12 DT ngoai nhan TLBG

Tiết 12-Di truyền liên kết với giới tính và DT ngoài nhân

Tiết 12-Di truyền liên kết với giới tính và DT ngoài nhân
... nằm NST giới tính d Ý nghĩa tượng di truyền liên kết với giới tính: TIẾT 12 – DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH II DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN ... 50 % TIẾT 12 – DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH NST giới tính chế tế bào học xác định giới tính NST Di truyền liên kết với giới tính ... xít TIẾT 12 – DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH NST giới tính chế tế bào học xác định giới tính NST Di truyền liên kết với giới tính...
 • 17
 • 488
 • 4

Bài 12. Di truyền liên kết với giới tinh và di truyền ngoài nhân

Bài 12. Di truyền liên kết với giới tinh và di truyền ngoài nhân
... chẽ di truyền qua nhân * Di truyền liên kết với giới tính: tượng di Vậy di truyền truyền tính trạng mà gen xác kết với chúng nằm lên định giới tính? nhiễm sắc thể giới tính *Nguyên nhân: NST giới ... Đặc điểm di truyền gen NST Y Hội chứng trùm lông tất vành tai Di truyn thng: tính trạng truyền cho giới mang Y (Bố truyền trực tiếp cho trai, cháu trai ) ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính ... thụ tinh, giao tử đực truyền nhân mà không truyền tế bào chất cho trứng Do gen nằm tế bào chất (ty thể; lục lạp) mẹ truyền cho qua tế bào chất trứng *Đặc điểm di truyền nhân (tế bào chất) Di truyền...
 • 19
 • 1,096
 • 17

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN pdf

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12-DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN pdf
... trng hp no di truyn theo dũng m? Mt bnh di truyn ngi gõy nờn chng ng kinh - Nguyờn nhõn l mt t bin im mt gen nm ti th * Di truyền liên kết với giới tính: tợng di Vậy di truyền truyền tính trạng ... gen xácvới giới tính? liên kết định chúng nằm nhiễm sắc thể giới tính *Nguyên nhân: NST giới tính X có gen qui định tính trạng mà NST Y Y có mà X không Em cho biết nguyên nhân khác biệt di truyền ... Con cỏi : XX Di truyền liên kết với giới tính a Gen nhiễm sắc thể X Em cho biết đối t ợng, tính trạng nghiên cứu? Thomas Morgan (1866-1845) Hình ảnh liên hệ mắt ruồi giấm TIT 12 DI TRUYN LIấN...
 • 26
 • 435
 • 3

BÀI 12. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN + ĐÁP ÁN

BÀI 12. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN + ĐÁP ÁN
... 8: Sự di truyền liên kết với giới tính A di truyền tính đực, B di truyền tính trạng giới tính gen NST thường quy định C di truyền tính trạng thường gen NST giới tính quy định D di truyền tính ... cặp NST XY truyền cho giới Câu 24: Sự di truyền tính trạng gen nằm NST Y quy định nào? A Chỉ di truyền giới đực B Chỉ di truyền giới C Chỉ di truyền giới đồng giao D Chỉ di truyền giới dị giao ... B di truyền tính trạng giới tính gen NST thường quy định C di truyền tính trạng thường gen NST giới tính quy định D di truyền tính trạng giới tính biểu giới tính Câu 9: Đặc điểm...
 • 12
 • 735
 • 13

bài giảng sinh học 12 bài 12 di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

bài giảng sinh học 12 bài 12 di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
... % TIẾT 12 DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH NST giới tính chế tế bào học xác định giới tính NST Di truyền liên kết với giới tính a ... luật di truyền chéo A a TIẾT 12 DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH NST giới tính chế tế bào học xác định giới tính NST Di truyền liên kết ... 12 DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN I DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH NST giới tính chế tế bào học xác định giới tính NST Di truyền liên kết với giới tính a Gen NST...
 • 25
 • 996
 • 0

sinh học 12 bài 12. di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

sinh học 12 bài 12. di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
... định nam tính C) Ý nghĩa di truyền liên kết với giới tính -Vínghĩa digiới tính rối loạn chế vật - dụ sớm truyền xác hay màu trứng Xác định tằm dùng genliên kết với giới tính ÝPhát:hiện bệnh đực ... -Bọngười namvà nhái,NSTvật có loại Ở người nam cặp NST sát XX tây … đực tính đực giới dâutỷl giới tínhY nhưtỷXOtính XYlà giới tính đực giao tínhXX XXgiới giới :1 giới vàlệlà X NST vớilàthế ? nên ... giới :1 giới vàlệlà X NST vớilàthế ? nên XY tử, tử loại lệ tính đực XX nam : nữ ≈ 1: 2- Di truyền liên kết với giới tính : a) Gen NST giới tính X -Thí nghiệm Moocgan : Lai thuận x P t/c F1100% F...
 • 14
 • 271
 • 0

sinh học 12 bài 12. di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

sinh học 12 bài 12. di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
... NST Y di truyền thẳng: Bố truyền cho trai Túm lông tai Dính ngón 2, Tiết 12: Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân I Di truyền liên kết với giới tính Di truyền liên kết với giới tính ... thành giới tính sau: XX x XY Gp: X X XX XX x XO Y XY Gp: X X XX O XO Tiết 12: Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân I Di truyền liên kết với giới tính Di truyền liên kết với giới tính ... đỏ; 50% trắng 50% đỏ; 50% trắng Tiết 12: Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân I Di truyền liên kết với giới tính Di truyền liên kết với giới tính b Gen NST Y - Gen nằm NST Y gen tương...
 • 7
 • 105
 • 0

sinh học 12 bài 12. di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.

sinh học 12 bài 12. di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.
... chế TB học xác định giới tính NST: * Kiểu XX, XY XX,con đực XY 44 XX 44 XY Con XY, đực XX * Kiểu XX,XO: XX, đực XO: châu chấu rệp, bọ xít XO, đực XX: bọ nhậy 2 .Di truyền liên kết với giới tính ... bào học Đặc điểm di truyền gen NST X: di truyền chéo b Gen NST Y Ví dụ: bố có tay dính ngón, tai có túm lơng truyền cho trai Đặc điểm: di truyền thẳng c Khái niệm : c Ý nghóa - Dựa vào tính ... 1 NST giới tính chế TB học xác định giới tính NST: a.NST giới tính Bộ NST người đàn ông (44A+ XY) X Cặp NST giới tính XY người Vùng khơng tương đồng X Y Vùng...
 • 13
 • 195
 • 0

sinh học 12 bài 12. di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

sinh học 12 bài 12. di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
... bào học xác định giới tính Di truyền liên kết với giới tính a) Gen năm NST X Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân I Di truyền liên kết với giới tính Nhiễm sắc thể (NST) giới tính ... chặt chẽ di truyền qua nhân Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân Củng cố - Một tính trạng gọi di truyền liên kết với giới tính di truyền gắn với giới tính - Nếu kết phép lai ... TB học: Sự di truyền gen NST Y •     Gen nằm NST giới tính Y di truyền nào? Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính di truyền nhân I Di truyền liên kết với giới tính Nhiễm sắc thể (NST) giới tính...
 • 31
 • 258
 • 0

Giáo án Tin học 12: Nghệ thuật nhân thế

Giáo án Tin học 12: Nghệ thuật nhân thế
... ba Lớp điều chỉnh tô biến đổi dần sau: Cài đặt mô thức lớp hình ánh sáng dịu, độ suốt 60% hiệu sau Kết cuối hình thấy xử lý nghệ thuật đẹp nhiều Bản quyền Điện tử Máy tính ... tiến hành tô bên mép biên nhân vật, hiệu sau: Mô thức lớp hình cài đặt giảm nhạt màu, hiệu sau: Một lần copy lớp hình, giữ hiệu mép biên tô, sau cài đặt mô thức hình ánh sáng dịu, hiệu sau Tu sửa ... Trong học hiểu cách lợi dụng bút vẽ PS, công cụ tô, công cụ tô mềm biến đổi để điều chỉnh qua bước tạo nên ảnh nghệ thuật đẹp Dùng bút vẽ để tu sửa Trước tiên...
 • 25
 • 527
 • 2

khai niem gennome:he gen nhan va he gen ngoai nhan

khai niem gennome:he gen nhan va he gen ngoai nhan
... nhân Prokaryota Ngoài AND lục lạp không chứa số gen đặc trng cho sinh vật Eukaryota Mối quan hệ hệ gen lục lạp hệ gen nhân tế bào thực vật: - Genome lục lạp khả tổng hợp tất protein tế bào thực ... phân chia Mỗi loài động thực vật khác có lợng AND khác tuỳ loài 1.2 Hệ gen lục lạp Hệ gen lục lạp toàn cac gen lục lạp hay toàn lợng thông tin di truyền chứa AND lục lạp AND riboxom có ... protein tế bào thực vật - Phần lớn polypeptit lục lạp đợc tổng hợp gennom nhân tế bào - Những polypeptit đợc chuyển vào lục lạp theo chế sau dịch mã thông qua vỏ lục lạp - Hệ thống di truyền lục...
 • 4
 • 425
 • 1

Bài 12: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Tiết 2)

Bài 12: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Tiết 2)
... Quy mô GDP GDP lớn thứ giới Mức sống nhân dân Đời sống nhân dân nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 1269 USD năm 2004 BÀI 12 – CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA Tiết KINH TẾ II – CÁC NGÀNH KINH ... của Trung Quốc + Hoạt động nông nghiệp tập trung phần lớn phía Đông + Phía Tây chủ yếu chăn nuôi gia súc (cừu, ngựa) BÀI 12 – CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA Tiết KINH TẾ III – MỐI QUAN HỆ TRUNG ... công nghiệp tập trung chủ yếu phía Đông đất nước, phía Tây thưa thớt - Các trung tâm công nghiệp lớn: Thượng Hải, Bắc Kinh, Vũ Hán, Quảng Châu… BÀI 12 – CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA Tiết KINH TẾ...
 • 13
 • 1,790
 • 10

Bài 12.Cộng hòa nhân Trung Hoa(Trung Quốc).tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội

Bài 12.Cộng hòa nhân Trung Hoa(Trung Quốc).tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội
... Lónh th Trung Quc -í ngha ca v trớ a lớ v Lónh th Trung Quc Din tớch mt s quc gia ln trờn th gii (triu km2) TT Quc gia Din tich TT Quc gia Din tich LB Nga 17,1 Hoa Kỡ 9,629 Canada 9,971 Trung Quc ... TATGIKIXTAN Rim a tây tạng NE PA N ấn Đ 200 ộ Bắc Kinh Tân ng oà ng APGANIXTAN N TA X KI PA 300 TRIEU TIEN Thiên Tân S H S T Nhật Hàn Quốc Trung Quốc Everest Lasa 8.848m BUTAN 300 Bồn địa tứ xuyên ... lun phn 2(min Tõy) Quan sỏt bn a hỡnh v khoỏng sn Trung Quc, ni dung SGK , trỡnh by c im t nhiờn ụng v Tõy thy c tỏc ng n s phỏt trin kinh t Trung Quc Theo gi ý: Min ụng a hỡnh Khớ hu Sụng ngũi...
 • 12
 • 1,636
 • 20

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SINH 12 TNTHPT(NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ TIẾN HOA1)
... CSBDVH TIẾN ĐẠT – Tel : 0773.941919 –0773 872666 GV : Nguyễn Văn Tiến NTT - Tel: 0946.881177 KHU LẤN BIỂN D2 – CĂN 48-49(gần SỞ GIÁO DỤC-KG) NGUYÊN NHÂN – CƠ CHẾ TIẾN HÓA Trang ...
 • 2
 • 376
 • 10

Xem thêm