VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU

PHẦN 2 các vấn đề CHUNG về máy điện XOAY CHIỀU

PHẦN 2 các vấn đề CHUNG về máy điện XOAY CHIỀU
... 13 20 19 Dưới: 19 18 13 12 24 Trên: 24 12 23 11 18 17 Dưới: 11 23 10 22 17 Trên: 10 22 16 21 Dưới: 15 14 21 16 15 20  Sơ đồ khai triển dây quấn τ Z2 τ Z1 π τ τ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 8), (2 - 7), (13 - 20 ), (14 - 19) Pha B: (5 - 12) , (6 - 11), (17 - 24 ), (18 - 23 ) Pha C: (9 - 16), (10 - 15), (21 - 4), (22 - 3) τ τ τ A1 B1 C1 τ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12 ... Y3 τ Y4 B4 τ τ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 B1 Y1 Y2 B2 B3 -3 -15 C pha Trục Sđđ ba pha -4 -16 21 10 22 13 18 - 12 -24 Trục 14 17 -8 -20 B ph a Tr ục -7 -19 -23 -11 pha A Dây quấn...
 • 31
 • 164
 • 0

VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU

VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU
... QUẤN MÁY ĐIỆN Lập tỉ số: k  F0 ac  F ab Với kµ - hệ số bão hòa mạch từ, thường từ 1,1÷1,35 CHƯƠNG 5: MẠCH TỪ VÀ DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU 2.1 Khái niệm chung Dây quấn máy ... QUẤN MÁY ĐIỆN Sơ đồ mạch điện dây quấn lồng sóc: đó: rt - điện trở dẫn; rv - điện trở đoạn hai dẫn vành ngắn mạch; Ta thay mạch điện thực nói mạch điện tương đương (r) dựa sở tổn hao hai mạch điện ... song song với trục máy trải mặt phẳng CHƯƠNG 5: MẠCH TỪ VÀ DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN DÂY QUẤN BA PHA CÓ q LÀ SỐ NGUYÊN 3.1 Dây quấn lớp Xét sơ đồ khai triển dây quấn lớp máy điện xoay chiều có số liệu...
 • 53
 • 201
 • 0

Bài tập ứng dụng lý luận chung về máy điện xoay chiều

Bài tập ứng dụng lý luận chung về máy điện xoay chiều
... 84,4 (A) Tỷ số dòng điện hai phương pháp mở máy: 84,4  1,46 58 Nhận xét : Khi dùng điện trở mở máy dòng điện mở máy giảm 1,46 lần so với mở máy trực tiếp BÀI TẬP Một động điện không đồng ba pha ...  (A.vòng) Trong  ,  giá trò thay đổi theo thời gian, không gian BÀI TẬP ỨNG DỤNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BÀI TẬP Cho động điện không đồng pha rotor lồng sóc có P đm = 10 kW, m = 220/380 V, ... Mômen mở máy: Mmm = 1,3.Mđm = 1,3 92,2 = 119,8 (Nm) (Nm) Mômen cực đại: Mmax = 2.Mđm = 92,2 = 184,4 (Nm) Dòng điện mở máy: Imm = 5,5 I1đm = 5,5 27,31 = 150,2 (A) 13 BÀI TẬP ỨNG DỤNG MÁY ĐIỆN ĐỒNG...
 • 21
 • 270
 • 0

Bài tập có giải phần lý luận chung về máy điện xoay chiều

Bài tập có giải phần lý luận chung về máy điện xoay chiều
... PHẦN – LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI TẬP Vẽ sơ đồ trải dây quấn pha dạng đồng khuôn tập trung (1 lơp) máy điện tổng số rãnh Z = 36; 2p = ( vẽ cho ... đầu bên phải bối dây đầu cuối BÀI TẬP Vẽ sơ đồ trải dây quấn pha dạng dây quấn xếp lớp máy điện tổng số rãnh Z = 24; 2p = Gợi ý: Z: tổng số rãnh thực stato máy điện Dây quấn xếp lớp: rãnh chứa ... đổi theo thời gian, không gian BÀI TẬP Một máy phát điện ba pha công suất đònh mức Pđm = 10 kW, m = 380 V, máy phát đấu tam giác (  ), cos đm = 0,8 Stato tổng số rãnh Z = 36, 2p = 4,...
 • 12
 • 556
 • 1

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN II - PHẦN III CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHƯƠNG 3 pptx

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN II - PHẦN III CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHƯƠNG 3 pptx
... lệch pha thời gian góc β = trình bày hình 3- 5 (ωt − α' ) = (ωt + α'−β) = 33 Hình 3. 6 Từ trường elip theo biểu Hình 3. 5 Từ trường elip theo biểu thức ( 3- 5 ), β = π thức ( 3- 7 ), γ = Khi hai s.t.đ đập ... thời gian ta có: dα = ±ω dt ( 3- 3 ) Đạo hàm α theo t theo biểu thức ( 3- 3 ) tốc độ góc quay biểu thò rad/s, dα < ứng với sóng quay ngược [dấu “+” biểu thức ( 3- 2 )] dt Hình 3- 2 a b cho thấy vò trí sóng ... (hình 3- 1 3a) tổng chúng không Với nhóm ν = 2mk + ta có: (ν − 1) 39 2π = 4πk m Hình 3- 1 3 Cộng s.t.đ bậc ν pha Các sức từ động tương ứng với trò số k sức từ động quay thuận trùng pha (hình 3- 2 1b)...
 • 17
 • 192
 • 0

