế ... phẩm năm thứ 10 theo phương pháp hàm xu phương trình hồi quy đường thẳng, điều kiện ∑t = Câu 21 Trong tháng 10 năm 2005, tổng đại lý gạo N bán sỉ lẻ loại gạo cao cấp: • Gạo Bắc Kinh xuất giá 10.000 ... hệ thống số phân tích nhân tố (m) (q) ảnh hưởng đến biến động khối lượng nguyên liệu C Câu 24 Trong năm kế hoạch, doanh nghiệp Z giao cho phân xưởng sử dụng khối lượng nguyên liệu B 6.400 kg để...
 • 12
 • 1,361
 • 2

Tài liệu Ôn tập Xác suất thống - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm pptx

Tài liệu Ôn tập Xác suất thống kê - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm pptx
... xác xuất đồng thời Nguyễn Duy Tâm - IDR 10 19-Aug-10  F(x,y) = P(X=x, Y=y) ĐK: f(x,y) ≥ Nguyễn Duy Tâm - IDR 11 Nguyễn Duy Tâm - IDR 12 19-Aug-10  F(x,y) = P(X≤x, Y≤y) ĐK f(x,y) ≥0 Nguyễn Duy ... Tính chất Nguyễn Duy Tâm - IDR 18 19-Aug-10 Stand ardize Nguyễn Duy Tâm - IDR 19 Y Xtb Ytb X Nhận định: Cov (X,Y) cho ta biết …? Nguyễn Duy Tâm - IDR 20 10 19-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm - IDR  21 X,Y ...   X i 1 i  N Nguyễn Duy Tâm - IDR 19-Aug-10  Tổng thể mẫu: Tần suất ◦ VD: Tần suất xảy mặt ngửa tung đồng xu 10 lần 0.7  Tổng thể thống kê: Xác suất:   ◦ VD: Tần suất mặt ngửa đồng...
 • 12
 • 400
 • 2

Ôn tập xác suất thống

Ôn tập xác suất thống kê
... Tổng quan xác suất thống • Biến cố xác suất biến cố • Quy tắc tính xác suất • Câu hỏi trắc nghiệm • Biến ngẫu nhiên rời rạc • Củng cố- Kết thúc TỔNG QUAN : • • Lý thuyết xác suất môn toán nghiên ... (X ) = V (X ) • BÀI TẬP ÔN: Hai xạ thủ độc lập với bắn vào bia Mỗi người bắn 1viên Xác suất bắn trúng người thứ 0.7 người thứ hai 0.8 a) Tính xác suất bắn trúng b) Tính xác suất để có người bắn ... Ω phép thử Quy tắc tính xác suất: • Quy tắc cộng: Nếu biến cố A B xung khắc xác suất để A B xảy : P(AUB) = P(A) + P(B) • Quy tắc nhân: Nếu biến cố A B độc lập với xác suất để A B đồng thời xảy...
 • 12
 • 199
 • 0

Câu hỏi ôn tập: Xác suất thống potx

Câu hỏi ôn tập: Xác suất thống kê potx
... biến cố không? Vì sao? Cho hai biến cố A B xung khắc, P(A) > 0; P(B) > Hai biến cố đo có phụ thuộc không? a) Một biến cố có xác suất có phải biến cố chắn hay không? b) Một biến cố có xác suất có ... có hàm phân phối xác suất F(x) Hãy tìm hàm phân phối xác suất aX + b (a 0); X2 ; X ; X (Xlà ĐLNN không âm) theo hàm F(x) với x Ă Chứng minh P(B A) = P(B A) biến cố A B không phụ thuộc Cho ... phải biến cố có hay không? Chứng minh X ĐLNN liên tục x o Ă cho tr ớc ta có P ( X = x o ) = Chohai biến cố A, B Các biến cố sau A\B, AB, A B, A+B có lập thành hệ đầy đủ không? ...
 • 12
 • 323
 • 4

Ôn tập xác suất thống

Ôn tập xác suất thống kê
... tiếp xăng, tính xác suất để có xe đến tiếp xăng Câu 3: Một người muốn đầu tư vào công ty mà năm tới công ty làm ăn thuận lợi lãi suất 20%, gặp khó khăn mức lãi suất 4% Trong lãi suất ngân hàng ... suất ngân hàng 7%/ năm Nếu đầu tư vào công ty khả người nhận khoản lãi suất cao so với gửi ngân hàng là: Câu 4: Xác suất xuất biến cố A phép thử 0.65 Xác suất để thực 150 phép thử biến cố A xuất ... bút bi với tỷ lệ phế phẩm 3% 4% Xác suất để khách mua sản phẩm sản phẩm tốt là: (Biết tỷ lệ sản phẩm dây chuyền sản xuất nhau) Câu 13: Tung đồng xu mặt sấp dừng Xác suất để người phải tung số lẻ...
 • 8
 • 110
 • 1

ÔN TẬP XÁC SUẤT THÔNG 2 - ĐỊNH NGHĨA ĐỊNH LÝ XÁC SUẤT

ÔN TẬP XÁC SUẤT THÔNG KÊ 2 - ĐỊNH NGHĨA ĐỊNH LÝ XÁC SUẤT
... thời gian gia công chi tiết máy Người ta lấy mẫu, có số liệu sau đây: X(phút) 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 25 25 - 27 Số chi tiết 20 40 12 Hãy ước lượng thời gian gia công trung bình ... sau: Xí nghiệp Số công nhân Số tai nạn I 20 0 20 II 800 120 Hãy kết luận xem chất lượng công tác bảo vệ lao động hai xí nghiệp có khác không? với a=0,05 Chủ công ty thực phẩm muốn xác đònh liệu kiểu ... (g/m2) 25 50 75 100 125 150 175 20 0 180 185 Năng suất cỏ (g/m ) 84 80 90 148 154 169 20 6 24 4 21 0 22 0 Hãy dự đoán suất cỏ biết lượng phân bón 160 g/m2 Một nghiên cứu liên quan hàm lượng iôt nước...
 • 3
 • 151
 • 0

Đề cương ôn tập đăng kí thống

Đề cương ôn tập đăng kí thống kê
... thống kê, kiểm theo trạng sử dụng thời điểm thống kê, kiểm Trường hợp có định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thời điểm thống kê, kiểm chưa thực theo định thống kê, ... nguyên tắc thống kê, kiểm đất đai Trình tự thống kê, kiểm đất đai - Mục đích thống kê, kiểm đất đai + Đánh giá trạng sử dụng đất làm sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu + Cung cấp thông tin, ... Trình tự thống kiểm đất đai + Trình tự thực thống đất đai hàng năm Công tác chuẩn bị cấp sau: a) Tổng cục Quản lý đất đai thực công việc sau: - Ban hành văn đạo thực thống đất đai...
 • 49
 • 93
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập sác XUẤT THỐNG kê, đại học công nghiệp tphcm

ĐỀ CƯƠNG ôn tập sác XUẤT THỐNG kê, đại học công nghiệp tphcm
... = ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM II Gọi B biến cố chọn sinh viên nam Đây hệ đầy đủ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM a) ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM a) ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM ) ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM ... ln x x2 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM Số bán (l) 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Số ngày 30 45 20 25 17 Câu 20: Ở cửa hàng bảng số lít trung bình bán ngày : Từ bảng ta có: ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM  ... cổ phiếu công ty A 25 ngày tính s12 = 6,52 , công ty B 22 ngày tính s22 = 3, 47 Với mức ý nghĩa 5% cho độ rủi ro cổ phiếu công ty A cao công ty B không? Giải: Gọi rủi ro cổ phiếu công ty A δ...
 • 50
 • 961
 • 0

Bài tập xác suất thống ôn thi cao học 2009

Bài tập xác suất thống kê  ôn thi cao học 2009
... xác suất X1, X2? Bài tập đề nghò – XSTK * Ôn thi Cao học 2009 Bài 2.6 Theo tài liệu thống tai nạn giao thông khu vực người ta thấy tỷ lệ xe máy bò tai nạn 0,0055 (vụ/tổng số xe/năm) Một công ... Trí Cao * http://phamtricao.googlepages.com b) Gặp ngẫu nhiên công nhân phân xưởng Tìm xác suất để có người tốt nghiệp phổ thông trung học số người gặp? Bài 1.5 Ba sinh viên làm thi Xác suất ... nhiên từ hộp hai sản phẩm a) Tìm xác suất để lấy sản phẩm loại A? Bài tập đề nghò – XSTK * Ôn thi Cao học 2009 b) Nếu lấy sản phẩm loại B sản phẩm loại A, tính xác suất để sản phẩm loại B hộp thứ...
 • 14
 • 1,402
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bài tập xác suất thống kêtài liệu ôn tập xác suất thống kêđề cương ôn tập lý thuyết thống kêđề cương ôn tập nguyên lý thống kê kinh tếđề cương môn học xác suất thống kêde cuong on tap nguyen ly thong ke co loi giaicâu hỏi ôn tập xác suất thống kê potxđề ôn thi xác suất thống kêbài tập xác suất thống kê ôn thi cao họcbài tập ôn thi xác suất thống kêgiai bai tap xác suất thống kê ôn cao học năm 2009ôn thi xác suất thống kêbài tập xác suất thống kêđề cương ôn tập môn hệ thống thông tincác dạng bài tập xác suất thống kêThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisor05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong QuanA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyetTTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1A Chuong trinh - the le bieu quyet10 BB DHCD thuong nien nam 2013NGAU HUNG LY QUA CAUTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cu09 Quyet Nghi DHCD 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHNoi dung sua doi Dieu leDu thao Nghi quyet DHCD 2017Báo cáo Tài Chính năm 2015 | NBSteel.VN BCTC nam 2015 TNBtài liệu miễn phí chuong 4Tai lieu DHDCD thuong nien 2014