MÁY BIẾN ÁP LÀM VIỆC VỚI TẢI QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ

MÁY BIẾN ÁP LÀM VIỆCTẢI KHÔNG ĐỐI XỨNG

MÁY BIẾN ÁP LÀM VIỆC Ở TẢI KHÔNG ĐỐI XỨNG
... TT khäng Riãng thnh pháưn TT khäng mba cọ trë säú bàòng v trng pha vãư thåìi gian nãn chè täưn tải mba näúi Y0 v Δ • Phỉång phạp phán lỉåüng âäúi xỉïng dỉûa trãn cå såí ngun l xãúp chäưng, nãn ... håüp cọ dng âiãûn thỉï tỉû khäng sau : - Khi mba näúi Y0/Y0 hồûc Y0/Δ: Dng thỉï tỉû khäng täưn tải åí c dáy qún så cáúp v thỉï cáúp nãn mảch âiãûn thay thãú âäúi våïi phán lỉåüng thỉï tỉû khäng ... pha s sinh cạc sââ E& A , E& B , E& C + Cn dng âiãûn tỉì họa TT khäng Ia0 = Ib0 = Ic0= Id/3 täưn tải åí phêa thỉï cáúp khäng âỉåüc cán bàòng vç Ia0=Ib0=Ic0 = s sinh Φt v sââ E m0 tỉång âäúi låïn...
 • 7
 • 137
 • 1

LÀM VIỆC với FILE LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

LÀM VIỆC với FILE LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
... phương thức hủy đối tượng triệu gọi, phương thức close tự động gọi theo File văn Đối với file văn bản, cờ hiệu ios::binary không sử dụng Những file văn đơn chứa văn Để đọc ghi liệu file ta sử dụng ... / /Làm việc với liệu trỏ memblock delete[] memblock; } else cout...
 • 10
 • 233
 • 0

LÀM VIỆC VỚI TÀI KHẢO MÁY TÍNH

LÀM VIỆC VỚI TÀI KHẢO MÁY TÍNH
... LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN MÁY TÍNH BÀI TẬP 8-1: TẠO TÀI KHOẢN MÁY TÍNH SỬ DỤNG ACTIVE DIRECTORY AND COMPUTER Thời gian dự kiến: 10 phút Người quản lý yêu cầu bạn tạo tài khoản máy tính Active ... LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN MÁY TÍNH THỰC HÀNH NÂNG CAO 8-1: THAY ĐỔI CÁC THUỘC TÍNH CỦA TÀI KHOẢN MÁY TÍNH Thời gian dự kiến: 10 phút Ban Giám đốc phàn nàn việc dùng Active Directory tìm vị trí tài ... WINDOWS SERVER 2003 102 LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN MÁY TÍNH Xuất thông báo Active Directory yêu cầu bạn xác nhận việc khởi tạo lại tài khoản này, Nhấn Yes Xuất thông báo tài khoản đso khởi tạo lại...
 • 6
 • 184
 • 0

Tài liệu Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải không đối xứng ppt

Tài liệu Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải không đối xứng ppt
... xứng lm tăng tổn hao, rôto nóng v máy rung động Điện áp tải không đối xứng Khi tải không đối xứng điện áp đầu cực máy phát không đối xứng, nghĩa l chúng có biên độ không v góc lệch pha khác 1200 ... với tốc độ đồng bộ, xác định giá trị U0; P0 v I0 từ suy ra: Z0 = U0 ; I0 r0 = P0 ; 3I 02 x0 = Z 02 r02 5.3 ảnh hởng tải không đối xứng máy phát điện đồng Khi tải không đối xứng máy có thnh phần ... đổi v lực đập mạch với tần số 2f tác dụng tiếp tuyến với bề mặt rôto lm cho máy bị rung động v gây ồn Thờng cho phép máy đồng lm việc lâu di với tải không đối xứng dòng điện pha không vợt định mức...
 • 5
 • 1,071
 • 8

Tài liệu Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng pdf

Tài liệu Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng pdf
... lm việc với tải không đối xứng 5.1 Đại cơng Chế độ tải không đối xứng máy điện đồng xáy - Tải pha không - Khi có ngắn mạch không đối xứng hệ thống điện lực, đầu cực máy phát Chế độ tải không đối ... máy đồng lm việc lâu di với tải không đối xứng dòng điện pha không vợt định mức v mức độ sai lệch dòng điện pha không 10% máy cực ẩn; 20% với máy cực lồi Máy điện 22 5.4 Ngắn mạch không đối xứng ... trờng dòng điện thứ tự ngợc thờng gây nên tơng bất lợi cho máy phát, nh: Điện áp không đối xứng lm tăng tổn hao, rôto nóng v máy rung động Điện áp tải không đối xứng Khi tải không đối xứng điện áp...
 • 9
 • 973
 • 4

Tài liệu Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng docx

Tài liệu Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng docx
... lm việc với tải không đối xứng 5.1 Đại cơng Chế độ tải không đối xứng máy điện đồng xáy - Tải pha không - Khi có ngắn mạch không đối xứng hệ thống điện lực, đầu cực máy phát Chế độ tải không đối ... máy đồng lm việc lâu di với tải không đối xứng dòng điện pha không vợt định mức v mức độ sai lệch dòng điện pha không 10% máy cực ẩn; 20% với máy cực lồi Máy điện 22 5.4 Ngắn mạch không đối xứng ... trờng dòng điện thứ tự ngợc thờng gây nên tơng bất lợi cho máy phát, nh: Điện áp không đối xứng lm tăng tổn hao, rôto nóng v máy rung động Điện áp tải không đối xứng Khi tải không đối xứng điện áp...
 • 9
 • 373
 • 1

Giáo trình điện - Chương 11: M.B.A làm việc với tải không đối xứng và quá trình quá độ trong M.B.A doc

Giáo trình điện - Chương 11: M.B.A làm việc với tải không đối xứng và quá trình quá độ trong M.B.A doc
... 1 1-4 Sự phân bố dòng điện pha ngắn mạch 1 1-5 Quá dòng điện m.b.a Hiện tợng dòng điện thờng xảy đóng m.b.a vào lới lúc không tải xảy ngắn mạch 11.5.1 Đóng m.b.a vào lới điện không tải Nh biết, m.b.a ... biết, m.b.a làm việc không tải, dòng điện không tải I0 nhỏ (không vợt 10%Iđm) Nhng trình độ đóng m.b.a không tải vào lới dòng điện I0 tăng gấp nhiều lần dòng điện định mức Ta xét tợng m.b.a pha ... 3I T It0 (1 1-4 ) P 3I P W (1 1-5 ) 2 xto = z to rto V (1 1-6 ) Hình 1 1-2 Sơ đồ nối dây xác định tổng trở thứ tự không m.b.a 1 1-3 Tải không đối xứng m.b.a 11.3.1 Khi có dòng điện thứ tự không a Trờng...
 • 13
 • 202
 • 1

Đề tài khóa luận TN đề XUẤT các BIỆN PHÁP làm VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ TRÊN MẠNG

Đề tài khóa luận TN  đề XUẤT các BIỆN PHÁP làm VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ TRÊN MẠNG
... Giữa học nhóm tự học bạn thích học theo phương pháp hơn? Học nhóm Tự học Ý kiến khác………………………………………………………… I Tên đề tài: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ TRÊN MẠNG II Lý chọn đề tài: ... KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ TRÊN MẠNG Tôi tên: Huỳnh Tấn Bảo Danh thực đề tài Nghiên cứu công cụ cộng tác nhóm hiệu mạng Rất mong hỗ trợ từ bạn Xin ... phải có kiến thức kỹ làm việc nhóm Nguyên nhân khiến làm việc nhóm không hiệu Quá trình làm việc theo nhóm - Khi nhóm nhận đề tài, trưởng nhóm đem cho thành viên nhóm thảo luận chung, tìm ý tuởng...
 • 46
 • 76
 • 0

Tài liệu Làm việc với tính năng Offline Files doc

Tài liệu Làm việc với tính năng Offline Files doc
... xem Offline Files Nếu bạn ngắt kết nối khỏi mạng muốn truy cập vào offline files, mở cửa sổ Offline Files hướng dẫn phần đầu (Tìm Offline Files) Trong cửa sổ Offline Files, kích nút 'View your offline ... cách truy cập vào chúng, bạn đọc phần bên có tên 'Cách xem Offline Files' Cách làm việc Offline kết nối mạng Đôi bạn muốn làm việc offline chí kết nối vào mạng Điều vài lý khác nhau, chẳng hạn ... sách Offline Files cập nhật bạn không thấy thư mục mà bạn xóa Cách thay đổi lượng không gian đĩa sử dụng Offline Files Mặc định, Offline Files lưu ổ đĩa “C:” Lượng không gian sử dụng offline files...
 • 11
 • 183
 • 0

Tài liệu Chương 1: LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG ppt

Tài liệu Chương 1: LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG ppt
... Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG CỤC BỘ 12/14/13 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI ... Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG TÌM HIỂU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG  Tài khoản Người dùng Cục  Lưu trữ CSDL Security Accounts Manager ... Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG CẤU TRÚC THƯ MỤC KHÁI LƯỢC NGƯỜI DÙNG 12/14/13 DUY TRÌ VÀ QUẢN TRỊ MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 Hanoi Aptech ACNA06 Course Chương 6: LÀM ViỆC VỚI...
 • 13
 • 244
 • 0

Tài liệu 8 nguyên tắc vàng để làm việc nhóm hiệu quả doc

Tài liệu 8 nguyên tắc vàng để làm việc nhóm hiệu quả doc
... Hãy nghĩ phần nhóm cá nhân riêng lẻ Thảo luận với nhóm với người ngồi cạnh bạn Hãy rõ ràng ngắn gọn Luôn ý thức bạn sử dụng thời ... kiến thôi, đừng trích riêng Hãy tâm niệm rằng, kết cuối thu nhận phải đồng lòng nhóm, kể cá nhân có ý kiến bị bác bỏ Việc nhanh chóng đạt mà phải cần có thời gian Hãy cố gắng tôn trọng thành viên ... đừng nghĩ ý kiến trình bày mình, ý người khác nói Nếu có chưa rõ, hỏi lại họ kết thúc Hãy đoàn kết để đạt đến mục tiêu chung Không có đầy đủ kiến thức vấn đề nào, có họ đóng góp nhiều hay mà Hãy...
 • 3
 • 479
 • 1

Tài liệu Những nguyên tắc làm việc với một công ty PR docx

Tài liệu Những nguyên tắc làm việc với một công ty PR docx
... doanh nghiệp cần phải biết cách cân đối, kết hợp lực chuyên môn công ty PR để đạt mục tiêu làm vững mạnh hình ảnh doanh nghiệp lòng công chúng ... nghe cách tích cực Công ty PR tổ chức biết cách xây dựng thông điệp mà doanh nghiệp muốn thể chuyển thông điệp đến thị trường cách sáng tạo hiệu Đừng nên xem thường tầm quan trọng việc biết lắng...
 • 2
 • 339
 • 0

Tài liệu GHÉP SONG SONG 4 BỘ CHỈNH LƯU MẠCH TIA DÙNG MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN- BỘ CHỈNH LƯU 12 XUNG docx

Tài liệu GHÉP SONG SONG 4 BỘ CHỈNH LƯU MẠCH TIA DÙNG MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN- BỘ CHỈNH LƯU 12 XUNG docx
... lệch pha điện áp nguồn nhánh mạch chỉnh lưu từ hệ thức xác đònh điện áp ngõ máy biến áp trung gian, thành phần áp xoay chiều điện áp chỉnh lưu nhánh bù lẫn để tạo điện áp ngõ máy biến áp nhấp nhô ... dạng đấu dây máy biến áp với cấu trúc đấu song song chỉnh lưu qua máy biến áp trung gian, ta phát triển hệ thống chỉnh lưu nhiều xung ( 24, 48 xung) Trên hình H2.63, đồ thò điện áp dòng điện vài vò ... điện: Dòng điện qua nhánh máy biến áp trung gian gồm thành phần dòng dc thành phần dòng từ hóa Bằng lý luận tương tự trường hợp ghép song song hai mạch tia dùng máy biến áp trung gian, ta dẫn giải...
 • 9
 • 315
 • 2

Tài liệu Hãy làm việc với những người thông minh docx

Tài liệu Hãy làm việc với những người thông minh docx
... kinh doanh, ông ý có ý thức tài bẩm sinh việc kinh doanh" Có thể Shwed cộng người phát minh tường lửa, song họ đánh giá người tiếp thị hiệu công nghệ tới với số đông người dùng, doanh nghiệp Rõ ... giá tiềm công nghệ Cũng theo Shwed, làm việc người thông minh quân đội "bài học quà quý giá nhất" mà ông có thực nghĩa vụ quân Shwed áp dụng nhiều học vào việc quản lý Check Point "Bí thành công ... phải chuyển sang phòng khách, nơi có cửa sổ để dàn PC thông thoáng Đơn giản, điều hoà đầu tư xa xỉ Làm việc quần quật 16 tiếng ngày, ba người hoàn thành xong Firewall-1 vào tháng "Cà phê, Coca-Cola...
 • 4
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dieu kien de hai may bien ap lam viec song songlàm việc với modem qua máy tínhthực hành 8 làm việc với tài khoản máy tínhmáy biến áp và sự truyền tải điện năngmáy biến áp vận hành không tảimáy biến áp vận hành non tảimáy biến áp làm mát bằng dầumáy biến áp làm mát bằng không khímẫu biên bản làm việc với khách hàngbiên bản làm việc với giáo viên bộ mônskkn đề tài một số kiến giải về máy biến áp các dạng bài tập về máy biến áp và sự truyền tải điện nănglàm việc với tải danh nghóalàm việc với tải thửlàm việc với tài liệu và nơi chứa csdlbài 9 thí nghiệm máy biến áp ba pha có tảiKịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minhbài thuyết trình về các quy trình tính toàn trong du lịchBáo cái bài tập lớn cảm biến đo nước liên tục dùng cảm biến siêu âm hiển thị ra LCDLỰA CHỌN PHƯƠNG án THI CÔNG xây DỰNG NHÀ CAO TẦNGtin học chuyên ngành điện cơ MATLAB ỨNG DỤNGCách cài đặt, lỗi, hư hỏng thường gặp của máy in laserĐỀ KIỂM TRA TOÁN 9 HKIbáo cáo thực tập công ty cp bánh kẹo tràng an 2Việt nam và TPP những cơ hội và thách thứcTổng quan về sản phẩm đồ hộp cà chua cô đặcđề tài kết cấu thép bảnQuy trình công nghệ sản xuất sản phẩm collar l26 5x d26 x d12ứng dụng sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh họcbáo cáo thực tập tổng công ty cp bia rượu nước giải khát hà nộiTìm hiểu tài liệu cơ sở kỹ thuật điện tử số (quyển 2) của các tác giả vũ đức thọ dịchtrinh bày về thị trường tài chính và thực trạng ở việt namquy trình bảo dưỡng hyundaiTrình bày các khoản thu và chi ngân sách nhà nước vận dụng ở việt namXưởng liên hợp sản xuất vàng trang sức nhãn hàng tiffany PNJHệ thống lọc bụi tĩnh điện