ĐỒ án QUÁ TRÌNH THIẾT bị cô đặc

Đồ án quá trình thiết bị đặc

Đồ án quá trình thiết bị cô đặc
... vững kiến thức môn học Quá Trình - Thiết Bị công nghệ hóa chất thực cần thiết Không thế, việc giải toán công nghệ, hay việc thực công tác thiết kế máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ cần kĩ sư ... Ngọc Oánh Đồ án môn học :Quá Trình Thiết Bị GVHD: Ths.Lê Ngọc Trung CHƯƠNG III: TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ PHỤ 3.1 Thiết bị ngưng tụ Baromet 3.1.1 Lượng nước lạnh cần để cung cấp cho thiết bị ngưng ... thiết bị thu hồi bọt vào bơm hút chân không SVTH1: Nguyễn Thị Minh Thảo Page SVTH2: Hà Thị Ngọc Oánh Đồ án môn học :Quá Trình Thiết Bị GVHD: Ths.Lê Ngọc Trung CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ THIẾT...
 • 55
 • 1,312
 • 4

Tài liệu Đồ án quá trình thiết bị đặc ppt

Tài liệu Đồ án quá trình thiết bị cô đặc ppt
... vững kiến thức môn học Quá Trình - Thiết Bị công nghệ hóa chất thực cần thiết Không thế, việc giải toán công nghệ, hay việc thực công tác thiết kế máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ cần kĩ sư ... Trung Quá trình đặc khác trình chưng cất chỗ: qúa trình chưng cất cấu tử bay hơi, khác nồng độ hỗn hợp Còn đặc cho dung môi bay hơi, chất tan không bay đặc bao gồm hệ thống đặc nồi ... thiết bị thu hồi bọt vào bơm hút chân không SVTH1: Nguyễn Thị Minh Thảo Page SVTH2: Hà Thị Ngọc Oánh Đồ án môn học :Quá Trình Thiết Bị GVHD: Ths.Lê Ngọc Trung CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ THIẾT...
 • 57
 • 937
 • 2

Đồ án quá trình thiết bị đặc NaOH

Đồ án quá trình thiết bị cô đặc NaOH
... q trình chưng cất cấu tử hỗn hợp bay khác nồng độ hỗn hợp Hơi dung mơi tách q trình đặc gọi thứ, thứ nhiệt độ cao dùng để đun nóng thiết bị khác, dùng thứ đung nóng thiết bị ngồi hệ thống đặc ... đậm đặc dung dịch nhờ đun sơi gọi q trình đặc, đặc điểm q trình đặc dung mơi tách khỏi dung dịch dạng hơi, dùng chất hòa tan dung dịch khơng bay hơi, nồng độ dung dịch tăng dần lên, khác với q trình ... dễ dàng nước rượu Q trình tan nước phát nhiệt nhiều Người ta biết số hiđrat NaOH. H2O, NaOH. 3H2O NaOH. 2H2O.Nước hiđrat hồn tồn chúng nóng chảy Âiãưu chãú v ỉïn g dủn g ca NaOH Trước cơng nghiệp,...
 • 74
 • 311
 • 0

đồ án quá trình thiết bị đặc 2 nồi xuôi chiều thiết bị tuần hoàn cưỡng bức NaOH

đồ án quá trình thiết bị cô đặc 2 nồi xuôi chiều thiết bị tuần hoàn cưỡng bức NaOH
... Sơ đồ thiết bị đặc hai nồi xuôi chiều tuần hoàn cưỡng 11 10 12 Hình1: Sơ đồ thiết bị đặc hai nồi xuôi chiều tuần hoàn cưỡng Chú thích: Thùng chứa dung dịch đầu Thùng chứa nước Đồ án qúa trình ... Theo công thức (VI.2c-ST2-T54), Ta có : (%) x1 = • • Nồi 1: Nồi 2: x2 = Gđ × x1 022 0 × 0,1 522 đ Gđ −= W 1 022 0 − 23 76, 126 = 19,83 % Gđ ⋅ xđ 1 022 0 × 0,1 522 Gđ − ( W1=+1 022 0 W2 ) − (23 76, 126 + 25 18,694) ... dẫn chất lỏng, thiết bị đặc phòng đốt ngoài ,thiết bị đặc tuần hoàn cưỡng bức ,thiết bị đặc ống tuần hoàn trung tâm… Tùy sản phẩm suất khác mà người ta thiết kế thiết bị đặc phù hợp với...
 • 117
 • 99
 • 7

Đồ án quá trình thiết bị thiết kế hệ thống đặc 3 nồi xuôi chiều buồng đốt ngoài.

Đồ án quá trình thiết bị thiết kế hệ thống cô đặc 3 nồi xuôi chiều buồng đốt ngoài.
... Trong công nghiệp hệ thống đặc nhiều nồi chia làm ba loại: Hệ thống đặc nhiều nồi xuôi chiều Hệ thống đặc nhiều nồi ngược chiều Hệ thống đặc nhiều nồi song song 1.4.2 Nhận xét trình ... đồ án thiết kế hệ thống đặc nồi xuôi chiều dung dịch NaOH thiết bị đặc buồng đốt Cấu trúc đồ án chia thành phần sau:  Chương 1: Tổng quan  Chương 2: Tính toán công nghệ,  Chương 3: Ttính ... không hệ thống bắt đầu làm việc 1.6.2 Thiết bị đặc Đây thiết bị quy trình công nghệ, Thiết bị gồm đáy, nắp ,buồng đốt buồng bốc Bên buồng đốt gồm nhiều ống truyền nhiệt Nhóm Trang Đồ án trình thiết...
 • 64
 • 2,145
 • 7

Đồ án quá trình thiết bị hóa học các phương pháp đặc

Đồ án quá trình thiết bị hóa học các phương pháp cô đặc
... thử thơng dụng phòng thí nghiệm hóa học SVTH: Giạp vàn Thàõng Âäư ạn quạ trçnh v thiãút bë cäng nghãû hoạ hc Chỉång III SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÔ ĐẶC HAI NỒI XUÔI CHIỀU Trçnh ... vào thiết bị ngưng tụ Dung dịch vào từ nồi sang nồi kia, qua nồi bốc phần, nồng độ tăng dần lên Điều kiện cần thiết để truyền nhiệt nồi phải có chênh lệch nhiệt độ đốt dung dịch sơi, hay nói cách ... mơi trường chung quanh nhỏ đặc áp suất thường 1.3.Cä âàûc nhiãưu näưi Cơ đặc nhiều nồi q trình sử dụng thứ thay đốt, có ý nghĩa kinh tế caovề sử dụng nhiệt Ngun tắc đặc nhiều nồi tóm tắt sau:...
 • 43
 • 251
 • 0

đồ án quá trình thiết bị thiết kế thiết bị đặc ba nồi xuôi chiều dung dịch nước mía

đồ án quá trình thiết bị thiết kế thiết bị cô đặc ba nồi xuôi chiều dung dịch nước mía
... CÔ ĐẶC VÀ THIẾT BỊ CÔ ĐẶC 1.3.1 Giới thiệu chungvề đặc đặc trình làm tăng nồng độ cấu tử dung dịch hay nhiều cấu tử, cách tách phần dung môi khỏi dung dịch dạng hơi, dung chất hòa tan dung ... dụng: hệ xuôi chiều ngược chiều Hệ xuôi chiều thích hợp để đặc dung dịch mà chất tan dễ biến tính nhiệt độ cao dung dịch nước đường hay dung dịch nước trái cây, thực phẩm Vì hệ xuôi chiều nồi đầu ... dung dịch nồi W Gđ Xđ Nồi W G1x1 Nồi W G2x2 Nồi Gcxc G1, G2 ,G3 khối lượng dung dịch khỏi nồi 1 ,nồi nồi (kg/h) x1, x2 x3 :lần lượt nồng độ dung dịch khỏi nồi 1, nồi nồi (% khối lượng) 12 ĐỒ ÁN...
 • 65
 • 534
 • 0

Đồ án quá trình thiết bị - Sấy cà rốt bằng băng tải

 Đồ án quá trình thiết bị - Sấy cà rốt bằng băng tải
... Đồ án QTTB - Sấy rốt băng tải ĐỒ ÁN MÔN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY CÀ RỐT BẰNG BĂNG TẢI Sinh viên thực hiện: ĐINH KHẮC HOÀNG LƯU ... Phần thịt củ rốt v Đồ án QTTB - Sấy rốt băng tải Hình 2.1: Thiết bị sấy băng tải .10 Hình 2.2: Cấu tạo máy sấy băng tải nhiều cấp .11 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình công ... chọn thiết bị sấy băng tải việc sấy sản phẩm rau quả, ngũ cốc, … Trong phạm vi đồ án này, chúng em xin trình bày quy trình sấy rốt băng tải với suất nhập liệu 1.500 kg/ngày Đồ án QTTB - Sấy cà...
 • 66
 • 3,196
 • 64

câu hỏi đồ án quá trinh thiết bị

câu hỏi đồ án quá trinh thiết bị
... nhiệt Phương pháp lạnh Dễ bị nhiệt cục làm hỏng sản SP không bị hỏng nhiệt phẩm SP dễ bị thay đổi màu sắc, có SP không thay đổi màu sắc, không mùi hiệu suất cô đặc cao thiết bị đơn giản có mùi hiệu ... cung cấp cho thiết bị ổn định, thêm vào tiết kiệm ồn dẫn Q cố định (Vì Q=v.S) Trên nguyên tắc ta bỏ qua bồn cao vị, khó để hệ thống thiết bị hoạt động ổn định việc sử dụng BCV cần thiết Ta tính ... chảy thiết bị (nagnw suất thiêt bị) dựa vào đường kính ống dẫn cho trước, ta tính V cần thiết dòng chảy, từ tính tổn thất cục ống dẫn dung dịch dựa vào công thức sau ta tính chiều cao cần thiết...
 • 4
 • 3,477
 • 62

BÁO CÁO MÔN ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

BÁO CÁO MÔN ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
... 1 Chế biến thủy sản - Định rõ trách nhiệm phân bổ nguồn lực: Bổ nhiệm người phụ trách chương trình để chịu trách nhiệm chung điều hành việc thực ... cần trợ giúp nhân viên khác cần thiết phân bổ nguồn lực thời gian thực công việc, thiết bị đo lượng nước sử dụng nước thải, dịch vụ phân tích nồng độ nước thải, - Đánh giá việc sử dụng nước nước ... lựa chọn trình “khô” thay cho trình “ướt” thông thường Một số nguyên tắc giảm thiểu nước thải: - Tách riêng chất thải rắn khỏi nước - Tránh cắt nhỏ nghiền nhỏ chất thải (khi không cần thiết) -...
 • 4
 • 489
 • 2

TÀI LIỆU NỘI DUNG ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

TÀI LIỆU NỘI DUNG ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
... kiến thức học, phục vụ cho việc học tập cơng tác sau 1.4 Nội dung đồ án Các nội dung nghiên cứu đề tài : - Thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá tổng quan cơng nghệ sản xuất Khả gây nhiễm mơi trường ... thành hợp chất khống Các cơng trình sử dụng phương pháp là: • Cánh đồng tưới • Cánh đồng lọc Cánh đồng tưới cơng cộng cánh đồng lọc : Là mảnh ruộng san hay dốc khơng đáng kể ngăn bờ đất Nước thải ... CÁC PHƯƠNG ÁN .40 4.1 Tính tốn phương án I 40 4.1.1 Sơ đồ cơng nghệ phương án I .40 4.1.2 Thuyết minh quy trình cơng nghệ phương án I 40 4.1.3 Tính tốn cơng trình đơn...
 • 110
 • 1,011
 • 9

đồ án quá trình thiết bị

đồ án quá trình thiết bị
... việc kỹ sư hóa chất thiết kế thiết bị hay hệ thống thực nhiệm vụ sản xuất, em nhận đồ án môn học: Quá trình thiết bị Công nghệ Hóa học” với đề là: thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc hai nồi tuần ... thức, quy định tính toán thiết kế, tự nâng cao kĩ trình bày thiết kế theo văn khoa học nhìn nhận vấn đề cách có hệ thống Đồ án em trình bày thiết bị cô đặc tuần hoàn cưỡng Thiết bị cô đặc tuần hoàn ... cầu, thiết bị dùng để cô đặc gồm nhiều loại như: thiết bị cô đặc có ống tuần hoàn trung tâm, thiết bị cô đặc buồng đốt treo, thiết bị cô đặc loại màng, thiết bị cô đặc có vành dẫn chất lỏng, thiết...
 • 96
 • 750
 • 3

Đồ án quá trình thiết bị chưng luyện

Đồ án quá trình thiết bị chưng luyện
... mm S = mm a = 20 mm d = 30 mm 2) Chán âåỵ bưng âäút: _ Säú chán âåỵ ca bưng âäút l chán âåỵ; chán âåỵ âỉåüc lm bàòng thẹp CT3 _ Ti trng tạc dủng lãn mäüt chán âåỵ l: Q = G/8 Tênh G: * Trng lỉåüng ... Täøng säú äúng khäng kãø cạc äúng cạc hçnh viãn phán: 397 _ Säú äúng cạc hçnh viãn phán: + ÅÍ dy thỉï nháút: + Täøng säú äúng táút c cạc viãn phán: 42 2) Âỉåìng kênh ca bưng âäút: Ta cọ: Cäng thỉïc ... = F vk − 4 Dng : Âỉåìng kênh ca thán thiãút bë pháưn bưng âäút Dtr : Âỉåìng kênh ca bưng âäút 3,14.Dng − 3,14.(1,4) = 0,11 ⇒ Dng= 1,45m Chn âỉåìng kênh ca thán bưng âäút pháưn bưng âäút 1,5m...
 • 43
 • 246
 • 0

Đồ án qúa trình thiết bị công nghệ kỹ thuật lạnh

Đồ án qúa trình thiết bị công nghệ kỹ thuật lạnh
... Máy lạnh, NXB Giáo dục 1994 [2] Nguyễn Văn Lục, Hướng dẫn đồ án môn học Máy Thiết lạnh, ĐH Bách Khoa Tp.HCM 1993 [3] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật ... Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Kỹ thuật lạnh sở, NXB Giáo dục 1994 [8] Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, ĐH Bách Khoa Hà Nội [9] Trần Đức Ba – Phạm Văn Bôn, Công nghệ lạnh nhiệt đới, ĐH Bách Khoa ... GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ: - Hệ thống lạnh với máy lạnh nén cấp , dàn lạnh bay trực tiếp làm lạnh sản phẩm nhờ dàn quạt đối lưu cưỡng Các chi tiết thiết bò hệ thống lạnh gồm có: o Thiết bò hồi...
 • 41
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án quá trình thiết bị cô đặcđồ án qui trình thiết bị cô đặc 2 nồi xuôi chiều dung dịch cacl2đồ án quá trình thiết bị thiết kế hệ thống cô đặc 3 nồi xuôi chiều buồng đốt ngoàiđồ án quá trình thiết bịdo an qua trinh thiet bi say cu caido an qua trinh thiet bicâu hỏi đồ án quá trình thiết bịđồ án quá trình thiết bị sấyđồ án quá trình thiết bị chưng cấtđồ án quá trình thiết bị chưng luyệncâu hỏi đồ án quá trinh thiết bịđồ án quá trình thiết bị buồng đốt ngoàiđồ án quá trình thiết bị sấy hạt nhựađồ án quá trình thiết bị sấy cà rốt bằng băng tảibai tap qua trinh thiet bi co dacNghiên cứu xác định giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa thảm, hoa chậu cho hà nộiĐồ án thiết kế đoạn tuyến c – d nằm trong khu vực huyện sơn liên lộc thắng, đại học công nghệ GTVTHOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG BẮC MIỀN TRUNGĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG CỤ, ĐỔI MỚI VÀ THÁCH THỨCchuong4 tu tuong Ho chi Minhchuong5 tu tuong Ho Chi Minhchuong7 tu tuong Ho chi MinhĐánh giá hiệu quả công tác quản lý văn bản đi và đến tại sở y tếĐề thi tiếng Anh vào 10 có đáp ánChương II. §3. Hàm số bậc haiChương III. §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩnQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VSAT HOẠT ĐỘNG TRONG BĂNG TẦN KUTìm hiểu văn hóa công sở tại các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chứcĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành : Điện tử viễn thôngThuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Mộc Bài thuộc Khu kinh tế Mộc Bài,tỉnh Tây Ninh đến năm 20201472016102924VRTS baocaoquantricongty6thangdaunam2016 signedThông báo cổ đông .Thông tư 27 2016 TT-BTNMT quy định bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhBÁO CÁO THIẾT KẾ KỸ THUẬT