Đánh giá thực trạng về các chương trình cho vay hỗ trợ người nghèo tại PGD ngân hàng chính sách xã hội

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng tại PGD ngân hàng chính sách hội huyện tĩnh gia

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng tại PGD ngân hàng chính sách xã hội huyện tĩnh gia
... Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Từ 11/05/2015 em kiến tập PGD Ngân hàng Chính sách hội huyện Tĩnh Gia Trải qua gần tháng quan sát, tìm hiểu học hỏi Phòng giao ... đốc cán Ngân hàng PGD tạo điều kiện tốt cho em nắm bắt hoạt động Ngân hàng để hoàn thành báo cáo kiến tập Báo cáo kiến tập bao gồm phần sau: SV: HOÀNG THỊ NHUNG LỚP : CĐQTVPK8 Báo cáo kiến tập Trường ... hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành văn phòng quan kiến tập Tổ chức hoạt động văn phòng 1.1 Chức nhiệm vụ văn phòng; vẽ sơ đồ cấu tổ chức văn phòng NHCSXH huyện Tĩnh Gia thành lập...
 • 44
 • 178
 • 0

Đánh giá hiệu quả vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách hội thông qua hội phụ nữ để phát triển kinh tế hộ nghèo tại Kéo Yên - huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá hiệu quả vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội thông qua hội phụ nữ để phát triển kinh tế hộ nghèo tại xã Kéo Yên - huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng.
... ỏnh hot ng tớn dng: - S h c vay - Tng lng ó cho vay - Lói sut v thi hn cho vay b Nhúm ch tiờu phn ỏnh nhu cu vay vn: - Mc ớch mun vay - Nhu cu v mc vay, thi hn vay, lói sut vay c Nhúm ch tiờu ... hỡnh kinh doanh ca ngi vay vn, hin NHCSXH huyn H Qung thc hin: - i vi cho vay ngn hn thi hn ti a l 12 thỏng 35 - Cho vay di hn ti a l nm Vic xỏc nh thi hn vay cn c vo: - Mc ớch s dng vay - Chu ... trng s dng vay u ói ca cỏc h nghốo trờn a bn xó - Nhu cu vay u ói ca cỏc h nghốo trờn a bn xó - ỏnh giỏ hiu qu s dng vay u ói ca cỏc h - Mt s thun li, khú khn vic cho vay v s dng vay - Mt s gii...
 • 87
 • 548
 • 2

Nhận xét, đánh giá thực trạng về các phần hành KT ở công ty TNHH Bao Bì Thăng Long

Nhận xét, đánh giá thực trạng về các phần hành KT ở công ty TNHH Bao Bì Thăng Long
... nghiệp, góp phần nâng cao hiệu hoạt động công ty Sau thời gian gần tháng thực tập công ty, em xin đa số đánh giá công tác kế toán NVL Công ty TNHH Bao Thăng Long nh sau: Ưu điểm: - Về máy quản ... phòng KT Đơn vị: Công ty TNHH Bao Thăng Long Bộ phận: Kho vật t 27 biên kiểm nghiệm vật t Hôm ngày 15/02/2005 Công ty TNHH Bao Thăng Long Đội gồm: Lơng Thị Hoa : Thống kê phân xởng Trần ... đơn giá hạch toán, nhân viên KT có trình độ cao III Đặc điểm liên quan đến công tác KT NVL công ty TNHH Bao Thăng Long Đặc thù công ty: Do đặc điểm tính chất, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công...
 • 57
 • 248
 • 0

Đánh giá thực trạngcác yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực tại Trung tâm y tế huyện Gia Lâm - Hà Nội năm 2009.

Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực tại Trung tâm y tế huyện Gia Lâm - Hà Nội năm 2009.
... động nhân lực Trung tâm năm qua y u tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế cho Trung tâm y tế Huyện 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng biến động nguồn nhân lực Trung tâm y tế huyện Gia Lâm ... Trung tâm y tế Huyện Xuất phát từ thực tế trên, nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng y u tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực trung tâm y tế huyện Gia Lâm- Nội năm 2009” với mục đích đánh giá biến ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG o0o - LÊ VĂN TRỌNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ CÁC Y U TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA LÂM – HÀ NỘI...
 • 143
 • 376
 • 2

Thực trạngđánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ.DOC

Thực trạng và đánh giá thực trạng mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ.DOC
... rng cho vay khỏch hng cỏ nhõn Cú rt nhiu ch tiờu phn ỏnh hot ng m rng cho vay KHCN Cỏc ch tiờu ny bao gm: d n cho vay KHCN, c cu d n cho vay KHCN, cht lng cho vay KHCN, li nhun t cho vay KHCN, ... cho vay KHCN D n cho vay KHCN: õy l ch tiờu hin thc nht ỏnh giỏ hot ng m rng cho vay KHCN D n cho vay KHCN tng chng t hot ng m rng cho vay KHCN ca ngõn hng ó t kt qu tt Tuy vy, kt qu m rng cho ... cho vay KHCN ch thc s t hiu qu nu d n cho vay KHCN tng c v s lng tuyt i, ln s lng tng i (t trng d n cho vay KHCN so vi tng d n C cu d n cho vay KHCN: C cu d n cho vay KHCN so vi cỏc loi hỡnh cho...
 • 79
 • 326
 • 3

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ
... hạch toán kế toán nguyên vật liệu: 3.2.2.1 Công tác tính giá nguyên vật liệu xuất kho: Phương pháp tính giá nguyên vật liệu Nhà máy sử dụng phương pháp giá thực tế, giá xuất kho nguyên vật liệu ... tính giá nguyên vật liệu xuất kho vào cuối kỳ hạch toán, ảnh hưởng đến tiến độ khâu kế toán khác 3.3 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhà máy Qua thời gian thực tập Nhà máy ... tập Nhà máy Luyện thép Lưu em nhận thấy rõ vai trò quan trọng kế toán nói chung kế toán nguyên vật liệu nói riêng Nhìn chung công tác kế toán nguyên vật liệu nhà máy hoàn thành tốt chức năng,...
 • 7
 • 213
 • 2

Đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách hội huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện đại từ, tỉnh thái nguyên
... Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên Chính lựa chọn đề tài: "Đánh giá kết chương trình tín dụng học sinh, sinh viên nông thôn Ngân hàng Chính sách hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên" ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ XUÂN LANH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƢƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐẠI TỪ, ... trình tín dụng học sinh, sinh viên 50 Chƣơng 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỌC SINH, SINH VIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆ 52 3.1 Khái quát Ngân hàng CSXH huyện Đại từ ...
 • 128
 • 400
 • 6

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CHO VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI THÔNG QUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ HỘI - TRƯỜNG HỢP TỈNH PHÚ YÊN.PDF

ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CHO VAY ỦY THÁC TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÔNG QUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - TRƯỜNG HỢP TỈNH PHÚ YÊN.PDF
... TK&VV y thác cho hoàn thành công vi c y thác cho vay Quy trình cho vay h nghèo it ng sách khác Hình 2.1 Quy trình cho vay h nghèo it ng sách t i NHCSXH Ngu n: tác gi v d a quy trình cho vay c a ... ng quy ng c p trung ng nh chi ti t quy trình y thác Chính v y, cho vay y thác t NHCSXH h i thông qua TC CT-XH có c s pháp lu t ch c ch n V c s th c ti n, v n n cho ng i vay ng i cho vay i cho ... ng th hi n sách nh t quán vi c ng h cho vay y thác thông qua TC CT-XH Tuy nhiên, quy trình cho vay y thác v n NHCSXH thông qua TC CT-XH t nh Phú Yên v n t n t i m t s v n nh : phí y thác, hoa...
 • 66
 • 105
 • 0

Đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh sinh viên tại ngân hàng chính sách hội chi nhánh tỉnh hậu giang giai đoạn năm 2007 đến năm 2014

Đánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh sinh viên tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh hậu giang giai đoạn năm 2007 đến năm 2014
... TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG 36 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HẬU GIANG ... HÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HẬU GIANG TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2014 4.1.1 Tình hình nguồn vốn chƣơng trình tín dụng HSSV NHCSXH Hậu Giang Tín dụng HSSV chƣơng trình ... Riêng chƣơng trình tín dụng HSSV đƣợc trình bày chi tiết chƣơng 35 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CHƢƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG 4.1...
 • 75
 • 44
 • 0

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH NGHỆ AN

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN
... 75.994 12. 120 3.500 1.707 10. 327 13.59 24 0.14 17.75 Khu vực miền núi 80.887 9 .28 2 72. 416 30.16 H.Thanh Chương 51.088 12. 6 02 2. 725 1.3 82 11 .25 9 22 .04 H.Anh Sơn 25 .4 92 6.615 1.774 1.0 52 5.893 23 . 12 H.Tân ... vay vốn đối chiếu hộ vay thực chưa thường xuyên, số lượng kiểm tra hạn chế 2. 3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH TỈNH NGHỆ AN 2. 3.1 Nguồn vốn Nguồn vốn cho vay hộ nghèo NHCSXH tỉnh ... thoát nghèo tái nghèo hàng năm: Hiệu cho vay hộ nghèo qua năm chưa đánh giá xác Tình trạng số hộ nghèo danh sách hàng năm thường số hộ nghèo thực tế Số hộ thoát nghèo tái nghèo hàng năm sổ sách thực...
 • 25
 • 532
 • 2

Slide đánh giá về hoạt động quản trị tín dụng HSSV tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách hội huyện quảng điền

Slide đánh giá về hoạt động quản trị tín dụng HSSV tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện quảng điền
... Đối tượng nghiên cứu:  Hoạt động quản trị tín dụng HSSV PGD NHCSXH huyện Quảng Điền  Khách hàng giao dịch vay vốn tín dụng HSSV NHCSXH huyện Quảng Điền tháng 3/2012 www.themegall LOGO Phương ... hình hoạt động tín dụng qua năm 3Đánh giá công tác tổ chức hoạt động Điểm mạnh hạn chế www.themegall LOGO Tổng quan vấn đề nghiên cứu Tổng quan Ngân hàng CSXH tín dụng HSSV Giới thiệu PGD huyện Quảng ... rõ hội • Chương trình tín dụng HSSV hướng đến phục vụ nhu cầu vốn vay cho đông đảo đối tượng phục vụ • Những bất cập liên tục nảy sinh quản trị tín dụng HSSV chương trình Quản trị tín dụng HSSV...
 • 14
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp tín dụng và kiến nghị nhằm thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của pgd ngân hàng chính sách xã hội huyện chí linhđánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện đại từ tỉnh thái nguyênphân tích đánh giá thực trạng và chất lượng tín dụng của sở giao dịch ngân hàng chính sách xã hội nam địnhđánh giá chung về tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội thanh hóacác chương trình dự án hỗ trợ giảm nghèo do môi trườngchất lượng tín dụng chương trình cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội huyện văn giang được phản ánh qua các chỉ tiêu saucác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng chương trình cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội huyện văn giang tỉnh hưng yênđánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội của hộ nghèo tại thành phố điện biên phủđánh giá kết quả hoạt động tín dụng cho hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội huyện yên thế tỉnh bắc giangđánh giá hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện phù ninh tỉnh phú thọluận văn tốt nghiệp thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng xoá đói giảm nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thanh trìbáo cáo thực trạng cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hộiđánh giá hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huếthực trạng cho vay hssv tai ngan hang chinh sach xa hoithực trạng cho vay người nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt namMẪU 15 KHCN Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN17. Mẫu 02 ĐTCS Danh sách đề xuất đề tài cơ sở19. Mẫu 04 ĐTCSBáo cáo tổng kết đề tàiMẫu quy chế chi tiêu đề tài NAFOSTED10. TT 85 2004 TTLT BTC BKHCNChủ đề tết và mùa xuân04 Don de cu thanh vien HĐQTĐăng ký sở hữu trí tuệ 2011-2015.L I GI I HSG NAM NH 2017 PH N T LU N02 Don ung cu thanh vien HĐQT02 Don ung cu thanh vien HĐQTBài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac2016Bài báo quốc tế khác | Hanoi University of Science, VNU Bao qte khac 2017Bài báo ISI SCOPUS | Hanoi University of Science, VNUSan pham ung dung 2016Danh muc HNKH trong nuoc 2014 0Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU