ĐỒ án KHẢO sát máy nén KHÍ PISTON tại PHÒNG THÍ NGHIỆM máy nén

Đồ án tốt nghiệp Khảo sát máy nén khí piston tại phòng thí nghiệm máy nén

Đồ án tốt nghiệp Khảo sát máy nén khí piston tại phòng thí nghiệm máy nén
... gió Máy nén khí TA80 loại máy nén piston phòng thí nghiệm máy nén, đồ bố trí máy phòng thí nghiệm hình: Mạy nẹn trủc vêt Mạy nẹn piston TA80 Hình 3-1 Sơ đồ bố trí máy nén khí TA80 phòng thí nghiệm ... xuất máy nén khí số ngành phụ trợ Máy nén khí dùng phổ biến nhà máy nghiệp, ngành cơng nghiệp nhẹ cơng nghiệp nặng Máy nén khí khảo sát máy nén FUSHENG TA80, loại máy nén khí kiểu piston đặt phòng ... điểm máy nén khí thiết bị xử lý khí nén - Khảo sát máy nén khí piston TA80 phòng thí nghiệm máy nén - Tính tốn thơng số kỹ thuật máy nén FUSHENG TA80 + Các q trình máy nén + Lưu lượng máy nén...
 • 80
 • 693
 • 1

khảo sát máy nén khí piston tại phòng thí nghiệm máy nén

khảo sát máy nén khí piston tại phòng thí nghiệm máy nén
... piston phòng thí nghiệm máy nén Khảo sát máy nén khí piston TA80 phòng thí nghiệm máy nén 3.1 Giới thiệu chung 3.1.1 Phạm vi sử dụng máy nén khí piston FUSHENG TA80 Máy nén khí piston TA80 loại máy ... o Máy nén áp suất cao p ≥ 300 bar - Theo số cấp: Máy nén cấp máy nén nhiều cấp - Theo loại khí: Máy nén khơng khí máy nén loại khí khác 20 Khảo sát máy nén khí piston phòng thí nghiệm máy nén ... Sơ đồ bố trí máy nén khí TA80 phòng thí nghiệm máy nén 33 Khảo sát máy nén khí piston phòng thí nghiệm máy nén 3.1.2 Ngun lý làm việc máy nén khí piston FUSHENG TA80 Máy nén khí TA80 vận hành động...
 • 74
 • 150
 • 0

Khảo sát máy khí nén piston tại phòng thì nghiệm máy nén P1 potx

Khảo sát máy khí nén piston tại phòng thì nghiệm máy nén P1 potx
... điểm máy nén khí thiết bị xử lý khí nén - Khảo sát máy nén khí piston TA80 phòng thí nghiệm máy nén - Tính toán thông số kỹ thuật máy nén FUSHENG TA80 + Các trình máy nén + Lưu lượng máy nén TA80 ... xuất máy nén khí số ngành phụ trợ Máy nén khí dùng phổ biến nhà máy xí nghiệp, ngành công nghiệp nhẹ công nghiệp nặng Máy nén khí khảo sát máy nén FUSHENG TA80, loại máy nén khí kiểu piston đặt phòng ... khí nén với điện, điện tử 2.2.2 Cơ sở tính toán khí nén 2.2.2.1 Thành phần hoá học khí nén Nguyên tắc hoạt động thiết bị khí nén không khí khí hút vào nén máy nén khí Sau khí nén từ máy nén khí...
 • 20
 • 230
 • 1

Khảo sát máy khí nén piston tại phòng thì nghiệm máy nén P2 potx

Khảo sát máy khí nén piston tại phòng thì nghiệm máy nén P2 potx
... bar o Máy nén áp suất cao p ≥ 300 bar - Theo số cấp: Máy nén cấp máy nén nhiều cấp - Theo loại khí: Máy nén khơng khí máy nén loại khí khác 2.2.5 Các thiết bị xử lý 2.2.5.1 u cầu khí nén Khí nén ... việc: Máy nén thể tích, Máy nén cánh dẫn Hình 2-3 Máy nén khí piston giải nhiệt gió - Theo áp suất : Hình 2-4 Máy nén khí piston bố trí kiểu chữ v o Máy nén áp suất thấp p ≤ 15 bar o Máy nén áp ... piston TA80 phòng thí nghiệm máy nén 3.1 Giới thiệu chung 3.1.1 Phạm vi sử dụng máy nén khí piston FUSHENG TA80 Máy nén khí piston TA80 loại máy nén khí đại, cơng ty FUSHENG sản xuất Máy sử dụng...
 • 19
 • 199
 • 0

