tài liệu bảo mật mạng ad hoc

Tài liệu Bảo mật mạng LAN không dây pdf

Tài liệu Bảo mật mạng LAN không dây pdf
... chuẩn bảo mật 802.11i Xem tiếp: Bảo mật mạng LAN không dây (Kỳ 2) Bảo mật mạng LAN không dây (Kỳ 3) Bảo mật mạng LAN không dây (Kỳ 2) - 22/7/2006 7h:22 NHÀ TÀI TRỢ Bảo mật mạng LAN không dây (Kỳ ... Client không dây thiết lập session VPN vững mạng Xem tiếp: Bảo mật mạng LAN không dây (Kỳ 3) Phạm Văn Linh Email: vanlinh@quantrimang.com Bảo mật mạng LAN không dây (Kỳ 3) - 23/7/2006 7h:18 NHÀ TÀI ... LAN không dây (Kỳ 3) - 23/7/2006 7h:18 NHÀ TÀI TRỢ Bảo mật mạng LAN không dây (Kỳ 1) Bảo mật mạng LAN không dây (Kỳ 2) Mã hóa Mã hóa biến đổi liệu để có thành phần xác nhận giải mã Quá trình mã...
 • 10
 • 388
 • 5

Tài liệu Bảo mật mạng Lan không dây docx

Tài liệu Bảo mật mạng Lan không dây docx
... CSMA/CA: Một trạm không dây muốn truyền khung, nghe môi tr ờng không dây để xác định có trạm truyền hay không (nhạy cảm sóng mang) Nếu môi tr ờng dang bị chiếm, trạm không dây tính toán khoảng ... network client 802.11i: nâng cao khả an ninh bảo mật lớp MAC, chuẩn đ ợc hoàn thiện, tảng vững cho chuẩn WLAN sau Nó cung cấp nhiều dịch vụ bảo mật cho WLAN 802.11 vấn đề định vị gắn liền với điều ... quan: WLAN công nghệ truy cập mạng băng rộng không dây theo chuẩn 802.11 IEEE Đ ợc phát triển với mục đích ban đầu sản phẩm phục vụ gia đình văn phòng để kết nối máy tính cá nhân mà không cần dây, ...
 • 86
 • 380
 • 9

Tài liệu Bảo mật mạng doanh nghiệp nhỏ - Phần I pptx

Tài liệu Bảo mật mạng doanh nghiệp nhỏ - Phần I pptx
... Q5 Kiểm soát n i dung (contents checking) Những gi i pháp chọn n i chung áp dụng cho hai lo i mạng Windows domain (miền Windows) Windows workgroup (nhóm Windows) Hai lo i mạng xem hai gi i pháp ... có local admin, máy có t i hai local admins: ngư i thứ Admin (mật ngư i quản trị mạng nắm giữ), ngư i thứ hai domain user kh i cần n i biết N i chưa hẳn Có hai ngư i Trong bảo mật, luôn ý thức ... mật i u thiết nghĩ không cần ph i n i thêm Vai trò máy phân biệt rõ ràng có h i cắt bỏ dịch vụ thừa nhiêu Quay l i n i i u kiện kết n i Internet liên tục 24/24 n i Doanh nghiệp có ông giám...
 • 15
 • 88
 • 0

bảo mật mạng ad-hoc

bảo mật mạng ad-hoc
... quan bảo mật mạng Ad-hoc II Các kĩ thuật tránh công  Tránh công từ bên  Tránh công từ bên III.Các kĩ thuật phát công IV Kết Luận Thông tin di động 10/29/2010 I Tổng quan  Mục tiêu việc bảo mật ... cậy Toàn vẹn Xác thực Không bị bác bỏ  Bảo mật Ad-hoc     Môi trường không dây Node di chuyển tự do, mức bảo mật vật lí Khả bị công từ bên cao Mô hình mạng thay đổi Thông tin di động 10/29/2010 ... attacks Thông tin di động 10/29/2010 Bảo mật routing  Các giao thức Routing bảo mật  SEAD  ARAN  SAODV  SRP  Trong phương pháp routing chế mã hóa để bảo vệ gói tin routing sử dụng rộng rãi...
 • 19
 • 121
 • 1

Tai Lieu Bao mat mang 2 potx

Tai Lieu Bao mat mang 2 potx
... decryptions/µs 32 2 32 = 4.3 × 109 23 1 µs = 35.8 minutes 2. 15 milliseconds 56 25 6 = 7 .2 × 1016 25 5 µs = 11 42 years 10.01 hours 128 21 28 = 3.4 × 1038 21 27 µs = 5.4 × 1 024 years 5.4 × 1018 years 168 21 68 = ... × 1 024 years 5.4 × 1018 years 168 21 68 = 3.7 × 1050 21 67 µs = 5.9 × 1036 years 5.9 × 1030 years 26 ! = × 1 026 × 1 026 µs = 6.4 × 10 12 years 26 characters (permutation) 6.4 × 106 years Feistel Cipher ... selected as the AES in Oct -20 00 issued as FIPS PUB 197 standard in Nov -20 01 The AES Cipher - Rijndael    designed by Rijmen-Daemen in Belgium has 128 /1 92/ 256 bit keys, 128 bit data an iterative...
 • 55
 • 249
 • 0

Tai Lieu Bao mat mang 3 ppt

Tai Lieu Bao mat mang 3 ppt
... agree on prime q =35 3 and a =3 select random secret keys:   compute respective public keys:    A chooses xA=97, B chooses xB= 233 yA =39 7 mod 35 3 = 40 (Alice) yB =32 33 mod 35 3 = 248 (Bob) compute ... yB =32 33 mod 35 3 = 248 (Bob) compute shared session key as:   KAB= yBxA mod 35 3 = 24897 = 160 KAB= yAxB mod 35 3 = 40 233 = 160 (Alice) (Bob) Key Exchange Protocols     users could create random ... should be similar, but security levels are rather higher NIST FIPS 180 -3 (in 2008) adds SHA-224  RFC 4 634 details SHA-224, -256, -38 4, -512 SHA Versions SHA-512 Overview SHA-512 Compression Function...
 • 49
 • 130
 • 0

bảo mật mạng ad-hoc ( slide)

bảo mật mạng ad-hoc ( slide)
... quan bảo mật mạng Ad-hoc II Các kĩ thuật tránh công  Tránh công từ bên  Tránh công từ bên III.Các kĩ thuật phát công IV Kết Luận Thông tin di động 10/29/2010 I Tổng quan  Mục tiêu việc bảo mật ... cậy Toàn vẹn Xác thực Không bị bác bỏ  Bảo mật Ad-hoc     Môi trường không dây Node di chuyển tự do, mức bảo mật vật lí Khả bị công từ bên cao Mô hình mạng thay đổi Thông tin di động 10/29/2010 ... attacks Thông tin di động 10/29/2010 Bảo mật routing  Các giao thức Routing bảo mật  SEAD  ARAN  SAODV  SRP  Trong phương pháp routing chế mã hóa để bảo vệ gói tin routing sử dụng rộng rãi...
 • 19
 • 344
 • 0

tài liệu bảo mật mạng - footprinting

tài liệu bảo mật mạng - footprinting
... ID:D81180127-LROR Domain Name:ECCOUNCIL.ORG Created On:14-Dec-2001 10:13:06 UTC Last Updated On:19-Aug-2004 03:49:53 UTC Expiration Date:14-Dec-2006 10:13:06 UTC Sponsoring Registrar:Tucows Inc (R11-LROR) ... hội lần Bạn cần nhận thức thông tin có sẵn để tự tìm kiếm sở liệu ARIN đảm bảo hacker độc hại sử dụng thông tin để khởi động công mạng Hình 2.4 ARIN kết cho http://www.yahoo.com Phân tích kết ... cung cấp mạng, administrator, hỗ trợ kỹ thuật địa thông tin Whois thông minh phiên đồ họa chương trình Whois sở ARIN sở liệu thông tin bao gồm thông tin chủ sở hữu địa IP tĩnh Cơ sở liệu ARIN...
 • 10
 • 182
 • 0

Tài liệu Bảo mật hệ thống mạng đa nền tảng docx

Tài liệu Bảo mật hệ thống mạng đa nền tảng docx
... khai sách bảo mật có Exchange iTunes cài đặt sẵn hững nguyên tắc bảo mật mạng đa tảng Dưới số nguyên tắc cần ý áp dụng biện pháp bảo mật cho mạng đa tảng: Bảo mật thiết bị biên hệ thống tường ... giải pháp tối ưu để khắc phục Kết luận Hệ thống mạng đa tảng tồn nhiều vấn đề bảo mật, nhiên, hệ thống mạng ngày trở nên phổ biến, biết nguyên lý bảo mật mạng giúp cho công việc quản trị viên ... bảo mật Một công cụ đánh giá bảo mật nhóm ba hữu dụng việc đánh giá dẫn triển khai biện pháp bảo mật mạng phức tạp, đặc biệt hữu dụng nhiều mạng đa tảng Một công ty sử dụng công cụ đánh giá bảo...
 • 4
 • 239
 • 0

Tài liệu Bảo mật cho hệ thống mạng của công ty chứng khoán ppt

Tài liệu Bảo mật cho hệ thống mạng của công ty chứng khoán ppt
... ng riêng o(VPN) v m ng c a công ty b Các nhà đ u tư truy c p vào website d ch v CK tr c n (Online Brokerage, Online OTC) c a công ty Vùng đ i lý, chi nhánh c a công ty k t n i VPN Site to Site ... Nhipsongcongnghe.net B o m t m ng cho công ty ch ng khoán Bài vi t dư i s trình bày nguy m t s gi i pháp an toàn thông tin ti n hành ho t đ ng giao d ch ch ng khoán Sau năm vào ho t đ ng t 7/2000, ... m t cho h t ng công ngh thông tin đư c đ xu t sau: Phân tách vùng m ng b o v b ng h th ng Firewall M ng ph m vi tòa nhà c a công ty CK đư c chia làm ba vùng chính: • Vùng DMZ g m Server cho d...
 • 8
 • 334
 • 2

Tài liệu Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS pdf

Tài liệu Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS pdf
... ng h p b n s dung n quy n truy c p NTFS chu n (Standard NTFS permissions).Quy n truy c p chu n k t h p c p truy c p NTFS cá th cho phép b n lúc ch nh nhi u c p truy c p NTFS B ng cách b n có th ... Full Control:All V Cách Áp D ng Quy n Truy C p NTFS Quy n Truy C p NTFS c c p cho tài kho n ngư i dùng ho c cho tài kho n Group Ngư i dùng có th c c p quy n truy c p cách tr c ti p ho c theo nhóm ... Quy n truy c p NTFS cung c p m c b o m t cao cho thư m c t ng t p tinc th nh ng Volume ã c ính d ng NTFS - Quy n truy c p NTFS áp d ng c cho nh ng ngư i làm vi c t i máy tính có lưu tr tài nguyên...
 • 3
 • 304
 • 3

Tài liệu Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 2 ppt

Tài liệu Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 2 ppt
... quy n truy c p thư m c dùng chung gi i h n kh truy c p thư m c thangdiablo Tuy nhiên có quy n truy c p File A c p Full Control quy n truy c p File B c p Read,b i ây c p thu c quy n truy c p NTFS ... file A s Read,vì Read c p d truy c p gi i h n nh t.C p truy c p hi u l c c a user i v i File B Read quy n truy c p NTFS c p Read có h n ch v i c p Read c a quy n truy c p thư m c dùng chung Và ... quy n truy c p thư m c c p Read h t b n *** Tóm l i chương c n có nh ng i m ý sau: B n s có c m c b o m t cao nh t k t h p NTFS permis v i share permis Cách d dàng nh t k t h p l i ó gi nguyên...
 • 2
 • 302
 • 4

Tài liệu Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 3 pptx

Tài liệu Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 3 pptx
... gán tên tài kho n c a ngư i dùng cho thư m c cá nhân c a ngư i Bi n %Username% có th t ng ch quy n truy c p NTFS c p FC cho ngư i dùng tương ng (Trên FAT, thư m c cá nhân ch có th c h n ch truy ... sau: Ph i xác nh c n c p quy n truy c p nh ng c p c p cho trư c b t tay vào ch nh quy n truy c p NTFS i v i forlder file i vơi thư m c chương trình,hãy c p quy n truy c p c p FC cho nhóm Administrator ... m.C p quy n truy c p Read cho nhóm Users i v i thư m c d li u,ch c p quy n truy c p m c FC cho riêng nhóm administrator.C p cho nhóm Users quy n truy c p c p Add Read, n nh quy n truy c p Creator...
 • 2
 • 318
 • 4

Tài liệu Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 4 pptx

Tài liệu Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 4 pptx
... ng i m sau: - Mu n c p quy n truy c p NTFS b n ph i ch s h u c truy c p c p FC,ho c ph i có quy n truy c p c p - Khi volume c nh d ng NTFS, nhóm Everyone t ý i u này) - S d ng quy n truy c p c ... n truy c p c p Change Permis (P) B o v t p tin chương trình h i b huy b sơ ý ho c Virus phá ho i,c p cho m i tài kho n ngư i dùng, k c tài kho n c a nhà qu n tr Administrator ý mà C p quy n truy ... Administrator quy n truy c p Change Permissions Quy n truy c p cung c p cho nhà qu n tr kh thay i quy n truy c p v i nh ng t p tin ch c Read only n u c n Các b n ý i u r ng: Quy n truy c p c bi t...
 • 2
 • 294
 • 3

Xem thêm