Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh ở lớp 12 trung học phổ thông

Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh lớp 12 trung học phổ thông

Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh ở lớp 12 trung học phổ thông
... tận dụng lợi phương pháp đọc sáng tạo dạy học " "Tuyên ngôn Độc lập" " Giải thuyết khoa học Nếu giải tốt việc tận dụng ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập" Hồ Chí Minh ... tính chủ động dạy học 2.4.2 Các biện pháp tận dụng ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh 16 2.4.2.1 Vận dụng hoạt động có tính phương pháp đọc sáng tạo để làm rõ ... phương pháp nghiên cứu, phương pháp tái tạo Khi dạy học Tuyên ngôn Độc lập cần phương pháp đọc sáng tạo kết hợp với phương pháp nghiên cứu Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh tác phẩm văn học đại phương...
 • 26
 • 191
 • 0

Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh lớp 12 trung học phổ thông

Tận dụng ưu thế phương pháp đọc sáng tạo vào dạy học tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh ở lớp 12 trung học phổ thông
... tính nguyên tắc tận dụng ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học Tuyên ngôn Độc lập 52 iii 2.4.2 Các biện pháp tận dụng ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học Tuyên ngôn Độc lâp Hồ Chí Minh 55 2.4.3 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC KHÚC VĂN HÀO TẬN DỤNG ƢU THẾ PHƢƠNG PHÁP ĐỌC SÁNG TẠO VÀO DẠY HỌC “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” CỦA HỒ CHÍ MINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN ... luận Hồ Chí Minh 23 1.3.3 Đặc trưng tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập 24 1.3.4 Ưu phương pháp đọc sáng tạo dạy học tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG DẠY...
 • 12
 • 201
 • 0

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
... học cần có phương pháp dạy cho người học sáng tạo từ ngồi ghế nhà trường Vì vậy, lựa chọn đề tài Vận dụng phương pháp luận sáng tạo dạy học thuật công nghiệp trường Đại học Hùng Vương để ... vận dụng PPLST CHƯƠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP 3.1 Nguyên tắc vận dụng 3.2 Vận dụng PPLST dạy học KTCN 3.3 Kiểm nghiệm đánh giá * Nguyên tắc vận dụng ... thiết kế dạy vận dụng PPLST dạy học thuật công nghiệp - Ví dụ vận dụng số phương pháp sáng tạo dạy học môn PPDH KTCN - Sản phẩm đề tài tài liệu phương pháp luận sáng tạo có giá trị khoa học, ...
 • 25
 • 151
 • 0

Ý NGHĨA CỦA TRIZ TRONG CNTT VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO VÀO TIN HỌC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ PHẦN MỀM

Ý NGHĨA CỦA TRIZ TRONG CNTT VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO VÀO TIN HỌC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ PHẦN MỀM
... gọi tam giác dự án - Quy trình quản dự án phần mềm Áp dụng nguyên tác chia nhỏ để quản phần mềm cách chia nhỏ thành bước tách biệt để dễ quản : - Khởi tạo dự án (Initiating): Giai đoạn ... dự án phần mềm quy trình vận dụng kết hợp nhiều kiến thức, kỹ kỹ thuật công nghệ vào hoạt động dự án để đạt mục tiêu dự án đặt Những ứng dụng đưa vào phần mềm theo tiêu chuẩn hóa quản dự ... vai trò người sử dụng - Kết luận Triz phương sáng tạo có vai trò quang trọng mô hình quản công nghê thông tin nhằm nâng cao suất,hiệu lao động.Việc áp dụng phương pháp sáng tạo đòi hỏi nhiều...
 • 28
 • 234
 • 0

Anh chị hãy phân tích nghệ thuật trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh để làm sáng ý nghĩa của nghệ thuật trong tác phẩm

Anh chị hãy phân tích nghệ thuật trích dẫn trong tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh để làm sáng ý nghĩa của nghệ thuật trong tác phẩm
... kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa Như vậy, việc phân tích nghệ thuật trích dẫn thấy hoàn chỉnh, chặt chẽ mặt nội dung hình thức Tuyên ngôn Độc lập tác phẩm nghị luận bất hủ Hồ Chí Minh ... Mĩ độc lập dân tộc Hồ Chí Minh nêu rõ: Dân ta đánh đổ xiềng xích thực dần gần 100 năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Nếu nhiệm vụ cách mạng Pháp tự do, dân chủ Hồ Chí Minh khẳng...
 • 2
 • 240
 • 0

Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên

Có ý kiến cho rằng bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minh là áng văn mẫu mực của văn xuôi chính luận việt nam hãy phân tích bản tuyên ngôn độc lập đó để làm sáng tỏ quan điểm trên
... lẽ, cách lập luận Tuyên ngôn Độc lập văn xuôi luận mẫu mực cách chọn trình bày dẫn chứng Bản Tuyến ngôn Độc lập tuân thủ chặt chẽ yêu cầu văn luận đưa dẫn chứng đa dạng, sở từ kho tàng văn học ... súc, tác động tích cực đến người nghe Tuyên ngôn Độc lập thực xứng áng văn xuôi luận mẫu mực lí lẽ sắc sảo, đanh thép, lập luận chặt chẽ, khoa học với dẫn chứng chọn lọc xác áng Đây đặc sắc ... định hùng hồn tuyên bố xóa bỏ quan hệ, đặc quyền Pháp đất nước Việt Nam Pháp không người bảo hộ nước Việt Nam Tóm lại, với cách lập luận chặt chẽ, Hồ Chí Minh bác bỏ đanh thép thuyết phục luận điệu...
 • 3
 • 852
 • 10

tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh
... quốc độc lập tự do, Hồ Chí Minh nêu vấn đề phải có Tuyên ngôn độc lập để tuyên bố với quốc dân đồng bào giới khai sinh nước Việt Nam mới, trước quân đồng minh vào tước khí giới Nhật Bản Tuyên ngôn ... cử quản lý xã hội pháp luật, thể ý chí thật nhân dân Xuất phát từ tư tưởng đó, ngày sau tuyên bố Tuyên ngôn độc lập, phiên họp Chính phủ ngày 03/9/1945, Hồ Chí Minh đề nhiệm vụ cấp bách, có nhiệm ... Việt Nam dân chủ cộng hòa đời hợp pháp, hợp lẽ phải Bản Tuyên ngôn độc lập chứng minh sáng suốt, nhạy bén pháp lý tầm nhìn chiến lược Hồ Chí Minh: Nhà nước dân chủ hợp pháp phải Nhà nứơc thật đại...
 • 4
 • 1,706
 • 11

Phan tich TP Tuyen ngon doc lap cua Ho Chi Minh.

Phan tich TP Tuyen ngon doc lap cua Ho Chi Minh.
... Người tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng ho , tuyên bố thoát li hẳn quan hệ với thực dân Pháp, xoá bỏ đất nước Việt Nam…” Cuối thay mặt cho dân tộc vừa giành tự độp lập Người nêu lời thề ... Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam ... Pháp, lột mặt nạ “khai ho ’, “bảo hộ” chúng trước nhân dân giới, khơI lòng căm thù nhân dân ta với thực dân Pháp Tác giả biếu dương sức mạnh dân tộc tỏngcông chống thực dân phong kiến giành lấy...
 • 3
 • 1,289
 • 23

Tài liệu Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh pptx
... Độc lập ấy”- Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam diện trường quốc tế với tư cách nước tự Độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ Độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện ... văn kiện lích sử Nó văn quan trọng bậc nước ta Để có Tuyên ngôn Độc lập, đồng bào, đồng chí hy sinh suốt 80 năm chống Pháp Tuyên ngôn Độc lập cột mốc lịch sử, chấm dứt giai đoạn nước, giai đoạn...
 • 5
 • 1,034
 • 19

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT về tác phẩm "Tuyên ngôn Độc lập" của Hồ Chí Minh.

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT về tác phẩm
... do, độc lập + Dân tộc Việt Nam giữ vững quyền tự do, độc lập - Ý nghĩa: quyền tự do, độc lập thi ng liêng bất khả xâm phạm dân tộc Việt Nam ĐỀ 4: Tại nói “Tuyên ngôn độc lập” Chủ tịch Hồ Chí ... quyền hưởng tự độc lập thật trở thành nước tự độc lập” ĐỀ 3: Suy nghĩ anh (chị) lời tuyên bố cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tuyên ngôn độc lập” - Nội dung: + Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập + ... chữ, giọng văn vừa thi t tha vừa hùng hồn, đanh thép văn mở nước ĐỀ 5: Văn phong luận HCM “TNĐL” Giáo viên: Phạm Huỳnh Hồng Diễm Trường: THPT Trần Phú nghiệp Giáo án ôn thi tốt “TNĐL” văn luận...
 • 3
 • 4,112
 • 72

Phân tích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh pot

Phân tích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh pot
... Độc lập ấy”- Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam diện trường quốc tế với tư cách nước tự Độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ Độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện ... kỉ nguyên mới: ki nguyên Độc lập tự Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang với tuyên ngôn giới thiên cổ hùng văn...
 • 5
 • 1,261
 • 20

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx
... năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đọc Tuyên ngôn độc lập trước năm vạn nhân dân thủ đô Hà Nội Bản Tuyên ngôn độc lập kết máu đổ, tính ... với tư cách nước tự độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập tác phẩm luận mẫu mực, kết cấu chặt chẽ, lí lẽ đanh thép hùng hồn, thấu tình đạt ... Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập , lần nước...
 • 6
 • 1,527
 • 18

Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh - văn mẫu

Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh - văn mẫu
... lap phân tích tuyên ngôn độc lập phân tích tuyên ngôn độc lập Phan tich ban tuyen ngon doc lap cua ho chi minh phan tich tac pham tuyen ngon doc lap phân tích tuyên ngôn độc lập hồ chí minh Phân ... Độc lập ấy - Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... mới: ki nguyên Độc lập tự Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang với tuyên ngôn giới thiên cổ hùng văn dân tộc khác...
 • 2
 • 1,220
 • 18

ĐỀ- “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được đánh giá là một văn kiện lịch sử vô giá, một áng văn chính luận mẫu mực

ĐỀ- “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được đánh giá là một văn kiện lịch sử vô giá, một áng văn chính luận mẫu mực
... áng hùng văn thời đại thời đại Hồ Chí Minh III KẾT BÀI: “Tuyên ngôn độc lập” kiệt tác tài hoa, tâm huyết Hồ Chí Minh, Người thể khí phách dân tộc trước trường quốc tế Tác phẩm đánh giá văn luận ... tan luận điệu xảo trá bọn thực dân đế quốc, vạch trần dã tâm quay trở lại xâm lược chất tàn bạo chúng trước dư luận quốc tế B “Tuyên ngôn độc lập” văn luận mẫu mực, đặc sắc: - “Tuyên ngôn độc lập” ... “Tuyên ngôn độc lập” không văn kiện giá trị lịch sử to lớn mà văn luận đặc sắc, nối tiếp tự nhiên áng hùng văn khứ có kết hợp nhuần nhuyễn chất luận với chất văn chương - Sức mạnh tính thuyết...
 • 11
 • 12,412
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: tư duy độc lập của hồ chí minhphân tích tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhtác phẩm tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhtuyên ngôn độc lập của hồ chí minh lớp 12suy nghi ve doan mo bai cua binh ngo dai cao cua nguyen trai va ban tuyen ngon doc lap cua ho chi minhsuy nghĩ về đoạn kết trong tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhphan tich doan cuoi ban tuyen ngon doc lap cua ho chi minhphân tích đoạn mở đầu bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhdàn ý phân tích bản tuyên ngôn độc lập của hồ chí minhphân tích truyên ngôn độc lập của hồ chí minhdoc hieu bai tuyen ngon doc lap cua ho chi minh co dap anvận dụng sáng tạo chủ nghĩa mac le nin va tư tưởng hồ chí minh vào công việc hiện taivận dụng sáng tạo chủ nghĩa mac lê nin va tư tưởng hồ chí minhvận dụng sáng tạo chủ nghĩa mac lê nin va tư tưởng hồ chí minh về chống tham nhũngphong cách lãnh đạo độc đáo của hồ chí minhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