Đề cương ôn tập triết

Đề cương ôn tập triết học

Đề cương ôn tập triết học
... vấn đề triết học quan điểm thực tiễn, thống hữu giới quan vật với phép biện chứng, quan niệm vật triệt để tính thực tiễn cách mạng - Giải đắn vấn đề triết học quan điểm thực tiễn Vấn đề triết học ... giao tiếp đời sống xã hội Quan điểm triết học Mác – Lênin giải phóng người - Triết học Mác nói chung, triết học người triết học Mác – Lênin nói riêng vấn đề giải phóng người, từ giải phóng người ... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động,...
 • 35
 • 861
 • 16

Đề cương ôn tập triết học dành cho NCS và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho NCS và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết
... – Động vật học – K17 Page 23 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 không sáng tạo ra, tồn độc lập với ý thức không phụ thuộc vào thứ triết học Do đó, ... vật học – K17 Page 27 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 yêu Tuy vậy, triết học nhân Phoiơbăc có điểm hợp lý người sản phẩm tự nhiên ông đề cao tính ... học vấn đề người Sự đời Triết học MLN tạo bước ngoặt tư tưởng loài Người soạn: Bùi Thanh Long – Động vật học – K17 Page Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết...
 • 28
 • 1,484
 • 28

Đề cương ôn tập triết học

Đề cương ôn tập triết học
... vấn đề triết học quan điểm thực tiễn, thống hữu giới quan vật với phép biện chứng, quan niệm vật triệt để tính thực tiễn cách mạng - Giải đắn vấn đề triết học quan điểm thực tiễn Vấn đề triết học ... hội Quan điểm triết học Mác – Lênin giải phóng người 33 Diễn đàn Sinh viên Hành www.hanhchinhVN.Com - Triết học Mác nói chung, triết học người triết học Mác – Lênin nói riêng vấn đề giải phóng ... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động,...
 • 34
 • 384
 • 4

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết
... vật học – K17  Page 8  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  Trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo khoa học, công nghệ, giáo dục – đào tạo khoa học, công ... Người soạn: Bùi Thanh Long – Động vật học – K17  Page 19  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  không ý thức nó, không tự giác xây dựng thành hệ thống ... Long – Động vật học – K17  Page 23  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  Đây nguyên tắc thực hữu ích nghiên cứu nhà khoa học, nhận thức, ông chưa cần...
 • 30
 • 910
 • 8

Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên

Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên
... vật học – K17  Page 8  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  Trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo khoa học, công nghệ, giáo dục – đào tạo khoa học, công ... nhà triết học Hy lạp – La mã cổ đại chủ quan Người soạn: Bùi Thanh Long – Động vật học – K17  Page 19  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  không ... học – K17  Page 17  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  Câu 8: Làm rõ tư tưởng biện chứng triết học Hy lạp – La mã cổ đại qua quan điểm số nhà triết...
 • 30
 • 662
 • 6

Đề cương ôn tập triết học căn bản

Đề cương ôn tập triết học căn bản
... độ phát triển khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật, công cụ lao động, phân công lao động người lao động phân công lao động liền với trình độ chuyên môn hoá biểu rõ ràng Công cụ lao động tiêu ... quan khoa học phương pháp luận biện chứng - Hăng say học tập, nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn để có lực thực công việc, để có sáng kiến cải biến công tác đưa đến suất lao động, hiệu công việc ... không nằm quy luật Vì phải bước tạo lập tiền đề: - Tiền đề vật chất kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Tiền đề tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiền đề...
 • 22
 • 104
 • 0

Đề cương ôn tập Triết học cao học và đáp án

Đề cương ôn tập Triết học cao học và đáp án
... người - Triết học Mac nói chung, triết học người triết học Mác – Lê nin nói tiêng vấn đề giải phóng người, từ giải phóng người cụ thể tiến đến giải phóng nhân loại - học thuyết triết học tâm tôn giáo ... quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động 17 + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao ... đủ tri thức khoa học triết học, phải tìm mối liên hệ tri thức triết học với tri thức khoa học khác, với tri thức sống ngược lại, tri thức triết học khái quát từ tri thức khoa học khác hoạt động...
 • 31
 • 261
 • 0

Đề cương ôn tập Triết học dành cho thí sinh thi Cao học

Đề cương ôn tập Triết học dành cho thí sinh thi Cao học
... chứng triết học Hy lạp – La mã cổ đại thể Người soạn: Nông Việt Dũng Page 18 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2011 quan đàm thoại, tranh luận triết học ... soạn: Nông Việt Dũng Page 24 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2011 nhiên không sáng tạo ra, tồn độc lập với ý thức không phụ thuộc vào thứ triết học Do ... Nông Việt Dũng Page 16 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2011 Câu 8: Làm rõ tư tưởng biện chứng triết học Hy lạp – La mã cổ đại qua quan điểm số nhà triết...
 • 29
 • 223
 • 1

TÀI LIỆU- ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

TÀI LIỆU- ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC
... Page Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 Như vậy, tất tư tưởng Triết học trước Mác không giải đầy đủ, đắn khoa học vấn đề người Sự đời Triết học MLN ... Động vật học – K17 Page 24 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 nhiên không sáng tạo ra, tồn độc lập với ý thức không phụ thuộc vào thứ triết học Do ... vật học – K17 Page 16 Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008 Câu 8: Làm rõ tư tưởng biện chứng triết học Hy lạp – La mã cổ đại qua quan điểm số nhà triết...
 • 29
 • 156
 • 1

Đề cương ôn tập triết 2 đại cương đhbkhn

Đề cương ôn tập triết 2 đại cương đhbkhn
... hội không tăng lên số giá trị mà người ngày thu số giá trị mà người khác Vậy lưu thông thân tiền tệ lưu thông không tạo giá trị giá trị thặng dư Giá trị thặng dư k đc tạo lưu thông lưu thông Đó ... khó Câu 7:Công thức chung tư mâu thuẫn nó? *Công thức chung: Với tư cách tiền lưu thông hàng hóa giản đơn, tiền vận động theo công thức: H – T – H Với tư cách tư tiền vận động theo công thức: ... QHSx, đại biểu cho LLSX PTSX tiên tiến thời đại Nội dung: Đánh đổ CNTB xây dựng thành công CNXH chủ nghĩ cộng sản toàn giới +Thực xứ mệnh lịch sử g/c công nhân cần phải trải qua bước: -giai cấp công...
 • 13
 • 123
 • 0

Đề cương ôn tập triết học Cao học Kinh tế quốc dân

Đề cương ôn tập triết học Cao học Kinh tế quốc dân
... luận) triết học giới hạn vào mặt Vấn đề triết học vấn đề tư tồn tại, vấn đề chung người triết học phải nghiên cứu Đối tượng triết học rộng, bao quát tự nhiên, xã hội tư học thuyết triết học góp ... quan điểm triết học bao gồm quan điểm trị, kinh tế, đạo đức, thẩm mĩ,… Tuy nhiên phải dựa sở lí luận chung triết học Triết học Mác sở lí luận khoa học giới quan khoa học mà thôi, triết học tâm ... Vấn đề người triết học Mác nước ta Con người đối tượng nghiên cứu nhiều nghành khoa học, ví dụ: tâm lí học, dân tộc học, đạo đức học, sinh vật học, để giải vấn đề chung người lại nhiệm vụ triết...
 • 17
 • 135
 • 2

Đề cương ôn tập triết 2

Đề cương ôn tập triết 2
... tư công nghiệp thâm nhập vào thông qua chế độ tham dự việc mua cổ phiếu để công ty cử người vào HĐQT ngân hàng, giám sát hoạt động ngân hàng ngược lại ngân hàng cử người vào HĐQT công ty 3 .2. 2 ... công nhân Việt Nam * Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam: - Giai cấp công nhân Việt Nam phận giai cấp công nhân quốc tế Do mang đặc điểm giai cấp công nhân quốc tế sứ mệnh lịch sử giai cấp công ... sản xuất: Sự tập trung sản xuất trình thay xí nghiệp nhỏ, bố trí phân tán cách xí nghiệp lớn có đông công nhân làm khối lượng sản phẩm lớn Chính tích tụ tập trung tư dẫn tới tích tụ tập trung sản...
 • 28
 • 79
 • 0

Đề cương ôn tập triết học 1

Đề cương ôn tập triết học 1
... 19 22 m Nguyn ỏi Quc coi ú mi ch l "do bn nng t v" ca nhng ngi cụng nhõn "khụng c giỏo dc v t chc" nhng ó l "du hiu ca thi i" Nm 19 27 cú gn chc cuc bói cụng vi hng trm ngi tham gia Nm 19 28 -19 29 ... lng mi ch ỏp ng c 1/ 3 nhu cu i sng ca cỏn b, cụng chc Hi ngh ó trung tho lun cỏc gii phỏp y mnh CCHC giai on 2, t 2006-2 010 - Vit Nam, cụng cuc i mi ton din t nc c bt u t nm 19 86, tớnh n ó gn ... LNG SN XUT TRONG I SNG X HI Khỏi nim ca lc lng sn xut 1. 1 Khỏi nim: Lc lng sn xut l yu t ụng nht, phỏt trin khụng ngng, quyt nh quan h sn xut 1. 2 Cu trỳc lc lng sn xut Lc lng sn xut bao gm yu t...
 • 44
 • 208
 • 0

Xem thêm