Gán nhãn đối tượng dựa vào kỹ thuật nhận dạng

Gán nhãn đối tượng dựa vào kỹ thuật nhận dạng

Gán nhãn đối tượng dựa vào kỹ thuật nhận dạng
... toán nhận dạng đối tượng, vai trò tầm quan trọng toán nhận dạng đối tượng, phương pháp nhận dạng đối tượng số hệ thống nhận dạng đối tượng tiếng giới Chương 2: Một số vấn đề nhận dạng đối tượng ... thời nói toán nhận dạng đối tượng, vai trò tầm quan trọng toán nhận dạng đối tượng, phương pháp nhận dạng đối tượng số hệ thống nhận dạng đối tượng tiếng giới 1.1 Khái quát gán nhãn 1.1.1 Xử ... ngược kỹ thuật gán nhãn để xây dựng chương trình nhận dạng ký tự 3 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ GÁN NHÃN VÀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG Chương khái quát lại kiến thức toán gán nhãn gồm xử lý ảnh gán nhãn...
 • 13
 • 60
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG DI CHUYỂN DỰA VÀO KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG DI CHUYỂN DỰA VÀO KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO
... trộm cắp động thực vật yêu cầu hệ thống phát hiện,theo dõi cảnh báo đối tượng xâm nhập vào khu vực dựa vào việc xử tín hiệu video gửi từ camera Hiện có nhiều phần mềm theo dõi, giám sát sử dụng ... mềm xem video server phải liên tục cập nhật tín hiệu gửi từ máy tính nhúng 21 Kết đạt 3.1 Hạng mục xử ảnh để xác định đối tượng di chuyển Đã xác định tâm đối tượng di chuyển đối tượng vào tầm ... lớn mức độ báo động xác định trước báo hiệu kiện chuyển động Lưu đồ thuật toán thể hình 13 Hình 2-2 Thuật toán phát đối tượng di chuyển 2.2.3 Thuật toán bám theo đối tượng Trước nói thuật toán...
 • 24
 • 1,570
 • 0

PHÂN LOẠI sử DỤNG đất của HÌNH ẢNH VIỄN THÁM và với dữ LIỆU GIS dựa vào kỹ THUẬT KHAI THÁC dữ LIỆU KHÔNG GIAN

PHÂN LOẠI sử DỤNG đất của HÌNH ẢNH VIỄN THÁM và với dữ LIỆU GIS dựa vào kỹ THUẬT KHAI THÁC dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... classification accuracy evaluation And also the GCPs for image rectification are chosen from GIS data Therefor, GIS plays important roles in remote sensing image classification from the beginning to ... the default class The way of utilizing GIS information in data mining based image classification is quite different from the conventional way Conventionally, GIS data are used directly in pre- or ... Sensing Image Analysis with GIS Data Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol.63, No10, pp1185-1194 Li Deren, Cheng Tao 1994 KDG: Knowledge Discovery from GIS - Propositions on the Use...
 • 10
 • 345
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách 

Đồ án tốt nghiệp Tra cứu hình dạng đối tượng sử dụng kỹ thuật học hàm khoảng cách 
... hình dạng, truy vấn hình dạng, hàm khoảng cách hình dạng mà không cần tới thước đo, ta học hàm khoảng cách mới, thể đường ngắn hình đa dạng cấu thành hình biết truy vấn hình dạng Hàm khoảng cách ... thấy, khoảng cách tốt so với ngữ cảnh hình dạng việc thu phần hình dạng Hình 2.5: Ngữ cảnh hình dạng (SC) khoảng cách ngữ cảnh hình dạng (IDSC) 2.3 Đối sánh shape sử dụng quy hoạch động Bài toán đối ... sánh biểu đồ định hướng biên trích chọn từ ảnh, khung biểu diễn hình dạng đối tượng so sánh việc sử dụng kỹ thuật đối sánh đồ thị Những truy vấn hệ thống tra cứu hình dạng thường biểu diễn cách...
 • 54
 • 140
 • 0

tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động

tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động
... "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tái tạo video" Đ-a số ứng dụng kỹ thuật tái tạo video Cài đặt thử nghiệm đánh giá kỹ thuật tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy chuyển động để khôi phục lại ... đặc tr-ng cảnh video để l-u trữ Phần trình bày nghiên cứu kỹ thuật tạo lập khung hình trung gian việc tái tạo đoạn video từ khung hình đại diện dựa vào kỹ thuật nội suy chuyển động S húa bi ... Trừ ảnh dựa vào điểm ảnh 34 2.1.3 Trừ ảnh phân khối 36 2.1.4 Trừ ảnh dựa vào biểu đồ 38 2.2 Một số kỹ thuật tái tạo video 44 2.2.1 Kỹ thuật nội suy không...
 • 64
 • 372
 • 1

Tổng quan về phương pháp đánh giá tác dụng của các chất ma túy dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro

Tổng quan về phương pháp đánh giá tác dụng của các chất ma túy dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro
... th m tách micro chu n cho ph hành th c hi n xây d ng m t mô hình ng pháp ánh giá hi u qu tác d ng c a ch t ma túy, ti n tài “T ng quan v ph ng pháp ánh giá tác d ng c a ch t ma tuý d a vào k ... u qu tác d ng c a morphin n ng dopamin serotonin d a vào k th m tách micro" “Nghiên c u mô hình ánh giá hi u qu tác d ng c a ch t ma túy thông qua n ng dopamin d a vào k thu t th m tách micro ... VÀ S PH N 3: T NG QUAN PH D NG CÁC CH T MA TUÝ 34 NG PHÁP C A CÁC CH T MA TUÝ THÔNG QUA NÃO ÁNH GIÁ HI U QU NH L TÁC D NG NG DOPAMIN TRONG NG V T D A VÀO K THU T TH M TÁCH MICRO 38 3.1...
 • 76
 • 131
 • 0

đánh giá hiệu quả điều trị bệnh viêm gan virus thể ứ mật bằng kỹ thuật thay huyết tương tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương (2007 – 2014)

đánh giá hiệu quả điều trị bệnh viêm gan virus thể ứ mật bằng kỹ thuật thay huyết tương tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương (2007 – 2014)
... liên quan bệnh nhân viêm gan virus thể mật thay huyết tương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Bước đầu đánh giá hiệu điều trị kỹ thuật thay huyết tương bệnh nhân viêm gan thể mật yếu tố ... tài: Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm gan virus thể mật kỹ thuật thay huyết tương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (2007 2014) Nội dung công việc 1.Hoàn thành đề cương nghiên cứu 2.Hoàn ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm gan virus thể mật kỹ thuật thay huyết tương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (2007 2014) với mục tiêu sau đây: Mô tả số đặc...
 • 75
 • 261
 • 0

Sử dụng kỹ thuật tương quan chéo, kỹ thuật phân tích nhân quả dự đoán xu hướng chỉ số chứng khoán dựa trên phân tích tâm trạng từ phương tiện xã hội

Sử dụng kỹ thuật tương quan chéo, kỹ thuật phân tích nhân quả dự đoán xu hướng chỉ số chứng khoán dựa trên phân tích tâm trạng từ phương tiện xã hội
... CÔNG NGHỆ NGUYỄN TIẾN TÙNG SỬ DỤNG KỸ THUẬT TƢƠNG QUAN CHÉO, KỸ THUẬT PHÂN TÍCH NHÂN QUẢ DỰ ĐOÁN XU HƢỚNG CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN DỰA TRÊN PHÂN TÍCH TÂM TRẠNG TỪ PHƢƠNG TIỆN XÃ HỘI Ngành: Công nghệ thông ... tương quan chéo, kỹ thuật phân tích nhân dự đoán xu hướng số chứng khoán dựa phân tích tâm trạng từ phương tiện hội thực hướng dẫn PGS.TS Hà Quang Thụy Tất tham khảo từ nghiên cứu liên quan ... tính từ, động từ trạng từ Sử dụng liệu corpus để tìm tính từ mang xu hướng tâm trạng, sử dụng liệu từ điển để tìm động từ trạng từ mang xu hướng tâm trạng Tâm lý chung tweet tính cách sử dụng phương...
 • 41
 • 183
 • 0

GHÉP ẢNH dựa TRÊN kỹ THUẬT nắn CHỈNH HÌNH học và BIẾN đổi mức xám

GHÉP ẢNH dựa TRÊN kỹ THUẬT nắn CHỈNH HÌNH học và BIẾN đổi mức xám
... Nhận dạng chữ viết tay (với mức độ ràng buộc khác cách viết, kiểu chữ, v ,v ) phục vụ cho nhiều lĩnh vực Ngoài kỹ thuật nhận dạng trên, kỹ thuật nhận dạng dựa vào kỹ thuật mạng nơ ron đợc áp dụng ... Phõn tớch nh Phân tích ảnh liên quan đến việc xác định độ đo định lợng ảnh để đa mô tả đầy đủ ảnh Các kỹ thuật đợc sử dụng nhằm mục đích xác định biên ảnh Có nhiều kỹ thuật khác nh lọc vi phân ... vi phân hay dò theo quy hoạch động Ngời ta dùng kỹ thuật để phân vùng ảnh Từ ảnh thu c, ngời ta tiến hành kỹ thuật tách (split) hay hợp (fusion) dựa theo tiêu chuẩn đánh giá nh: màu sắc, cờng...
 • 40
 • 713
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm
... VÀ ÀO T O B KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI N NĂNG LƯ NG NGUYÊN T VI T NAM ng Lành NGHIÊN C U, XÂY D NG H THI T B THU NH N VÀ X LÝ S LI U D A TRÊN K THU T DSP QUA NG D NG FPGA PH C V NGHIÊN C U V T LÝ ... nhu c u th c t Vì nh ng ã trình bày trên, v n Nghiên c u, xây d ng h thi t b thu nh n x s li u d a k thu t DSP qua ng d ng FPGA ph c v nghiên c u v t h t nhân th c nghi m” ã c ch n ... v a c bi t quan c p trên, nghiên c u áp d ng công ngh FPGA k thu t DSP nghiên c u ch t o thi t b ghi- o b c x r t c n thi t Tuy nhiên, cho nghiên c u áp d ng k thu t DSP công ngh FPGA n nh ng...
 • 171
 • 359
 • 0

mô phỏng bài toán định tuyến và gãn bước sóng dựa trên kỹ thuật gmpls

mô phỏng bài toán định tuyến và gãn bước sóng dựa trên kỹ thuật gmpls
... MPLS VÀ GMPLS  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG QUANG WDM  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG QUANG WDM DỰA TRÊN KỸ THUẬT GMPLS ... KỸ THUẬT GMPLS  CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN VÀ GÃN BƯỚC SÓNG DỰA TRÊN KỸ THUẬT GMPLS Do thời gian thực kiến thức có hạn, nên đồ án phần khảo sát số kết trình bày chi tiết chương ... tuyến bản: Định tuyến cố định, định tuyến thay cố định định tuyến thích nghi Trong định tuyến cố định, tuyến cố định (ví dụ đường ngắn nhất) cặp nút nguồn đích Trong định tuyến thay cố định, nút...
 • 82
 • 370
 • 1

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DPS qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DPS qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý
... CH C NĂNG C A DSP, FPGA THU T TOÁN PHÁT TRI N, NG D NG THI T B I N T H T NHÂN TRONG GHI- O B C X 1.1 Tình hình nghiên c u, ng d ng nư c Trên th gi i DSP, FPGA thu t toán x xung s d ng ã c ... thi t k , x d án, t o t p h a, biên d ch n p d li u vào vi m ch FPGA ch a toàn b n i dung thi t k ho t c thù K t qu , ng b µC 1.6 Thu t toán x s li u th c nghi m Các thu t toán x s li u ... 1.4.3 Thu t toán DSP dùng thi t k b ghi- o b c x xây d ng c b DPP, thu t toán quy cho phép hình thành x xung theo th i gian th c phép o chi u cao xung c c p Các thu t toán ch y u d a vào b...
 • 26
 • 327
 • 0

Xác định vị trí mặt người trong ảnh số dựa trên kỹ thuật nhận biết màu

Xác định vị trí mặt người trong ảnh số dựa trên kỹ thuật nhận biết màu
... dụng xác định mặt người trở nên phổ biến sống [1] Định nghĩa toán xác định mặt người: Xác định khuôn mặt người kỹ thuật máy tính để xác định vị trí kích thước khuôn mặt người ảnh số Kỹ thuật nhận ... xác định mặt ngƣời ảnh số Giới thiệu tổng quan toán xác định mặt người ảnh, ứng dụng khó khăn toán Chƣơng 2: Các kỹ thuật xác định mặt ngƣời ảnh số Phân tích kỹ thuật xác định mặt người ảnh số ... Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Xác định mặt người ảnh số dựa kỹ thuật nhận biết màu da Chƣơng 3: Thuật toán xác định mặt ngƣời ảnh số dựa kỹ thuật nhận...
 • 53
 • 461
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tieu va doi tuong thoi gian ky thuat ap dungđịnh tuyến và gán bước sóng trong mạng quang wdm dựa trên kỹ thuật gmplsđối với lao động kỹ thuật nhân viên công nhânkỳ sống của thành phần script gắn trên đối tượng gamebước gán nhóm gán mỗi đối tượng mục tiêu vào nhóm có trung điểm gần nó nhấttạo đối tượng dựa trên lớp định nghĩabảo hiểm dựa trên kỹ thuật dồn tíchý tưởng khoa học kỹ thuậtcác loại bảo hiểm dựa trên kỹ thuật dồn tíchcây dứa và kỹ thuật trồngxây dựng quy trình phát hiện đột biến rta181vt và rtn236t kháng adefovir của virus viêm gan b hepatitis b virus bằng kỹ thuật realtime pcrý tưởng khoa học kỹ thuật đơn giảný tưởng khoa học kỹ thuật của học sinhkỹ thuật tương tự và kỹ thuật sốcác ý tưởng khoa học kỹ thuậtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông góc