02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB TLBG

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB TLBG

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB TLBG
... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Tạo giống PP gây ĐB CNTB Cây dâu tằm (3n) có nhiều đặc tính quí: dày, suất cao Dưa hấu nho (tam bội) hạt nâng cao ... 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Tạo giống PP gây ĐB CNTB c Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh: Hạt phấn "mọc" môi trường nuôi nhân tạo thành ... 1900 58-58-12 - Trang | - Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Tạo giống PP gây ĐB CNTB - Thành công chứng tỏ, thực nghiệm, động vật có vú nhân từ tế bào xôma, không cần có tham...
 • 4
 • 165
 • 0

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB BTTL

02 tao giong moi bang PP gay DB va CNTB BTTL
... Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh Tạo giống PP gây ĐB CNTB Câu 14 Kỹ thuật ứng dụng công nghệ tế bào tạo giống thực vật? A Nuôi cấy hạt phấn B Phối...
 • 2
 • 181
 • 0

Bài 19: Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến công nghệ tế bào pps

Bài 19: Tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào pps
... cao II Tạo giống công nghệ tế bào Công nghệ tế bào thực vật(SGK) 2 .Công nghệ tế bào động vật a Nhân vô tính động vật - Nhân vô tính ĐV nhân từ tế bào xôma , không cần có tham gia nhân tế bào sinh ... I Tạo giống phương pháp gây đột biến Quy trình: gồm bước + Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến + Chọn lọc cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn + Tạo dòng chủng - Lưu ý : phương pháp đặc ... tế bào chất noãn bào *Các bước tiến hành : + Tách tế bào tuyến vú cua cừu cho nhân , nuôi phòng thí nghiệm + Tách tế bào trứng cuả cừu khác loại bỏ nhân tế bào + Chuyển nhân tế bào tuyến vú vào...
 • 4
 • 268
 • 1

BÀI 19 : TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN CÔNG NGHỆ TẾ BÀO docx

BÀI 19 : TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO docx
... CÔNG NGHỆ GEN I Công nghệ gen Khái niệm công nghệ gen - Công nghệ gen quy trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi có thêm gen - Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào sang tế ... nhân từ tế bào xôma , không cần có tham gia nhân tế bào sinh dục, cân tế bào chất noãn bào *Các bước tiến hành : + Tách tế bào tuyến vú cua cừu cho nhân , nuôi phòng thí nghiệm + Tách tế bào trứng ... nhân tế bào + Chuyển nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng bỏ nhân + Nuôi cấy môi trường nhân tạo để trứng pt thành phôi + Chuyển phôi vào tử cung cừu mẹ để mang thai * Ý nghĩa : - Nhân nhanh giống...
 • 6
 • 367
 • 0

BÀI 19 : TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN CÔNG NGHỆ TẾ BÀ o ppt

BÀI 19 : TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀ o ppt
... + Tách tế b o tuyến vú cua cừu cho nhân , nuôi phòng thí nghiệm + Tách tế b o trứng cuả cừu khác loại bỏ nhân tế b o + Chuyển nhân tế b o tuyến vú v o tế b o trứng bỏ nhân + Nuôi ... phôi: Phôi tách thành nhiều phần riêng biệt, phần sau phát triển thành phôi riêng biệt BÀI 20 : T O GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN I Công nghệ gen Khái niệm công nghệ gen - Công nghệ gen quy trình t o ... chuyển khỏi tế b o - Xử lí loại enzin giới hạn để t o loại đầu dinh - Dùng enzim nối để gắn chúng t o ADN tái tổ hợp b Đưa ADN tái tổ hợp v o tế b o nhận - Dùng muối canxi clorua xung điện cao áp làm...
 • 5
 • 352
 • 1

XÂY DựNG Hệ THốNG TáI SINH IN - VITRO CÂY KHOAI TÂY PHụC Vụ CHọN TạO GIốNG MớI BằNG Kỹ THUậT CHUYểN GEN DUNG HợP Tế BàO TRầN

XÂY DựNG Hệ THốNG TáI SINH IN - VITRO CÂY KHOAI TÂY PHụC Vụ CHọN TạO GIốNG MớI BằNG Kỹ THUậT CHUYểN GEN Và DUNG HợP Tế BàO TRầN
... Mục đích nghiên cứu ny nhằm tiến hnh xây dựng hệ thống tái sinh cho số dòng khoai tây nhập nội, tạo sở cho kỹ thuật chuyển gen v dung hợp tế bo trần tạo giống khoai với suất chất lợng cao VậT LIệU ... cho thấy: - Có khác sinh trởng hệ tái sinh khác Cây hệ sinh trởng chậm v có tợng phân nhánh (số nhánh đạt 1,3, 0,9 v 0,2 /cây) Nhìn chung, tái sinh từ hệ thứ trở có tiêu sinh trởng v khả tạo củ l ... (CT 1-4 ) v 3,8% (CT 1-5 ) Còn dòng A15 mô cha tái sinh tạo chồi (Bảng 9) Hệ thống tái sinh cho khoai tây đợc James v cs (2002) nghiên cứu Kết cho thấy, tái sinh tạo chồi đợc hình thnh đoạn thân 12 giống...
 • 10
 • 496
 • 14

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 21 - 35) pdf

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 21 - 35) pdf
... phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu vi sinh vật? A Vì vi sinh vật dễ việc xử lí tác nhân gây đột biến B Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập dòng đột biến C Vì ... mẫn cảm với tác nhân đột biến D Vì việc xử lí vi sinh vật không tốn nhiều thời gian công sức 33 Điều không thuộc quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến? A Chọn lọc cá thể đột biến có kiểu ... mẫu vật tác nhân đột biến Quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến theo trình tự sau đây? A I > > II > III B III > II -> I C II > III > I D III > I > II 35 Nguyên tắc nhân vô tính...
 • 12
 • 406
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 1 - 20) doc

Tài liệu Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo (Câu 1 - 20) doc
... làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển D làm biến đổi thành phần phôi phát triển 20 Phương pháp chủ động tạo biến dị chọn giống đại: A tạo ưu lai B gây đột biến nhân tạo C lai giống ... tổ hợp C loại tế bào nhân sơ có ADN dạng trần D loại tế bào đa nhân không màng 13 Ý không với vai trò nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng? A Tạo giống B Tạo số lượng trồng lớn ... dùng phổ biến chọn giống vi sinh vật? A Lai loài hoá loài hoang dại B Lai khác thứ C Lai khác dòng D Gây đột biến tác nhân vật lý, hoá học 4 Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu...
 • 13
 • 298
 • 1

Trắc Nghiệm về Tạo Giống Bằng PP Gây Đột Biến Nhân Tạo (Có Đáp Án pptx

Trắc Nghiệm về Tạo Giống Bằng PP Gây Đột Biến Nhân Tạo (Có Đáp Án pptx
... pháp chọn giống dùng phổ biến chọn giống vi sinh vật? A Lai loài hoá loài hoang dại B Lai khác thứ C Lai khác dòng D Gây đột biến tác nhân vật lý, hoá học Phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc ... làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển D làm biến đổi thành phần phôi phát triển 20 Phương pháp chủ động tạo biến dị chọn giống đại: A tạo ưu lai B gây đột biến nhân tạo C lai giống ... bào nhân sơ có ADN dạng trần D loại tế bào đa nhân không màng 13 Ý không với vai trò nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng? A Tạo giống B Tạo số lượng trồng lớn thời gian ngắn, đáp...
 • 16
 • 728
 • 13

Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo pot

Trắc nghiệm về tạo giống bằng PP gây đột biến nhân tạo pot
... làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển D làm biến đổi thành phần phôi phát triển 20 Phương pháp chủ động tạo biến dị chọn giống đại: A tạo ưu lai C lai giống B gây đột biến nhân tạo ... phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu vi sinh vật? A Vì vi sinh vật dễ việc xử lí tác nhân gây đột biến B Vì vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh nên dễ phân lập dòng đột biến C Vì ... tái tổ C loại tế bào nhân sơ có ADN dạng trần D loại tế bào đa nhân không màng 13 Ý không với vai trò nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng? A Tạo giống B Tạo số lượng trồng lớn...
 • 9
 • 424
 • 0

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 4 potx

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 4 potx
... tự nhiên: Đánh giá vật liệu tạo điều kiện tự nhiên + Ưu điểm: Mang tính chất khách quan cao + Nhược điểm: Phải chờ đợi hội để đánh giá - Đánh giá nhân tạo: Là việc tạo điều kiện nhân tạo làm ... chịu: + Tính chống chịu yếu tố bất lợi vô sinh nh : khô hạn, giá rét, lửa rừng, … + Tính chống chịu yếu tố bất lợi hữu sinh: sâu bệnh, động vật rừng, … Ch­¬ng IV G©y t¹o gièng míi Lai tạo giống ... mục tiêu chọn giống để tiến hành đánh giá + Ưu điểm: Nhanh chủ động + Nhược điểm: Tốn Ch­¬ng IV G©y t¹o gièng míi 2.3.2 Các tiêu đánh giá - Sản lượng: Đây tiêu chủ yếu chọn giống rừng, lượng sản...
 • 7
 • 164
 • 0

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 3 pdf

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 3 pdf
... hệ thống thoi vô sắc - Phương pháp gây tạo: + Tác nhân vật l : tăng giảm nhiệt độ cách thất thường (sốc nhiệt), dùng tia phóng xạ dùng ly tâm + Tác nhân hoá học: Dùng hoá chất Consisin, 2.4D tác ... míi 2.2.2.2 Kỹ thuật gây tạo 2.2.2.2.1 Gây đột biến phóng xạ Cơ sở khoa học tượng: - Các tia phóng xạ thường mang mức lượng cao làm tăng giảm trạng thái động tế bào => Kết gây biến đổi phức tạp ... riêng hạt giống theo tổ hợp lai kèm theo hồ sơ rõ ràng để sử dụng lâu dài Ch­¬ng IV G©y t¹o gièng míi 2.2 Phương pháp gây đột biến - Gây đột biến cấu trúc NST đột biến gen => Phương pháp gây đột...
 • 10
 • 181
 • 1

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 2 pps

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 2 pps
... đích: Nhằm tích luỹ số gen quí loài vào loài để tạo giống P : Dạng A x Dạng B (đáp ứng tương đối tốt yêu cầu người chọn giống, cần bổ sung thêm số tính trạng có dạng A ngược lại) F1 x Dạng B F2 ... C F2 x Dạng D F x Dạng … + Mục đích: Nhằm tổ hợp đặc điểm quí có nhiều dạng khác phân tán vào thể lai Ch­¬ng IV G©y t¹o gièng míi - Lai kép: Là phép lai tiến hành lai hai phép lai đơn P : Dạng ... 2. 1.4 .2 Tìm hiểu đặc điểm sinh sản đối tượng lai giống - Đó loài giao phấn hay tự thụ phấn đơn tính hay lưỡng tính Đối với lưỡng tính có hoa lưỡng tính hay đơn tính, cần biết trước đại phận rừng...
 • 10
 • 139
 • 0

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 1 ppsx

Bài giảng giống cây rừng : Gây tạo giống mới part 1 ppsx
... PHÁP GÂY TẠO GIỐNG MỚI TRUYỀN THỐNG 2 .1 Lai giống (Lai hữu tính) 2 .1. 1 Khái niệm Là việc cho giao tử đực giao tử kết hợp với tạo thành hợp tử để hợp tử phát triển thành thể lai - Xét cách thức tạo ... biến - Ngày nay, có phương pháp gây tạo giống đại nh : + Chuyển gen: Chuyển gen quí từ giống sang giống khác + Lai tế bào sinh dưỡng + Nuôi cấy hạt phấn + Phương pháp tạo dòng biến dị soma Ch­¬ng ... chịu, cảnh quan,…) - Như biết, chất sinh học giống có KG qui định Vì mà việc gây tạo giống trình thay đổi KG vốn có để tạo thành KG mà di truyền học trình gây biến dị di truyền biến dị di truyền bao...
 • 10
 • 103
 • 0

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa ph-ơng làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt chất l-ợng cao

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa ph-ơng làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt và chất l-ợng cao
... điểm nông sinh học số giống lạc địa phơng lm vật liệu cho công tác chọn tạo giống chống chịu tốt v chất lợng cao Vật liệu v phơng pháp nghiên cứu Vật liệu thí nghiệm gồm 10 giống địa phơng: Sen ... nụng sinh hc ca mt s ging lc a phng lm vt liu cho cụng tỏc chn to Năng suất lạc Việt Nam tăng áp dụng trồng giống lạc cho suất cao Cng phát triển giống lạc suất cao diện tích trồng giống lạc ... đờng tổng số, dầu, protein Số liệu nghiên cứu đợc xử lí sai số theo chơng trình IRRISTAT version 5.0 Kết nghiên cứu 3.1 Đặc điểm hình thái giống Hình thái mang đặc điểm di truyền giống Đặc điểm hình...
 • 8
 • 376
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biếnnội dung của quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biếnbµi 19 tạo giông mới bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bàocơ sở khoa học của việc gây đột biến để tạo giống mớitạo giống mới nhờ công nghệ genlai tạo giống mớibài 20 tạo giống mới nhờ công nghệ genchọn tạo giống lúa bằng phương pháp lai hữu tínhcách tạo thiệp mời bằng wordtạo giống mới ở vật nuôicách tạo gmail mới bằng tiếng việtthanh tuu cho giong vat nuoi tao giong moitạo hàm mới bằng vbatạo lệnh mới bằng autolispcnsh cổ truyền trong việc tạo giống mớiThe legal environment today business in its ethical regulatory e commerce and global setting 7th edition miller test bankTHINK psychology 1st edition baird test bankTopics in contemporary mathematics 10th edition bello test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTrigonometry 10th edition lial test bankTX GOV 1st edition maxwell test bankUnderstandable statistics concepts and methods 10th edition brase test bankBai giang vi khi hau nong trong san xuatBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business 11th edition nickels test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding canadian business 8th edition nickels test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding human sexuality CANADIAN EDITION 5th edition hyde test bankUnderstanding psychology 10th edition morris test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bank