Đề cương ôn tập môn tư pháp quốc tế

đề cương ôn thi môn pháp quốc tế

đề cương ôn thi môn tư pháp quốc tế
... dân quốc tế vấn đề xung đột thẩm quyền Thẩm quyền xét xử dân quốc tế tức thẩm quyền tòa án pháp nước định việc xét xử vụ việc dân sư quốc tế cụ thể Xung đột thẩm quyền xét xử dân quốc tế tình ... quan pháp nước khác có thẩm quyền giải vụ việc dân có yếu tố nước Xung đột thẩm quyền xét xử dân quốc tế vấn đề chọn 18 quy phạm xác định thẩm quyền xét xử dân quốc tế vụ việc pháp quốc tế ... thẩm quyền thực tế giải vụ việc pháp quốc tế phát sinh Xung đột thầm quyền xét xử dân quốc tế giải cách xây dựng quy phạm pháp luật thống xác định thẩm quyền xét xử dân quốc tế cách vận dụng...
 • 25
 • 203
 • 2

Đề cương ôn tập môn kinh doanh quốc tế và hướng dẫn trả lời

Đề cương ôn tập môn kinh doanh quốc tế và hướng dẫn trả lời
... nghip nh v va kinh doanh v m rng th trng xut khu giỳp cỏc doanh nghip nh v va ch ng, linh hot hot ng kinh doanh, cn cú s ci cỏch v ng ký kinh doanh, cp giy phộp iu kin kinh doanh, th tc vay vn, ... phớ kinh doanh Cn qui hoch ụ th, xõy dng cỏc cm cụng nghip, quy mụ nh mt s thnh ph nhm m bo c s n nh v a bn kinh doanh cho cỏc doanh nghip nh v va Th t, to thun li cho cỏc doanh nghip nh v va kinh ... cỏc h thng kinh t th trng, kinh t ch huy v kinh t hn hp A H thng kinh t k hoch húa trung 1,Khỏi nim : Mt nn kinh t k hoch húa trung l mt h thng kinh t ú t ai, nh xng v cỏc ngun lc kinh t khỏc...
 • 43
 • 4,395
 • 83

đề cương ôn tập môn thanh toán quốc tế trọn bộ có đáp án chi tiêt

đề cương ôn tập môn thanh toán quốc tế trọn bộ có đáp án chi tiêt
... bao gồm l tiền toán không , , phải thống tỷ giá toán ; + Phơng thức chuyển tiền để toán kỳ toán l ? + Các hình thức chế t i áp dụng toán chậm không toán ? + Trong toán , chênh lệch , giải ... quốc tế cha chức : + Tính toán thơng mại quốc tế , + Dự trữ quôc tế , + Thanh toán quốc tế + SDR l tiền tín dụng quốc tế IMF 1.3- Tiền quốc gia ( National Money) đợc sử dụng l m tiện tệ quốc ... tham gia toán quốc tế : Tiền mặt v tiền tín dụng Thanh toán quốc tế chủ yếu tiền tín dụng - Tỷ giá hối đoái tiền tệ quốc gia tham gia toán quốc tế đợc thả nối tự ; T i liệu quan trọng, đề nghị...
 • 80
 • 1,549
 • 1

đề cương ôn tập môn kinh doanh quốc tế

đề cương ôn tập môn kinh doanh quốc tế
... nghip nh v va kinh doanh v m rng th trng xut khu giỳp cỏc doanh nghip nh v va ch ng, linh hot hot ng kinh doanh, cn cú s ci cỏch v ng ký kinh doanh, cp giy phộp iu kin kinh doanh, th tc vay vn, ... phớ kinh doanh Cn qui hoch ụ th, xõy dng cỏc cm cụng nghip, quy mụ nh mt s thnh ph nhm m bo c s n nh v a bn kinh doanh cho cỏc doanh nghip nh v va Th t, to thun li cho cỏc doanh nghip nh v va kinh ... cỏc h thng kinh t th trng, kinh t ch huy v kinh t hn hp A H thng kinh t k hoch húa trung 1,Khỏi nim : Mt nn kinh t k hoch húa trung l mt h thng kinh t ú t ai, nh xng v cỏc ngun lc kinh t khỏc...
 • 39
 • 1,806
 • 22

Đề cương ôn tập Môn Tài Chính Quốc Tế

Đề cương ôn tập Môn Tài Chính Quốc Tế
... khái niệm tài quốc tế? Phân tích vai trò tài quốc tế? Các quan điểm TCQT: đứng phạm vi toàn cầu để nhìn nhận HĐ tc bao gồm tài quốc tế quốc gia tài quốc tế: Hđ tc = tài quốc gia+ tài quốc tế TCQT ... chức tài quốc tế viện trợ tổ chức tài phi CP Điểm khác tín dụng quốc tế chuyển giao quốc tế chiều : Tín dụng quốc tế Chuyển giao quốc tế chiều +các hoạt động chính: vay cho vay +Các hoạt động chính: ... điểm tài quốc tế? TCQT hđ tài diễn bình diện quốc tế, qh kinh tế phát sinh trình phân phối luồng tài chủ thể quốc gia vs chủ thể quốc gia khác or vs tổ chức kinh tế tchinh tiền tệ quốc tế Đặc...
 • 99
 • 165
 • 1

Đề cương ôn tập môn thanh toán quốc tế

Đề cương ôn tập môn thanh toán quốc tế
... nhận hối phiếu? Chủ thể chấp nhận hối phiếu toán quốc tế? Hình thức chấp nhận hối phiếu? Phân biệt chấp nhận B/E kí hậu B/E Những tiện ích sử dụng thẻ toán Phân biệt thẻ tín dụng thẻ nợ Những lưu ... phát hành L/C không hủy ngang nhập 3.000MT bột theo yêu cầu công ty TNHH B Hà Nội Công ty ký qũy mở L/C với giá trị 20% giá trị L/C Ngân hàng A nhận chứng từ đòi tiền người hưởng lợi toán 100% trị ... trò ngân hàng nhà nhập toán Nhờ thu Tín dụng chứng từ? 21.So sánh chiết khấu chứng từ miễn truy đòi chiết khấu có truy đòi toán hàng xuất? 22 Ý nghĩa xuất trình phù hợp toán tín dụng chứng từ...
 • 10
 • 159
 • 0

Đề cương ôn tập môn thương mại quốc tế: Phần các tổ chức quốc tế

Đề cương ôn tập môn thương mại quốc tế: Phần các tổ chức quốc tế
... động Khu vực Thương mại tự ASEAN-Hàn Quốc tới quan hệ thương mại Việt Nam-Hàn Quốc Trong nhiều năm qua Hàn Quốc đối tác thương mại quan trọng Việt Nam Hàn Quốc 10 đối tác thương mại quan trọng ... Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 5/Thỏa thuận thương mại ASEAN – Hàn Quốc : Hàn Quốc đối tác thương mại lớn thứ hai mà ASEAN đàm phán Hiệp định thương mại tự (sau Trung Quốc) Tiến trình bắt đầu ... MFN (X Không chậm Không chậm Không chậm %) X >15% 5%=< X =< 15% X ...
 • 20
 • 231
 • 0

Đề cương ôn tập môn thương mại quốc tế: Tác động của các tổ chức quốc tế tới Việt Nam

Đề cương ôn tập môn thương mại quốc tế: Tác động của các tổ chức quốc tế tới Việt Nam
... trú Việt Nam 16 TÁC ĐỘNG_ TMQT I.TÁC ĐỘNG CỦA AFTA ĐỐI VỚI VIỆT NAM III Tác động ACFTA tới quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: V Tác động hiệp định ASEAN – Nhật Bản đến Thương ... lớn Việt Nam khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định lực nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế III Tác động ACFTA tới quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc: Trung Quốc đối tác thương mại ... mại Việt Nam- Hàn Quốc: Trong nhiều năm qua Hàn Quốc đối tác thương mại quan trọng Việt Nam Hàn Quốc 10 đối tác thương mại quan trọng Việt Nam, sau Trung Quốc, Mỹ Nhật Bản Hàn Quốc thị trường xuất...
 • 17
 • 162
 • 1

Đề cương ôn tập môn quản trị quốc tế và kinh doanh quốc tế và đáp án

Đề cương ôn tập môn quản trị quốc tế và kinh doanh quốc tế và đáp án
... động kinh doanh cụ thể mà công ty lựa chọn môi trường kinh doanh cho phù hợp Dựa vào kết nghiên cứu môi trường kinh doanh quốc tế, công ty phải xác định nên kinh doanh nước nào, hình thức kinh doanh ... CHỨC QUỐC TẾ? Có nhiều cách khác để công ty tự tổ chức thực hoạt động kinh doanh quốc tế Tuy nhiên, có loại cấu trúc tổ chức phổ biến công ty quốc tế lựa chọn áp dụng a Cấu trúc phân nhánh quốc tế ... vị kinh doanh công ty Trên thực tế, chiến lược nhiều công ty lựa chọn, công ty quốc tế theo đuổi chiến lược giống sở kinh doanh b Chiến lược cấp sở * Chiến lược hướng vào chi phí thấp Các công...
 • 61
 • 300
 • 1

Đề cương ôn tập môn quan hệ quốc tế

Đề cương ôn tập môn quan hệ quốc tế
... khoa học công nghệ có bớc nhảy vọt tác động sâu sắc tình hình kinh tế, trị xã hội quan hệ quốc tế Sự phát triển kinh tế ngày phụ thuộc vào yếu tố tri thức trí tuệ đa đến hình thành kinh tế tri ... đa dạng hoá quan hệ quốc tế đờng lối đối ngoại nớc, đòi hỏi Đảng, Nhà nớc ta phải điều chỉnh sách đối ngoại phù hợp với thực tế khách quan thời đại, nhằm khai thác tốt nhân tố quốc tế, tạo điều ... hình kinh tế, trị xã hội quan hệ quốc tế; vấn đề mang tính toàn cầu (nh ô nhiễm môi trờng sinh thái, bệnh tật, chủ nghĩa khủng bố quốc tế) đòi hỏi phối hợp giải tất dân tộc, quốc gia giới Tình hình...
 • 12
 • 166
 • 1

Đề cương ôn tập môn tưởng HCM học hè spkt.net

Đề cương ôn tập môn tư tưởng HCM học hè spkt.net
... SPKT.NET + tưởng Tôn Trung Sơn (tư tưởng Tam dân): • Dân tộc độc lập • Dân quyền tự • Dân sinh hạnh phúc - Văn hóa phương Tây: + tưởng nhà khai sáng (Rútxô, Vônte) + tưởng tự ... cách mạng Bác, tưởng Hồ Chí Minh trở thành tưởng Việt Nam đại Câu 2: Trình bày mối quan hệ vấn đề dân tộc giai cấp tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: luận điểm: - Một là: Vấn đề dân tộc giai ... thời gian, công sức, cải,… nước, dân, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi không phô trương hình thức, không liên hoan chè chén lu bù - Liêm tôn trọng công dân; phải sạch, không tham lam...
 • 11
 • 1,319
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu theo tinh thần phê phán nhiều tưởng văn hóa phương Đông khác + tưởng văn hóa phương Tây: (+)Nguồn tưởng văn hóa phương Tây ảnh hưởng tới Hồ Chí Minh tưởng ... nhân loại Đây nguồn tưởng, lý luận định bước phát triển chất tưởng Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa Mác - Lênin nguồn tưởng lý luận định bước phát triển chất tưởng Hồ Chí Minh vì: + Chỉ đến ... nghiệp cách mạng nhân dân + tưởng văn hóa phương Đông: Các nguồn tưởng văn hóa phương Đông tác động đến hình thành tưởng Hồ Chí Minh gồm: (+) Thứ Nho giáo: Hồ Chí Minh tiếp thu yếu tố tích...
 • 22
 • 6,126
 • 37

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu theo tinh thần phê phán nhiều tưởng văn hóa phương Đông khác + tưởng văn hóa phương Tây: (+)Nguồn tưởng văn hóa phương Tây ảnh hưởng tới Hồ Chí Minh tưởng ... nhân loại Đây nguồn tưởng, lý luận định bước phát triển chất tưởng Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa Mác - Lênin nguồn tưởng lý luận định bước phát triển chất tưởng Hồ Chí Minh vì: + Chỉ đến ... nghiệp cách mạng nhân dân + tưởng văn hóa phương Đông: Các nguồn tưởng văn hóa phương Đông tác động đến hình thành tưởng Hồ Chí Minh gồm: (+) Thứ Nho giáo: Hồ Chí Minh tiếp thu yếu tố tích...
 • 23
 • 1,034
 • 5

Xem thêm