68886 shall we shall i

68886 shall we shall i

68886 shall we shall i
... like movies PAUL: I think, they are very scary Look there is a comedy on tv SAM: Let’s it FIND THE OPPOSITES AND WRITE THEM IN THE BLANKS THIN-BAD-STUPID-SHORT-CLEAN-EXCITING-EASY-OLD-CLOSED-BIG-UGLY-COLDFAST-HEALTHY-EXPENSIVE- ... good-movie-OK SAM: .go out and play football in the garden PAUL: We .go out because it is very late Mum and Dad gets SAM: But I am PAUL: watching a movie? SAM: That sounds I like ... WRITE IN-ON-AT o’clock Tuesday 2012 April 23 April winter Wednesday 12:30 FILL IN THE BLANKS WITH THE WORDS FROM THE BOX How about- mustn’t-horror-let’s-...
 • 2
 • 19
 • 0

pẻiod 74: Unit 12: A 3, 4 What shall we eat?

pẻiod 74: Unit 12: A 3, 4 What shall we eat?
... + What did Hoa,her aunt and uncle have for dinner ? + Talk again the recipe Hoa’s aunt used to prepare for a dinner A4 What did you eat and drink yesterday? For breakfast, I ate………., I drank……… ... Thursday, March 3rd, 2009 LET S EAT ’ UNIT 12 : Lesson 3: A3 , What shall we eat? Slice(v) Dish (n) Soy sauce (n) Add (v) Stir- fry (v) Heat (v) I.Vocabulary : + slice (v): + add (v): + heat (v): make ... and onions e And then she set the table and the family sat down to eat f After that,she stir-fried the beef and vegetables g Finally,she sliced the cucumbers and made cucumber salad c Hoa’s aunt...
 • 12
 • 611
 • 0

LUẬN MẪU LỚP 12 An incident I shall never forget

LUẬN MẪU LỚP 12 An incident I shall never forget
... this account of facts and events, the situation suddenly took an ugly turn A man who had been standing a short distance away from us ran into his house most unexpectedly, and within minutes his ... together with other suspects Early next morning, my parents and I left the village with no more desire to re-visit this place; but my memory of this incident will remain fresh forever B i dịch Có việc ... nature is full of music There is music in the movements of the winds, the sea, as well as the trees; there is music in the calls of the birds, flies and insects and also in the night of the birds and...
 • 11
 • 167
 • 0

Topic 12: An incident I shall never forget

Topic 12: An incident I shall never forget
... dọa giết Những ngư i bị bắt giữ v i ngư i bị tình nghi khác Sáng sớm hôm sau bố mẹ tạm biệt làng mà không mong trở l i; kí ức kiện m i không phai mờ New words: incident (n): biến cố indelible ... v i ngư i r i ro bị thiêu chết, số có ngư i đàn ông đốt nhà Sau kết luận ngư i đàn ông ghê tởm v i chứng kiến th i gian d i ông ta không muốn sống cách ông kết thúc đ i ông Thật cảnh tượng bi ... lửa, bị ngăn cán ngư i đàn ông lực lượng mang vũ khí giết ngư i tay Họ dọa giết giúp đỡ ngư i Một ngư i số họ chí dùng gậy đánh vào đầu Ngay thấy đ i thủ họ, đồng th i nhận liều lĩnh lúc không...
 • 2
 • 39
 • 0

An incident i shall never forget

An incident i shall never forget
... số ngư i vật T i mở cánh cửa phía sau nhà để tìm hiểu Ngay sau làm vậy, thấy cô g i nhỏ v i nhiều máu khắp thể cô, nằm sàn nhà Cô sống; Tuy nhiên, sau đưa cô vào nhà g i i n đến bệnh viện gần ... nhà g i i n đến bệnh viện gần Ngay sau xe cứu thương đến đưa cô đến bệnh viện T i xảy sau Khi cha mẹ trở về, n i v i họ tất xảy Những tư tưởng cố sợ ngày ...
 • 2
 • 38
 • 0

simple future/ Will/shall

simple future/ Will/shall
... I will go to NhaTrang IV Chia cac dong tu ngoac o thi hien tai don ( present simple) hoac tuong lai don ( future simple) My father ( jog) ………………………… every morning We ( visit) …………………………Huong ... I go to work, I’ll have breakfast Exercises I Viết câu với từ gợi ý, dùng tương lai đơn( future simple) : will+V inf Viết rút gọn Ex: I/ go/ the supermarket/tomorrow => I’ll go to the supermarket ... that she will win the prize I believe she will pass the exam Mệnh đề Mệnh đề When/ if/ till/ The simple present untill/ as soon as/ while / as long as/ before As long as I finish my work, I’ll...
 • 4
 • 192
 • 1

Tài liệu Will/shall doc

Tài liệu Will/shall doc
... door? (= I want you to shut it) Bạn đóng cửa không? (=Tôi muốn bạn đóng cửa giúp tôi)     Unit 22 Will/shall (2) A Chúng ta không dùng will để nói việc mà xếp hay định để làm tương lai: Ann is working...
 • 6
 • 77
 • 0

NS&I Tracing Service Lost track of your savings? We can help you find them pptx

NS&I Tracing Service Lost track of your savings? We can help you find them pptx
... make sure you tell us your new address so we can send you any future prizes And if you register for our online and phone service you can choose to have any future prizes paid directly into your bank ... our Tracing Service Please send them, together with details of your name and address, to: Tracing Service National Savings and Investments Blackpool FY3 9YP How to use our Tracing Service You can ... commitment to looking after your money If we ve lost touch with you as a customer of NS&I, we will: • keep any personal information about you safe and confidential • protect your money against possible...
 • 10
 • 214
 • 0

Phân biệt cách dùng shall, will, should và would trong tiếng anh

Phân biệt cách dùng shall, will, should và would trong tiếng anh
... lại bạn vào tuần sau! Học danh từ ghép tiếng Anh Trong tiếng Anh, thường từ số thành tố tạo nên danh từ ghép danh từ, nhiên có trường hợp thành tố tạo nên danh từ ghép danh từ Linh: Anh John ... nhà tiếng Anh Hôm John & Linh giúp bạn phân biệt làm rõ số từ loại nhà khác thường gặp tiếng Anh John: Nhà anh, nhà em, cách hai đoạn đường dài Tuy xa mà gần gần mà xaaaaaa… Linh: Nghe chữ xa anh ... by tomorrow! (Sẽ xong vào ngày mai - giá hoàn thành việc đó) John: Trong tiếng Anh đại, Will gần phân biệt sử dụng với tất ngôi, Shall sử dụng Linh: Rất tức dùng không anh? John: Đừng nóng, “từ...
 • 32
 • 927
 • 0

thou shall not use comic sans 365 graphic design sins and virtues a designer's almanac of dos and don'ts

thou shall not use comic sans 365 graphic design sins and virtues a designer's almanac of dos and don'ts
... A N r ’s A lm a n ac of D o Peachpit Press s d an D Thou Shall Not Use Comic Sans 365 Graphic Design Sins and Virtues: A Designer’s Almanac of Dos and Don’ts Sean Adams, Peter Dawson, John Foster, ... are claimed as trademarks Where those designations appear in this book, and Peachpit was aware of a trademark claim, the designations appear as requested by the owner of the trademark All other ... and Typography 39 027 Thou shall not slope a roman font to create an italic font Commentary I’m always amazed when a designer takes a word and, having set it in a roman cut of a typeface, then...
 • 386
 • 153
 • 0

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 600 (REVISED AND REDRAFTED)33.The group engagement team shall potx

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 600 (REVISED AND REDRAFTED)33.The group engagement team shall potx
... INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 600 (REVISED AND REDRAFTED) conclusions or opinions, the group engagement partner or the group engagement partner’s firm is responsible for the group audit opinion A9 ... [Proposed] ISA 230 (Revised and Redrafted), ―Audit Documentation.‖ 17 This is trial version www.adultpdf.com INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 600 (REVISED AND REDRAFTED) groups of products ... consolidation process and the work performed by the group engagement team and the component auditors on the financial information of the components, on which to base the group audit opinion (Ref:...
 • 10
 • 173
 • 0

Phân biệt cách dùng Shall, Will, Should và Would trong tiếng Anh pdf

Phân biệt cách dùng Shall, Will, Should và Would trong tiếng Anh pdf
... by tomorrow! (Sẽ xong vào ngày mai – giá hoàn thành việc đó) John: Trong tiếng Anh đại, Will gần phân biệt sử dụng với tất ngôi, Shall sử dụng Linh: Rất tức dùng không anh? John: Đừng nóng, “từ ... hạn không khởi hành) Linh: Ồ, hóa Vậy Should Would sao? John: Should thường dùng để thay Shall với ý gợi ý, đề nghị hay tìm lời khuyên (một cách lịch Shall): Should I open the window? (Tôi mở cửa ... nhé) Should dùng với nghĩa “nên”: You should open a bank account You shouldn’t keep that much cash at home (Chị nên mở tài khoản ngân hàng Chị không nên giữ nhiều tiền mặt nhà.) John: Should dùng...
 • 4
 • 283
 • 0

Xem thêm