ĐÀN bầu NÂNG CAO

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Hà nội.DOC

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Hà nội.DOC
... sở luận chung lực lợng lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch Chơng 2: Thực trạng công tác tổ chức, quản lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch công ty du lịch dịch vụ ... trạng công tác tôt chức, quản lao động hớng dẫn viên chất lợng chơng trình du lịch Công ty Du lịch Dịch vụ Nội 2.1.Khái quát chung tình hình kinh doanh Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội ... dịch vụ nội, tác giả chọn đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hớng dẫn nhằm nâng cao chất lợng chơng trình du lịch công ty du lịch dịch vụ nội cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp...
 • 64
 • 700
 • 6

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trìh du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trìh du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội
... trạng công tác tôt chức, quản lao động hớng dẫn viên chất lợng chơng trình du lịch Công ty Du lịch Dịch vụ Nội 2.1.Khái quát chung tình hình kinh doanh Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội ... sở luận chung lực lợng lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch Chơng 2: Thực trạng công tác tổ chức, quản lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch công ty du lịch dịch vụ ... dịch vụ nội, tác giả chọn đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hớng dẫn nhằm nâng cao chất lợng chơng trình du lịch công ty du lịch dịch vụ nội cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp...
 • 64
 • 319
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nông dânnâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nông dân và nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đức thọ  tỉnh hà tĩnh
... đến hộ nông dân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đức Thọ, tỉnh Tĩnh Tôi lựa chọn đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng vốn hộ nông dân nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát ... tỉnh Tĩnh Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu sử dụng vốn vay người nông dân Từ đó, đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Đức Thọ, tỉnh ... VỀ HỘ NÔNG DÂN VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN 1.1 Hộ nông dân vai trò hộ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hộ nông dân 1.1.1.1 Khái niệm hộ nông...
 • 26
 • 516
 • 3

hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ hà nội

hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ hà nội
... sở luận chung lực lợng lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch Chơng 2: Thực trạng công tác tổ chức, quản lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch công ty du lịch dịch vụ ... dịch vụ nội, tác giả chọn đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hớng dẫn nhằm nâng cao chất lợng chơng trình du lịch công ty du lịch dịch vụ nội cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp ... pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hớng dẫn viên 3.1 Mục tiêu, phơng hớng phát triển công ty du lịch dịch vụ nội 3.1 khó khăn trình hoạt động kinh doanh trung tâm du lịch dịch...
 • 54
 • 227
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường marketing phần 5 pps

Giáo trình hướng dẫn cách nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường marketing phần 5 pps
... Trang LỜI MỞ ĐẦU Chương I: SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TM-DV TRÀNG THI I- Khái quát môi trường marketing cạnh tranh 1- Môi trường marketing gì? 2- Các yếu tố lực lượng ... gian marketing c/ Khách hàng d/ Đối thủ cạnh tranh 3- Phân tích cạnh tranh 11 4- Đánh giá cạnh tranh Chương II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING BÁN LẺ Ở CÔNG TY TM-DỊCH VỤ TRÀNG THI 15 I- ... PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TM-DV TRÀNG THI 40 I- Phương hướng số Chính sách công ty thời gian tới 40 1- Về công tác kinh doanh 40 2- Cải tạo, nâng cấp,...
 • 12
 • 229
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường marketing phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường marketing phần 4 ppt
... 32% D mua 24, 2% 23,6% 24, 1% Giỏ 22,9% 22,9% 22,9% Mi 4, 6% 5,1% 4, 7% Tip th 3,8% 2,5% 3,6% Thng hiu 13,2% 10,9% 12,7% Tng 100% 100% 100% iu tra Nh vy l hin hng Vit Nam cú mt sc mnh khỏ cao so vi ... sn phm cht lng cao thỡ giỏ cng cao, khỏch hng luụn mun mt sn phm va cú cht lng cao m giỏ thnh li phi hp lý, õy l mt thỏch thc i vi ca hng v cụng ty Các lựa chọn người tiêu dùng % 40 30 Hàng nội ... thng Yu Rt yu Cung cp SP ỳng thi hn 15% 37% 47 % 0% 1% Cung cp s lng SP 7% 45 % 47 % 0% 1% Kh nng ỏp t giỏ c 7% 32% 59% 1% 1% Kh nng thay th SP ca nh cung 4% 12% 78% 3% 3% - 50 - Chuyên đề tốt nghiệp...
 • 15
 • 208
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường marketing phần 3 doc

Giáo trình hướng dẫn cách nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường marketing phần 3 doc
... TrÇn Minh TuÊn - 43 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TrÇn Minh TuÊn CHƯƠNG III MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TM-DV TRÀNG THI I- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ CHÍNH ... thường tình 18% 39 % 43% Cửa hàng có chất lượng tốt 19% 33 % 48% Cửa hàng có nhân viên tốt 19% 41% 40% 15% 36 % 49% Cửa hàng khác với cửa hàng khác 24% 37 % 39 % Cửa hàng có uy tín 10% 30 % 60% Cửa hàng ... dịch viên - 32 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TrÇn Minh TuÊn Không hài Bình lòng thường 23% 39 % 36 % 17% 38 % 44% Nhanh nhẹn 22% 29% 46% Hiểu biết rõ sản phẩm 17% 37 % 45% Trang phục lịch 4% 30 % 62% Tiêu...
 • 15
 • 222
 • 0

Xem thêm