TỰ học căn bản tây BAN cầm

tự học tin học căn bản

tự học tin học căn bản
... niệm Tin học Tin học ngành khoa học công nghệ nghiên cứu phương pháp, trình xử lý thông tin cách tự động dựa phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu máy tính điện tử Vai trò Tin học: Ngày Tin học ứng ... Word, bảng tính Excel, công cụ trình diễn PowerPoint, phần mềm đồ họa: Corel, Photoshop,…  Đơn vị xử lý thông tin Hệ nhị phân có chữ số gọi bit.Tổ hợp bit gọi byte Byte gọi đơn vị thông tin Các ... máy tính  Dữ liệu - Sơ đồ xử lý thông tin BỘ NHẬP Bàn phím Đĩa từ Chuột Máy quét ảnh Webcam BỘ XỬ LÝ - CPU (CU, ALU) Bộ nhớ (RAM, ROM) BỘ XUẤT - Thông tin Màn hình Máy in Đĩa từ Fax Máy in Chức...
 • 7
 • 128
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Căn bản về J2ME pps

Bài giảng điện tử môn tin học: Căn bản về J2ME pps
... J2ME/ apps/{proj} source, resource, and binary files J2ME/ apps/{proj}/bin JAR, JAD, unpacked manifest files J2ME/ apps/{proj}/lib external class libraries, (JAR or ZIP) for a specific project J2ME/ apps/{proj}/res ... external class libraries, (JAR or ZIP) for a specific project J2ME/ apps/{proj}/res resource files J2ME/ apps/{proj}/src source files J2ME/ apps/lib external class libraries, (JAR or ZIP) for all KToolbar ... khoảng 10-20 MB J2ME- có số lớp ít J2EE J2SE J2ME 08/13/14 Võ Phương Bình – ITFAC - DLU › Yêu cầu nền tối thiểu cho một nhóm thiết bị  Profiles Configuration J2ME Profile J2ME Libraries...
 • 61
 • 348
 • 0

Giới thiệu sản phẩm sữa từ các loại đậu Ý tưởng Kinh Doanh Marketing của Nhóm BeanMilkShop Quản trị học căn bản

Giới thiệu sản phẩm sữa từ các loại đậu Ý tưởng Kinh Doanh Marketing của Nhóm BeanMilkShop Quản trị học căn bản
... Sử dụng máy đóng nắp chai CÁC BẠN YÊN TÂM NHÉ! GIÁ BÁN Sữa đậu nành + đậu xanh + đậu đỏ 12k/chai 350ml + đậu đen Sữa đậu phộng Kem sữa đậu nành 14k/chai 350ml 7k/viên ĐẶT HÀNG Đặt online website: ... SẢN PHẨM & DỊCH VỤ Quán cấp loại sữa đậu nành đậu phộng đậu xanh đậu đỏ đậu đen +món kem sữa đậu nành nữa! NGON THƠM MÁT LẠ NH NHIỆT GIẢI Các bạn tới Các bạn tới quán để mua quán để mua thưởng thức ... SỮA LÀM TỪ NHỮNG HẠT ĐẬU ose có Lact Không Dinh dưỡn g cao Bổ mát Ít chất béo bão hòa Giải khát Lợi cho tim mạch v .v a n d Mị Đẹp tóc Ngăn lão h óa SẢN PHẨM & DỊCH VỤ Quán cấp loại sữa đậu...
 • 12
 • 849
 • 0

Công thức hóa học căn bản bạn nên có trong tay

Công thức hóa học căn bản bạn nên có trong tay
... cacbon B4: Trong mạch cacbon cacbon bậc no suy este - Cacbon bậc no tâm đối xứng este - Nếu tâm đối xứng este - Sau cộng tất số este lại ta số đồng phân este cần tìm - Bạn nhớ mach ... Cái dạng dễ nhầm ý - Khi bạn biết số axit bạn tính khối lượng axit (trung hòa 1g chất béo cần 7mg KOH) - Từ g chất béo bạn suy este Từ este bạn lại suy khối lượng KOH - Bạn tính tổng khối lượng ... đồng phân quang học : = 2(n-x) +x - Với n cacbon bất đối , x mặt phẳng đối xứng mà HCHC Mẹo làm toán cấu hình electron định vị nguyên tố Vì không mang bảng tuần hoàn vào phòng thi nên việc viết...
 • 5
 • 443
 • 7

Giáo trình tin học căn bản

Giáo trình tin học căn bản
... táûp tin (áøn, hãû thäúng, ) /AH (Hide): Liãût kã táút c cạc táûp tin áøn /AS (System): Liãût kã táút c cạc táûp tin hãû thäúng /AR (Read only): Liãût kã táút c cạc táûp tin cọ thüc chè âc Táûp tin ... táûp tin cáưn tảo - [ âỉåìng dáùn ]: âỉåìng dáùn (â täưn tải) âãún táûp tin cáưn tảo - < Tãn táûp tin >: Tãn táûp tin cáưn tảo Y Ghi chụ: Sau < Enter > âãø vo lãûnh, bàõt âáưu g näüi dung táûp tin, ... cạch lỉu táûp tin âọ v xoạ âi âãø tảo lải táûp tin måïi k Lãûnh COPY: Dng âãø chẹp táûp tin âãún thỉ mủc khạc v cäng dủng thỉï hai dng âãø näúi hai táûp tin â täưn tải thnh mäüt táûp tin thỉï ba...
 • 43
 • 1,974
 • 16

Tài liệu tin học căn bản

Tài liệu tin học căn bản
... tập tin (TYPE): Lệnh dùng để xem (hiển thị) nội dung tệp tin hình TYPE \ Sau nhập đường dẫn tập tin nội dung hiển thị hình Nếu cú pháp không sai tên tệp tin, ... cần tác động đến thư mục tập tin ta phải vị trí thư mục hay tập tin đĩa phải đường dẫn, tên đường dẫn thư mục tập tin tác động tới Ví dụ: Muốn truy xuất tới tệp liệu kyson.txt thư mục ta phải ... Tập tin (File): Tập tin (hay gọi Tệp) hình thức, đơn vị lưu trữ thông tin đĩa Hệ điều hành Tệp gồm có tên tệp phần mở rộng (Phần mở rộng dùng để nhận biết tệp chương trình tạo nó) TênTệp tin...
 • 46
 • 800
 • 3

Một số khái niệm tin học căn bản

Một số khái niệm tin học căn bản
... giản lên bảng hỏi HS phận mà em biết - Giới thiệu số thuật ngữ tin học - Từ tìm hiểu em rút khái niệm tin học gì? TG 3’ Hoạt động GV * Hoạt động 3: Củng cố kiến thức - Gọi HS nêu lại số ưu việt ... dung Sự hình thành phát triển tin học: - Tin học nghành khoa học hình thành tốc độ phát triển mạnh mẽ - Tin học dần hình thành phát triển trở thành nghành khoa học độc lậơ với nội dung, mục tiêu ... lao Cùng với tin học, hiệu công việc tăng lên rõ ràng Nhưng từ nhu cầu khai thác thông tin người thúc đẩy cho tin học phát triển - Hãy kể tên nghành thực tế có dùng đến trợ giúp tin học? - Đưa...
 • 4
 • 1,126
 • 2

Tin học căn bản chương 3

Tin học căn bản chương 3
... CHƯƠNG III GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH 3. 1 Kỹ thuật lập trình 3. 2 Thuật toán Thuật giải 3. 3 Biểu diễn thuật toán 3. 4 Các bước giải toán máy 3. 1 Kỹ thuật lập trình ... trúc mặt chương trình : Một chương trình lớn chia thành nhiều modun chương trình độc lập Mỗi chương trình lại phân chia thành chương trình khác PASCAL ngôn ngữ tiêu biểu có cấu trúc 3. 2 Thuật ... liªn tiÕp DELTA P2(c)=(A2.c +A1).c + A0 DELTA P3(c)=((A3.c +A2).c + A1).c + A0 16 TÍNH CHẤT CỦA THUẬT TOÁN 1-tÝnh dõng - kÕt thóc 2-tÝnh x¸c ®Þnh 3- tÝnh hµng lo¹t 4-tÝnh KHẢ THI 5-tÝnh ®Çy ®đ-vÐt...
 • 42
 • 216
 • 0

Tin học căn bản chương 4.3

Tin học căn bản chương 4.3
... MicroSoft Outlook 4.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN • File tập hợp bytes thông tin, có quan hệ lưu đóa • Mỗi file có kích thước số byte liệu nằm • Mỗi file có tên kèm theo thông tin ngày tháng tạo lập cập nhật ... (Document) File văn q PAS (Pascal) File chương trình q WAV File âm q GIF File hình DISK DRIVE • Ổ ĐĨA LÀ THIẾT BỊ CỦA MÁY TÍNH DÙNG ĐỂ ĐỌC, GHI THÔNG TIN TRÊN ĐĨA • MỖI MÁY TÍNH THƯỜNG CÓ Ổ ĐĨA ... 4.1 Các khái niệm 4.2  Desktop thao tác 4.3  Cửa sổ thao tác 4.4  Hộp thoại thao tác 4.5  Menu thao tác 4.6  Folder thao tác 4.7  Short...
 • 77
 • 225
 • 0

Tin học căn bản chương 4

Tin học căn bản chương 4
... 39 40 41 TRANG WEB CHỈ DÙNG CHO FREEMAIL 42 goithu.com vol.vnn.vn 43 hotmail.com 44 ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU TÊN TRUY CẬP -ĐỊA CHỈ MAIL MẬT KHẨU-PASSWORD 45 ĐÃ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ 46 47 ... FONT CHỮ CHO MAIL Tools/Options/Mail Format/Font 16 4. 12 .4 CÁC THAO TÁC CĂN BẢN 17 1-Nhận xem thư gửi đến 2-Xử lý File kèm theo thư 3-Trả lời thư 4- Chuyển tiếp thư 18 5-Xoá thư 6-Soạn gửi thư 7-Gửi ... Kích SEND để gửi thư 32 Kích ATTACH để gửi kèm File 33 Chọn nhiều file đính kèm 34 GỞI FILE KÈM THƯ 35 XOÁ THƯ 36 4. 12.5 WEBMAIL 37 WEBMAIL-FREE MAIL    LÀ DỊCH VỤ MAIL ĐƯỢC CẤP VÀ SỬ DỤNG THÔNG...
 • 52
 • 209
 • 0

Tin học căn bản chương 4.2

Tin học căn bản chương 4.2
... 4.11.1 KHI NIM C BN TRANG WEB L TRANG THễNG TIN MN HèNH C TI V T MNG INTERNET WEB C CC ICP CUNG CP BI CC B TRANG WEB -CềN GI L WEBSITE MI ... xut a Truy xut lui/ti Nhp a ch Website cn truy cp V trang u 20 Nhng Website a thớch Tỡm kim thụng tin Ngc v quỏ kh 21 TRUY XUT WEBSITE 22 BA CCH TRUY XUT WEBSITE 1-Nhp a ch WebSite hp Address 2-Liờn...
 • 38
 • 243
 • 0

Xem thêm