ĐỀ THI KIỂM TOÁN 2014

Đề thi kiểm toán căn bản năm 2014

Đề thi kiểm toán căn bản năm 2014
... tài trình kiểm toán .Kiểm toán trình ngược -Hệ thống pp:Có pp :kiểm toán chứng từ kiểm toán chứng từ -Chủ thể :kiểm toán viên ng tham gia vào hđ kiểm toán Câu 8:Phân biệt loại kết luận kiểm toán? *Khái ... từ kiểm toán chứng từ dc thực kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ sở pháp lí -Dựa vào phân loại theo máy tổ chức gồm có kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội ng thực kiểm toán kiểm ... khác kiểm toán viên đôc lập, kiểm toán viên nhà nc, kiểm toán viên nội bộ? -Kiểm toán hđ xác minh bày tỏ ý kiến thực trạng hđ tài đv dc kiểm toán, dc thể BCTC BCTC thông qua phương pháp kiểm toán...
 • 15
 • 209
 • 0

Đề thi kiểm toán

Đề thi kiểm toán
... Những đặc điểm tổ chức máy kiểm toán nội bộ? Câu 5: Có loại báo cáo kiểm toán nào? Nêu rõ trường hợp áp dụng loại báo cáo kiểm toán? Câu 6: Những đặc điểm tổ chức máy kiểm toán Nhà nước? Câu 7: Trình ... định tiêu coi trọng yếu? Câu 8: Rủi ro kiểm toán? Ảnh hưởng rủi ro kiểm toán công việc kiểm toán viên? IV LOẠI ĐIỂM Câu 1: Nêu nội dung phân loại kiểm toán? Câu 2: Nội dung phương pháp thu thập ... Câu 1: Nêu điểm khác kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập kiểm toán nội bộ? Câu 2: Trình bày yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ? Câu 3: Trình bày cách thức sử...
 • 2
 • 2,263
 • 15

de thi thu toan 2014 de 1

de thi thu toan 2014 de 1
... + 4t − 1| 12 + ( −2 ) + 22 =2⇔ |12 t − | = ⇔ 12 t − = ±6 ⇔ t1 = 1, t = + Với t1 = ta M ( 3;0; ) ; 0,25 + Với t2 = ta M ( 1; 3;0 ) + Ứng với M1, điểm N1 ∈ d cần tìm phải giao d2 với mp qua M1 // mp ... n − 3)   4.3.2 .1 3.2 .1 ⇔  ( n + 1) n ( n − 1) ( n − ) ( n − 3) ≥ ( n + 1) n ( n − 1)  5.4.3.2 .1 15  n − 9n − 22 <  ⇔ n − 5n − 50 ≥ ⇔ n = 10 n ≥  VIb 0,50 0,50 2,00 1, 00 Tọa độ giao ... [ 1; 6] nên nhận x = 1 ± 17 0,25 http://ductam_tp.violet.vn/ Ta có: f (1) = , f (6) = 27  1 + 17  −3 + 17 , f ÷= ÷ 13  2   Vì f liên tục có đạo hàm [1; 6] nên max f ( x) = Do ∃x0 ∈ [ 1; 6]...
 • 8
 • 511
 • 13

de thi thu toan 2014 de 3

de thi thu toan 2014 de 3
... SSAC d ( B; SAC ) SAC cõn ti C cú CS =CA =a; SA = a A C O 13 SSAC = a 16 3V Vy: d(B; SAC) = S S ABC = 3a (vd) 13 SAC M B II PHN RIấNG (3. 0 im) Câu V.a 1Viết phơng trình đờng tròn qua giao điểm ... nghiệm phơng trình x2 + (x 2x) = x 36 x + 37 x = (*) Xét f (x ) = x 36 x + 37 x , f(x) liên tục R có f(-1)f(0) < 0, f(0)f(1) < 0, f(1)f(2) < 0, f(2)f (3) < suy (*) có nghiệm phân biệt, (E) ... 2SABC = AB a b = 8(1) a + 5; b ab5 = ; Trng tõm G (d) 3a b =4 (3) a b = 2(2) 3 S T (1), (3) C(2; 10) r = p = + 65 + 89 S T (2), (3) C(1; 1) r = p = +2 CõuVIb: Vỡ z = + i l mt nghim ca...
 • 5
 • 489
 • 9

de thi thu toan 2014 de 4

de thi thu toan 2014 de 4
... ur [AM ; u] 2.SAM0M1 8a2 − 24a + 36 ⇒ d(A; ∆ ) = = = r M M1 u = 2a Theo giả thi t: d(A; ) = d(A; ) 2a 8a2 − 24a + 36 = ⇔ 4a2 = 8a2 − 24a + 36 ⇔ 4a2 − 24a + 36 = 3 ⇔ 4( a − 3) = ⇔ a = ⇔ ° Vậy, ... Câu 6a.1a 1.Giả sử AB: 5x - 2y + = 0; AC: 4x + 7y – 21 = Vậy A(0;3) r Đường cao đỉnh BO qua O nhận VTCP a = (7; - 4) AC làm VTPT Vây BO: 7x - 4y = B( -4; -7) A nằm Oy, đường cao AO trục OY, Vậy ... + 2m)(3xE + 2m) = 9xDxE+6m(xD + xE) + 4m2 = –1 (2) http://ductam_tp.violet.vn/ 9m + 6m × (–3) + 4m2 = –1; (vì xD + xE = –3; xDxE = m theo đònh lý Vi-ét) ⇔ 4m2 – 9m + = ⇔ m = m 65 1 ĐS: m = − 65...
 • 6
 • 266
 • 3

de thi thu toan 2014 de 7

de thi thu toan 2014 de 7
... a)(1 − b)(1 − c ) > 27 28 56 ⇔ ≥ ab + bc + ca − abc > ⇔ < 2ab + 2bc + 2ca + 2abc ≤ 27 27 56 52 2 2 2 ⇔ < (a + b + c ) − (a + b + c + 2abc ) ≤ ⇔ ≤ a + b + c + 2abc < 27 27 đẳng thức xảy a = b ... b)(1 − c) >0 ⇔ Câu VI.a: 1) Giả sử AB: 5x – 2y + = 0; AC: 4x + 7y – 21 = ⇒ A(0;3) Phương trình đường cao BO: 7x – 4y = ⇒ B(–4; 7) A nằm Oy, đường cao AO nằm trục Oy ⇒ BC: y + = http://ductam_tp.violet.vn/...
 • 3
 • 362
 • 5

De thi kiểm toán căn bản đại học thương mại ngày 11 12 2013

De thi kiểm toán căn bản đại học thương mại ngày 11 12 2013
... Câu 4:KTV kiểm toán báo cáo tài hợp tác xã có quy mô nhỏ, điều hành nhân viên làm việc part-time (nửa ngày) .KTV cho rủi ro kiểm soát mức độ tối đa đề nghị không giới hạn thủ tục kiểm toán chi ... không giới hạn thủ tục kiểm toán chi tiết lĩnh vực nào.Trong tình liệu KTV bỏ qua việc đnáh giá kiểm soát nội hay không ? Tại sao? ...
 • 2
 • 1,277
 • 2

Đề thi Kiểm Toán Căn Bản khóa 24 trường ĐH Ngân Hàng pdf

Đề thi Kiểm Toán Căn Bản khóa 24 trường ĐH Ngân Hàng pdf
... đơn vị kiểm toán Để kiểm tra tính hữu hàng tồn kho KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán Hệ thống kiểm soát nội coi mạnh thi t kế đầy đủ Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Báo ... :busted_cop: Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Sai, Hồ sơ kiểm toán gồm toàn tài liệu có liên quan đến kiểm toán: thư mời, hợp đồng, chứng vv Báo cáo kiểm toán với dạng ý ... kiểm toán phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược chương trình kiểm toán. (Câu đọc qua tưởng đọc kỹ hóa lại SAI :( Vì Kế hoạch kiểm toán chiến lược lập kiểm toán quy mô lớn, địa bàn rộng, kiểm toán...
 • 5
 • 573
 • 2

Đề thi Kiểm Toán Căn Bản doc

Đề thi Kiểm Toán Căn Bản doc
... kiểm toán phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược chương trình kiểm toán. (Câu đọc qua tưởng đọc kỹ hóa lại SAI :( Vì Kế hoạch kiểm toán chiến lược lập kiểm toán quy mô lớn, địa bàn rộng, kiểm toán ... :busted_cop: Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Sai, Hồ sơ kiểm toán gồm toàn tài liệu có liên quan đến kiểm toán: thư mời, hợp đồng, chứng vv Báo cáo kiểm toán với dạng ý ... đơn vị kiểm toán Để kiểm tra tính hữu hàng tồn kho KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán Hệ thống kiểm soát nội coi mạnh thi t kế đầy đủ Hồ sơ kiểm toán gồm thông tin chung khách hàng kiểm toán Báo...
 • 5
 • 405
 • 7

Đề thi thử toán 2014 trường Trần Quốc Tuấn Phú Yên có đáp án

Đề thi thử toán 2014 trường Trần Quốc Tuấn Phú Yên có đáp án
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM HỌC 2013 -2014, MÔN TOÁN Câu 1.1 Đáp án Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y  x3  9mx  12m2 x  (1) m  x3 Khi m=1, ta y 1.2 x 12 x TXĐ: D ... Cực trị+Bảng biến thi n Đồ thị Tìm giá trị m để hàm số (1) cho cực đại x1 cực tiểu x2 , đồng thời x12  x2 đạt giá trị nhỏ Hàm số cực đại cực tiểu y ' 6( x 3mx 2m2 ) hai nghiệm phân ... x x2 0.25 x u' x v 1.0 1 x2 0.5 x 0.5 1 x x2 I1 0 x dx x x2 1 ln Thay vào tính đến đáp số I x Áp dụng kết đề thi HK I : ln x 5.0 5.1 x 2 dx I1 x2 0.25 / dx 1dx 1 x Trong mặt phẳng (P) cho tam...
 • 5
 • 409
 • 11

đề thi thử toán 2014 thpt trần phú hà tĩnh lần 2

đề thi thử toán 2014 thpt trần phú hà tĩnh lần 2
... ÷ ≤ 2 + + ≤ Kết hợp BĐT Bunhiacopxki ta có  2 ÷  1+ x2 + y2 ÷  + x + y  + xy   1 2 ⇒ + ≤ Mặt khác 4xy − x − y = 2xy − ( x − y ) ≤ 2xy 2 + xy 1+ x 1+ y Suy P ≤ 0,5 2  1 + 2xy = + 2t ... nhận MI = ( 2; 4 ) làm vtpt suy BC : x + 2y + = ⇒ B ( −1 − 2y0 ; y ) Ta có IB = IA ⇔ ( 2 − 2y0 ) + ( y0 − ) = 25 2 ⇔ y0 − = ⇔ y0 = ∨ y0 = − www.MATHVN.com – DeThiThuDaiHoc.com 0 ,25 0 ,25 Với y0 ... 0 ,25 www.MATHVN.com – DeThiThuDaiHoc.com 0 ,25 0 ,25 sin x =  sin x =   ⇔ ⇔ ⇔  sin 2x = sin  x − π   ÷  2 sin x.cos x = sin x − cos x  4   x = kπ    x = − π + k2π, x = 5π + k2π 12...
 • 6
 • 264
 • 5

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 3 docx

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 3 docx
... sơ kiểm toán chứa đựng thông tin chung đơn vị kiểm toán liên quan tới hai hay nhiều kiểm toán a Đúng b Sai Tính trọng yếu đối tượng kiểm toán cao kiểm toán hạn chế bớt số lượng bằng chứng kiểm ... với khách thể kiểm toán … (1)…của kiểm toán khác nên ……(2)….để điều chỉnh quan hệ khác Vì hình thành hệ thống chuẩn mực kiểm toán tồn song song như: chuẩn mực … (3) … , chuẩn mực kiểm toán độc lập, ... luạt quan ….(10)…ban hành 1/ lập pháp 2/ luật kiểm toán 3/ kiểm toán nội 4/ kiểm toán nhà nước 5/ đối tượng cụ thể 6/ Nhà nước 7/ chuẩn mực kiểm toán 8/ pháp lý 9/ hình thức 10/ chuẩn mực cụ...
 • 2
 • 343
 • 7

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 2 doc

Đề thi Kiểm toán căn Bản-Đề số 2 doc
... xây dựng … (10)… quốc gia 1/ máy móc 2/ nguyên lý chung 3/ kiểm toán 4/ điều tiết 5/ tối thi u 6/chuẩn mực kiểm toán 7/ IFAC 8/ đặc thù 9/ chuẩn mực kiểm toán 10/ đo lường ... thấp thi rủi ro phát hiện ở mức cao a Đúng b Sai Phần III: Chọn từ thi ch hợp điền vào chỗ trống : Chuẩn mực kiểm toán qui định …(1)… Cần thi t song phải cụ thể đến mức … (2) … hành ... …….(3)… chất lượng công việc kiểm toán viên Trên thực tế, hoạt động ….(4)… vượt qua biên giới nước xâm nhập đan xen lẫn địa bàn, nước Vì việc hoà nhập … (5)… cần thi t Công việc phải thực sở...
 • 2
 • 304
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu1000 Quick Writing Ideas