Khảo sát máy khí nén piston tại phòng thì nghiệm máy nén P3 ppsx

Khảo sát máy khí nén piston tại phòng thì nghiệm máy nén P3 ppsx
... nén máy nén Tỷ số nén cho phép máy nén [ ε ] = 4.5 Tính toán làm mát cho máy nén piston TA80 Máy nén piston TA80 loại máy nén làm mát gió Trong trình nén, không khí bị nóng lên, piston chuyển động ... kiểm nghiệm, lưu lượng tìm phù hợp với giá trị nhà sản xuất đưa (catalog) 4.3 Công công suất lý thuyết máy nén TA80 Khi tính công nén lý thuyết máy nén TA80 Ta xác định công nén máy nén piston ... trộn với không khí tạo thành hỗn hợp dễ cháy, nguyên nhân gây nổ máy nén bình chứa khí nén Vì nhiệt độ khí nén cuối trình nén không lớn nhiệt độ tới hạn 2500C Nếu coi trình nén không khí trình đoạn...
 • 20
 • 330
 • 0

Khảo sát máy khí nén piston tại phòng thì nghiệm máy nén P4 pdf

Khảo sát máy khí nén piston tại phòng thì nghiệm máy nén P4 pdf
... 5.4.2 Sa cha piston H hng ch yu ca piston l b mi mũn b mt ngoi, gim nh ng kớnh, tng b rng rónh xecmng, tng ng kớnh l c piston 15 Kho sỏt mỏy nộn khớ piston ti phũng thớ nghim mỏy nộn Nhng piston cú ... sch v tra du bụi trn u nh truyn v cht piston, kim tra khe h ming ca xec mng ó t cha Lp t cht piston liờn kt u nh truyn vi piston Dựng xeclip gi cho cht piston khụng b dch chuyn ngoi mỏy hot ng ... =195 (m/s ) cos 30 + 30 b ng lc hc mỏy nộn piston: lc tỏc dng lờn piston c tớnh theo cụng thc: P = Pp + J (N) (4.23) Kho sỏt mỏy nộn khớ piston ti phũng thớ nghim mỏy nộn Lc ỏp sut khớ tỏc...
 • 21
 • 270
 • 0

Thí nghiệm khảo sát sự chảy của nước ở phòng thí nghiệm

Thí nghiệm khảo sát sự chảy của nước ở phòng thí nghiệm
... A B C D Đường kính (mm) 34 26.5 21.5 16.5 Đường kính (mm) 29 22 17 13.5 V Kết thí nghiệm: Thí nghiệm Lần Độ Thí Mở Nghiệm W (l) Thời gian (s) Q (l/s) ΔPm/ρg (cmH2O) ΔPv/ρg (cmH2O) Re Cm Cv ¼ ½ ... kết xác b Thí nghiệm 2: Hệ số ma sát f theo chế độ chảy Re cho ống A, B, C, D: Theo lý thuyết: • Khu vực chảy tầng: f=f1(Re) • Khu vực chảy rối thành trơn: f=f2(Re) • Khu vực độ từ chảy rối thành ... 17.3466 2026572 18.7566 3201136 29.83667 16.56 23.5766 25.4566 38.89 Thí nghiệm 2: a Đối với ống A ( d=0.029m) Lần Độ Q Thí Mở (l/s) Nghiệm Van ¼ ½ ¾ HT ¼ ½ ¾ HT 0.71 0.542 0.384 0.365 0.175 0.476...
 • 11
 • 658
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng PLC S7 - 1200 điều khiển mô hình bãi đỗ xe cao tầng cho bài thực tập tại phòng thí nghiệm Truyền động điện của Trường Đại học Nha Trang

Nghiên cứu ứng dụng PLC S7 - 1200 điều khiển mô hình bãi đỗ xe cao tầng cho bài thực tập tại phòng thí nghiệm Truyền động điện của Trường Đại học Nha Trang
... ứng dụng PLC S71 200 điều khiển hình bãi đỗ xe cao tầng cho thực tập phòng thí nghiệm Truyền động điện Trường Đại học Nha Trang Mục tiêu phạm vi nghiên cứu đề tài: + Mục tiêu: Thiết kế hình ... Bãi đỗ xe tự động phục vụ thực hành phòng thí nghiệm truyền động điện trường Đại học Nha Trang + Phạm vi nghiên cứu: Nội dung đồ án chủ yếu sử dụng phần mềm TIA PORTAL V12 lập trình cho PLC S 7- 1200 ... hoạt động cách ổn định tự động hoàn toàn Hiện phòng thí nghiệm thực hành truyền động điện trường chưa có hình thực hành Bãi đỗ xe tự động Vì vậy, đồ án tốt nghiệp em chọn đề tài là: Nghiên cứu...
 • 122
 • 778
 • 1

nghiên cứu thực hiện hướng đến tìm ra phương pháp tách chiết DNA mới bằng hạt nano sắt từ tự tổng hợp tại phòng thí nghiệm

nghiên cứu thực hiện hướng đến tìm ra phương pháp tách chiết DNA mới bằng hạt nano sắt từ tự tổng hợp tại phòng thí nghiệm
... 1.3.4.Thu tách DNA vi khuẩn hạt nano sắt từ Hiện giới, nhiều nghiên cứu khả tách chiết DNA hạt nano sắt từ thực hiện[ 8], [24] Bên cạnh việc sử dụng hạt trần nano sắt từ, các hạt nano sắt từ cải ... hút bám protein lên hạt nano sắt từ [17] Từ các vấn đề nói trên, nghiên cứu thực hướng đến tìm phương pháp tách chiết DNA hạt nano sắt từ tự tổng hợp phòng thí nghiệm Trang Đồ án tốt nghiệp ... nano sắt từ này dùng các thí nghiệm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu tách DNA vi khuẩn 2.2.1 Tổng hợp hạt nano sắt từ Phương pháp sử dụng để tổng hợp hạt nano sắt từ là phương...
 • 47
 • 171
 • 0

nghiên cứu thực hiện hướng đến tìm ra Phương pháp Tách chiết DNA mới bằng hạt nano sắt từ tự tổng hợp tại phòng thí nghiệm

nghiên cứu thực hiện hướng đến tìm ra Phương pháp Tách chiết DNA mới bằng hạt nano sắt từ tự tổng hợp tại phòng thí nghiệm
... 1.3.4.Thu tách DNA vi khuẩn hạt nano sắt từ Hiện giới, nhiều nghiên cứu khả tách chiết DNA hạt nano sắt từ thực hiện[ 8], [24] Bên cạnh việc sử dụng hạt trần nano sắt từ, các hạt nano sắt từ cải ... hút bám protein lên hạt nano sắt từ [17] Từ các vấn đề nói trên, nghiên cứu thực hướng đến tìm phương pháp tách chiết DNA hạt nano sắt từ tự tổng hợp phòng thí nghiệm Trang Đồ án tốt nghiệp ... nano sắt từ này dùng các thí nghiệm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu tách DNA vi khuẩn 2.2.1 Tổng hợp hạt nano sắt từ Phương pháp sử dụng để tổng hợp hạt nano sắt từ là phương...
 • 47
 • 174
 • 0

[Đồ án] Khảo sát khả năng ứng dụng của máy phát Notron MP320 trong việc phát hiện chất nỗ bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo

[Đồ án] Khảo sát khả năng ứng dụng của máy phát Notron MP320 trong việc phát hiện chất nỗ bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo
... MCNP, cho phép ta khảo sát phương pháp cách hiệu với điều kiện giả định gần với thực tế Với mục đích công cụ MCNP, em giao nhiệm vụ “ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY PHÁT NOTRON MP320 TRONG ... TRONG VIỆC PHÁT HIỆN CHẤT NỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE – CARLO Luận văn gồm chương: Chương I: Tổng quan tương tác notron với vật chất Chương II: Nguyên lý, đặc điểm, cấu tạo máy phát xung ... nơtron MP320 Một số đầu dò ghi nhận notron gamma Giới thiệu chương trình MCNP hình hệ đo phổ notron gamma có sử dụng máy phát notron MP320 Chương III: Kết thực nghiệm, trình bày kết đạt trình khảo...
 • 98
 • 548
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: do an khao sat solar cell do khi co2đồ án khảo sát hài lòngđồ án khảo sát và ứng dụng voipđồ án khảo sát chỉ lipidđồ án khảo sát ảnh hưởng enzyme cellulase trong phá màng bao hạt chnah dâyđồ án khảo sát hệ thống cung cấp điệnđồ án khảo sát quy trình sản xuất chả lụađồ án khảo sát khả năng khử của các tác nhân khử acid ascorbic và thiếc clorua đối với phức giữa photpho và molipdovanadatđồ án khảo sạt và thiết kế hạ tầng mạng doanh nghiệpdo an khao sat ha tang mang doanh nghiepđồ án khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ cummins lắp trên xe internationalđồ an khảo sát động cơ toyotađồ án khảo sát hệ thống treo trên xe isuzu hilander xtreme mtđồ án khảo sát hệ thông điện thân xe toyotađồ án khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đông tụ protein đậu nành trong sản xuất đậu phụchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây