Dự đoán câu hỏi lí thuyết hữu cơ

T dự đoán câu hỏi thuyết hữu trong đề thi đại học

T dự đoán câu hỏi lí thuyết hữu cơ trong đề thi đại học
... CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 90 Thủy phân este Z môi trường axit thu hai ch t hữu X Y (MX < MY) Bằng pư chuyển hoá X thành Y Ch t Z A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D vinyl axetat Câu 91 Xà phòng ... Facebook: https://www.facebook.com/thay.trantrongtuyen (Trần Trọng Tuyền) Nhóm Chinh phục điểm 8, 9, 10 Hóa học: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ C t o este chứa gốc axit phân t D phản ... đimêtyl ete ; ; axitfomic ; metylfomat ; axit axetic ; axetilen ; axeton stiren Số ch t phản ứng với Cu(OH)2 : A B C D Câu 115 Cho ch t : etanol; anđêhit fomic; axetanđêhit; metyl axetat; axit...
 • 17
 • 259
 • 0

Dự đoán câu hỏi thuyết hữu

Dự đoán câu hỏi lí thuyết hữu cơ
... ĐÃ TẶNG DỰ ĐOÁN dạng câu hỏi điểm 8,9,10 – Phần 1: Vô cơ: https://drive.google.com/file/d/0B4b2ABK4Y0jdeGVMMUszc05ueEk/view?usp=drive_web DỰ ĐOÁN dạng câu hỏi điểm 8,9,10 – Phần 2: Hữu cơ: https://drive.google.com/file/d/0B4b2ABK4Y0jdUG40WFREYkZBdHc/view?usp=drive_web ... cơ: https://drive.google.com/file/d/0B4b2ABK4Y0jdUG40WFREYkZBdHc/view?usp=drive_web DỰ ĐOÁN câu hỏi thuyết VÔ CƠ -KHÔNG ĐÁP ÁN:https://drive.google.com/file/d/0B4b2ABK4Y0jdQkhhT2l5bDRfQUE/view ... môi trường axit pư thuận nghịch Câu 82 Chất C4H6O2 có đồng phân este mạch hở: A B C D Câu 83 Tổng số chất hữu mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 là: A B C D Câu 84 Có este có công thức phân...
 • 17
 • 234
 • 0

Đáp án dự đoán câu hỏi thuyết ( Luyện thi THPT quốc gia môn Hóa học )

Đáp án dự đoán câu hỏi lí thuyết vô cơ ( Luyện thi THPT quốc gia môn Hóa học )
... Câu 43 Cho cân sau: (1 ) 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄SO3 (k) (2 ) N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k) (3 ) CO2 (k) + H2 (k) ⇄ CO (k) + H2O (k) (4 ) 2HI (k) ⇄H2 (k)+ I2 (k) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm cân hoá học ... nghịch tăng nhiệt độ Câu 41 Cho cân sau: (I) 2HI (k) ⇄H2 (k) + I2 (k); (II) CaCO3 (r) ⇄ CaO (r) + CO2 (k); (III) FeO (r) + CO (k) ⇄ Fe (r) + CO2 (k); (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄2SO3 (k) Khi giảm áp suất ... SO3, (6 ) giảm áp suất chung hệ phản ứng Những biện pháp làm cân chuyển dịch theo chiều thuận? A (1 ), (2 ), (4 ), (5 ) B (2 ), (3 ), (5 ) C (2 ), (3 ), (4 ), (6 ) D (1 ), (2 ), (4 ) Câu 46 Cho phản ứng: N2 (k)...
 • 17
 • 255
 • 1

Dự đoán câu hỏithuyết hóa vô

Dự đoán câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ
... oxi phòng thí nghiệm Câu 72 Điều khẳng định sai : A tính oxi hóa O3 mạnh O2 B chất gồm S; SO2; H2O2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa C H2S có tính khử H2SO4 có tính oxi hóa D điều chế SO2 phòng ... phục điểm 8, 9, 10 Hóa học: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ 2+ Câu 78 Chất dùng để tách Cu khỏi hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 Mg(NO3)2 : A HCl B H2SO4 C H2S D H2SO3 Câu 79 Khi sục H2S ... điểm 8, 9, 10 Hóa học: https://www.facebook.com/groups/trantrongtuyen/ A tính khử Cl- > BrB tính oxi hóa Br2 > Cl2 C tính khử Br- > Fe2+ D tính oxi hóa Cl2 > 3+ Fe 3+ 2+ 3+ 2+ 2+ Câu 135 Cho phản...
 • 17
 • 283
 • 0

150 câu hỏithuyết hữu luyện thi đại học

150 câu hỏi lý thuyết hữu cơ luyện thi đại học
... A HCHO B HCOOH C HCOONH4 D A, B, C u ỳng Cõu 135 T khớ thi n nhiờn, cỏc cht vụ c v iu kin cn thit iu ch nha phenolfomanehit cn dựng ti thiu bao nhiờu phng trỡnh phn ng? A B C D Cõu 136 Cụng ... anilin, benzen, cỏch thc hin no di õy l hp lý? A Hũa tan dung dch brom d, lc kt ta, tỏch halogen thu c anilin B Hũa tan dung dch NaOH d, chit ly phn tan Thi CO2 n d vo phn tan thu c trờn s thu ... tớm; Cu(OH)2 D qu tớm; Cu(OH)2 Cõu 158 Du thc vt l A hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi rn B hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi lng C este ln este ca ru glixerin vi axit bộo ch yu l axit bộo khụng no D...
 • 13
 • 273
 • 0

câu hỏi thuyết hóa hữu

câu hỏi lí thuyết hóa hữu cơ
... KMnO4 + H2SO4 MnSO4 + CO2 + K2SO4 + H2O to Phần II: câu hỏi thuyết phần hidrocacbon Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn Câu 1: a Hidrocacbon gì? b Hãy cho nhận xét tỉ lệ số ... Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn Câu 18: Công thức đơn giản hidrocacbon (CxH2x+1)n axit no đa chức (C3H4O2)n Hãy biện luận tìm công thức phân tử chất Câu 19: X, Y hợp chất hữu đồng ... axit béo tự nh axit béo có este với glixerin chất béo 16 Chuyên đề câu hỏi thuyết hoá hữu Văn Tám Nguyễn VIII- Câu hỏi aminoaxit Câu 1: a Aminoaxit ? b Trình bày đặc điểm cấu tạo phân tử axit...
 • 32
 • 1,269
 • 22

Câu hỏi thuyết thường gặp trong hóa hữu

Câu hỏi lí thuyết thường gặp trong hóa hữu cơ
...  CÂU HỎI LÍ THUYẾT HĨA HỮU CƠ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC  A LÍ THUYẾT VÀ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC DẠNG 1: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH AgNO /NH LÍ THUYẾT ... ) GV: Trần Đức Tuấn ( 01695 178 188) Trang:  CÂU HỎI LÍ THUYẾT HĨA HỮU CƠ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC  - Tương tự với anilin CÂU HỎI Câu 1 .Câu 48-B8-371: Cho dãy chất: CH4, C2H2, C2H4, ... Tuấn ( 01695 178 188) Trang:  CÂU HỎI LÍ THUYẾT HĨA HỮU CƠ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC  CH2OH-[CHOH]3-CO-CH2OH + H2 → CH2OH-[CHOH]4-CH2OH Sobitol CÂU HỎI Câu 1 .Câu 18-CD8-216: Cho chất sau:...
 • 49
 • 291
 • 1

Câu hỏi thuyết tin học sở

Câu hỏi lí thuyết tin học cơ sở
... thường thấy kỹ thuật nào? 36) Tính chất “chính xác đến bít” thuộc kỹ thuật nao? 1.3 Đơn vị thông tin 1) Tại người ta lại nhóm bit lại thành Byte, mà không dùng nhóm hay nhiều ? 2) Người ta thường ... thập phân từ đâu đến đâu? Mỗi kí tự chiếm Bytes nhớ? 4) Các đơn vị dẫn suất khác B để độ lớn thông tin: 5) KB Byte? Bằng bit? ≈ trang sách 6) MB Byte? Bằng bit? ≈ trang sách 7) GB Byte? Bằng MB? ... trúc hoạt động MTĐT đầu tiên? Người quốc tịnh mà gốc đâu? Tên lúc khai sinh gi? 2) Ông nhà bác học thông thạo lĩnh vực nào? 3) Năm John Von Neumann đưa nguyên lý cấu trúc hoạt động MTĐT 4) Nội...
 • 5
 • 1,517
 • 16

câu hỏi thuyết hóa vô 12CB

câu hỏi lí thuyết hóa vô cơ 12CB
... tủa sau kết tủa tan tạo thành dd ? Câu 13 : Để phát dấu vết nước ta dùng chất ?Hiện tượng ? Câu 14 : Liệt kê hiđroxit lưỡng tính học ? Câu hỏi thuyết hóa 12CB Trang ... pt) ? Câu : Viết ptpu : Fe3+  Fe2+ ; Fe2+  Fe3+ Câu : So sánh gang với thép ; gang xám với gang trắng ? Câu : Nguyên tắc nguyên liệu sản xuất gang ? phản ứng xảy trinmh2 luyện gang ? Câu : ... độ hoạt động Cr với Fe, Zn Câu : Nêu tính chất hóa học đặc trưng Cr, Cr (III), Cr (VI) ? Câu : Viết ptpu Cr Cr2+, Cr  Cr3+ , Cr3+  Cr2+ , Cr3+  Cr6+, Cr6+  Cr3+ ? Câu : Cr, CrO, Cr2O3, CrO3,...
 • 2
 • 375
 • 0

câu hỏi thuyết hóa vô 12CB(có chỉnh sửa)

câu hỏi lí thuyết hóa vô cơ 12CB(có chỉnh sửa)
... tủa sau kết tủa tan tạo thành dd ? Câu 13 : Để phát dấu vết nước ta dùng chất ?Hiện tượng ? Câu 14 : Liệt kê hiđroxit lưỡng tính học ? Câu hỏi thuyết hóa 12CB Trang ... động Cr với Fe, Zn Câu : Nêu tính chất hóa học đặc trưng Cr, hợp chất Cr (III), hợp chất Cr (VI) ? Câu : Viết ptpu Cr Cr2+, Cr  Cr3+ , Cr3+  Cr2+ , Cr3+  Cr6+, Cr6+  Cr3+ ? Câu : Cr, CrO, Cr2O3, ... tính lưỡng tính ? Câu 10 : Viết pt cân muối cromat đicromat ? Cho biết chuyển hóa màu muối ? Câu 11 : Những kim loại (đã học)có lớp màng oxit bảo vệ không cho nước khí thấm qua ? Câu 12 : Những...
 • 2
 • 267
 • 1

Tài liệu câu hỏi thuyết môn kinh tế quốc tế đáp án

Tài liệu câu hỏi lí thuyết môn kinh tế quốc tế có đáp án
... chất quốc tế với tham gia chủ thể kinh tế quốc tế dựa hiệp định thỏa thuận ký kết để hình thành nên tổ chức kinh tế với cấp độ định Các loại hình liên kết kinh tế: loại hình liên kết kinh tế: -Khu ... sử dụng hiệu + Thương mại quốc tế tạo điều kiện để tăng cường mở rộng quy mô ngành lợi thu hẹp ngành bất lợi → trao đổi quốc tế thay đổi cấu kinh tế quốc gia - Hạn chế: + Nếu quốc gia ... huy tính sáng tạo doanh nghiệp, cá nhân Câu (KTQT): Các lý thuyết cổ điển tân cổ điển thương mại quốc tế: thuyết lợi tuyệt đối, lý thuyết lợi so sánh, lý thuyết H-O Vận dụng lý thuyết để giải...
 • 62
 • 421
 • 0

Tài liệu câu hỏi thuyết môn thị trường chứng khoán lời giải

Tài liệu câu hỏi lí thuyết môn thị trường chứng khoán có lời giải
... hạn Vì vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam biết đến thị trường cổ phiếu mà Câu Phân tích vai trò thị trường chứng khoán Nhận xét vai trò thị trường chứng khoán Việt Nam 1.vai trò thị trường CK ... thị trường cấp hay thị trường phát hành Chức thị trường sơ cấp Thị trường sơ cấp thực chức quan trọng thị trường chứng khoán, huy động vốn cho đầu tư phương pháp phát hành chứng khoán thị trường ... bán chứng khoán công chúng Câu 10: Bình luận thị trường sơ cấp Việt Nam Khái niệm thị trường sơ cấp Thị trường sơ cấp nơi diễn trình mua bán lần đầu chứng khoán phát hành Thị trường sơ cấp gọi thị...
 • 58
 • 832
 • 4

149 câu hỏi thuyết trọng tâm lời giải chi tiết luyện thi Đại học môn Hoá

149 câu hỏi lí thuyết trọng tâm có lời giải chi tiết luyện thi Đại học môn Hoá
... http://toanlihoasinh.blogspot.com/ C Câu 206 A Câu 207 A B C D Câu 208 A Câu 209 A Câu 210 A Câu 211 A B C D Câu 212 A Câu 213 A Câu 214 A C Câu 215 A Câu 216 A C Câu 217 A Nng lng thy in D Nng lng ... http://toanlihoasinh.blogspot.com/ http://toanlihoasinh.blogspot.com/ Câu 183 A B C D Câu 184: A Câu 185 A Câu 186 A Câu 187 A Câu 188 A Câu 189 A Câu 190: A Câu 191 : A Câu 192 : A Câu 193 : A Nhn xột no khụng ỳng Amino axit ... CH2=CH-CH2-OH B CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH D Câu 196 : A Câu1 97 : A Câu 198 : A C Câu 199: A Câu 200 A Câu 201 A C Câu 202 A Câu 203 A Câu 204 A C Câu 205 A CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO...
 • 24
 • 412
 • 0

300 câu hỏi thuyết luyện thi Đại Học môn Hóa đáp án

300 câu hỏi lí thuyết luyện thi Đại Học môn Hóa có đáp án
... dịch AlCl3 Hiện tượng xảy A kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan B kết tủa keo trắng C kết tủa keo trắng khí bay lên D khơng kết tủa, khí bay lên Câu 205: Cho phản ứng: (2) 2NaOH ... A B C D + Câu 211: Khi so sánh NH3 với NH4 , phát biểu khơng là: A Phân tử NH3 ion NH4+ chứa liên kết cộng hóa trị B Trong NH3 NH4+, nitơ số oxi hóa -3 C NH3 tính bazơ, NH4+ tính axit ... D KMnO4, HNO3, Cu, KI, BaCl2, K2Cr2O7, KNO3 TS Phạm Ngọc Sơn www.boxtailieu.net ĐÁP ÁN 300 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HĨA HỌC NĂM 2014 2B 3A 4A 5B 6C 7D 8C 9D 10B 11D 12A 13C 14B 15A 16D 17C 18D 19A 20C...
 • 24
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi li thuyet hoa huu cocâu hỏi lí thuyết môn kinh tế quốc tế có đáp áncau hoi li thuyet vat li lop 12 co dap ancâu hỏi lý thuyết thi công chức thuế999 cau hoi li thuyet hoa hoccâu hỏi khó hóa hữu cơcâu hỏi lý thuyết sóng cơcâu hỏi phúc trình hữu cơcâu hỏi lí thuyếtcau hoi li thuyet mon quan tri chat luongcac cau hoi li thuyet cua mon vat lilí thuyết hữu cơ khó đại học154 cau hoi li thuyet hoa haycau hoi li thuyet ve sat crom nhômcau hoi li thuyet ve nhômchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm