Cau hoi trac nghiem thuc hanh PPT CHUAN

Cau hoi trac nghiem thuc hanh PPT CHUAN

Cau hoi trac nghiem thuc hanh PPT CHUAN
... bảng, hyperlink, hiệu ứng trình diễn… Câu 10: Gõ nội dung sau phần mềm Powerpoint, đặt tên Baithuchanh1 .PPT sau đặt vào thư mục My Documents? Tạo hiệu ứng sau: - Chèn hình tuỳ ý vào, cho hình xuất ... lượng, Giá bán) xuất thứ từ trái qua Câu 11: Gõ nội dung sau phần mềm Powerpoint, đặt tên Baithuchanh2 .PPT sau đặt vào thư mục My Documents? Tạo hiệu ứng sau: - Toàn bảng tính xuất từ phải sang ... giống khác Template với Slide Master? Câu 43: Trong Powerpoint để muốn thêm hiệu ứng nhạc hay âm thanh, ta thực hiện: A Insert \ Movies and sounds B Insert \ Diagram C Insert \ Object D Câu B C...
 • 8
 • 39
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm thực hành hóa hữu cơ pptx

Câu hỏi trắc nghiệm thực hành hóa hữu cơ pptx
... D Số miligam KOH cần dùng để trung hòa hết 1g chất béo Câu 14 Chất béo có nhóm chức : A Axit B Ancol C Este D Anđehit Câu 15 Cho 20ml dầu thực vật vào cốc 500ml, sau đổ từ từ 40ml NaOH 10% vào ... phòng Câu 16 Vai trò H2SO4 phản ứng tổng hợp etyl acetat? A Hút nước B Tăng tính dương hóa proton H+ C Làm cần chuyển dịch theo chiều thuận D Phản ứng với sản phẩm tạo hỗn hợp cộng phí dễ bay Câu ... nhau, phải dùng chưng cất phân đoạn để tách Câu 18 Phương pháp nâng cao hiệu suất phản ứng este hóa tăng lượng tác chất chưng cất lấy sản phẩm trình làm thí nghiệm dựa trên: A Định luật phân bố Nerst...
 • 4
 • 2,576
 • 98

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý ppt
... T=1,4s B T=2,0s C.T=2,8s D T=4,0s Câu 16 Khi mắc vật m vào lò xo k1 vật m dao động với chu kì T1=0,6s, mắc vật m vào lò xo k2 vật m dao động với chu kì T2=0,8s Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 song ... kì T=0,5s, khối lượng vật m=0,4kg (lấy π2=10) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật : A Fmax=525N B Fmax=5,12N C.Fmax=256N D Fmax=2,56N Câu 13 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg ... điều hòa gia tốc li độ chiều Câu 11 Con lắc lò xo dao động điều hòa, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 12 Con lắc lò xo ngang...
 • 6
 • 365
 • 0

Tài liệu 555 câu hỏi trắc nghiệm hóa học ppt

Tài liệu 555 câu hỏi trắc nghiệm hóa học ppt
... Cỏc nguyờn t Be v C u trng thỏi lai hoỏ sp B Cỏc nguyờn t Be v C u trng thỏi lai hoỏ sp2 C Cỏc nguyờn t Be v C u trng thỏi lai hoỏ sp D Cỏc nguyờn t Be v C u trng thỏi lai hoỏ sp 3d2 59 Cho ... nung vụi 80 Hỡnh v no sau õy biu din trng thỏi cõn bng hoỏ hc? v v v A B C t(thi gian) 81 Trong nhng khng nh sau, iu no l phự hp vi mt h hoỏ hc trng thỏi cõn bng? A Phn ng thun ó kt thỳc B Phn ... phõn b ca cỏc electron nguyờn t tuõn theo cỏc nguyờn lớ v quy tc sau: a Nguyờn lớ vng bn: trng thỏi c bn, nguyờn t cỏc electron chim ln lt cỏc obitan cú mc nng lng t thp lờn cao B Nguyờn lớ Pauli:...
 • 209
 • 605
 • 2

Tài liệu 800 câu hỏi trắc nghiệm hóa học ppt

Tài liệu 800 câu hỏi trắc nghiệm hóa học ppt
... http://maichoi.vuicaida.com Download T i Liệu - Đề Thi Free Phạm Đức Bình - Lê Thị Tam Phơng pháp giải B i Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại Các phơng ... tan đợc Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan đợc 22 Phần III B i tập trắc nghiệm Chơng I B i tập trắc nghiệm hoá đại cơng B i - Hoá đại cơng Câu 1: Cho hỗn hợp Na v Mg d tác dụng với dd H2SO4 Lợng khí ... D X1, X2, X6 Câu 23: Đề b i nh câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại l : B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 A X1, X2, X3, X5, X6 D Tất nguyên tố đ cho E Tất sai Câu 24: Đề b i tơng tự nh (câu 22) nguyên...
 • 162
 • 292
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÃNH ĐẠO ppt

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÃNH ĐẠO ppt
... Đáp án: b Câu 264 Người lãnh đạo chất có phân biệt với người lãnh đạo hấp dẫn theo quan điểm Bass là: a Lãnh đạo chất rộng lãnh đạo hấp dẫn b Lãnh đạo chất hẹp lãnh đạo hấp dẫn c Lãnh đạo chất ... diện, lãnh đạo, liên lạc b Đại diện, lãnh đạo, liên lạc, phát ngôn c Đại diện, lãnh đạo, liên lạc, phổ biến d Đại diện, lãnh đạo, giám sát Đáp án:a 144 Tìm câu sai:Bản chất công việc người lãnh đạo ... cách lãnh đạo b Có phong cách lãnh đạo c Có phong cách lãnh đạo d Có phong cách lãnh đạo Đáp án:a 151 Theo P.Hersey K.Blanchart với người bắt đầu nhiệt tình người lãnh đạo nên có: a Phong cách đạo...
 • 67
 • 288
 • 1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL ppt

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL ppt
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 16: Một hàm Excel có dạng : A =Tên hàm( ) B =Tên hàm(danh sách đối số) C Cả hai dạng D Tất sai Câu 17: Để định ... chỗ khác Câu 45: Hàm =ROUND(123456.789,-3) cho kết : A 123456.789 B 123456 C 123457 D 123000 Trang CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 46: Trong bảng tính Excel, ô ... công thức = MIN(A1:A3) kết là: A 234 B 235 C 236 D Cả Trang CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Câu 30: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lƣợt số: 234, 235,...
 • 8
 • 1,150
 • 32

Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm hóa-Halogen ppt

Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm hóa-Halogen ppt
... hoá ion Cl- thành Cl2 Câu 32: Các h s cân b ng phương trình ph n ng: HNO3 + HCl → NO2 + Cl2 + H2O, theo th t là: A 2;6;2;3;4 B 2;6;2;3;2 C 2;2;2;1;2 D 1;6;1;3;1 Câu 33: Các h s cân b ng phương ... ñây khí màu l c nh t? B Cl2 C Br2 D I2 A F2 Câu 71: Dung d ch axit sau ñây không th ch a bình thu tinh? A HCl B H2SO4 C HF D HNO3 Câu 72: Hãy ch câu sai câu sau: Flo A phi kim ho t ñ ng hóa h c ... kh Câu 84: Có th ñi u ch Br2 công nghi p t cách cách dư i ñây? A 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 B 2H2SO4 + 4KBr + MnO2 → 2K2SO4 + MnBr2 + Br2 + 2H2O C 2HBr + Cl2 → 2HCl + Br2 D 2AgBr → 2Ag + Br2 Câu...
 • 7
 • 220
 • 1

414 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ppt

414 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ppt
... sai C Phát biểu (I ) (II) đúng, không tương quan với D Phát biểu (I) Phát biểu (II) sai Trả lời câu hỏi 245, 246, 247, 248 249 245 (I) dùng trực tiếp dòng điện xoay chiều để mạ điện đúc điện Vì ... cùng…………… với cường độ dòng điện Trong cụm từ sau đây, cụm từ thchs hợp để điền vào chỗ trống thành câu chất vật lí? A Tần số B Pha C Chu kì D A B C 253 Điều sau ĐÚNG nói đoạn mạch xoay chiều có tụ điện ... với tụ điện có điện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u =U0sin wt Trả lời câu hỏi 255 256 255 Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch xác định hệ thức sau đây? A I= C I= U B...
 • 29
 • 206
 • 0

100 câu hỏi trắc nghiệm môn thuế ppt

100 câu hỏi trắc nghiệm môn thuế ppt
... chuyển giao công nghệ c)  Câu a b Câu 68: Căn tính thuế thu nhập tiền quyền : a)  Thu nhập tính thuế thuế suất b)  Thu nhập nhận thuế suất c)  Thu nhập chịu thuế thuế suất Câu 69: Tổ chức, cá nhân ... Biểu thuế để tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  Biều thuế lũy tiến phần b/  Biểu thuế toàn phần c/  Cả a b sai Câu 43: Thuế suất để tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  5% b/  10% c/  20% Câu ... & b Câu 48: Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn : a/  Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất b/  Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất c/  Cả a b Câu...
 • 10
 • 349
 • 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I ppt

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I ppt
... sau: A Tất ngư i ph i đ i nón bảo hiểm xe máy! B George Boole ngư i sáng lập logic tốn C Cậu làm chưa ? D Phương trình x2 + = có nghiệm Câu 22: Số câu mệnh đề câu : A 2; B 1; C 3; D Câu 23: Cho ... 2,256 Câu 10 : Đo chiều d i s qng đường cho kết s  50km  0, 2km Tiếp , đo chiều cao h cho kết h  5m  0,1m H i cách đo xác ? A Phép đo chiều d i qng đường B Phép đo chiều cao C Hai phép ... biểu diễn kết trục số Đề 5: Cho hai mệnh đề chứa biến: P(n): “n2 +2 chia hết cho ”, n  N Q(n): “n chia hết cho ” , n N a Phát biểu xét tính sai mệnh đề P(5), Q(6) (1đ) b Phát biểu chứng minh...
 • 6
 • 84
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỌA ĐỘ ppt

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỌA ĐỘ ppt
... A(1;2); B(0;4);C(5;3) Điểm D mặt phẳng toạ độ cho ABCD hình bình hành có toạ độ là: a/D(1;2) b/D(4;5) c/D(3;2) d/D(0;3) 43/ Cho hai điểm A(0;1) điểm B(4;-5) Toạ độ tất điểm C trục Oy cho tam giác ABC ... số góc 0,75 d/ Không có tiếp tuyến (H) có hệ số góc 0,75 48/ Parabol (P) : y2=8x Tìm câu sai câu sau: a/ Toạ độ tiêu điểm F(2;0) b/Phương trình đường chuẩn x=-2 c/ Tâm sai e= d/ tiếp tuyến có ... góc vuông Elip có tâm sai là: a/ e= b/ e= c/ e= d/ e= 3 10/ Cho elip (E) : 9x2+16y2-144=0 Tìm câu sai câu sau: a/ Trục lớn elip b/Tiêu cự elip c/ Tâm sai elip d/ Hai đường chuẩn elip là: x= 16 16...
 • 7
 • 97
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chức - CÓ ĐÁP ÁN

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chức - CÓ ĐÁP ÁN
... Hành vi 2 0Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức d Tất 2 1Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi định ... 2 2Hành vi tổ chức chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đoán c Chức kiểm soát d Tất 2 3Hành vi tổ chức mối quan hệ với môn học a Khoa học trị b Tâm lý xã hội c Nhân chủng học d Tất 2 4Hành ... hội nhập, hay nói, đoán 68Trong học thuyết công bằng, nhân vi n áp dụng dạng so sánh a Tự so sánh bên tổ chức b So sánh người khác bên tổ chức bên tổ chức c Tự so sánh bên tổ chức d Tất 69Trong...
 • 16
 • 1,386
 • 1

TỔNG HỢP 216 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN CHUẨN CÂU HỎI VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TỔNG HỢP 216 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN CHUẨN CÂU HỎI VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
... thầu tín phiếu Câu 316: Đối tợng tham gia mua - bán chứng khoán thị trờng chứng khoán là: a Chính phủ b ủy ban chứng khoán Nhà nớc khoán d Sở giao dịch chứng khoán c Quĩ đầu t chứng Câu 317: Tổ ... trờng hợp cụ thể Câu 225: Thời hạn toán giao dịch chứng khoán đợc quy định thị trờng chứng khoán Việt Nam là: a T + c T + b T + d T + Câu 226: Các phiên giao dịch chứng khoán thị trờng chứng khoán ... Môi giới chứng khoán nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua: a) Cơ chế giao dịch Sở giao dịch chứng khoán thị trờng...
 • 120
 • 351
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn hành chính văn phòngcâu hỏi trắc nghiệm thực vật dượccâu hỏi trắc nghiệm thực vật họcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm luật hành chínhcâu hỏi trắc nghiệm luật hành chính việt namcâu hỏi trắc nghiệm luật hành chínhcâu hỏi trắc nghiệm môn hành chính côngcâu hỏi trắc nghiệm luật hành chính 2câu hỏi trắc nghiệm luật hành chính có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm thực vậtcau hoi thi nghiem thuc hanhcâu hỏi trắc nghiệm luật hành chính đô thịcâu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chứccau hoi trac nghiem ve hanh vi cua benh nhan suy than mancau hoi trac nghiem mon hanh chinh nha nuockiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 10. Chữ hoa: HTuần 4. Bím tóc đuôi samPhép cộng trong phạm vi 5Thầy cô giúp em 2 bài nàychuyên đề thi công xây dựng nhà cao tầngtìm hiểu về hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (crm) ứng dụng tại công ty cổ phần sữa vinamilkĐỀ KIỂM TRA ĐAI 8 CIBài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cưBài 48. Thiên nhiên châu Đại DươngBài 6. Thuật ngữYến, tạ, tấn