27087 numbers 1 12 colouring page

Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 1 - 12

Giáo án Thủ công - Lớp 3 - Tuần 1 - 12
... học Giáo án Thủ công lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - Về nhà ôn bài, chuẩn bị giấy thủ công màu đỏ, màu vàng sau học " Gấp cắt dán năm cánh " Tuần Thứ năm ngày tháng 10 năm 2006 Thủ công Gấp, cắt dán ... gấp, cắt vàng năm cánh Tuần Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2006 Thủ công Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng I Mục tiêu - HS biết cách gấp, cắt, dán năm cánh - Gấp cắt, dán đợc năm cánh cờ đỏ vàng quy ... đờng kẻ - Mở hình cắt đợc năm cánh + Bớc : Dán vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để đợc cờ đỏ vàng - Lấy tờ giấy màu đỏ dài 21 ô, rộng 14 ô Giáo án Thủ công lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - Đánh dấu...
 • 5
 • 7,671
 • 61

De Kt Ky 1 - 12

De Kt Ky 1 - 12
... cos x Câu 31 : Câu 34 : Đạo hàm cấp n (n N, n 1) hàm số y= A ( -1 ) n Câu 35 : 1. 2.3 n ( x + 1) n +1 B ( -1 ) n 1. 2.3 n ( x + 1) n Khoảng nghịch biến hàm số y= x +1+ là: x +1 C ( -1 ) n ( x + 1) n Câu ... án (Dành cho giám khảo) Môn : Toán Đề số : Mã đề 13 5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... là: A 4x- 2y- 20 = B 4x- 3y- 4= C 3x+ 4y- =0 D 3x+ 4y- 20 =0 Câu 32 : Phơng trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= -x +3x +1 điểm uốn là: A y =1 B y= 3x +1 C y =-3 x +1 D y= -1 Câu 33 : Hàm số y=-tgx đạo...
 • 5
 • 241
 • 0

Unit 1- 12 CB

Unit 1- 12 CB
... employed or unemployed? 40 What household utensils help the writer in the housework? Questions 41- 50: Use the following cues and write a short paragraph telling what a mother should to involve ... / as / learn 50 When / they / have done / job / well, / be / generous / compliments Questions 51-5 5 Read this dialogue and fill the gaps with suitable words in the list below - They said they ... someone else 39 She is employed 40 A vacuum cleaner and a washing machine Writing A Paragraph (from 41-5 0) Getting Children to Help Around the House Here are some suggestions to help parents develop...
 • 6
 • 274
 • 0

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1.12.2003

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1.12.2003
... cơng chống khủng bố phạm vi Cơ-phi An-nan tồn cầu -Năm 2001, tổ chức Liên hợp quốc cá nhân Tổng thư kí Cơ-phi An-nan trao giải thưởng Nơ-ben Hòa bình Thông điệp nhân ngày giới phòng chống AIDS, ... việc giới trí, Tun bố cam kết Mở đầu thơng điệp, tác bại cập vấn HIV/AIDS vào phòng chống, chiến đấu, đánhgiả đềcăn bệnhđề năm 2001 2.Phần hai: 3.Phần lại: Theo tác giả, chương trình phòng chống ... phòng chống AIDS 4.Ý nghóacủaatồn ng điệp kquả củ thô cầu đạt Phần hai Nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu việc phòng chống AIDS Nhìn lại tình hình thực phòng chống AIDS Ưu điểm Hạn chế Phải hành...
 • 17
 • 772
 • 7

K-Tra Vật lí Kì 2 Lần 1 - 12 NC (Có đáp án)

K-Tra Vật lí Kì 2 Lần 1 - 12 NC (Có đáp án)
... 016 : Kim loại làm catốt tế bào quang điện có công thoát electron A = 2, 2eV Chiếu vào tế bào quang điện xạ λ = 0,44μm Vân tốc ban đầu cực đại quang electron là: A 0,6 72 10 9m/s B 0,864 .10 -7 m/s; ... 019 : Khi chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ điện từ có λ = 0 ,18 54μm hiệu điện hãm U h = 2V Giới hạn quang điện kim loại làm catốt tế bào quang điện là: A 0 ,29 2μm B 0,364μm; C 0 ,26 4μm; D 0, 324 μm; ... vân sáng thứ 10 phía vân sáng trung tâm 2, 4 mm, khoảng cách hai khe Iâng 1mm, khoảng cách từ chứa hai khe tới quan sát 1m Màu ánh sáng dùng thí nghiệm A Đỏ; B Lục; C Chàm; D Tím 022 : Trong thí...
 • 3
 • 246
 • 2

Ngữ Văn lớp 8 Tiết 1- 12

Ngữ Văn lớp 8 Tiết 1- 12
... học học Ngữ Văn Trần Thị Tâm Tiết : Tính thống chủ đề văn A Mục tiêu cần đạt : a Kiến thức: Nắm đợc chủ đề văn , tính thống chủ đề văn b Kĩ : Biết viết văn bảo đảm tính thống chủ đề văn , biết ... học Ngữ Văn Trần Thị Tâm Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 10 : Xây dựng đoạn văn văn A Mục tiêu cần đạt : a Kiến thức: Hiểu đợc khái niệm đoạn văn , từ ngữ chủ đề , câu chủ đề, quan hệ câu đoạn văn ... Tiết 8: Bố cục văn Ngày soạn :Tháng 9/20 08 Ngày dạy : A Mục tiêu cần đạt : a Kiến thức: Nắm đợc bố cục văn , biết cách xếp nội dung văn đặc biệt phần thân cho phù...
 • 25
 • 1,044
 • 1

Bai tap Hoa chuong 1 - 12

Bai tap Hoa chuong 1 - 12
... hu c T ng phõn vi Z Cụng thc cu to ỳng ca X l: A CH3-COO-CH=CH-OOC-CH3 B CH2=CH-COO-CH2-OOC-CH3 C CH3-COO-CH(CH3)-OOC-CH3 D HCOO-CH=CH-OOC-CH2-CH3 Cõu 38: Mt hp cht thm cú CTPT C 7H8O S ng phõn ... C Buten -1 tỏc dng vi hidroclorua D Butadien -1 , 3 tỏc dng vi hidroclorua Cõu 34: Cho cỏc ru cú tờn sau: propanol -1 ( I); sec-butylic(II); etanol(III); 2-metylpropanol1(IV); 2-metylpropanol-2(V); ... l: A Buten -1 B Buten-2 C butadien -1 , 3 D 2-metylpropan Cõu 33: Phng phỏp iu ch no sau õy giỳp ta thu c 2-clobutan tinh khit nht ? A n-Butan tỏc dng vi Cl2, chiu sỏng, t l 1: 1 B Buten-2 tỏc dng...
 • 7
 • 209
 • 1

Bài 1-12

Bài 1-12
...
 • 40
 • 120
 • 0

Đại số 6 tiết 1-12

Đại số 6 tiết 1-12
... phối phép cộng nhân BT 37 SGK 16. 19 = 16. (20-1) = 16. 20 – 16. 1 = 320 – 16 = 304 46. 99 = 46. (100-1) = 46. 100 – 46. 1 = 460 0 – 46 = 4554 BT 56. SBT a) 2.31.12 + 4 .6. 42 + 8.27.3 = 24.31 + 24.42 + ... tập hợp số tự nhiên phép trừ thực được? 2/ Nêu cách tìm thành phần ( Số trừ , số bị trừ ) phép trừ ? tổng Hướng dẫn nhà(2') Đọc làm tập 50,51 / 24 - 25 Làm 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 / ... ;a.4.a = a5 Củng cố (8') Làm tập 56 b, d / 27 ĐS : b 6. 6 .6. 3.2 = 6. 6 .6. 6. =6 d 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10=105 Hướng dẫn nhà (2') Đọc làm tập 57,58,59 ,60 / 28 Làm 89,90,91 /13...
 • 26
 • 219
 • 0

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 11 CB TIẾT 1-12

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 11 CB TIẾT 1-12
... lại kiến thức hàm số lương giác qua tập: Giá trị hàm số điểm; TXĐ hàm số; Chu kì tuần hồn; Đò thị hàm số tốn liên quan Kỹ - Thành thạo tính giá trị hàm số điểm; tìm TXĐ hàm số (dựa vào đường ... hàm số y = cos x giống hàm số y = sin x - BTVN: 1,2,3 sgk ********************************************************************* Ngày soạn: 05/08/2009 Tuần dạy: 01 Tiết 2: Hàm số lượng giác (tiết ... xét biến thiên đồ thị hàm số y = sin x ¡ - Giới thiệu biến thiên đồ thị hàm số y = cos x Kỹ - Thành thạo xác định hàm số; tìm TXĐ hàm số; xác định chu kỳ tuần hồn hàm số - Rèn luyện thành thạo...
 • 29
 • 233
 • 0

Kể chuyện 4 CKTKN ( Tuần 1- 12,...)

Kể chuyện 4 CKTKN ( Tuần 1- 12,...)
... củ kể chuyện SGK - Kể chuyện nhóm 25 Môn Kể chuyện Học sinh kể đoạn theo nhóm em ( em đoạn ) mời em kể tồn chuyện Cả nhóm trao đổi nội dung câu chuyện, trả lời câu hỏi u cầu SGK - Thi kể chuyện ... sinh kể chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Kể theo nhóm + Học sinh kể đoạn ( em ), sau em kể tồn chuyện, nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Thi kể chuyện trước lớp + Vài nhóm thi kể đoạn câu chuyện ... chuyện, nhắc học sinh ý kể chuyện có mở đầu - diễn biến - kết thúc - Kể chuyện theo cặp 24 Môn Kể chuyện - Thi kể chuyện trước lớp + Vài học sinh tiếp nối thi kể Học sinh kể xong đối thoại bạn...
 • 35
 • 192
 • 0

Xem thêm