07 loai BTTL

07 loai BTTL

07 loai BTTL
...
 • 2
 • 230
 • 0

07 loai TLBG

07 loai TLBG
...
 • 2
 • 227
 • 0

TN Kim loại ĐH 07-10

TN Kim loại ĐH 07-10
... Fe D Mg 3+ 2+ Câu 2: Để khử ion Fe dung dịch thành ion Fe dùng lượng dư A kim loại Mg B kim loại Cu C kim loại Ba D kim loại Ag Câu 3: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu ... 0,02 0,05 Câu 15: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl muối Y Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta muối Y Kim loại M A Mg B Zn C Al ... C 0,25M D 0,5M Câu 4: Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá huỷ trước A B C...
 • 17
 • 172
 • 0

Phan loai de thi TN tu 07-12 dap an

Phan loai de thi TN tu 07-12 dap an
... thành màu xanh A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5OH D NaCl (GDTX-2010)-Câu 38: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A C2H5NH2 B C2H5OH C HCOOH D CH3COOH (2010)-Câu 23: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A ... D Ca 23 (BKHTN-2007)-Câu 35: Nhỏ từ từ dd H2SO4 loãng vào dd K2CrO4 màu dd chuyển từ A màu da cam sang màu vàng B không màu sang màu da cam C không màu sang màu vàng D màu vàng sang màu da cam ... dịch (BT2-2008)-Câu 19: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A NaCl B Na2SO4 C NaNO3 D NaOH (GDTX-2009)-Câu 14: Dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A H2S B Ba(OH)2 C Na2SO4 D HCl (NC-2010)-Câu...
 • 16
 • 164
 • 0

PHÂN LOẠI CÂU HỎI HỮU CƠ 07 -10

PHÂN LOẠI CÂU HỎI HỮU CƠ 07 -10
... 6,48 Cõu 37 un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc) n phn ng t ti trng thỏi cõn bng, thu c 11 gam este Hiu sut ca phn ng este hoỏ l: A 55% B 75% C 50% D 62,5% Cõu 38 Khi ... loi cht bộo cú ch s axit bng 7, cn dựng dung dch cha a gam NaOH Giỏ tr ca a l A 0,200 B 0,280 C 0 ,075 D 0,150 V Cacbohirat: Cõu chng minh phõn t ca glucoz cú nhiu nhúm hiroxyl, ngi ta cho dung...
 • 18
 • 107
 • 0

PHÂN LOẠI CÂU HỎI VÔ CƠ 07 -10

PHÂN LOẠI CÂU HỎI VÔ CƠ 07 -10
... Cl2 khỏi dung dịch NaCl Câu Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi cách A nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2 B nhiệt phân Cu(NO3)2 C điện phân nước D chưng cất phân đoạn không khí lỏng Câu ... dịch 2+ Câu 10 Để khử ion Cu dung dịch CuSO4 dùng kim loại A Ba B K C Na D Fe Câu 11 X kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 Hai kim loại X, ... Điện phân, điều chế, tinh chế Câu 26 Nguyên tắc chung dùng để điều chế kim loại A cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá B oxi hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại...
 • 20
 • 170
 • 0

phân loại các dạng câu hỏi trong đề thi ĐH 07 08 09 10

phân loại các dạng câu hỏi trong đề thi ĐH 07 08 09 10
... axit HCl (d) thoỏt V lớt khớ H2 (ktc) Giỏ tr ca V l A 10 ,08 B 3,36 C 4,48 D 7,84 PHN LOI CC DNG CU HI TRONG THI HC 2 007 -2 008 -2 009- 2 010 Cõu 63 Khi cho 41,4 gam hn hp X gm Fe2O3, Cr2O3 v Al2O3 ... FeO, Fe3O4 v Fe2O3 (trong ú s mol FeO bng s mol Fe2O3), cn dựng va V lớt dung dch HCl 1M Giỏ tr ca V l PHN LOI CC DNG CU HI TRONG THI HC 2 007 -2 008 -2 009- 2 010 A 0,16 B 0,23 C 0 ,08 D 0,18 Cõu 84 ... CuO Cõu 102 iu ch c 78 gam Cr t Cr2O3 (d) bng phng phỏp nhit nhụm vi hiu sut ca phn ng l 90% thỡ lng bt nhụm cn dựng ti thiu l PHN LOI CC DNG CU HI TRONG THI HC 2 007 -2 008 -2 009- 2 010 A 45,0...
 • 28
 • 223
 • 1

02 bao ve von gen loai nguoi BTTL

 02 bao ve von gen loai nguoi BTTL
... 15: Việc chữa trị bệnh di truyền cho người phương pháp thay gen bệnh gen lành gọi A liệu pháp gen B thêm chức cho tế bào C phục hồi chức gen Câu 16: Di truyền Y học tư vấn dựa sở: D khắc phục sai ... Người Câu 12: Bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường Nếu bố mẹ có mang gen tiềm ẩn, xác suất họ bị mắc bệnh A 1/2 B 1/4 C 1/6 D 1/8 Câu 13: Mục đích liệu pháp gen nhằm A phục hồi chức bình ... Bảo vệ vốn gen loài người Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Câu 10: Ở người, gen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc...
 • 2
 • 117
 • 0

03 su phat sinh loai nguoi BTTL

03 su phat sinh loai nguoi BTTL
... Sự phát sinh loài người Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Câu 14 Dạng vượn người hóa thạch cổ là: A Đriôpitec ... Khoảng 30 triệu năm D đến 20 vạn năm Câu 22 Những điểm khác người vượn người chứng minh A phát sinh từ nguồn gốc chung người vượn người tiến hoá theo hướng khác B người vượn người quan hệ nguồn ... phân hoá thành cửa , nanh , hàm D Cả ý Câu 25 Phát biểu sau không với quan niệm tiến hoá đại? A Sinh giới tiến hoá từ dạng đơn bào đơn giản đến đa bào phức tạp B Mỗi loài tồn thích nghi mức độ...
 • 2
 • 216
 • 0

07 tong hop PP giai BT ve DTH phan tu va TB BTTL

07 tong hop PP giai BT ve DTH phan tu va TB BTTL
... bào phải cung cấp A A = T = 7890 ; G = X = 10110 B A = T = 8416; G = X = 1078 4 C A = T = 10110 ; G = X = 7890 D A = T = 1078 4 ; G = X = 8416 Câu 15 Có tất mã có chứa nuclêôtit loại Ađênin? A 37 ... Mất cặp Nu G - X thuộc ba D Mất cặp Nu A - T, cặp Nu G - X Câu 14 Một gen có chiều dài 4080A có 3075 liên kết hiđrô Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen làm giảm liên kết hi đrô Khi...
 • 2
 • 271
 • 0

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 BTTL

08 qua trinh hinh thanh loai phan 1 BTTL
... trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành loài (Phần 1) D thụ tinh từ giao tử lưỡng bội nguyên ... điểm hình thái: kích thứơc quan sinh dưỡng lớn hẳn quần thể 2n Giáo viên : Nguyễn Quang Anh Nguồn : Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 Hocmai.vn - Trang | - ... ngẫu nhiên Câu 16 Giống lúa mì Triticuma estivum tạo nên từ A loài lúa mì hoang dại loài cỏ dại có 2n = 14 NST nên có NST 4n = 28 B loài lúa mì hoang dại hai loài cỏ dại có 2n = 14 NST nên có...
 • 3
 • 247
 • 0

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 BTTL

09 qua trinh hinh thanh loai phan 2 BTTL
... Câu 26 Loài trồng Mĩ có NST 2n = 52, 26 NST lớn 26 NST nhỏ Loài Châu âu có NST 2n =26 gồm toàn NST lớn Loài hoang dại Mĩ có NST 2n =26 NST nhỏ Cách giải thích sau chế hình thành loài có NST 2n=52NST? ... chọn lọc tự nhiên Các chế cách li Phương án A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 1, 3, 4, D 2, 3, 4, Câu 22 Trên dòng sông chảy vào hồ, tác động chọn lọc tự nhiên qua thời gian dài, từ loài gốc hình thành nên ... học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58- 12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Quá trình hình thành loài (Phần 2) Câu 25 Hình thành loài đường địa lý phương thức...
 • 5
 • 240
 • 0

Xem thêm