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN II - PHẦN III CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHƯƠNG 2 pps

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN II - PHẦN III CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHƯƠNG 2 pps
... 18 19 20 21 22 23 24 19’ 2 21 22 23 24 ’ 1’ 2 3’ 4’ 5’ } } } } } } Nhóm Pha A Nhóm Pha C Nhóm Pha B Nhóm Pha A Nhóm Pha C Nhóm Pha B Hình 2. 5 Dây quấn sóng lớp với Z = 24 , 2p = 4, q = 2, β ... cho động pha có Z = 30, 2p = Z 30 = = 7,5 2p Z 30 q= = = = 2+ 2pm 4.3 2 Ta có: τ = Vậy b = 2, c = 1, d = Lập bảng phân bố: A 2* 2* 2 C 2* 2* B 2 2* 2* A 3 2 C 3 B 2 3 19 Trình tự xây dựng sơ đồ ... - Số phần tử dây quấn: S= - Số Z 24 = = 12 2 phần tử dây quấn pha: - Số nhóm bối dây pha: S 12 = =4 m S 12 = =2 n= mq 3 .2 S fa = Hình 2. 1 Hình sức điện động 12 tia So sánh với số đôi cực 2p...
 • 19
 • 582
 • 9

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN II - PHẦN III CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHƯƠNG 1 doc

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN II - PHẦN III CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHƯƠNG 1 doc
... VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU CHƯƠNG I: SỨC ĐIỆN ĐỘNG CỦA DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU § 1. 1 ĐẠI CƯƠNG Sức điện động (s.đ.đ) xoay chiều có đặc tính bản: - Độ lớn - Tần số - Dạng ... chung máy điệ n xoay chiề u Chương 1: Sưcù điện động củ a dây quấn máy điện xoay chiều Chương 2: Dây quấn phần ứng máy điệ n xoay chiều Chương 3: Sứ c từ độ ng dâ y quấn máy điện xoay chiều 11 ... TP 10 1 Phần V: Máy điệ n đồng (MĐĐB) huat Ky t Chương 1: Đại cương MĐĐB 10 2 pham H Su Chương II: Các quan hệ điệ n từ MĐĐB 10 6 ng D Truo n đồng Chương III: Má y phát điện độn g điệ n© 11 6 uye Chương...
 • 14
 • 284
 • 3

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 7 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP doc

Giáo án điện dân dụng THPT - BÀI 7 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP doc
... vượt trị số định mức ghi nhã máy biến áp Hoạt động 4: Tìm 5’ Phân loại máy biến áp: hiểu cách phân - Máy biến áp điện lực: Dùng loại MBA truyền tải phân phối điện - Máy biến áp tự ngẫu: Biến đổi ... hiểu công dụng biến áp: MBA 1.Công dụng: *GV đặt câu hỏi: - Máy biến áp có vai trò quan + Để biến đổi điện trọng áp dòng điện truyền tải phân phối điện xoay chiều từ điện áp cao xuống điện *Sơ ... chumg máy biến áp - Phân loại máy biến áp - Khái niệm máy biến áp V BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Câu 1: Khi nối cuộn sơ cấp máy biến áp với nguồn điện chiều xảy tượng gì? Tại sao? Câu 2: Nêu khái...
 • 16
 • 888
 • 4

Bài 7 : Một số vấn đề chung về máy biến áp

Bài 7 : Một số vấn đề chung về máy biến áp
... niªm chung vỊ M¸y biÕn ¸p: 1- C«ng dơng cđa m¸y biÕn ¸p Máy biến áp Khơ Máy biến áp Máy biến áp pha pha Máy biến Máy biến áp pha áp pha Máy biến áp Máy biến áp Hợp Hợp Bµi 7: mét sè vÊn ®Ị chung ... lµ Bµi 7: mét sè vÊn ®Ị chung vỊ m¸y biÕn ¸p I/ Kh¸i niªm chung vỊ M¸y biÕn ¸p: 4- Ph©n lo¹i m¸y biÕn ¸p - M¸y biÕn ¸p ®iƯn lùc Dïng trun t¶i vµ ph©n phèi ®iƯn n¨ng Bµi 7: mét sè vÊn ®Ị chung ... MBA tăng áp MBA giảm áp Hình v : Sơ đồ cung cấp điện đơn giản S¬ ® : S¶n xt, trun t¶i ph©n phèi ®iƯn n¨ng 110KV 500KV 25KV 110KV S¬ ® : S¶n xt,mét sèt¶i ph©n phèi ®iƯnvỊ m¸y biÕn ¸p Bµi 7: trun...
 • 28
 • 796
 • 4

Một số vấn đề chung về pháp điển hóa pptx

Một số vấn đề chung về pháp điển hóa pptx
... thể đề mục pháp điển hệ thống pháp luật để tiến hành pháp điển hóa theo chương trình định Cộng hoà Pháp tiến hành pháp điển hoá chưa xây dựng tổng thể đề mục Bộ pháp điển từ đầu, đến nay, pháp điển ... thống pháp luật Vấn đề tạo khó khăn cho hoạt động pháp điển hóa pháp điển hóa phải lựa chọn phương án có mâu thuẫn, chồng chéo nguyên tắc pháp điển hoá nên can thiệp mặt kỹ thuật quy phạm pháp ... định có cấp độ pháp điển hoá vấn đề mang tính pháp lý quan trọng vấn đề có liên quan đến tình trạng xung đột thẩm quyền thông qua Bộ pháp điển có nhu cầu sửa đổi pháp điển sau Giải pháp đơn giản...
 • 14
 • 118
 • 0

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY NÂNG CHUYỂN pdf

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY NÂNG CHUYỂN pdf
... tính chất chuyển động hay tính chất vật liệu vận chuyển, máy nâng chuyển thiết bị cửa van đợc chia thành hai nhóm: máy nâng (trong có máy đóng mở cửa van) máy vận chuyển liên tục Máy nâng chuyển ... sở thiết kế máy nâng 2.1 Những thông số máy nâng 2.1.1 Tải trọng nâng tải trọng tính toán Tải trọng nâng danh nghĩa: Tải trọng nâng máy nâng trọng lợng danh nghĩa vật nâng máy nâng, hạ đợc ... cấu nâng: Dẫn động tay 1,2 Máy nâng có móc 1,3 Máy nâng có mâm nam châm điện 1,2 Máy nâng có gầu ngoạm 1,2 Máy nâng phân xởng đúc, vận chuyển thép lỏng 1,5 Cơ cấu di chuyển cho tất loại máy nâng...
 • 29
 • 409
 • 1

Một số vấn đề chung về máy biến áp

Một số vấn đề chung về máy biến áp
... thép dùng để áp án: 1-b; 2-d; 3-c; 2-a ; 3-a Tính toán máy biến áp Một máy biến áp pha có N1 = 1650 vòng, N2 = 90 vòng Dây quấn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V Xác định điện áp đầu dây quấn ... lấy hai đầu dây quấn thứ cấp U 2 Hệ số biến áp k gì? U1 N1 Tỉ số điện áp sơ cấp thứ cấp = =k U2 N2 tỉ số vòng dây chúng 3.ý nghĩa hệ số biến áp k - Chọn kí hiệu ( > < ) cụm từ thích hợp ... thích hợp điền vào chỗ trống() hai câu để câu trả lời Nếu k >1 U1 U2 máy biến áp giảm áp Nếu k ...
 • 33
 • 233
 • 1

Các dạng toán về máy điện xoay chiều Vật lí 12 NC

Các dạng toán về máy điện xoay chiều Vật lí 12 NC
...  e2  02  e12 e2 e  e2  22  22    12 22  50 2  2  1 9/ Người ta truyền tải điện xoay chiều pha từ trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10 Km Dây dẫn làm kim loại có điện trở suất ... N0 11/ Một nhà máy phát điện có công suất 36MW, điện áp hai cực máy phát 4kV Người ta nối hai cực máy phát với cuộn sơ cấp máy tăng thế, tỉ số vòng dây hai cuộn dây 50 Hiệu suất máy 90% Biết hệ ... suất phát điện hiệu điện hiệu dụng hai đầu máy phát không đổi Nối hai cực máy phát với trạm tăng áp có hệ số tăng áp k đặt Từ máy tăng áp điện đưa lên dây tải cung cấp cho xưởng khí cách xa điểm...
 • 4
 • 391
 • 5

Những vấn đề chung về thuế và tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế tại Nhà máy thiết bị bưu điện

Những vấn đề chung về thuế và tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế tại Nhà máy thiết bị bưu điện
... sản nộp Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán thuế doanh nghiệp Kế toán thuế phần hành thiếu công tác kế toán doanh nghiệp Tất phần hành kế toán từ kế toán trình mua yếu tố đầu vào tới trình ... II Tổ chức công tác hạch toán kế toán thuế doanh nghiệp Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ 1.1- Những vấn đề chung chứng từ toán với NSNN Chứng từ kế toán toán văn chứng minh nghiệp vụ toán với ... hệ toán thuế với NSNN đòi hỏi doanh nghiệp phải có tổ chức, quản lý chặt chẽ công tác kế toán, cán kế toán cần phải có trình độ nghiệp vụ cao, am hiểu Luật thuế nh công tác hạch toán kế toán thuế...
 • 44
 • 194
 • 0

Xem thêm