41022 irregular verbs infinitive past simple past participle

Past simple: regular and irregular verbs ppt

Past simple: regular and irregular verbs ppt
... night phone you? X E Regular (R) or irregular (I) verbs? play R fly _ use _ study _ eat _ make _ travel _ see _ F Write the past simple of the verbs of exercise ... pool and then I kilometers At lunchtime I my friends in a café We some pasta and some juice After lunch I for a few hours, I tired! H Complete with past simple (regular ... (not work) until twelve last night I Past simple (irregular verbs) I _ (loose) my watch in the park David _ (not hurt) his knee I kicked the ball and it _ (break) a window 4 My...
 • 6
 • 475
 • 1

Irregular verbs past participle form test 01

Irregular verbs  past participle form test 01
... _ bend _ bet _ 10 bid _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 56
 • 0

Irregular verbs past participle form test 02

Irregular verbs  past participle form test 02
... _ broadcast _ build _ 10 burn _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 39
 • 0

Irregular verbs past participle form test 03

Irregular verbs  past participle form test 03
... _ cost _ creep _ 10 cut _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 46
 • 0

4919 past simple tense 4 2 irregular verbs part 2 multiple choice answer key

4919 past simple tense 4 2 irregular verbs part 2 multiple choice answer key
... SOLUTION 1) B 2) A 3) C 4) A 5) C 6) B 7) C 8) B 9) C 10)C 11) B 12) A 13)B 14) B 15)C 16) C 17)A 18)B 19)A 20 ) A 21 )C 22 ) A 23 ) A 24 ) B 25 ) B 26 ) C 27 ) A 28 ) C 29 ) A 30) B 31)A 32) C 33) B 34) B 35)...
 • 2
 • 78
 • 0

irregular verbs in the past simple tense gap fill ig14

irregular verbs in the past simple tense gap fill ig14
... Grammar Skills The Funny Noise – Irregular Verbs in the Past Simple Tense (gap- fill) Answers: Dear Ethel I’m writing to tell you about something that happened yesterday I got up at the usual time ... Guess what? I found the llama hiding in my cupboard! I let him stay and he slept in my garden last night The snoring was so loud! This morning I took him back to the safari park They were really ... watched TV for a while Then I went into the kitchen where I heard a funny noise I thought it came from behind the cooker I got my tool box and moved the cooker out of the way The noise got louder...
 • 2
 • 107
 • 0

5956 simple past tense irregular verbs

5956 simple past tense irregular verbs
... fought 17 sang 18 found 19 rode 20 blew 21 made 22 sold 23 swam 24 slept Write the past tense of the irregular verbs below a awake / awoke b come / came c break / broke d fall / fell e have / had...
 • 2
 • 35
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: irregular verbs quiz past participleirregular verbs test past participleirregular verbs worksheet past participlelist of irregular verbs in past participle spanishirregular verbs in past participle spanishusing irregular verbs in past participle form answersusing irregular verbs in past participle form50 examples of irregular verbs with past participleirregular verbs present past participle meaningregular irregular verbs exercises past simpleregular and irregular verbs exercises past simpleirregular verbs present past past participle spanish50 examples of irregular verbs with past tense and past participleirregular verbs exercises past simple20 examples of irregular verbs with past tense and past participleUnit 8. The story of my villageBài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt TrờiUnit 7. The mass mediaUnit 7. The mass mediaBài 4. Bảo vệ hoà bìnhBài 3. Tiết kiệmBài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệuboi duong HSGBài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quảBài 6. Hợp tác cùng phát triểnÁp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà GiangBản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ chi tiết cọc khoan nhồiUnit 3. People''''s backgroundChương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hìnhKể chuyện - Không nỡ nhìnTuần 6. LTVCTuần 22. Nhà bác học và bà cụTuần 21. Bàn tay cô giáoUnit 11. Traveling around VietnamTuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học