60 CA KHÚC PHÁT TRIỂN dân CA NGƯỜI VIỆT

Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người việt ở thái lan

Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người việt ở thái lan
... đề tài lịch sử hình thành trình phát triển cộng đồng người Việt Thái Lan 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Việt Thái Lan nghiên cứu ... đợt di cư người Việt Thái Lan; đời sống vật chất tinh thần cộng đồng Việt kiều Thái Lan; Đóng góp cộng đồng người Việt Thái Lan Tổ quốc Việt Nam; Đóng góp người Việt Thái Lan phát triển quan ... trình đề cập đến trình hình thành, phát triển cộng đồng người Việt Thái Lan, cộng đồng trình hình thành, phát triển gắn với lịch sử hai đất nước Việt Nam - Thái Lan Trong số công trình nói trên,...
 • 196
 • 109
 • 1

Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người việt ở thái lan (TT)

Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người việt ở thái lan (TT)
... XÉT VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT THÁI LAN 4.1 Một số đặc điểm trình hình thành phát triển cộng đồng người Việt Thái Lan Nếu so sánh với số cộng đồng ngoại kiều đất nước Thái Lan (người Hoa, người ... đề tài lịch sử hình thành trình phát triển cộng đồng người Việt Thái Lan 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Việt Thái Lan nghiên cứu ... người Mã Lai ) cộng đồng người Việt khác nước ngoài, luận án rút số đặc điểm cộng đồng người Việt Thái Lan sau: - Cộng đồng người Việt Thái Lan hình thành sớm sống ổn định, tập trung - Cộng đồng...
 • 27
 • 87
 • 0

Báo chí với việc bảo tồn và phát triển dân ca xoan, ghẹo

Báo chí với việc bảo tồn và phát triển dân ca xoan, ghẹo
... ánh báo chí công tác bảo tồn phát huy dân ca Xoan, Ghẹo 2.1 Những vấn đề bảo tồn phát huy dân ca Xoan, Ghẹo phản ánh báo chí (Trang 57- 84) 2.1.1 Về loại hình dân ca Xoan, Ghẹo phản ánh báo chí ... với việc bảo tồn phát hir dân ca Xoan, Ghẹo Mục tiêu luận văn vào tìm hiểu phản ánh, đóng góp báo chí công bảo tồn phát huy dân ca Xoan, Ghẹo Là luận văn đề cập đến phản ánh báo chí dân ca Xoan, ... tác bảo tồn phát huy dân ca Xoan, Ghẹo ghi nhận báo chí 2.1.3 Những khó khăn, hạn chế công tác bảo tồn phát huy dân ca Xoan, Ghẹo phản ánh báo chí 2.2 Một số đề xuất giải pháp báo chí công tác bảo...
 • 231
 • 106
 • 0

Điệu thức năm âm trong dân ca người việt

Điệu thức năm âm trong dân ca người việt
... triển điệu thức năm âm nhà nghiên cứu nước Việt Nam - Nghiên cứu cấu trúc trục âm âm kết điệu thức năm âm dân ca người Việt - Nghiên cứu số dạng điệu thức năm âm cấu trúc điệu dân ca người Việt ... giới: Điệu thức năm âm nửa cung hay gọi điệu thức Điệu thức năm âm có nửa cung Điệu thức năm âm hỗn hợp Điệu thức năm âm bình quân [80, tr.234-237] a Loại Điệu thức năm âm thứ nhất: Là điệu thức ... cứu tổng thể điệu thức năm âm theo quan điểm nhà nghiên cứu nước Việt Nam - Nêu số đặc điểm trục âm âm kết dân ca người Việt - Nêu số dạng điệu thức năm âm cấu trúc điệu dân ca người Việt - Là...
 • 163
 • 675
 • 1

Sưu tầm ca dao – dân ca người việt bằng vần A doc

Sưu tầm ca dao – dân ca người việt bằng vần A doc
... khác họ anh em Anh Hai, anh tính "mô" ? Tôi chợ Tết, mua khô cá thiều Anh hít bưởi, anh hửi cam Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối Anh lấy em bỏ công ao ước Em lấy anh thoả ước ao Anh mau thức ... than bao quản muối d a Anh đi, anh liệu chen đua với đời Anh kiệu lộng ba Bỏ em cấy l a đồng không Anh gặp em hồi đứng bóng tr a Trách trời vội tối, anh ch a phân cạn lời Anh em bốn bể nhà Người ... ngào Mẹ già anh nơi nao Để em tìm vào hầu hạ thay anh Anh đâu phải mê quế mà bỏ phế lài Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm Anh ba b a anh Rừng sâu nước độc anh đừng lâu Anh đường xa xa Để em ôm...
 • 12
 • 182
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Sự khởi đầu của ngành công nghiệp Măc ca phát triển bền vững ở Việt Nam " potx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... xuất Măc ca Nông nghiệp Việt Nam Măc ca chắn trở thành trồng tiềm có triển vọng phát triển Việt Nam Người lãnh đạo Dự án làm việc chặt chẽ với quan nghiên cứu FSI WASI để sớm đưa kết nghiên cứu ... móng vững cho phát triển ngành công nghiệp Măc ca bền vững Việt Nam thông qua nỗ lực hoạt động toàn diện Dự án năm qua (2006-2009) Những người tham gia Dự án có nhìn việc xây dựng bền vững ngành ... trạng ngành công nghiệp Măc ca Thái lan Người Thái có 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển Măc ca vùng núi phía bắc nước Thái, họ có kinh nghiệm trồng xen Măc ca với Cà phê, với Chè thuốc độ cao...
 • 7
 • 299
 • 2

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Bước Khởi đầu của Ngành Công nghiệp Măc ca Phát triển bền vững ở Việt nam " pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... sinh thái Trồng xen Măc ca+ Ca cao Trồng xen Măc ca + Cà phê Tăng cường khuyến nông thúc đẩy ngành công nghiệp Măcca phát triển - Chính phủ cần sớm đưa Măc ca vào danh sách công nghiệp có biện pháp ... KHKT Nông- lâm nghiệp Tây Nguyên Triển vọng phát triển Kết luận đề nghị Qua nghiên cứu khảo nghiệm nhận thấy Măc ca công nghiệp có giá trị cao thích hợp với Tây nguyên Tây bắc , nên phát triển ... nghiệp Phát triển nông thôn Chương trình hợp tác Nông nghiệp Phát triển nông thôn CARD Các quan chủ trì: - Trung tâm Môi trường, Du lịch Phát triển- Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam - Hội Lâm nghiệp trang...
 • 37
 • 172
 • 0

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường doc

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường doc
... Giấy chứng nhận; c) Trao Giấy chứng nhận cho người cấp giấy Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Một loại giấy ... nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đất tranh chấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất - Hộ gia đình, nhân sử dụng đất theo án định Toà án nhân dân, định thi hành ... hữu rừng theo quy định sau: a) Giấy tờ giao rừng sản xuất rừng trồng; b) Hợp đồng văn việc mua bán tặng cho thừa kế rừng sản xuất rừng trồng chứng nhận công chứng chứng thực Ủy ban nhân dân phường, ...
 • 7
 • 328
 • 0

Xem thêm