ĐỀ tài các CHÚ ý về HÌNH DÁNG HÌNH học KHI THIẾT kế sản PHẨM CHO KHUÔN ép PHUN

Đề tài : Các chú ý về hình dáng hình học khi thiết kế sản phẩm cho khuôn ép phun ppsx

Đề tài : Các chú ý về hình dáng hình học khi thiết kế sản phẩm cho khuôn ép phun ppsx
... Bề dày sản phẩm: Góc bo: III Gân: IV Vấu lồi: V Lỗ sản phẩm: VI Góc thoát khuôn: VII VIII Ren sản phẩm: Under-cut: Page | I Bề dày sản phẩm: (File PDF, chương 2- Thiết kế hình học cho sản phẩm ... cần phải thiết kế bề dày đồng nhất, sau số cách thiết kế làm cho bề dày đồng nhất: II Góc bo: (File PDF, chương 2- Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa, trang 6,7) Hiệu thiết k : - Sản phẩm làm ... nên sản phẩm đẩy cách dễ dàng - Khi không thiết kế góc thoát khuôn hay thiết kế không ma sát bề mặt sản phẩm mặt khuôn lớn .Khi sản phẩm bị kẹt lại Page | 18 khuôn đẩy bề mặt sản phẩm bị lỗi lực...
 • 29
 • 584
 • 1

đề tài quy trình thiết kế và chế tạo khuôn ép phun

đề tài  quy trình thiết kế và chế tạo khuôn ép phun
... kờnh dn + ng kớnh vũi phun Cung phun [tt] Mt s yờu cu k thut thit k bc cung phun - Bỏn kớnh trờn bc cung phun phi ln hn bỏn kớnh trờn vũi phun t 2- 5mm - Gúc cụn ca cung phun = 10ữ30 - Vt liu ... Ming phun[ 2] L ngừ ni kờnh dn vo lũng khuụn Ming phun cú chc nng rt quan trng l in y nha lng vo lũng khuụn Cỏc kiu ming phun( tt)[2] L vnh khn h - Ming phun dng Cỏc kiu ming phun( tt)[2] - Ming phun ... H thng dn nha gm cú : a Cung phun b Kờnh dn nha c Ming phun Cung phun (tt) [1] Cú loi bc cung phun ph bin vi cỏc ng kớnh ngoi : 12 mm; 16 mm; 20 mm Chn loi bc cung phun da vo: + Khi lng sn phm...
 • 75
 • 768
 • 0

phân tích và lựa chọn hợp lý các thông số hình học khi thiết kế seri mẫu tàu đánh cá pha xúc theo mẫu truyền thống của tỉnh ninh thuận

phân tích và lựa chọn hợp lý các thông số hình học khi thiết kế seri mẫu tàu đánh cá pha xúc theo mẫu truyền thống của tỉnh ninh thuận
... làm sở để phân tích xác định hợp đặc điểm hình học tàu thiết kế - Khảo sát, đo đạc để xây dựng điều chỉnh hợp đường hình, kết cấu bản, bố trí chung, trang thiết bị mẫu tàu đánh lưới kéo ... phương án thiết kế Chương 4: Thiết kế kỹ thuật tàu đánh lưới kéo Chương 5: Thảo luận kết 5 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẪU TÀU ĐÁNH CÁ CỦA TỈNH BÌNH THUẬN 2.1 TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN BÌNH THUẬN 2.1.1 ... Van thông biển Vị trí van thông biển Bên mép mạn Số lượng neo Trọng lượng neo 150 Trọng lượng phao 100 33 3.3.2 Kết khảo sát, đo đạc tuyến hình tàu mẫu số 3.3.2.1 Các thông số Các thông số tàu...
 • 185
 • 473
 • 0

phân tích và lựa chọn hợp lý các thông số hình học khi thiết kế seri mẫu tàu đánh cá lưới rê theo mẫu truyền thống của tỉnh ninh thuận

phân tích và lựa chọn hợp lý các thông số hình học khi thiết kế seri mẫu tàu đánh cá lưới rê theo mẫu truyền thống của tỉnh ninh thuận
... Phân tích lựa chọn hợp thông số hình học thiết kế seri mẫu tàu đánh lưới theo mẫu truyền thống tỉnh Ninh Thuận ”, hy vọng đưa seri kích thước mẫu tàu lưới dựa vào mẫu tàu truyền thống ... em chọn Đề tài Phân tích lựa chọn hợp thông số hình học thiết kế seri mẫu tàu đánh lưới theo mẫu truyền thống tỉnh Ninh Thuận với hướng dẫn Thầy PGS.TS Trần Gia Thái Đề tài chọn seri ... dạng hình học - Lựa chọn hợp thông số hình học seri mẫu tàu lưới tỉnh Ninh Thuận 3.1 XÁC ĐỊNH HÀM MỤC TIÊU ĐỂ LỰA CHỌN HỢP LÝ THÔNG SỐ HÌNH HỌC CHO TÀU Trong thực tế, để đánh giá tàu tốt...
 • 122
 • 413
 • 0

Phân tích và lựa chọn hợp lý các thông số hình học khi thiết kế seri mẫu tàu đánh cá pha xúc theo mẫu truyền thống của tỉnh Ninh Thuận

Phân tích và lựa chọn hợp lý các thông số hình học khi thiết kế seri mẫu tàu đánh cá pha xúc theo mẫu truyền thống của tỉnh Ninh Thuận
... Phân tích lựa chọn hợp thông số hình học thiết kế seri mẫu tàu đánh pha xúc theo mẫu truyền thống tỉnh Ninh Thuận với hướng dẫn thầy PGS.TS Trần Gia Thái Đề tài đưa thông số hình học mẫu ... Chính từ kết nhận định thúc làm đề tài Phân tích lựa chọn hợp thiết kế seri mẫu tàu đánh pha xúc theo mẫu truyền thống tỉnh Ninh Thuận góp phần nhỏ vào mục tiêu tạo tàu đánh bắt xa bờ theo ... phù hợp với thực tế Tính toán tính tàu thiết kế Thõa mãn Thõa mãn Hàm mục tiêu Kết luận: chọn thông số hình học tàu 15 3.1 LỰA CHỌN HỢP LÝ CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC TÀU PHA XÚC Lựa chọn phương án hợp...
 • 97
 • 419
 • 0

Ứng dụng công nghệ CAD CAM CNC để thiết kế và gia công khuôn ép phun nhựa của nắp ống

Ứng dụng công nghệ CAD CAM CNC để thiết kế và gia công khuôn ép phun nhựa của nắp ống
... k khuôn - Mô hình khuôn gia công máy công c CNC 8 Chương 1: T NG QUAN CÔNG NGH ÉP PHUN 1.5 Quy trình công ngh ép phun 1.1 Công ngh ép phun gì? M t cách ñơn gi n nh t, công ngh ép phun trình phun ... v thi t k khuôn, tài Chương 2: CÔNG NGH li u v gia công khuôn máy CNC Nghiên c u tài li u v s s n GIA CÔNG KHUÔN TRÊN MÁY CÔNG C CNC ph m b trí khuôn, tính ñ co rút thi t k k t c u khuôn Chương ... T LU N VÀ TRI N V NG C A Đ TÀI K t lu n 1) Nghiên c u công ngh CAD/ CAM/ CNC ñ ng d ng ch t o khuôn ép phun nh a c a n p ng Tìm hi u ki n th c chung v công ngh ép phun nh a, ki u khuôn ép nh a,...
 • 13
 • 525
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.DOC
... I Những vấn đề luận hạch toán cPSX tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp xây lắp I-/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hởng đến công tác hạch toán CPSX tính giá thành sản phẩm Xây ... hợp đồng hạch toán kế toán Mà tiêu biểu hạch toán CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp Hiện Doanh nghiệp xây lắp, việc hạch toán CPSX tính giá thành sản phẩm đợc trọng nhiều Doanh nghiệp xây lắp ... thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp xây lắp Nhằm nâng cao hiệu quản chi phí nói chung công tác hạch toán CPSX, tính giá thành sản phẩm nói riêng Doanh nghiệp xây...
 • 20
 • 380
 • 4

Tài liệu Đề tài " Các ví dụ về vi phạm pháp luật " ppt

Tài liệu Đề tài
... Lợi dụng lúc anh Huy vắng nhà tủ không khóa VI PHẠM DÂN SỰ CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT  Mặt khách thể: Anh Cường xâm phạm đến quan hệ tài sản pháp luật bảo vệ VI PHẠM DÂN SỰ CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP ... Thị Thúy 10.Nguyễn Thị Đài Trang 11.Đoàn Thị Khánh Tú Vi phạm hình (tội phạm) Vi phạm hành Vi phạm dân Vi phạm kỷ luật nhà nước VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TÌNH HUốNG:  Chị Thanh (40 tuổi, không ... luật bảo vệ VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CấU THÀNH VI PHạM PHÁP LUậT  Mặt chủ quan: - Lỗi: hành vi Duân lỗi cố ý trực tiếp Bởi Duân người có đủ lực trách nhiệm pháp lý, biết rõ vi c làm trái pháp...
 • 28
 • 7,750
 • 61

Đề tài các quy định về hợp đồng thương mại và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp việt nam

Đề tài các quy định về hợp đồng thương mại và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp việt nam
... sau: Hợp đồng thương mại kinh doanh; Hợp đồng thương mại truyền thông; Hợp đồng thương mại dịch vụ xây dựng kỹ sư công trình; Hợp đồng thương mại phân phối; Hợp đồng thương mại giáo dục; Hợp đồng ... lực hợp đồng chính, hay nói cách khác hợp đồng vô hiệu hợp đồng phụ vô hiệu - Trong trường hợp hợp đồng phụ vô hiệu hợp đồng phận tách rời hợp đồng hợp đồng bị vô hiệu Ngoài quy định Điều 410 hợp ... chuyển tài sản; Hợp đồng gia công; Hợp đồng gửi giữ tài sản; Hợp đồng ủy quy n; Hợp đồng dịch vụ - Căn vào nghĩa vụ dịch vụ chia thành hợp đồng thương mại theo kết công việc hợp đồng thương mại...
 • 48
 • 592
 • 0

Thủ thuật để tải các file update về từ website của Microsoft? ppt

Thủ thuật để tải các file update về từ website của Microsoft? ppt
... không từ chối, không cho bạn tải file cũ hay Nhiều người tìm cách tải file update qua website trung gian hay chờ mua đĩa CD có nhiều file update tập hợp lại (như file sửa lỗi XP SP3) Cũng có cách ... có cách khác để tải file hay phần mềm update cần thiết cho Windows XP chờ đợi đủ tiền mua license thức Microsoft: Để tải từ Microsoft Download Center: - Tải chương trình Trixie từ địa http://www.bhelpuri.net/Trixie/Trixie.htm ... (‘head’).item(0).appendChild(js); } )(); - Nối mạng vào trang web Microsoft để download thử nghiệm xem bạn làm thành công hay chưa Để tải file sửa lỗi từ Windows Update: - Đầu tiên check security (trong Tools > Internet...
 • 8
 • 186
 • 0

BÀI SEMINAR đề tài các bài tập về máy biến thế

BÀI SEMINAR đề tài các bài tập về máy biến thế
... máy biến áp pha 4.2.2 Nguyên lý làm việc máy biến áp ba pha .7 Khảo sát máy biến .7 Sự truyền tải điện .8 II CÁC DẠNG BÀI TẬP CỦA MÁY ... Bằng cách sử dụng máy biến áp, tăng điện áp U trước truyền tải công suất tỏa nhiệt đường dây hạn chế Phương án khả thi không tốn kém, thường sử dụng thực tế II CÁC DẠNG BÀI TẬP CỦA MÁY BIẾN THẾ ... LỜI NÓI ĐẦU I MÁY BIẾN THẾ Khái niệm .3 Vai trò máy biến áp 3 Các đại lượng định mức máy biến áp .4 Cấu tạo...
 • 34
 • 401
 • 0

Phân tích các hình thức trả lương trong doanh nghiệp thương mại liên hệ thực tiễn về hình thức trả lương theo sản phẩm tại nhà máy sợi Đồng Văn

Phân tích các hình thức trả lương trong doanh nghiệp thương mại liên hệ thực tiễn về hình thức trả lương theo sản phẩm tại nhà máy sợi Đồng Văn
... lương doanh nghiệp thương mại Trong doanh nghiệp thương mại áp dụng hình thức trả lương phổ biến trả lương theo sản phẩm trả lương theo thời gian 1.2.1 Trả lương theo thời gian: -Áp dụng theo hình ... TÁC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨMTẠI NHÀ MÁY 2.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm Nhà máy sợi Đồng Văn -Nhà máy áp dụng hình thức trả lương cho người lao động tính khối lượng sản phẩm hoàn thành đảm ... nghiệp thương mại hình thức dùng phổ biến hình thức trả lương theo doanh số-một hình thức trả lương theo sản phẩm sản phẩm doanh nghiệp biểu doanh số bán hàng đơn vị thời gian Tổng quỹ lương tính...
 • 23
 • 1,378
 • 6

bài tiểu luận vi xử lý - đề tại chạy chữ trên màn hình LCD, ứng dụng IC 8051

bài tiểu luận vi xử lý - đề tại chạy chữ trên màn hình LCD, ứng dụng IC 8051
... phỏng……………………………trang 10 5 .Chạy mô phỏng…………………………………….trang 17 1.Giới thiệu cách lấy linh kiện • Bước 1: Click vào biểu tượng công cụ, click vào chữ P,ta thấy bảng sau: Pick Device/Symbol từ Menu lệnh ... dụng rộng rãi thay dần đèn Led Mô tả chân, loại 14 chân -VCC: cấp nguồn dương -VSS: cấp nguồn âm -VEE: điều khiển độ tương phản LCD -Chân chọn ghi RS( Register Select) Có hai ghi quan trọng LCD, ... 1: Click vào biểu tượng công cụ, http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.5387719.html click vào chữ P,ta thấy bảng sau: http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.5387725.html Pick Device/Symbol...
 • 19
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các yêu cầu khi thiết kế sản phẩm mớiđề tài các quy định về địa vị pháp lý của bị can bị cáo trong tố tụng hình sựđề tài khảo ảnh hưởng của biến dạng phép chiếu khi thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớncác chú ý về lược đồcác chú ý về danh phápcác bài toán về hình học lớp 5 nâng caocác công ước về đa dạng sinh họccác kiến thức về hình học phẳngcác nghiên cứu về đa dạng sinh họccác khái niệm về đa dạng sinh họccác bài toán về hình học không gian lớp 12các bài toán về hình học lớp 9các bài toán về hình học lớp 3các bài tập về hình học không gian lớp 12các bài toán về hình học lớp 5CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây