KHÓA LUẬN đặc điểm THẠCH học KHOÁNG vật của đá MÓNG GIẾNG KHOAN 2x lô 151 và một số NGUYÊN NHÂN gây RA độ THẤM CHỨA của đá MÓNG

Báo cáo khoa học: Đặc điểm thạch học - khoáng vật, thạch địa hóa điều kiện thành tạo granitoit khối châu viên, Bà Rịa - Vũng Tàu docx

Báo cáo khoa học: Đặc điểm thạch học - khoáng vật, thạch địa hóa và điều kiện thành tạo granitoit khối châu viên, Bà Rịa - Vũng Tàu docx
... giới thạch anh I felspat kali, chen vào khe nứt Sự biến đổi hậu magma granitoit khối Châu Viên Nam Hòn Thùng tạo điều kiện làm giàu khoáng vật quặng trình lắng đọng 2.4 Thứ tự thành tạo khoáng ... 2.4 Thứ tự thành tạo khoáng vật Phân tích kính, thứ tự thành tạo khoáng vật đá granitoit sau (Bảng 1) ĐẶC ĐIỂM THẠCH – ĐỊA HÓA Granitoit khối Châu Viên có hàm lượng oxyt: SiO2 ~72÷75%, K2O ~4,18÷4,35% ... ứng, cụ thể granitoit khối Châu Viên với phun trào hệ tầng Nha Trang + Nếu xem xét granitoit khối Châu Viên bối cảnh kiến tạo phức hệ Đèo Cả, chúng có thành phần thạch học thạch hóa biến thiên...
 • 14
 • 174
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC-KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CÁC ĐÁ GRANITOID KHỐI HÒN ME-HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... qua (vết lộ HD2) Đặc điểm thạch học Các nghiên cứu thạch học kính cho thấy đá pha xâm nhập chính, phức hệ phức hệ Định Qn phân bố hai khối Hòn Me Khối Hòn Đất thường có cấu tạo khối, định hướng ... định mức tính theo C.I.P.W: thạch anh từ 14,90; orthoclas: 25,57%; albit: 32,80; anoctit: 13,93% Đối sánh thành phần thạch hóa đá khối Hòn Me -Hòn Đất với số khối granitoid xếp vào phức hệ Định ... Sinh khống miền nam Việt Nam, đá khối Hòn Đất cho tuổi 114±3 triệu năm, khối Hòn Me có giá trị tuổi 105±2 triệu năm 118±4 triệu năm Do vậy, đá granitoid khối Hòn Me Hòn Đất xếp vào tuổi Jura muộn-Creta...
 • 9
 • 340
 • 0

Đặc điểm thạch học - khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long

Đặc điểm thạch học - khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long
... PHẦN II:ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC- KHÓANG VẬT HỌC CỦA ĐÁ MÓNG GIẾNG KHOAN SV_1X LÔ 1 5-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG ……………………………………………………………………………………………………………… 23 CHƯƠNG I:ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC – KHOÁNG VẬT………… ... II: ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌCKHÓANG VẬT HỌC CỦA ĐÁ MÓNG GIẾNG KHOAN SV_1X LÔ 1 5-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG Trang 23 Khóa luận tốt nghiệp Luận GVHD: Th.S Bùi Thò CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC- KHOÁNG VẬT ... giảng dạy thuộc khoa Dầu khí trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Đặc điểm thạch học- khoáng vật học đá móng giếng khoan SV_1X 1 5-1 thuộc bồn trũng Cửu Long ...
 • 107
 • 410
 • 0

Đặc điểm thạch học - khoáng vật học của đá móng giếng khaon SV_1X 15_1 thuộc bồn trũng Cửu Long

Đặc điểm thạch học - khoáng vật học của đá móng giếng khaon SV_1X lô 15_1 thuộc bồn trũng Cửu Long
... triển bồn trũng ……………………………………………………22 Phần hai: ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC- KHOÁNG VẬT CỦA ĐÁ MÓNG GK SV_1X LÔ 1 5-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG Chương 4: Đặc điểm thạch học - khoáng vật 4.1 Đặc diểm thạch học …………………………………………………………………………………………….26 ... hai ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT HỌC CỦA ĐÁ MÓNG GIẾNG KHOAN SV_1X LÔ 1 5-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG Sinh viên Nguyễn Thái Điền 25 Khoá luận tốt nghiệp GVHD ThS Bùi Thò Luận Chương ĐẶC ĐIỂM THẠCH ... tích lát mỏng đá móng kính hiển vi phân cực, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: Đặc điểm thạch học khoáng vật học đá móng giếng khoan SV_1X 1 5-1 thuộc bồn trũng Cửu Long nhằm mục...
 • 82
 • 353
 • 0

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC - KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO GRANITOIT KHỐI CHÂU VIÊN, BÀ RỊA - VŨNG TÀU ppt

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC - KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO GRANITOIT KHỐI CHÂU VIÊN, BÀ RỊA - VŨNG TÀU ppt
... 0.01 - - 0.01 - - - - Or 24.89 24.94 25.40 24.97 25.77 25.56 24.58 25.67 Ab 34.61 34.52 34.51 34.05 33.93 34.04 33.88 32.10 An 3.07 2.94 2.94 3.01 4.18 1.83 3.70 3.72 Sm 0.09 - - 0.07 - - - - Hy ... granitoit khối Châu Viên bối cảnh kiến tạo phức hệ Đèo Cả, chúng có thành phần thạch học thạch hóa biến thiên rộng tiến triển thuận: diorit granodiorit granit Các đặc điểm granit kiểu I, trừ đặc tính ... Sulfur đa kim NGUỒN GỐC VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO Đến nay, có nhiều cơng trình bàn nguồn gốc granitoit, tựu chung qui kiểu sau: granitoit nguồn gốc vỏ, granitoit nguồn gốc hỗn hợp, granitoit nguồn gốc...
 • 14
 • 253
 • 1

ĐẶC điểm THẠCH học KHOÁNG vật, THẠCH địa hóa các THÀNH tạo MAGMA xâm NHẬP VÙNG a hội – PHƯỚC hảo (tây bắc KHÂM đức) TỈNH QUẢNG NAM

ĐẶC điểm THẠCH học KHOÁNG vật, THẠCH địa hóa các THÀNH tạo MAGMA xâm NHẬP VÙNG a hội – PHƯỚC hảo (tây bắc KHÂM đức) TỈNH QUẢNG NAM
... magma miền Nam Việt Nam (Huỳnh Trung nnk, 1979; 1989;…; 2004; 2008) ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH Đ A H A CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP VÙNG A HỘI PHƯỚC HẢO (Tây Bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG ... magma of South Việt Nam (Huynh Trung and others, 1979; 1989;…2004; 2008) ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH Đ A H A CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP VÙNG A HỘI PHƯỚC HẢO (Tây Bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG ... ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH Đ A H A CÁC THÀNH TẠO MAGMA XÂM NHẬP VÙNG A HỘI PHƯỚC HẢO (Tây Bắc KHÂM ĐỨC) TỈNH QUẢNG NAM Huỳnh Trung(1) , Bùi Thế Vinh(2),...
 • 56
 • 317
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY ĐAU BỤNG CẤP Ở TRẺ EM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY ĐAU BỤNG CẤP Ở TRẺ EM
... 35 4.5 Nguyờn nhõn au bng cp tr em 37 KT LUN 39 c im lõm sng v cn lõm sng ca au bng cp tr em 39 Mt s nguyờn nhõn gõy au bng cp tr em .40 TI LIU THAM KHO PH LC T ... (2012), Diagnostic approach and management of acute abdominal pain, Acta Medica Indonesiana, 44(4), pp 344-50 17 Balachandran B, Singhi S, Lal S (2013), Emergency Management of Acute Abdomen in Children, ... Acute Abdominal Pain in a Pediatric Emergency Department, Pediatrics, 131(6), pp 1098-1106 19 D'Agostino J (2002), Common abdominal emergencies in children, Emerg Med Clin North Am, 20(1), pp.139-153...
 • 52
 • 233
 • 1

Nghiên cứu một số nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông

Nghiên cứu một số nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông
... rối lo n lo âu học sinh THPT Đối tượng nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số nguyên nhân gây rối lo n lo âu học sinh trung học phổ thông , bước trình nghiên cứu thực tiễn điều tra thực trạng rối lo n ... nguy rối lo n lo âu em học sinh lứa tuổi trung học phổ thông Đối tƣợng nghiên cứu Nguyên nhân gây rối lo n lo âu học sinh trung học phổ thông (nghiên cứu trường THPT chuyên Quảng Bình) Mục đích nghiên ... nghiên cứu - Chỉ thực trạng rối lo n lo âu học sinh trung học phổ thông Chuyên - Lý giải nguyên nhân gây rối lo n lo âu em - Phân tích trường hợp cụ thể để minh hoạ nguyên nhân gây rối lo n lo...
 • 191
 • 522
 • 0

đặc điểm thạch học _ vật lý, các mô hình vật lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá món

đặc điểm thạch học _ vật lý, các mô hình vật lý đánh giá độ rỗng, độ nứt nẻ, độ rỗng khối của đá món
... CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG A/ Đặc tính không gian lỗ rỗng 29 I/ Nguyên nhân tạo độ rỗng đá móng II/ Đặc tính thấm chứa đá móng phong hoá nứt nẻ B/ Các hình vật đánh giá độ rỗng nứt nẻ 38 độ rỗng khối ... bố đá móng 19 II/ Đặc điểm thạch học – khoáng vật đá móng Cửu Long 20 III/ Nguồn gốc phát triển điều kiện thành tạo 26 CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG 28 NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA ... : CÁC MÔ HÌNH VẬT LÝ ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỖNG NỨT NẺ VÀ ĐỘ RỖNG KHỐI CỦA ĐÁ CHỨA MÓNG Phan Đặng Thông 29 Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: Phan Văn Kông A/ĐẶC TÍNH KHÔNG GIAN LỖ RỖNG: I /NGUYÊN NHÂN TAO ĐỘ RỖNG...
 • 62
 • 287
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp :Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở bệnh viện tuyến huyện một số trạm y tế xã tại huyện hàm thuận nam, tỉnh bình thuận

Khóa luận tốt nghiệp :Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở bệnh viện tuyến huyện và một số trạm y tế xã tại huyện hàm thuận nam, tỉnh bình thuận
... ng y 09/05/2011 ñ n ng y 27/06/2011 - Ph m vi nghiên c u: B nh vi n huy n Hàm Thu n Nam, tr m y t (TYT Hàm Cư ng, TYT Hàm Ki m, TYT Hàm M , TYT Mương Mán, TYT Hàm Th nh, TYT ... có Huy n Hàm Thu n Nam Huy n Hàm Thu n Nam có th tr n 12 - Vùng ñ a trung du g m: Hàm Ki m; Hàm Cư ng; Hàm M ; Tân Thành - Vùng ñ a mi n núi g m: th tr n Thu n Nam; ... Hàm M - Tr m y t Hàm Ki m: Tr m Y t Hàm Ki m n m t i s 163 thôn Dân Hi p, Hàm Ki m, Hàm Thu n Nam, Bình Thu n Hình 3.3 Tr m y t Hàm Ki m MSSV: 0811080052 43 SVTH: Nguy n Ng c Long KHÓA...
 • 91
 • 537
 • 2

Nhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng một số nguyên nhân hay gặp ở bệnh nhân suy giáp tại tuyến

Nhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số nguyên nhân hay gặp ở bệnh nhân suy giáp tại tuyến
... B Y T B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI HONG TIN HNG Nhận xét đặc điểm lâm sng Cận lâm sng v số nguyên nhân hay gặp bệnh nhân suy giáp tuyến Chuyờn ngnh : BNH HC NI KHOA Mó s : 60 72 20 LUN ... NGUYấN NHN HAY GP GY SUY GIP TI TUYN 42 3.5 NNG HORMON CC NHểM NGUYấN NHN GY SUY GIP TI TUYN 44 3.6 MC SUY GIP 47 3.6.1 Mc suy giỏp cỏc nhúm nguyờn nhõn gõy suy giỏp ti ... nguyờn nhõn gõy 46 Suy giỏp ti tuyn 46 Bng 3.11 Mc suy giỏp cỏc nhúm nguyờn nhõn gõy 47 suy giỏp ti tuyn 47 Bng 3.12 Mc suy giỏp cỏc bnh nhõn suy giỏp ti tuyn ...
 • 90
 • 416
 • 2

trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên y3 đa khoa trường đại học y hà nội khi thực tập lâm sàng một số nguyên nhân

trở ngại tâm lý trong giao tiếp với người bệnh của sinh viên y3 đa khoa trường đại học y hà nội khi thực tập lâm sàng và một số nguyên nhân
... tiếp với người bệnh sinh viên Y3 đa khoa trường Đại học Y Nội thực tập lâm sàng số nguyên nhân Với mục tiêu: Khảo sát số trở ngại tâm giao tiếp với người bệnh sinh viên Y3 đa khoa trường Đại ... trở ngại tâm giao tiếp sinh viên Y khoa với người bệnh không ý 1.4 Hoạt động thực hành lâm sàng SV Y3 trường ĐH Y Nội sở y tế 1.4.1 Giới thiệu trường đại học Y Nội Trường Đại học Y ... cứu: Sinh viên Y3 (sinh viên y học năm thứ 3) hệ bác sỹ đa khoa năm học 2012-2013, trường Đại học Y Nội - Cỡ mẫu: Toàn sinh viên khối Y3 hệ bác sỹ đa khoa Trường Đại học Y Nội năm học 2012-2013...
 • 74
 • 1,426
 • 1

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng một số nguyên nhân suy gan cấp ở trẻ em tại bệnh viện

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số nguyên nhân suy gan cấp ở trẻ em tại bệnh viện
... cầu cấp bách tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số nguyên nhân suy gan cấp trẻ em Bệnh viện Nhi Trung Ương” với hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận ... tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy gan cấp trẻ em Tìm hiểu số nguyên nhân gây suy gan cấp trẻ em Bệnh viện Nhi Trung Ương 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Suy gan cấp bệnh tương đối gặp tỉ lệ ... 83 bệnh nhân suy gan cấp (8.3%) Tử vong suy gan cấp bệnh viện 39 bệnh nhân (4.2% tổng số bệnh nhân nhập viện VGVR) * Virus viêm gan A Năm 1973, Feinstone phát HAV từ phân bệnh nhân bị viêm gan...
 • 83
 • 351
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số nguyên nhân suy gan cấp ở trẻ em bệnh viện nhi trung ươngnhững thách thức của ngành bảo hiểm việt nam trong điều kiện gia nhập wto và một số nguyên nhânđặc điểm tinh thể khoáng vật ngọc học của corindon trong đá gneis mỏ trúc lâuđặc điểm tinh thể khoáng vật ngọc học của corindon trong đá hoa mỏ an phúđặc điểm tinh thể khoáng vật ngọc học của corindon liên quan đến basalt mỏ đăk tônđặc điểm sinh học thực vậttiểu luận đặc điểm triết học hy lạp cổ đạiđặc điểm hình thái khoáng vậtđặc điểm chung các khoáng vật sunfua 12đặc điểm thạch học vị trí tuổi của các đá magma trong khu vựcchiến lược lấy mẫu vị trí mẫu và đặc điểm thạch học mẫu phân tíchchiến lược lấy mẫu vị trí mẫu và đặc điểm thạch học của mẫu phân tíchphương pháp phân tích thạch học khoáng vật bằng kính hiểm vi hai mắt và kính hiển vi phân cựcđiều tra nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài côn trùng và đặc điểm sinh học sinh thái của loài sâu róm 4 gù 2 vàng 2 vệt đenorgyia sp trên cây lạc tại vùng ngoại thành hà nội vụ xuân hè 2012nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả