Tổng hợp và tính chất của các hợp chất 4 acetyl và 4 formylsydnone (per o acetyl β d glycopyranosyl)thiosemicarbazon

tóm tắt luận án tiến sĩ Tổng hợp tính chất của các hợp chất 4-acetyl 4-formylsydnone (per-O-acetyl-β-D-glycopyranosyl

tóm tắt luận án tiến sĩ Tổng hợp và tính chất của các hợp chất 4-acetyl và 4-formylsydnone (per-O-acetyl-β-D-glycopyranosyl
... hoạt tính sinh học thiosemicarbazon thiadiazin tổng hợp được, cách thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, xác định hoạt tính bắt gốc tự DPPH hợp chất Những đóng góp luận án  Đã tổng hợp 39 hợp chất ... Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 VỀ TỔNG HỢP CÁC HỢP CHẤT 3-ARYL-4-FORMYL SYDNONE (5a-r) Chúng tổng hợp 18 hợp chất 3-arylsydnone từ anilin thế, làm chất đầu cho tổng hợp chất 4-formylsydnone ... 2.1 Phương pháp tổng hợp chất Để tổng hợp xác định tính chất hợp chất thiosemicarbazon thiadiazin 4-formylsydnone 4-acetylsydnone, tiến hành sử dụng phương pháp: Phương pháp tổng hợp hữu dựa nguyên...
 • 27
 • 128
 • 0

Tổng hợp tính chất của các hợp chất 4-Acetyl- 4-Formylsydnone (Per-O-Acetyl-β-D-Glycopyranosyl Thiosemicarbazon)

Tổng hợp và tính chất của các hợp chất 4-Acetyl- và 4-Formylsydnone (Per-O-Acetyl-β-D-Glycopyranosyl Thiosemicarbazon)
... 4-acetyl- v 4-formylsydnone( per-O-acetyl--D-glycopyranosyl)thiosemicarbazon Trong lun ỏn ny, chỳng tụi ó trin khai nghiờn cu cỏc ni dung: - Tng hp cỏc hp cht 3-aryl-4-acetylsydnone v 3-aryl -4-formylsydnone; ... 48 2.2 TNG HP CC HP CHT 3-ARYL -4-FORMYLSYDNONE 51 2.2.1 Tng hp cỏc cht 3-arylsydnone (4a-t) 51 2.2.2 Tng hp cỏc cht 3-aryl -4-formylsydnone (5a-r) 58 2.3 TNG HP ... 96 3.1 KT QU TNG HP CC HP CHT 3-ARYL -4-FORMYLSYDNONE 96 3.1.1 Kt qu tng hp cỏc hp cht 3-arylsydnone 96 3.1.2 Kt qu tng hp cỏc cht 3-aryl -4-formylsydnone (5a-r) 99 3.2 KT QU TNG...
 • 373
 • 162
 • 0

Tổng hợp tính chất của các hợp chất 4 acetyl 4 formylsydnone (per o acetyl β d glycopyranosyl)thiosemicarbazon

Tổng hợp và tính chất của các hợp chất 4 acetyl và 4 formylsydnone (per o acetyl β d glycopyranosyl)thiosemicarbazon
... hợp chất 3-aryl -4- formylsydnone (5a-r) Error! Bookmark not defined 2.3 TỔNG HỢP CÁC HỢP CHẤT 3-ARYL -4- BROMOACETYL SYDNONE Error! Bookmark not defined 2.3.1 Tổng hợp hợp chất 3-aryl -4- acetylsydnone ... Error! Bookmark not defined 2.2 TỔNG HỢP CÁC HỢP CHẤT 3-ARYL -4- FORMYLSYDNONE Error! Bookmark not defined 2.2.1 Tổng hợp chất 3-arylsydnone (4a-t) Error! Bookmark not defined 2.2.2 Tổng hợp ... (GLYCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZONError! Bookmark not defined 2.7.1 Tổng hợp hợp chất 2-iminothiazolidin -4- on (12a-f)Error! Bookmark not Bookmark not defined 2.7.2 Tổng hợp hợp chất 2-iminothiazolidin -4- on (13a-f)Error! defined...
 • 23
 • 168
 • 0

Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ đồng bằng sông hồng

Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở đồng bằng sông hồng
... CHUNG VỀ NHIỆM VỤ TÊN NHIỆM VỤ Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao suất, chất lượng thịt hiệu kinh tế trang trại chăn nuôi lợn quy nhỏ thuộc vùng Ðồng Sông Hồng THỜI GIAN THỰC HIỆN Bắt ... phẩm có suất, chất lượng cao, hiệu kinh tế phát triển theo hướng bền vững Mục tiêu cụ thể: - Nâng cao suất, chất lượng hiệu kinh tế chăn nuôi lợn trang trại qui nhỏ vùng đồng Sông Hồng; - ... số trang trại ; Các trang trại nuôi lợn quy lớn 20 nái nuôi lợn nái ngoại Trong trang trại nuôi lợn với quy nhỏ 20 nái thường nuôi kết hợp nái ngoại nái lai nuôi nái ngoại Năng suất chăn...
 • 210
 • 505
 • 0

Nhóm hợp chất Flavonoid tổng quan, hoạt tính sinh học, các phương pháp chiết suất ứng dụng

Nhóm hợp chất Flavonoid tổng quan, hoạt tính sinh học, các phương pháp chiết suất và ứng dụng
... nóng chảy, tính hòa tan,… Khả phản ứng giảm đáng kể IV CÁC HOẠT TÍNH SINH HỌC: Flavonoid nhóm hợp chất có nhiều tác dụng sinh học Trước hết, dẫn chất flavonoid chất chống ô xy hóa, có khả dập tắt ... HÓA HỌC VÀ PHÂN LOẠI: 2.1 Cấu tạo hóa học: Flavonoid hợp chất thuộc nhóm hợp chất phenolic đa vòng Thuật ngữ hợp chất phenolic” dùng để nhóm hợp chất có cấu trúc vòng benzen, mang nhiều nhóm hydroxyl ... dưỡng đầy đủ hợp lý, ngày trung bình người nhập vào từ 150-200mg flavonoid Sau bảng thành phần flavonoid (mg/100g) số loại thực phẩm: Tiểu luận Môn học Các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học...
 • 19
 • 4,787
 • 26

Tiểu luận môn các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học Nhóm hợp chất Flavonoid tổng quan hoạt tính sinh học các phương pháp chiết suất ứng dụng

Tiểu luận môn các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học Nhóm hợp chất Flavonoid tổng quan hoạt tính sinh học các phương pháp chiết suất và ứng dụng
... NỘI DUNG Tổng quan Cấu tạo hóa học phân loại Tính chất học, hóa học Các hoạt tính sinh học Một số flavonoid tiêu biểu Ứng dụng TỔNG QUAN - Các flavonoid khám phá nhà sinh hóa tiếng kỷ ... hệ thống nối đôi liên hợp TÍNH CHẤT HÓA HỌC Flavonoid đa dạng cấu trúc hóa học khả phản ứng hóa học chúng lớn Phản ứng oxy hóa Phản ứng với kiềm Phản ứng este hóa Phản ứng tạo phức với kim loại ... Ngoài flavonoid ngăn chặn hình thành gốc tự cách kết hợp với ion kim loại nặng (Fe, Mn) vốn tác nhân xúc tác nhiều trình sinh hóa làm xuất gốc tự HOẠT TÍNH SINH HỌC (tiếp theo) Tác dụng enzym sinh...
 • 35
 • 621
 • 1

Tính độc của các hợp chất thơm halogen hóa docx

Tính độc của các hợp chất thơm halogen hóa docx
... halide có tính độc cho gan thận gây ung thư Các alicyclic halogen hóa lindane, toxaphene, mirex, aldrin heptachlor chất độc tính sinh thái cao CÁC CHẤT THƠM HALOGEN HÓA: Các hợp chất phenol ... số chất halogen đặc tính nó, mức halogen hóa cao tính hòa tan nước giảm Các chất halogen hóa có khả trộn lẫn với với vật chất không phân cực khác dầu chất béo nguồn gốc sinh học Các chất halogen ... acid) chúng Tính độc hợp chất thơm halogen hóa chất trung gian hay phó sản trình sản xuất hóa chất khác sản phẩm phân hủy hóa chất phức tạp Đặc tính phân cực chất thơm halogen hóa làm chúng đạt...
 • 11
 • 617
 • 9

Tính Acid của các hợp chất hữu cơ

Tính Acid của các hợp chất hữu cơ
... 3.98 3.97 Chương III- SO SÁNH TÍNH ACID CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ Nguyên tắc chung để so sánh tính acid hợp chất hữu : Trong hóa học hữu cơ, hợp chất hữu tính acid có liên kết Z-H phân cực ... acid mạnh base liên hợp yếu Chương II- KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG ĐIỆN TỬ LÊN TÍNH ACID CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ 1 .Tính axit cua Rượu: [3] Alcohol hợp chất lưỡng tính, có khả nhận ... yếu acid sau; • pKa < : tính acid mạnh • pKa = 1-5 : tính acid trung bình • pKa =5-15 :tính acid yếu • pKa > 15 : tính acid yếu Khi acid phân ly cho proton, phần lại gọi base liên hợp Một acid...
 • 16
 • 1,731
 • 7

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-B-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid bằng cách ngưng tụ hợp chất này với benzaldehyd thế khác nhau.

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-B-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid bằng cách ngưng tụ hợp chất này với benzaldehyd thế khác nhau.
... 150°C hợp kim Fe -25%Cr đơn giản phủ hợp hợp kim với khuếch tán bột Xeri oxit cách nhúng vào dạng bột nhão chúng ancol sấy khô Một dạng chống ăn mòn NTĐH quan tâm lớn lớp phủ có dạng hợp chất với ... ăn mòn thích hợp Trong trường hợp thường có hai cách bảo vệ sắt: Tạo hợp kim sắt có đặc tính chống ăn mòn cao tạo lớp phủ, mạ bảo vệ ngăn cách tiếp xúc vật liệu với môi trường, ngăn cách lớp sơn ... Yb Sự thay đổi số điện tử mức 5d 4f dẫn đến số khác biệt có tính chất tuần hoàn dãy NTĐH tính bazơ, màu sắc, độ tan, dãy NTĐH có bán kính ion giảm dần từ La đến Lu với tăng dần số nguyên tử Z...
 • 65
 • 342
 • 0

TIỂU LUẬN: Xây dựng một quy trình tổ chức sự kiện phù hợp với tình hình của các doanh nghiệp Việt Nam thời kì hậu WTO pdf

TIỂU LUẬN: Xây dựng một quy trình tổ chức sự kiện phù hợp với tình hình của các doanh nghiệp Việt Nam thời kì hậu WTO pdf
... doanh nghiệp Việt Nam - Xây dựng quy trình tổ chức kiện phù hợp với tình hình doanh nghiệp Việt Nam thời hậu WTO Nhiệm vụ nghiên cứu : Hướng tới mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đặt : - Tìm hiểu tổ ... công kiện 2 Tổ chức kiện Việt Nam 2.1 Tổng quan hoạt động tổ chức kiện doanh nghiệp Việt Nam Hiện doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh thông qua kiện Hàng năm doanh nghiệp Việt ...  Tổ chức kiện - Một công cụ PR truyền thông Marketing  Tổ chức kiện Việt Nam Một số đề xuất nhằm tối đa hoá hiệu công việc sử dụng tổ chức kiện doanh nghiệp Việt Nam PHẦN NỘI DUNG Tổ chức...
 • 38
 • 641
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BIẾN TÍNH BISMALEIMIDE TỔNG HỢP TỪ 4,4’– DIAMINODIPHENYL METHANE (DDM) ANHYDRIDE MALEIC (AM) BẰNG DDM" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Nguyen Quoc Viet University of Technology, VNU-HCM ABSTRACT: Bismaleimide (BMI) based on 4,4’– diaminodiphenylmethane (DDM) anhydride maleic (AM) soaking in 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) was produced ... để chế tạo vật liệu compozit làm việc nhiệt độ cao khả thi BISMALEIMIDE BASED ON 4,4' - DIAMINODIPHENYL MATHANE (DDM) ANHYDRIDE MALEIC (AM) WAS MODIFIED WITH DDM Nguyen Huu Nieu, Nguyen Dac Thanh, ... lệ biến tính khác Theo kết hình cho thấy: nhiệt độ hóa thủy tinh BMI không biến tính Tg=2910C, sau biến tính với tỉ lệ khác x=2; x=1,6; x=1,4 Tg giảm dần từ 1700C đến 1410C Tỉ lệ biến tính x giảm...
 • 8
 • 229
 • 0

Dư luận xã hội về tính thiêng của các di tích lịch sử văn hóa đối với việc bảo tồn giá trị của các di tích này Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Phủ 153418

Dư luận xã hội về tính thiêng của các di tích lịch sử văn hóa đối với việc bảo tồn giá trị của các di tích này ở Hà Nội hiện nay (qua nghiên cứu trường hợp Phủ 153418
... nghiên cứu luận hội tính thiêng di tích lịch sử văn hoá việc bảo tồn tất giá trị di tích Vì vậy, nghiên cứu tập trung tìm hiểu luận hội tính thiêng việc bảo tồn giá trị văn hoá di tích ... nghiên cứu đề tài nhằm làm sáng tỏ luận hội tính thiêng di tích lịch sử văn hoá việc bảo tồn giá trị văn hóa di tích Nội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu  Tìm hiểu luận hội tính thiêng di tích ... nghiên cứu luận hội tính thiêng di tích lịch sử văn hoá việc bảo tồn giá trị di tích Nội nay để góp phần nhỏ cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Nội 1.4 Vài...
 • 103
 • 347
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC TỔNG HỢP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHUỐI MỐC CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC TỔNG HỢP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHUỐI MỐC Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
... trưởng suất chuối mốc canh tác đất đồi vùng duyên hải Nam Trung Bộ (2) Mật độ trồng thích hợp cho chuối mốc đất đồi vùng duyên hải Nam Trung Bộ từ 1.100 - 1.300 khóm/ha Với mật độ trên, suất chuối ... chuối mốc đất đồi vùng duyên hải Nam Trung Bộ Hội thảo Quốc gia Khoa học Cây trồng lần thứ 3.3 Ảnh hưởng biện pháp giữ ẩm đến sinh trưởng, phát triển suất chuối mốc Bảng Năng suất (tấn/ha) chuối ... VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển suất chuối mốc Bảng Năng suất (tấn/ha) chuối mốc mật độ trồng khác đất đồi vùng duyên hải Nam Trung Bộ Công thức thí nghiệm...
 • 9
 • 163
 • 0

C 04 03 du doan tinh oxi hoa tinh khu cua cac chat

C 04 03 du doan tinh oxi hoa và tinh khu cua cac chat
... Mn2+, N3–, Cl– (A) (B) C (C) 2+, (A) (D) Cu2+, N2, Al3+ (B) (C) (D) D (A) NaNO3 (B) K2SO4 (C) SO2 (D) H2SO4 E (A) H2O2 (B) HCl (C) HNO3 F (D) H2S 2, Cu2+, ClA) B) N2, HCl, D) C) G 2, Fe2+, Cu2+ A ... KMnO4, Na2SO3, Fe(OH)2 (C) L –, MnO2, Na, Cu, SO32– (A) (B) (C) (D) Na2S, NO2, Fe2+, SO2, Fe3+, N2O5, SO42–, (D) C u B C u C B B D C C E C C F B B G A C H B C I B D J D C K B A D L B B D ... (B) Fe (C) H2S (D) C (A) Ca (B) Al (C) P (D) F2 (A) Cu (B) Cl2 (C) F2 (D) N2 (A) (C) HCl 2, (B) (D) HNO3 C, F2, P, O2 (C) (D) (A) +2 –6 (C) –2 +6 (B) +6 –2 (D) –6 +2 (A) –2 +6 (C) –4 +4 (A) NO2...
 • 8
 • 114
 • 2

Họ s- chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình tính hyperbolic của các không gian phức

Họ s- chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình và tính hyperbolic của các không gian phức
... Kobayashi trờn khụng gian phc 1.2 Khụng gian phc hyperbolic 1.3 Khụng gian phc hyperbolic Brody 1.4 Khụng gian phc hyperbolic y 10 1.5 Khụng gian phc nhỳng hyperbolic ... cht i) Nu X, Y l khụng gian phc, thỡ X Y l khụng gian hyperbolic v ch c X v Y u l cỏc khụng gian hyperbolic ii) Nu X l khụng gian phc ca khụng gian hyperbolic Y thỡ X cng l hyperbolic iii) nh lý ... Gi s X l khụng gian phc compact Khi ú X l hyperbolic Brody v ch X l hyperbolic Kobayashi 1.4 KHễNG GIAN PHC HYPERBOLIC Y 1.4.1 nh ngha Khụng gian phc X c gi l hyperbolic y nu X l hyperbolic v mi...
 • 50
 • 470
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính axit của các hợp chất hữu cơso sánh tính axit của các hợp chất hữu cơso sánh tính bazơ của các hợp chất hữu cơtính bazo của các hợp chất hữu cơtính acid của các hợp chất hữu cơde tai so sanh tinh axit cua cac hop chat huu co chua nhom chuctính g của các phản ứng hóa học từ g0298 của các hợp chấtcâu 10 cho các hợp chất sau ch3nh2 c6h5nh2 c2h5nh2 nh3 chiều tăng dần tính bazơ của các chất trên làcác trường hợp thủy phân của muối tính ph của các dung dịch muốicấp hại và mức độ kháng của các giống lúa đối với quần thể rầy nâu ở thừa thiên huế theo phương pháp trong hộp mạ của irridạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổngso sánh tính axit của các chất hữu cơtính axit của các chất hữu cơánh xạ chỉnh hình và tính hyperbolic của các không gian phứctình hình của các quỹ đầu tư ở việt nam thời gian qua thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu qủa hoạt độngThánh giá đảo ngược là thế nàoKế hoạch sơ kết học kì IĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTACÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênNội dung cơ bản của hồi giáoGA TTNNHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHKết luận của ban bí thư về sơ kết việcTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về thanh niênĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVan hoa dog bang bac boBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dânCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA