99 CA KHÚC TUYỂN CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH bài hát VIỆT

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

 XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức môn tự chọn chương trình Giáo dục Thể chất cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Nội Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng câu ... VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2.1 Chương trình đào tạo môn tự chọn chương trình GDTC cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Nội [21] Môn học tự chọn chương trình ... thực hành 40 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDTC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 3.1 Cơ sở lý luận phương...
 • 111
 • 1,170
 • 3

Phát triển bài toán thành các bài toán mới nhằm phát huy năng lực tư duy của học sinh lớp chọn trong chương trình toán 7_SKKN loại A cấp tỉnh

Phát triển bài toán thành các bài toán mới nhằm phát huy năng lực tư duy của học sinh lớp chọn trong chương trình toán 7_SKKN loại A cấp tỉnh
... nghiệm trong trình ôn tập cho học sinh lớp 7A (lớp chọn) sau: Phát triển toán thành toán nhằm phát huy lực học sinh lớp chọn chương trình toán lớp 7’’ Trong học ôn môn toán học sinh lớp 7A trường ... để học sinh học giỏi môn toán, phải yêu cầu học sinh nắm vững biết vận dụng toán mà phải biết cách phát triển thành toán có tầm suy luận cao hơn, nhằm phát triển lực cho học sinh Cách dạy học ... DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Trung học sở THCS Học sinh HS Giáo viên GV Bội chung nhỏ BCNN Phát triển toán thành toán nhằm phát huy lực học sinh lớp chọn chương...
 • 25
 • 799
 • 8

Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy truyện cổ tích trong chương trình văn tiếng việt ở tiểu học

Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy truyện cổ tích trong chương trình văn  tiếng việt ở tiểu học
... có khả giáo dục to lớn đặc biệt truyện cổ tích Vì để giáo dục cho HSTH, chọn đề tài giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy truyện cổ tích chơng trình Văn- Tiếng Việt bậc tiểu học Với ... pháp giáo dục đạo đức giảng dạy truyện cổ tích tiểu học Thực trạng giáo dục đạo đức dạy học truyện cổ tích tiểu học Tổ chức thực nghiệm theo mô hình lý thuyết Xây dựng phơng thức giáo dục đạo đức ... niệm dạy học có tính giáo dục giáo dục học III Vấn đề giáo dục đạo đức thông qua giảng dạy văn học trờng 13 15 tiểu học Khái niệm truyện cổ tích 15 Đặc điểm truyện cổ tích 15 - 2- Luận văn tốt...
 • 85
 • 1,847
 • 20

Giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh thông qua giảng dạy các truyện truyền thuyết trong chương trình văn tiếng việt ở tiểu họ

Giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho học sinh thông qua giảng dạy các truyện truyền thuyết trong chương trình văn  tiếng việt ở tiểu họ
... trẻ, thực trạng dạy học giáo dục nên chọn đề tài giáo dục lòng yêu nớc tự hào dân tộc cho học sinh tiểu học thông qua giảng dạy truyện truyền thuyết chơng trình Văn Tiếng Việt tiểu học II.mục đích ... văn tốt nghiệp 5.Bàn mối quan hệ dạy học giáo dục giảng dạy 19 Văn Học Tiếng Việt tiểu học III.Vị trí, vai trò truyền thuyết việc giáo dục lòng yêu nớc, 20 lòng tự hào dân tộc cho học sinh tiểu ... hệ dạy học giáo dục giảng dạy Văn Tiếng Việt Tiểu Học Trong giáo dục học đại ngời ta định nghĩa trình giáo dục bao hàm : giáo dục theo nghĩa hẹp qua trình dạy học, trình dạy học lại bao hàm trình...
 • 76
 • 2,443
 • 14

triển khai thí điểm hoạt động theo dõi tích cực phản ứng có hại của thuốc arv tại các cơ sở điều trị trọng điểm trong chương trình hivaids tại việt nam

triển khai thí điểm hoạt động theo dõi tích cực phản ứng có hại của thuốc arv tại các cơ sở điều trị trọng điểm trong chương trình hivaids tại việt nam
... NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÍCH CỰC PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC ARV TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ TRỌNG ĐIỂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... phản ứng hại thuốc ARV cần thiết Từ nhu cầu thực tế trên, thực đề tài: Triển khai thí điểm hoạt động theo dõi tích cực phản ứng hại thuốc ARV sở điều trị trọng điểm chương trình HIV/AIDS Việt ... khảo sát sở điều trị 3.1.1 Đặc điểm sở điều trị Các PKNT lựa chọn làm sở trọng điểm để tham gia hoạt động theo dõi tích cực phản ứng hại thuốc ARV phải tuân theo tiêu chí đây: - Địa dư theo miền:...
 • 82
 • 718
 • 1

skkn ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế diễn biến các chiến dịch lớn trong chương trình lịch sử việt nam lớp 12 giai đoạn 1945 – 1975 thpt chuyên chu văn an

skkn ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế diễn biến các chiến dịch lớn trong chương trình lịch sử việt nam lớp 12 giai đoạn 1945 – 1975 thpt chuyên chu văn an
... vi áp dụng SKKN: Sáng kiến sử dụng CNTT thiết kế diễn biến chiến dịch lớn chương trình lịch sử lớp 12 , rút từ thực tế dạy học lớp Vì vậy, bạn đồng nghiệp sử dụng để thiết kế kiện, câu chuyện ... trình diễn đồ, lược đồ - Vào End of Slide Show, Click to exit để trở trước trình chiếu Ứng dụng thực tiễn trình bày diễn biến chiến dịch lớn chương trình lịch sử lớp 12 giai đoạn 1945- 1975: a/ Cách ... lên cách làm, giải pháp thực việc thiết kế phần diễn biến chiến dịch lớn minh họa kiện chương trình lịch sử Việt Nam lớp 12 - II Q TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP: Việc ứng dụng cơng nghệ...
 • 15
 • 173
 • 0

Voxpop trong chương trình phát thanh Việt Nam hiện nay

Voxpop trong chương trình phát thanh Việt Nam hiện nay
... vox-pop sóng phát Việt Nam CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN LÝ LUẬN VỀ VOXPOP VÀ VÀI NÉT VỀ VIỆC SỬ DỤNG VOXPOP TRÊN PHÁT THANH VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1.Khái niệm voxpop phát - Một số quan niệm voxpop giới Một ... TRÊN SÓNG PHÁT THANH VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Thành công hạn chế vox-pop chƣơng trình khảo sát sóng phát Việt Nam 3.1.1 Thành công 17 Về đối tượng phản ánh vox-pop chương trình Chương trình Diễn ... Chƣơng trình thời (đài PT-TH Thanh Hóa) Chương trình thời kênh phát đài PT-TH Thanh Hóa đời thức phát sóng năm 1977, chương trình thời phát sóng vào 6h sáng 4h chiều tất ngày tuần Chương trình phát...
 • 29
 • 240
 • 1

VOX-POP trong chương trình phát thanh Việt Nam hiện nay Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng

VOX-POP trong chương trình phát thanh Việt Nam hiện nay Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng
... công trình nghiên cứu xu phát triển báo phát giới Việt Nam Các công trình nghiên cứu thể loại báo phát phóng phát thanh, vấn phát thanh, tọa đàm sóng phát thanh Nhưng vox-pop sóng phát Việt Nam ... Các công trình nghiên cứu lý luận báo phát công bố lịch sử đời phát triển báo phát thanh, dạng chương trình phát thanh, phương thức xây dựng chương trình phát trực tiếp, ngôn ngữ báo phát thanh, ... công chúng phát Sự tồn phát triển vox-pop chương trình phát góp phần nâng cao chất lượng chương trình phần đáp ứng nhu cầu công chúng việc trực tiếp tham gia vào chương trình phát Vox-pop tên chương...
 • 136
 • 1,107
 • 0

nghiên cứu về từ loại (danh từ,động từ,tính từ,đại từ,quan hệ từ) trong chương trình sách tiếng việt ở tiểu học

nghiên cứu về từ loại (danh từ,động từ,tính từ,đại từ,quan hệ từ) trong chương trình sách tiếng việt ở tiểu học
... + tiếng Việt phụ từ, quan hệ từ, tình thái từ lớp hư từ Chương Hệ thống từ loại chương trình tiếng Việt tiểu học Trong chương trình sách tiếng Việt tiểu học hành,danh từ, động từ, tính từ, đại từ ... sinh hệ thống kiến thức từ loại, giúp cho em phát triển vốn từ 3.Đối tượng nghiên cứu Trong đề tài này,đối tượng nghiên cứu từ loại (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ) chương trình sách tiếng ... thức từ loại chương trình tiếng Việt tiểu học - Hệ thống tập từ loại 6.Cấu trúc tập lớn Ngoài phần mở đầu,kết luận,phần nội dung gồm chương Chương : Từ loại tiếng Việt Chương : Hệ thống từ loại chương...
 • 27
 • 3,638
 • 37

Voxpop trong chương trình phát thanh việt nam hiện nay

Voxpop trong chương trình phát thanh việt nam hiện nay
... văn kết cấu thành chương với nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận du lịch sinh thái Chương 2: Tiềm trạng phát triển du lịch sinh thái Mẫu Sơn Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển du lịch ... tiễn phát triển Việt Nam, NXB Giáo dục 11 Phạm Trung Lương (chủ biên) (2000), Tài nguyên môi trường du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục 12 Phạm Trung Lương (2011), Tham luận Mẫu Sơn chiến lược phát ... dựng sách phát triển phù hợp Rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch khu vực Mẫu Sơn với quy mô 10.000ha, mở rộng phạm vi phù hợp với mục tiêu phát triển...
 • 27
 • 209
 • 0

SKKN ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế diễn biến các chiến dịch lớn trong chương trình lịch sử việt nam lớp 12 giai đoạn 1945 – 1975

SKKN ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế diễn biến các chiến dịch lớn trong chương trình lịch sử việt nam lớp 12 giai đoạn 1945 – 1975
... dụng SKKN: Sáng kiến sử dụng CNTT thiết kế diễn biến chiến dịch lớn chương trình lịch sử lớp 12 , rút từ thực tế dạy học lớp Vì vậy, bạn đồng nghiệp sử dụng để thiết kế kiện, câu chuyện kể, chiến ... trình diễn đồ, lược đồ - Vào End of Slide Show, Click to exit để trở trước trình chiếu Ứng dụng thực tiễn trình bày diễn biến chiến dịch lớn chương trình lịch sử lớp 12 giai đoạn 1945- 1975: a/ Cách ... Q TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP: Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin để trình bày diễn biến chiến dịch lớn chương trình lịch sử lớp 12 giai đoạn 1945- 1975 khó khăn Vì để soạn giảng tiết dạy...
 • 17
 • 209
 • 0

PHÂN VÙNG DỊCH TỄ SỐT RÉT VÀ CAN THIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH PCSR Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÂN VÙNG DỊCH TỄ SỐT RÉT VÀ CAN THIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH PCSR Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... SRLH = DS vùng SRLH + DS giao lu với vùng SRLH 3.3 Đơn vị phân vùng: Xã, Phờng đơn vị hành nhỏ đợc chọn để PV 3.4 Tên gọi vùng: Vùng SRLH Vùng nguy SR quay lại Vùng SRLH nhẹ Vùng SRLH vừa Vùng SRLH ... khăn, trở ngại chuyên môn, tổ chức để tập trung nguồn lực, kỹ thuật, nâng cao hiệu chơng trình Phân vùng sốt rét Việt Nam: Các tác giả Pháp (1931-1934) dựa theo nguyên tắc Sinh thái - Địa lý phân ... vừa Vùng SRLH nặng vùng 3.5 Xây dựng Chiến l ợc can thiệp vùng Vùng SR nguy SR quay lại Củng cố trì yếu tố PCSR bền vững Vùng SRLH nhẹ: Xây dựng phát triển yếu tố PCSR bền vững Vùng SRLH vừa: Tiếp...
 • 21
 • 522
 • 0

Tuyển chọn và sử dụng các bài tập hoá học có nội dung liên quan đến thực tiễn tại hải phòng trong chương trình hóa vô cơ ở trường trung học phổ thông

Tuyển chọn và sử dụng các bài tập hoá học có nội dung liên quan đến thực tiễn tại hải phòng trong chương trình hóa vô cơ ở trường trung học phổ thông
... sử dụng tập thực tiễn trình dạy học làm tăng hứng thú học tập HS TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong chương đề cập đến : sở lí luận thực tiễn của BTHH nội dung liên quan đến thực tiễn dạy học hóa học ... thống tập hóa học nội dung thực tiễn phần - Tuyển chọn xây dựng được hệ thống tập nội dung liên quan đến thực tiễn Hải Phòng phần môn hóa học THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy học ... hovô ở THPT phầ n ̣c chương chúng đề cập đến cở sở lí luận thực tiễn của BTHH nội dung liên quan đến thực tiễn dạy học hóa học các trường THPT Hải Phòng Phần tuyển chọn đề 306 tập...
 • 25
 • 402
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng đánh giá kết quả học tập môn tự chọn trong chương trình giáo dục thể chất của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nộitrình đào tạo môn tự chọn trong chương trình gdtc cho sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội 21ứng dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập kiến thức môn tự chọn trong chương trình gdtc của sinh viên trường ðại học mỹ thuật công nghiệp hà nộisử dụng biến trong chương trình bài tậpbài 4 sử dụng biến trong chương trình bài tậpgiáo dục lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc cho học sinh thông qua giảng dạy các truyện truyền thuyết trong chương trình văn tiếng việt ở tiểu họgiáo dục lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc cho học sinh thông qua giảng dạy các bài tiếng việt trong chương trình văn tiếng việt ở tiểu họgiáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng dạy truyện cổ tích trong chương trình văn tiếng việt ở tiểu họclời dẫn chương trình bài hát giai điệu tổ quốclời dẫn chương trình bài hát đường chúng ta đixem chuong trinh giong hat viet 2012 tap 6loi dan chuong trinh bai hat tinh ta bien bac dong xanhtuyển chọn các trò chơi bài hát câu đố cho trẻ mầm nondan chương trình bai hat bác sống đời đờixây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương trình hóa học 10 cơ bản ở trường thpt dân tộc nội trú cà mauchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học