1 Số bài tập môn Kinh tế tài chính

Tuyển tập các bài tập môn kinh tế tài chính

Tuyển tập các bài tập môn kinh tế tài chính
... phẩm A - Các tổ sản xuất số hai phân xưởng chuyên sản xuất sản phẩm B Bài tập số 2.Căn tài liệu cho tập số 2, lập chứng từ ghi sổ có liên quan ghi sổ tài khoản 334 thấng 01 năm N Bài tập số: ... Định khoản kế toán nghiệp vụ kinh tế tháng 5/N Ghi sổ chi tiết toán với người bán Ghi sổ nhật ký chứng từ số tháng 5/N Bài tập số 10 Doanh nghiệp X, tháng 5/N có tài liệu sau : Tình hình tồn ... báo Nợ ngân hàng) Yêu cầu: Định khoản kế toán ghi vào sơ đồ tài khoản Kế toán nghiệp vụ kinh tế Bài số : Tại Doanh nghiệp sản xuất HN có tài liệu sau: (ĐVT: 1000đ) I Số dư ngày 01/3/N số TK: - TK...
 • 56
 • 1,859
 • 1

một số bài tập môn kinh tế vi mô

một số bài tập môn kinh tế vi mô
... nhập phân phối lại kinh tế ( ví dụ giảm thuế, trợ cấp ) Vì phủ chọn cách đánh thuế nhập tổn thất xã hội khơng đổi phủ lợi thêm khoản từ thuế nhập Bài 2: Thị trường lúa gạo Vi t Nam cho sau: - ... ích thành vi n thay đổi sao? Trong năm 2003, giả định phủ áp dụng mức thuế xuất 5% giá xuất khẩu, điều làm cho giá nước thay đổi sao? Số thay đổi thặng dư thành vi n nào? Theo bạn, vi c đánh ... dụng quota xuất khẩu, giải pháp nên lựa chọn Bài giải 2002 2003 P 2,2 QS 34 35 QD 31 29 Xác định hệ số co dãn đường cung cầu tương ứng với năm nói Hệ số co dãn cung cầu tính theo cơng thức: ES...
 • 31
 • 618
 • 0

Một số bài tập môn kế toán tài chính 1

Một số bài tập môn kế toán tài chính 1
... bán: 19 .852 VNĐ/USD Ngày 06 /11 : 11 .000 19 .868 Ngày 17 /11 : 10 .000 19 .905 Ngày 24 /11 : 7.000 19 .945 - Mua vào: Ngày 02 /11 : 10 .000 USD Giá mua: 19 . 210 VNĐ/USD Ngày 07 /11 : 9000 19 .308 Ngày 11 /11 : 11 .000 ... 4 711 : 32.000 USD - Số dư đầu kỳ TK 4 712 : 614 .720.000 VNĐ - Bán ra: Ngày 02 /11 : 5.000 USD Giá bán: 19 .870 VNĐ/USD 07 /11 : 12 .000 19 .895 15 /11 : 9.000 19 . 915 22 /11 : 11 .000 19 .925 - Mua vào: Ngày 01/ 11: ... = 15 3 .12 8 trđ 30   + Lãi dự trả (11 2 ngày 10 /06-30/09) 15 3 ,12 8x 112 x0, 2% = 1, 143 trđ 30 + Lãi phải trả (13 9 ngày 10 /06-27 /10 ) 15 3 ,12 8x139x0, 2% = 1, 419 trđ 30 + NH trả lãi: Nợ TK 4 91: 1, 143...
 • 10
 • 166
 • 1

bài tập môn kinh tế tài nguyên nước và môi trường

bài tập môn kinh tế tài nguyên nước và môi trường
... thứ tăng 20% Câu 2: Các yếu tố liên quan đến phân tích kinh tế dự án BI LM Cõu 1: Tớnh li nhun thc thu c cỏc nm ca d ỏn (LN) a) Phõn tớch kinh t: LNk = LNSDAk - LNTDAk - LNk: Li nhun thc thu ca ... 29% + 458,9 458,9 + 804,2 * (30% 29%) = 29,36% Thay i = 29,36% vào tính đợc NPW Vậy EIRR = 29,36% Bảng 4k.Bảng tính tiêu kinh tế dự án i=29% Năm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 26% + 515,0 515,0 + 911,2 * ( 27% 26%) = 26,36% Thay i = 26,36% vào tính đợc NPW Vậy EIRR = 26,36% Bảng 4t.Bảng tính tiêu kinh tế dự án i=26% Năm C ( Tr đồng) 8.000 20.000 10.000 7.000 B ( Tr...
 • 22
 • 238
 • 3

Một số câu hỏi bài tập môn Kinh tế vĩ mô

Một số câu hỏi bài tập môn Kinh tế vĩ mô
... với tình hình kinh tế Việtnam mà tăng trưởng kinh tế không tăng kịp với lượng tiền kinh tế, lượng tiền lớn không đưa vào sản xuất mà đầu tư vào chứng khóan bất động sản làm cho kinh tế phát triển ... với quý trước Theo nhiều dự báo, kinh tế Mỹ năm 2008 tăng 1.5% chí, có nhận định cho rằng, kinh tế Mỹ bước vào giai đọan suy thóai Sự suy giảm kinh tế Mỹ, kinh tế chiếm khỏang 25% tổng GDP tòan ... tế, NHTW Việtnam làm để khắc phục lạm phát? Các giải pháp mà NHTW thực có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? - Việc NHTW bỏ gần 10.000 tỉ để mua ngọai tệ vô tình bơm thêm nội tệ vào kinh...
 • 8
 • 1,065
 • 22

Tài liệu 10 Bài tập môn Kinh tế lượng doc

Tài liệu 10 Bài tập môn Kinh tế lượng doc
... điểm môn Khoa Học tăng thêm điểm trung bình điểm môn Anh Văn tăng thêm 0.61 điểm Bài tập 3: Ta có tập liệu sau bao gồm 64 quan sát quốc gia với biến số giải thích bên bảng số liệu : obs 10 11 ... điểm môn Anh văn hay không - Cũng dựa vào điểm môn Tóan sinh viên dự đóan điểm môn Anh văn hay không ? Cho cặp môn học tương ứng , anh chị : a Ươc lượng mô hình hồi qui tuyến tính cho tập liệu ... 156.3 0.554 0.126 103 .2 0.384 182 0 .103 126.7 0.789 138 0.134 124.2 0.588 189 0 .107 118.6 0.677 214 0 .105 115.8 0.848 223 0 .103 133.4 0.926 146 0.166 125.4 0.605 130 176 160 0.169 104 .4 0.291 0.165...
 • 64
 • 1,769
 • 12

Tài liệu Bài tập môn Kinh tế Vi mô của tiến sĩ phạm lê thông đh cần thơ pdf

Tài liệu Bài tập môn Kinh tế Vi mô của tiến sĩ phạm lê thông đh cần thơ pdf
... “hàng bình thường”? a Ti -vi màu b Cà phê c Gạo d Ti -vi đen trắng c Lốp xe ép lại 11 Sự kiện nguyên nhân làm tăng giá nhà? a Vi c xây nhà giảm b Các tổ chức xây dựng nhà tăng vi c cho thuê nhà c Tăng ... 16 Hãy dùng đồ thị cung cầu để tả diễn biến giá xe gắn máy ngắn hạn dài hạn thu nhập người tiêu dùng nước ta tăng ổn định thời gian gần BÀI TẬP Giả sử có số liệu sau lượng cung cầu đậu phộng ... nông dân quan tâm đến vi c giảm cầu xuất Điều xảy giá thị trường tự Vi t Nam Các nông dân có nguyên nhân để lo lắng không? b) Giả sử phủ đảm bảo mua hết lượng lúa thừa tăng giá lên 3.000 đồng/kg...
 • 5
 • 1,536
 • 17

một số mẫu bài tập môn kinh tế vi mô

một số mẫu bài tập môn kinh tế vi mô
... MR=MC* => Q=15,P=15 LN= TR-TC=0 Giả định hàm số cung hàm số cầu thị trường gạo Vi t Nam là: Qs=20P-100 Qd=80-10P a) Hãy xác định giá cân bằng ,số lượng cân tả đồ thị? b) Để hỗ trợ cho người tiêu ... lượng c Nếu chi tiêu phủ giảm xuống lượng 52 thuế suất 0.4 sản lượng cân thay đổi ntn? Bài Một kinh tế có thông số sau : C=100+0.8 Yd, I=40+0.16Y,T=50+0.2Y, G=200,X=100,IM=25+0.05Y a Xác định mức ... hóa lợi nhuận sau thuế? NẾU ĐÁNH THUẾ THÌ MCt= MC+10 =>> MCt=MR d Vẽ đồ thị minh họa kết Bài 1: Một kinh tế đóng có thuế phụ thuộc vào thu nhập T=tY, chi tiêu hộ gia đình C=100+0.8Yd đầu tư dự...
 • 25
 • 439
 • 1

BÀI TẬP MÔN KINH TẾ TRI THỨC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BÀI TẬP MÔN KINH TẾ TRI THỨC VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
... thực theo Page 36 Bài tập kinh tế tri thức chế định gọi chế độ sở hữu Một vài loại hình sở hữu: sở hữu tập thể, sở hữu Nhà nước, sở hữu cá nhân, sở hữu trí tuệ  Quyền sở hữu tài sản quyền tài sản ... phát tri n năm tới Câu 18 Xu hướng phát tri n kinh tế tri thức: Kinh tế tri thức, xu phát tri n tất yếu kinh tế giới kỷ Page 28 Bài tập kinh tế tri thức 21 Xã hội loài người trải qua ba kinh tế ... kinh tế tri thức xã hội thể kinh tế tri thức phát tri n đẩy mạnh trình phân công lao động toàn cầu Kinh tế tri thức thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia kinh tế toàn giới Kinh tế tri...
 • 91
 • 712
 • 3

Bài tập môn Kinh tế vĩ mô

Bài tập môn Kinh tế vĩ mô
... nghiệp để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung số giải pháp chủ yếu thực nhiệm vụ ngành kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng cuối năm 2008 ... kinh tế, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp I Tình hình phát triển công nghệ thông tin nước ta Nghị số 26-NQ/TW ngày 30 tháng 03 năm 1991 Bộ Chính trị Khoa học Công nghệ nghiệp đổi nêu Tập ... trở thành yếu tố quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 1) Ứng dụng rộng rãi có hiệu công nghệ thông tin toàn xã hội 2) Tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng công...
 • 9
 • 2,070
 • 17

ebook.vcu cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo i dhtm

ebook.vcu cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo i dhtm
... Fisher, NXB Giỏo dc Macroeconomics, Rudiger Dornbusch & Stainley Fischer, Eighth Edition, Macroeconomics, N.Gregory Mankiw, Fourth Edition Economics, David Begg, Fourth Edition, Bi Kinh t v mụ, ... bin i kinh t v mụ mt nn kinh t m S thõm ht hay thng d ca cỏn cõn toỏn s nh hng n s thay i ca t giỏ hi o i 66 Khi xut khN tng thỡ t giỏ hi o i gia ng ni t so vi ng ngoi t tng u 67 Lm phỏt tng i ... tỏc ng n t giỏ hi o i 68 Khi nhp khN ca mt nc tng thỡ t giỏ hi o i gia ng ni t so vi ng ngoi t tng u II TR LI CC CU SAU: Cỏch xỏc nh cỏc ch tiờu GDP, GNP, NNP, Nờu v gii thớch cỏc bin phỏp bự...
 • 9
 • 702
 • 11

Cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo DHTM

Cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo DHTM
... thc hnh mụn Kinh t hc v mụ I B mụn Kinh t hc - HTM Chng 5: Tng cung v Chu k kinh doanh 47 Thc cht ca hm tng cung ngn hn l hm theo giỏ c 48 Cỏc nh kinh t cú th bit c trng thỏi ca nn kinh t v kt ... tc tng trng kinh t nm 2007 (khong 8,5%) l tng i cao nhng khụng bin vng Chng 7: Kinh t v mụ nn kinh t m 65 Cỏn cõn toỏn l mt c s quan trng phõn tớch nhng bin i kinh t v mụ mt nn kinh t m S thõm ... thc hnh mụn Kinh t hc v mụ I B mụn Kinh t hc - HTM TI LIU THAM KHO Giáo trình chính: Kinh tế học Vĩ mô, Bộ Giáo dục Đào tạo, tỏi bn ln th 6, 2006 Nguyờn lý Kinh t hc v mụ, i hc Kinh t quc dõn,...
 • 9
 • 1,099
 • 11

Bài tập môn kinh tế vi mô

Bài tập môn kinh tế vi mô
... điều kiện khác không đổi Vấn đề thuộc về: a Kinh tế học vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế học vĩ mô, chuẩn tắc c .Kinh tế học vi mô, thực chứng d Kinh tế học vĩ mô, thực chứng 12 Sự khác thị trường sản ... Khác hình kinh tế thị trường tự kinh tế hỗn hợp là: a Nhà nước quản lý ngân sách b Nhà nước tham gia quản lý kinh tế c Nhà nước quản lý quỹ phúc lợi xã hội d Các câu sai 14 Câu kinh tế học ... Bài Tập kinh tế vi c Nằm đường giới hạn khả sản xuất d Các câu Các vấn đề kinh tế cần giải là: a Sản xuất sản phẩm gì? số lượng bao nhiêu?...
 • 16
 • 1,201
 • 19

Bài tập môn kinh tế lao động

Bài tập môn kinh tế lao động
... Độ co dãn cầu lao động Ebook.VCU - www.ebookv cu.com Bài tập Cho hàm sản xuất : 0,2 0,8 Q = 100 K E Số lao động vốn ban đầu là: E=4 K = 49 Hãy chứng minh sản phẩn biên lao động sản phẩm biên ... www.ebookv cu.com Bài tập Hàm sản xuất q = K.E Giá nhân công w = 15 ngàn Giá vốn r = 10 ngàn kết hợp lao động vốn chi phí tối thiểu để sản xuất đầu đònh Ebook.VCU - www.ebookv cu.com Bài tập Hàm sản ... lao động phải khoảng thời gian lại 20 tuần Ebook.VCU - www.ebookv cu.com Bài tập Cho hàm sản xuất : q = 20 E – E Cho p = 4; w = 20 Xác đònh E, q, P Nếu w = 16 Xác đònh E, q, P Độ co dãn cầu lao...
 • 11
 • 1,967
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn kinh tế tài nguyên môi trườngmột số bài tập môn kinh tế vĩ môbài tập môn kinh tế tài nguyênbài tập môn kinh tế vi mô 1tài liệu bài tập môn kinh tế môi trườngmột số dạng bài tập môn kinh tế vi môtài liệu bài tập môn kinh tế vĩ môphương pháp giải bài tập môn kinh tế vi mô chương 1 2bài tập môn kinh tế lượngcác bài tập môn kinh tế chính trịgiải bài tập môn kinh tế chính trịbài tập môn kinh tế chính trịbài tập môn kinh tế chính trị có lời giảibài tập môn kinh tế chính trị máclêninbai tap mon kinh te hoc giao ducTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học