BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO

Bài giảng phân tích tài chính chương 3 báo cáo tài chính, dòng tiền

Bài giảng phân tích tài chính  chương 3 báo cáo tài chính, dòng tiền
... phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 14, 637 10,2 03 - 13, 005 - 13, 115 -8,466 129, 236 96,625 204,892 - - - 133 ,0 13 100,720 207,925 -3, 778 -4,095 -3, 033 222 437 24,118 VNU HCMC , Gv hướng ... 170,556 31 8,252 30 5,885 7, 030 227, 739 672,848 101,958 258,558 407,646 Phải thu khách hàng 73, 862 176 ,39 4 135 ,074 Trả trước cho người bán 12 ,35 9 3, 916 26,2 43 - - - 14,105 81,159 230 ,725 23, 888 Tiền ... hạn Tài sản dài hạn khác - - - 6,879 10,029 178,1 23 169 ,36 9 212,176 636 ,30 3 - - - 1 ,31 4 3, 511 1,858 VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hồng – Hùng Sơn – Thanh Trúc - 33 Nguồn vốn 833 ,702 1,512,613...
 • 20
 • 230
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập Phân tích tài chính hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn giải bài tập Phân tích tài chính hoạt động kinh doanh
... nguồn vốn Bài tập 15 Dạng 6: Phân tích tình hình đầu tư Dạng 7: Phân tích đánh giá kết quả, hiệu Dạng 8: Phân tính tình hình công nợ khả toán -Trường hợp DN hoạt động bình thường HTK(*) áp dụng ... Tất tập 15,16,17,23,24,25,26,27,28,29 1.Hệ số nợ tài sản 2.Hệ số nợ ngắn hạn tài sản ngắn hạn Tỷ suất khoản phải thu so với tổng tài sản Tỷ suất khoản phải trả so với tổng nguồn vốn Bài tập 15 ... 155+156+157) 152,153,154 Hoặc -Trường hợp DN phá sản, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu Dạng 9: Phân tích rủi ro tài DN Dạng 10: Phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn Hy vọng giúp bạn ôn thi...
 • 8
 • 362
 • 0

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ( CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO ( CÓ ĐÁP ÁN)
... 28,87 ĐÁP ÁN BÀI TẬP Phân tích kết kinh doanh Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi ... 86.745 ĐÁP ÁN BÀI TẬP 1: 1/ Phân tích khái quát tình hình tài Chỉ tiêu 1, Tổng cộng nguồn vốn(trd) 2, Hệ số tài trợ Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn 3a, Hệ số tự tài trợ TSDH Vốn chủ sở hữu Tài ... -0,19 Phân tích sức sản xuất toàn tài sản Chỉ tiêu 2008 71.619 Doanh thu HĐKD Tổng cộng tài sản bình quân 45.505 Vốn chủ sở hữu bình quân (B) 37.534 *Sức SX toàn tài sản 1,5739 Hệ số tự tài trợ...
 • 17
 • 3,557
 • 12

Bài giảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh chương 5: phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Bài giảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh  chương 5: phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
... QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DN 1- Hoạt động tài doanh nghiệp - Tài DN: quan hệ tiền tệ gắn với việc huy động, phân phối, sử dụng quản lý vốn trình kinh doanh DN - Hoạt động tài bao ... TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DN 2- Khái niệm - Phân tích tài chính: trình thu thập xử lý thông tin kế toán thông tin khác quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, xu ... quát kết cấu tài sản nguồn vốn doanh nghiệp thơì điểm định - Báo cáo kết kinh doanh: báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ - Báo cáo chi tiết tình...
 • 19
 • 128
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 12 ước lượng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư

Bài giảng phân tích tài chính  chương 12 ước lượng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư
... R&D, phí thiết kế Đầu vào thiết bò Đầu nhà xưởng Đầu vào đất Đầu vào vốn lưu động Chi phí thành lập Hoạt động kinh doanh Tái đầu vào tài sản cố đònh Tái đầu vào tài sản lưu động ... phí dự án Như tách ch biệt đònh tài trợ khỏi đònh đầu nhằm hiểu rõ thêm tính chất khả thi tài thân dự án, tức so sánh nh dòng ng tiền phát sinh từ tài sản dự án với chi phí bỏ để có dự án đó, ... toán Mà Mà việ việc đánh nh giá giá dự án phả phải dựa vào dò dòng ng tiề tiền sắ chi dự kiế kiến nhậ nhận đươ ng lai nế dự án đươ thự thực hiệ B.1: Nguyên tắc ùc lượng ng ngân lưu tăng...
 • 14
 • 244
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 16 quản trị vốn lưu động

Bài giảng phân tích tài chính  chương 16 quản trị vốn lưu động
... nhiều vốn lưu động Gvhd: Tran Viet Hoang – Hung Son – Thanh Truc 16- 5 Các sách tài trợ cho vốn lưu động „ „ „ Trung dung – Phù hợp thời gian chuyển thành tiền tài sản với thời hạn trả nguồn tài ... để tài trợ cho tài sản thường xun Cẩn trọng – Sử dụng nguồn vốn thường xun để tài trợ cho tài sản thường xun tài sản tạm thời Gvhd: Tran Viet Hoang – Hung Son – Thanh Truc 16- 6 Chính sách tài ... bình ngành? „ „ „ Chính sách vốn lưu động phản ảnh tỷ số tốn hành, vòng quay tiền mặt, vòng quay hàng tồn kho kỳ thu tiền bình qn Những tỷ số cho thấy SKI có lượng lớn vốn lưu động tương ứng với...
 • 19
 • 210
 • 0

Bài giảng - Phân tích tài chính potx

Bài giảng - Phân tích tài chính potx
... Projects FCF0 FCF FCF2 A -1 000 500 B -1 000 C D FCF3 FCF4 500 300 - 300 300 400 500 -1 000 400 300 300 400 -1 000 380 370 250 460 Payback NPV IRR Cú phi ? FCF4 Payba ck NPV IRR 300 - 93.16 15.66 % 300 ... (hay chi phớ u t) l chi phớ c bn ca d ỏn Bao gm: S dng t; - Nh xng; - Trang thit b; Cc phớ v bo him; - Cụng trỡnh h tng; H tr k thut; - ng v hun luyn; Phớ giy phộp v mt s chi phớ khỏc; Chi phớ ... P=I/E - P: thi gian (nm/th); I: u t ban u; - E: dũng tin hng nm õy l phng ỏn d nht tớnh toỏn v thụng dng Tuy nhiờn Nu la chn gia d ỏn theo phng phỏp ny cú l cú s la chn khụng tt; BP - Vớ d - cú...
 • 75
 • 2,035
 • 4

Bài giảng: Phân tích tài chính pptx

Bài giảng: Phân tích tài chính pptx
... Phân tích Bài giảng Bài giảng PHÂN TÍC H CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giới thiệu chung Phân tích báo cáo tài phân tích tình hình tài hoạt động công ty dựa vào báo cáo tài công ty lập Mục đích phân tích ... hình mô tả khuôn khổ phân tích tài dựa vào mục đích hình mô tả phân tích tài dựa theo loại phân tích Sự tách biệt để giúp bạn dễ dàng theo dõi thực phân tích tài nhà phân tích kết hợp hai Nguyen ... cáo tài tài liệu sử dụng để phân tích Như nói phần 1, phân tích tài dựa vào báo cáo tài công ty lập Trước sâu vào khuôn khổ phân tích, nên xem xét qua báo cáo tài phòng kế toán lập sử dụng tài...
 • 141
 • 701
 • 1

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính
... so sánh ngành,(c) phân tích tỷ trọng, (d) phân tích % thay đổi nào? Một số hạn chế việc phân tích tỷ số tài gì? VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-4 8 24 ... Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-6 Năm loại tỷ số tài để phân tích, tỷ số nói lên điều gì? Thanh khoản: Công ty chi trả khoản đến hạn hay không? Quản lý tài sản: Công ty có đủ tài sản cho hoạt động không? ... 1.8% 3.0% 1.1% 1.1% EBT 4.3% -2 .7% 6.0% 5.9% Taxes 1.7% -1 .1% 2.4% 2.4% NI 2.6% -1 .6% 3.6% 3.6% VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-3 2 16 Phân tích tỷ trọng BCTN Công ty...
 • 24
 • 486
 • 1

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC
... 8-3 Các bước lập dự toán tài Dự báo doanh thu Dự báo tài sản cần thiết để phục vụ cho doanh thu tăng thêm Dự báo nguồn ngân quỹ tạo từ HĐSXKD Dự báo nguồn ngân quỹ cần huy ... : Ts Trần Viết Hoàng – Th.s Trần Hùng Sơn - 12 Dự báo BCTC theo PP % doanh thu Dự báo DT dựa tốc độ tăng DT dự kiến Dự báo khoản mục theo tỷ lệ % DT dự kiến Chi phí Tiền Khoản phải thu VNU HCMC ... Trần Hùng Sơn - 14 Các nguồn tài trợ cần để tài trợ cho TS tăng thêm Từ giả định xác lập, xác định: TS cần phải có DT tăng Xác định nguồn tài trợ AFN là: Tài sản cần phải có trừ nguồn tài trợ tạo...
 • 20
 • 609
 • 0

Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp (2014)

Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp (2014)
... CÁC NỘI DUNG PHÂN TÍCH • PHÂN TÍCH KHÁI QT • PHÂN TÍCH CHI TIẾT PHÂN TÍCH KHÁI QT • Phân tích diễn biến NGUỒN VỐN-SỬ DỤNG VỐN • Phân tích tình hình VỐN LĐ Nhu cầu VLĐ • Phân tích kết cấu TS-NV ... PHÁP PHÂN TÍCH • Phương pháp ĐỒ THỊ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MƠ HÌNH DUPONT ROE = LNST/VCSH (Cơng thức gốc) LNST ROE = X Doanh thu Doanh thu Tổng TS X Tổng TS VCSH QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC NỘI DUNG PHÂN ... ĐÁNH GIÁ: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ HỘI CHẨN • QUYẾT ĐỊNH: MỔ KHÁI NIỆM Phân tích tài (HỌC VIỆN BCVT) ” Là q trình XEM XÉT-KIỂM TRA nội dung KẾT CẤU, THỰC TRẠNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH báo cáo tài chính; ...
 • 84
 • 441
 • 0

bài giảng phân tích tài chính quốc tế doc

bài giảng phân tích tài chính quốc tế doc
... Nguyễn Minh Kiều 25/11/02 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phân tích tài Bài giảng Bài giảng 14bis vay hay cho vay khoản nợ mua sắm tài sản ngoại tệ Ví dụ công ty Honda ... 25/11/02 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 • • • • Phân tích tài Bài giảng Bài giảng 14bis Thiết lập thò trường ngoại tệ thức giao dòch ngân hàng đơn vò kinh tế Đánh giá đo ... thương mại Việt Nam (4 NHTM quốc doanh NHTM cổ phần) Nguyễn Minh Kiều 25/11/02 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phân tích tài Bài giảng Bài giảng 14bis 4.2 Niêm yết tỷ...
 • 12
 • 192
 • 0

Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp

Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp
... lưu ròng Nội dung phân tích tài Phân tích khái quát • Phân tích số tài Phân tích khái quát • Bảng cân đối kế toán • Báo cáo kết kinh doanh • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích khái quát • ... đích phân tích tài Phương pháp phân tích tài  Phương pháp so sánh  Phương pháp phân tích xu hướng  Phương pháp tỷ trọng (common-size analysis)  Phương pháp phân tích theo tỷ lệ (chỉ số tài chính) ... tài công ty cụ thể Nội dung Khái niệm Mục đich phân tích tài DN Các phương pháp phân tích Các báo cáo tài Nội dung phân tích tài Khái niệm Phân tích tài tập hợp khái niệm, phương pháp công cụ cho...
 • 76
 • 2,843
 • 2

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp
... 1.2 Các phương pháp phân tích tài doanh nghi p Đ phân tích tài DN có th s d ng m t hay t ng h p phương pháp khác h th ng phương pháp phân tích tài doanh nghi p Nh ng phân tích tài s d ng ph bi n ... dung phân tích ta l p b ng phân tích s bi n ñ ng tình hình phân b v n (cơ c u v n) Khi phân tích c n k t h p phân tích tình hình ñ u tư DN Bài gi ng: Phân tích tài doanh nghi p Biên so n: ThS ... tình tr ng tranh ch p, m t kh toán Đ phân tích ta l p b ng phân tích sau: Bài gi ng: Phân tích tài doanh nghi p Biên so n: ThS Đào Anh Tu n Hà n i 2004 19 Phân tích tình hình toán kh an n ph i thu...
 • 29
 • 400
 • 1

Bài giảng phân tích tài chính

Bài giảng phân tích tài chính
... So sánh với công ty hoạt động lónh vực Phân tích theo xu hướng B-Phương pháp phân tích dupont tỷ số tài chính: Một tỷ số tài lúc trình bày tích vài tỷ số tài khác 24 A- PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH So ... 14,59% 26 B-PHÂN TÍCH DUPONT CÁC SỐ TÀI CHÍNH Ty ûsố sinh lợi vốn cổ phần Lãi ròng Vốn cổ phần Tổng tài sản Lãi ròng Doanh thu x x Vốn cổ phần Tổng tài sản Doanh thu Hiệu suất sử dụng tổng x tài sản ... DN $3.344 Tài sản cố đònh $31.700 Tài sản khác $0 Tiền & đầu tư ngắn hạn $4.340 Khoản phải thu $18.320 Hàng tồn kho $27.530 Tài sản lưu động khác $0 28 B-PHÂN TÍCH DUPONT CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH Chi...
 • 11
 • 206
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phân tích tài chínhbài giảng phân tích tài chính quốc tếbài giảng phân tích tài chính dự án đầu tưbài giảng phân tích tài chính fulbrightbài giảng phân tích tài chính doanh nghiệpslide bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệpslide bài giảng phân tích tài chínhbai giang phan tich hieu qua hoat dong kinh doanhbai giang phan tich tai chinh doanh nghiep chuong 13 cua bui huu phuochoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanhbai giang phan tich taibài tập phân tích tài chính doanh nghiệp hvnhbài tập phân tích tài chính trong excelbài tập phân tích tài chính có đáp ánbài tập phân tích tài chính của doanh nghiệpM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iBài 19. s, rPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamBài 28. Con muỗiC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EUTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t Nam1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015GoodLaw report 8April APphu luc 1. bang tong hop va so sanh