Nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất huyện ba vì cho mục tiêu phát triển bền vững

Nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất huyện Ba cho mục tiêu phát triển bền vững

Nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất huyện Ba Vì cho mục tiêu phát triển bền vững
... quản lý sử dụng tài nguyên đất cách hợp lý cho mục đích phát triển kinh tế địa bàn Do đề tài Nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất huyện Ba cho mục tiêu phát triển bền vững tiến hành nghiên cứu ... loại đất huyện Ba 31 Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ba Bảng 6: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Ba 34 37 Bảng 7: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ... Hiện trạng sử dụng đất huyện Ba 3.2.1 Đặc điểm tài nguyên đất huyện Ba Từ kết điều tra khảo sát thực địa số liệu phân tích đất cho thấy đất huyện Ba gồm nhóm với 15 loại đất (Bảng 4)...
 • 80
 • 657
 • 2

Nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất huyện ba cho mục tiêu phát triển bền vững

Nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất huyện ba vì cho mục tiêu phát triển bền vững
... quản lý sử dụng tài nguyên đất cách hợp lý cho mục đích phát triển kinh tế địa bàn Do đề tài Nghiên cứu sử dụng tài nguyên đất huyện Ba cho mục tiêu phát triển bền vững tiến hành nghiên cứu ... huyện Ba 2000 - 2012 25 Bảng 4: Bảng phân loại đất huyện Ba 31 Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ba Bảng 6: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Ba ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN BA CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành: Mã số: Khoa học Môi trường 60 44 03 01 LUẬN...
 • 13
 • 148
 • 0

Nghiên cứu, áp dụng quy hoạch quy hoạch không gian biển phục vụ phát triển bền vững Vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu, áp dụng quy hoạch quy hoạch không gian biển phục vụ phát triển bền vững Vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
... NHIÊN NGUYỄN THÙY LINH NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỊNH TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Sử dụng bảo vệ tài nguyên môi trường Mã ... cao Nghiên cứu, ứng dụng quy hoạch không gian biển hướng nghiên cứu góp phần tích cực giải tồn Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài luận văn Nghiên cứu, áp dụng quy hoạch không gian biển phục vụ ... nhân tố ảnh hưởng đến quy hoạch không gian biển vịnh Tiên Yên Chương Nội dung quy hoạch không gian biển vịnh Tiên Yên định hướng phát triển bền vững Chương Giải pháp thực quy hoạch CHƯƠNG CƠ SỞ...
 • 96
 • 323
 • 2

đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp ở huyện cẩm thủy, tỉnh thanh hóa

đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ cho quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp ở huyện cẩm thủy, tỉnh thanh hóa
... tài: “ðánh giá tài nguyên ñ t ñai ph c v cho quy ho ch phát tri n nông, lâm nghi p huy n C m Th y, t nh Thanh Hóa" M c ñích nghiên c u - S d ng phương pháp ñánh giá ñ t c a FAO ñ ñánh giá lo i ... ñ l n cho xã h i ph i t ch c nghiên c u ñánh giá tài nguyên ñ t ñai ñ làm s cho vi c quy ho ch ph c v ho t ñ ng s n xu t nói chung s n xu t nông, lâm nghi p nói riêng, nh m ñ nh hư ng cho vi ... ñánh giá ñ t ñai ng d ng ñánh giá ñ t ñai c a FAO vào th c ti n ph c v cho phát tri n n n nông, lâm nghi p b n v ng Sơ ñ 2.2: Quy trình ñánh giá ñ t ñai theo FAO Xác ñ nh m c tiêu Thu th p tài...
 • 107
 • 255
 • 1

nghiên cứu tài nguyên du lịch tỉnh điện biên phục vụ phát triển bền vững

nghiên cứu tài nguyên du lịch tỉnh điện biên phục vụ phát triển bền vững
... khoa học nghiên cứu tài nguyên du lịch phục vụ phát triển bền vững Chương Nghiên cứu tài nguyên du lịch tỉnh Điện Biên Chương Một số giải pháp định hướng phát triển bền vững ngành du lịch PHẦN ... kết nghiên cứu Đóng góp đề tài Hệ thống hóa số vấn đề lí luận thực tiễn du lịch, tài nguyên du lịch Nghiên cứu tài nguyên du lịch tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá định hướng phát triển du lịch dựa nguyên ... vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo cho phát triển bền vững 2.2 Nhiệm vụ Tìm hiểu số vấn đề lí luận du lịch, tài nguyên du lịch Nghiên cứu tài nguyên du lịch tỉnh Điện...
 • 57
 • 622
 • 2

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN lý TỔNG hợp, sử DỤNG, bảo tồn, bảo vệ tài NGUYÊN – môi TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN bền VỮNG TRÊN cơ sở ĐÁNH GIÁ mức độ tổn THƯƠNG

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN lý TỔNG hợp, sử DỤNG, bảo tồn, bảo vệ tài NGUYÊN – môi TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN bền VỮNG TRÊN cơ sở ĐÁNH GIÁ mức độ tổn THƯƠNG
... BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG **************** BÁO CÁO CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP, SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN ... CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ MĐTT 2.1 Định hướng sử dụng TN MT biển Việt Nam theo ... sở đánh giá mức độ tổn thương TN MT vùng biển đới ven biển Việt NamCác CHƯƠNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG, BẢO TỒN, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG...
 • 58
 • 369
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định giải pháp lâm sinh nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định giải pháp lâm sinh nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên là rừng sản xuất tại một số tỉnh miền núi phía Bắc
... khoa học: Bổ sung thông tin khoa học làm sáng tỏ quy luật cấu trúc tái sinh rừng tự nhiên Đồng thời cung cấp sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp lâm sinh nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên ... giải tồn trên, luận án Nghiên cứu sở khoa học xác định giải pháp trắng, … nhằm đảm bảo mật độ mục đích phân bố chúng rải toàn diện tích lâm sinh nhằm phát triển bền vững rừng tự nhiên rừng sản ... nuôi dưỡng; Giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ Các giải pháp tiến hành đồng rừng bền vững góp phần bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên rừng sản xuất theo hướng bền vững thời với biện pháp kỹ thuật...
 • 14
 • 268
 • 0

đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi miền Trung

đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi miền Trung
... thực vùng dân tộc thiểu số miền núi miền Trung II Mục tiêu dự án Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi miền Trung Đề xuất giải pháp phát triển bền vững ... tiểu học dân tộc thiểu số; số học sinh trung học phổ thông dân tộc thiểu số 29,87% số học sinh trung học sở dân tộc thiểu số) ; Nghĩa lên cấp học cao, số học sinh dân tộc thiểu số giảm Điều ảnh ... quân dân số dân tộc thiểu số miền Trung chiếm 7,86% dân số vùng Dân tộc thiểu số miền Trung phân bố không đồng số dân tộc nh dân số (xem Bảng Biểu đồ 2) Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống...
 • 102
 • 99
 • 0

TÁC ĐỘNG của tài NGUYÊN sức nước TRONG sản XUẤT điện đến PHÁT TRIỂN bền VỮNG

TÁC ĐỘNG của tài NGUYÊN sức nước TRONG sản XUẤT điện đến PHÁT TRIỂN bền VỮNG
... thác tốt tài nguyên sức nước tạo nguồn điện vừa khắc phục hệ lụy để hướng kinh tế phát triển theo hướng bền vững Mục tiêu nghiên cứu Xem xét mặt tích cực tài nguyên nước việc sản xuất nguồn điện ... tiêu cực để phát triển kinh tế theo hướng bền vững Câu hỏi nghiên cứu Chúng ta cần phải làm để khai thác tốt tài nguyên sức nước theo hướng phát triển kinh tế bền vững? Giả thiết nguyên cứu Việc ... ngày nước giới Tài nguyên nước lượng nước sông, ao hồ, đầm lầy, biển đại dương khí quyển, sinh Trong Luật Tài nguyên nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: " Tài nguyên nước bao...
 • 17
 • 138
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Bước Khởi đầu của Ngành Công nghiệp Măc ca Phát triển bền vững ở Việt nam " pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... sinh thái Trồng xen Măc ca+ Ca cao Trồng xen Măc ca + Cà phê Tăng cường khuyến nông thúc đẩy ngành công nghiệp Măcca phát triển - Chính phủ cần sớm đưa Măc ca vào danh sách công nghiệp có biện pháp ... KHKT Nông- lâm nghiệp Tây Nguyên Triển vọng phát triển Kết luận đề nghị Qua nghiên cứu khảo nghiệm nhận thấy Măc ca công nghiệp có giá trị cao thích hợp với Tây nguyên Tây bắc , nên phát triển ... nghiệp Phát triển nông thôn Chương trình hợp tác Nông nghiệp Phát triển nông thôn CARD Các quan chủ trì: - Trung tâm Môi trường, Du lịch Phát triển- Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam - Hội Lâm nghiệp trang...
 • 37
 • 169
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững '
... xét thách thức mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng Thông qua phân tích tình hình lao động - việc làm mục tiêu đảm bảo an sinh hội Việt Nam, viết nhấn mạnh ... kinh tế” nhằm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài, coi nhẹ an sinh hội người dân An sinh Việt Nam đòi hỏi phải cải thiện, từ số giường bệnh, số phòng học khoản ... trưởng kinh tế trở nên ý nghĩa Sự quan tâm ý đến vấn đề hội chia sẻ trách nhiệm trước thách thức liền với tác động suy thoái kinh tế dường chưa ý Từ góc nhìn hội, viết xem xét thách thức mục...
 • 3
 • 411
 • 4

Bảo vệ tài nguyên, môi trường mục tiêu phát triển bền vững

Bảo vệ tài nguyên, môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững
... luật quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường hoàn thiện theo hướng tiếp cận với mục tiêu phát triển bền vững Các nguồn lực cho công tác bảo vệ tài nguyên môi trường mục tiêu phát triển bền vững tăng ... Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội Đổi chế quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chiến ... với phát triển bền vững:  Ưu điểm: - Chống thoái hóa, thực sử dụng hiệu bền vững tài nguyên đất - Bảo vệ môi trường nước sử dụng bền vững tài nguyên nước - Khai thác hợp lý sử dụng tiết kiệm, bền...
 • 37
 • 145
 • 1

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ PHÊ CHÈ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CÁC TIỂU VÙNG SINH THÁI TÂY BẮC

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ PHÊ CHÈ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CÁC TIỂU VÙNG SINH THÁI TÂY BẮC
... phê chè - Xây dựng mô hình thâm canh phê chè cho suất, chất lượng hiệu kinh tế cao theo hướng phát triển bền vững cho tiểu vùng sinh thái Tây Bắc II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ... theo hướng phát triển bền vững cho tiểu vùng sinh thái Tây Bắc cần thiết, phù hợp với điều kiện sản xuất với mục tiêu sau: - Đánh giá trạng phát triển phê chè tiểu vùng sinh thái Tây Bắc - Xác ... vùng, đồng thời hạn chế tác hại số yếu tố bất thuận phê chè trồng Tây Bắc Xuất phát từ thực tiễn trên, việc xây dựng thực đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh phê chè theo hướng...
 • 10
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tài nguyên du lịch tỉnh điện biên phục vụ phát triển bền vữngmục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực tài nguyên môi trườngnguyên tắc mục tiêu phát triển bền vữngđánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố hạ long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vữngnghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất huyện mđrăk – tỉnh đăk lăksử dụng tài nguyên đất hợp lýsử dụng tài nguyên đất ở việt namhiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở việt namkhai thác và sử dụng tài nguyên đấthiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên đấttình hình khai thác và sử dụng tài nguyên đấthiện trạng sử dụng tài nguyên đấtthuc trang khai thac va su dung tai nguyen dat o hai duongtình hình suy thoái đất ở việt nam và những nổ lực sử dụng tài nguyên đất lâu dài bền vữnggiải pháp sử dụng tài nguyên đấtCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại