Thẩm quyền của tòa án hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của việt nam

luận văn thẩm quyền của tòa án hình sự quốc tế vấn đề gia nhập của việt nam

luận văn thẩm quyền của tòa án hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của việt nam
... cảnh Việt Nam xem xét gia nhập Quy chế Rôm 27 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ HÌNH SỰ QUỐC TẾ 2.1 Khái niệm thẩm quyền xét xử hình quốc tế 2.1.1 Định nghĩa thẩm quyền thẩm quyền ... vấn đề tội phạm hình có tính chất quốc tế; thẩm quyền tài phán luật hình quốc tế; tương trợ tư pháp vấn đề dẫn độ tội phạm; Tổ chức quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự; Tòa án quốc tế ... niệm thẩm quyền nói chung Trên sở đó, thẩm quyền xét xử hình quốc tế hiểu thẩm quyền thiết chế tài phán hình quốc tế xét xử 28 tội phạm quốc tế Khái niệm thẩm quyền xét xét hình quốc tế cần...
 • 175
 • 389
 • 0

Thẩm quyền của tòa án hình sự quốc tế vấn đề gia nhập của việt nam

Thẩm quyền của tòa án hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của việt nam
... Chương 2: Một số vấn đề lý luận thẩm quyền xét xử hình quốc tế Chương 3: Thực trạng quy định thực thi thẩm quyền Tòa án Hình quốc tế Chương 4: Vấn đề gia nhập Tòa án Hình quốc tế Việt Nam CHƢƠNG TỔNG ... xử hình quốc tế Thẩm quyền xét xử hình quốc tế hiểu thẩm quyền thiết chế tài phán hình quốc tế xét xử tội phạm quốc tế Khái niệm thẩm quyền xét xét hình quốc tế cần phân biệt với khái niệm thẩm ... cảnh Việt Nam xem xét gia nhập Quy chế Rôm CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ HÌNH SỰ QUỐC TẾ 2.1 Khái niệm thẩm quyền xét xử hình quốc tế 2.1.1 Định nghĩa thẩm quyền thẩm quyền...
 • 28
 • 382
 • 0

tòa án hình sự quốc tế khả năng gia nhập của việt nam

tòa án hình sự quốc tế và khả năng gia nhập của việt nam
... Chương 3: VẤN ĐỀ GIA NHẬP TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 3.1 Các nhân tố thúc đẩy việc gia nhập Tòa án Hình Quốc tế Việt Nam Cả hệ thống quan điểm hành động thực tiễn, Việt Nam luôn quán ... Tòa thì Tòa có quyền xét xử Chương 2: QUAN HỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ 2.1 Quan hệ Tòa án Hình Quốc tế Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Mối liên hệ Tòa án Hình sự Quốc tế ... cần triển khai để gia nhập Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUY CHẾ ROME VÀ TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ 1.1 Sự đời Quy chế Rome Tòa án Hình Quốc tế Quy chế Rome Tòa án Hình sự Quốc tế là điều ước quốc...
 • 16
 • 80
 • 0

Tòa án Hình sự Quốc tế khả năng gia nhập của Việt Nam

Tòa án Hình sự Quốc tế và khả năng gia nhập của Việt Nam
... gia nhập Quy chế Rome 35 2.3 Thực tiễn xử lý tội phạm quốc tế Tòa án Hình Quốc tế 40 Chương 3: VẤN ĐỀ GIA NHẬP TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 50 3.1 Các nhân tố thúc đẩy việc gia nhập Tòa án ... Việt Nam trường hợp Việt Nam gia nhập Tòa án Hình Quốc tế đề xuất biện pháp cần triển khai để gia nhập Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ QUY CHẾ ROME VÀ TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ 1.1 Sự đời Quy chế Rome Tòa án ... án Hình Quốc tế Quy chế Rome Tòa án Hình Quốc tế điều ước quốc tế quy định việc thành lập Tòa án Hình Quốc tế Phải nửa kỷ chuẩn bị, sở pháp lý cho đời, tổ chức hoạt động Tòa án Hình Quốc tế xác...
 • 82
 • 1,192
 • 1

Báo cáo " Toà án hình sự quốc tế bổ sung thẩm quyền tư pháp quốc gia " pot

Báo cáo
... quy n qu c gia B n thõn hnh ng tham gia hay gia nh p Cụng c Rome l s t nguy n trờn c s t ý v l m t bi u hi n c a ch quy n qu c gia Cụng c Rome cú hi u l c i v i cỏc qu c gia tham gia Ngha l, ... b t v chuy n giao ng i ph m t i ang cú m t trờn lónh th cỏc qu c gia ny Nh v y, nguyờn t c b sung th m 67 Nhà nớc pháp luật nớc quy n khụng c quy nh m i quan h gi a to ỏn qu c gia v i hai lo ... c gia thnh viờn cụng nh n v chuy n giao th m quy n t phỏp cho To ỏn hỡnh s qu c t Tuy nhiờn, To ỏn hỡnh s qu c t cng cú th h n ch th m quy n t phỏp c a qu c gia khụng thnh viờn m c dự qu c gia...
 • 7
 • 207
 • 2

Tài liệu Toà án hình sự quốc tế - một thiết chế pháp lý bảo vệ các quyền con người docx

Tài liệu Toà án hình sự quốc tế - một thiết chế pháp lý bảo vệ các quyền con người docx
... sử hình thành Tòa án hình quốc tế Trong xã hội đại, với xu toàn cầu hóa hội nhập, giá trị cao quý - quyền người - ngày nhà nước xã hội quan tâm bảo vệ Do đó, thiết chế quốc tế thành lập nhằm bảo ... ICC thiết chế hỗ trợ bảo vệ nhân chứng LHQ, LHQ nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng nên ICC cung cấp chế nhà chế bảo vệ khẩn cấp mang tính lâm thời Một số văn pháp luật quốc tế, như: Luật quốc tế nhân quyền, ... Người thực chúng bị xét xử theo cấp độ khác công việc Tòa án quốc gia quốc tế thực tầm quốc tế, công việc Tòa án nhân danh cộng đồng quốc tế xét xử như: Tòa án quốc tế Nurrumbe, Tòa án quốc tế...
 • 19
 • 691
 • 7

NHỮNG vấn đề PHÁP lý cơ bản về tòa án HÌNH sự QUỐC tế (ICC) THEO QUY CHẾ ROME 1998 XU THẾ hội NHẬP của VIỆT NAM

NHỮNG vấn đề PHÁP lý cơ bản về tòa án HÌNH sự QUỐC tế (ICC) THEO QUY CHẾ ROME 1998 và XU THẾ hội NHẬP của VIỆT NAM
... sánh, tổng hợp, thống kê Đề tài khóa luận: "Những vấn đề pháp Tòa án hình quốc tế (ICC) theo Quy chế Rome 1998 xu hội nhập Việt Nam" bao gồm nội dung chủ yếu sau: Chơng I: Sự đời Quy chế Rome ... Rome Tòa án hình quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển Khoa học luật Luật hình quốc tế Chơng II: Các vấn đề pháp Toà án hình quốc tế (ICC) theo Quy chế Rome Chơng III: Quy chế Rome tiến trình hội ... pháp Quy chế Rome Khác với quy chế thành lập số quan tài phán quốc tế, nh Quy chế Tòa án công quốc tế (mang tính chất phận cấu thành Hiến chơng Liên hợp quốc) , hay Quy chế Tòa án quốc tế...
 • 55
 • 1,357
 • 0

Vấn đề gia nhập thực thi quy chế rome về tòa án hình sự quốc tế nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia

Vấn đề gia nhập và thực thi quy chế rome về tòa án hình sự quốc tế  nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia
... 512-515] Thực thi quy chế Rome Tòa án Hình quốc tế 3.1 Nội dung phương thức thực thi Quy chế Rome a Nội dung thực thi quy chế Rome Giống điều ước quốc tế khác, việc thực thi Quy chế Rome quốc gia ... Chính phủ gia nhập Quy chế Rome Sau này, Hiệp hội trở thành sáng lập viên Đoàn Luật sư hình quốc tế [4] 2.2 Những vấn đề pháp lý thủ tục gia nhập Quy chế Rome Tòa án hình quốc tế Một vấn đề pháp ... tương lai Gia nhập quy chế Rome Tòa án Hình quốc tế 2.1 Nhận thức trị xã hội việc tham gia Tòa án hình quốc tế Quy chế Rome điều ước quốc tế đa phương nhận ủng hộ tham gia đông đảo quốc gia Hiện nay,...
 • 12
 • 216
 • 0

Tội phạm rửa tiền theo công ước của Liên Hợp Quốc vụ án do Tòa án hình sự quốc tế xử lý

Tội phạm rửa tiền theo công ước của Liên Hợp Quốc và vụ án do Tòa án hình sự quốc tế xử lý
... bán ma túy, buôn bán người, buôn lậu…chính Liên Hợp Quốc Công ước Palecmo 2000 để hoàn thiện tội phạm rửa tiền mở rộng nguồn tội phạm rửa tiền Điều Hình hoá hành vi hợp pháp hoá tài sản phạm tội ... Luật hình quốc tế Nhà xuất Công an nhân dân Công ước Liên Hợp Quốc chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy chất hướng thần năm 1988 Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc ... nhận Công ước Viên 1988 Liên Hợp Quốc cho tội phạm rửa tiền xảy sau có hành vi buôn bán bất hợp pháp chất ma túy chất hướng thần Thế ngày nhiều tội phạm xảy trước mà sau dẫn đến tội phạm rửa tiền...
 • 8
 • 108
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: Tìm hiểu Tòa án hình sự quốc tế potx

Tài liệu Tiểu luận: Tìm hiểu Tòa án hình sự quốc tế potx
... lập Tòa án hình quốc tế thông qua thiết chế quốc tế thường trực có thẩm quyền truy tố kẻ vi phạm luật quốc tế nhân đạo thực hình thành 160 quốc gia tham gia vào Hội nghị ngoại giao Liên Hợp quốc ... định lời nói đầu “các quốc gia thành viên … nhấn mạnh Tòa hình quốc tế thành lập theo Quy chế bổ sung cho thẩm quyền xét xử Tòa án quốc gia” 10 Điều khẳng định Tòa hình quốc tế thiết chế thường ... cá nhân thực tội phạm quốc tế nguy hiểm bổ sung cho thẩm quyền xét xử tòa án quốc gia ”  Tòa không thay thẩm quyền xét xử Tòa án quốc gia mà bổ sung cho thẩm quyền Tòa án quốc gia việc xét xử...
 • 29
 • 499
 • 0

Báo cáo " Giới Quy chế Rome về Toà án hình sự quốc tế " ppt

Báo cáo
... Toà án hình quốc tế Thảo luận ý nghĩa trách nhiệm Toà án hình quốc tế cho việc nâng cao pháp lý cho phụ nữ Cung cấp môi trờng cho việc ủng hộ Việt Nam cho chiến dịch phê chuẩn Toà án hình quốc tế ... 1, 2007 Giới Quy chế Rome Toà án hình quốc tế ngời phụ nữ Nh hoạt động ICC vấn đề bình đẳng giới cần phải hoạt động rõ ràng, cụ thể, sáng tạo mạnh mẽ Vấn đề Giới ICC Có thể nói vấn đề Giới bao ... hình quốc tế Sự phối hợp chặt chẽ luật pháp quốc gia với luật pháp quốc tế cho phép đa xét xử không để lọt lới tội ác hình chung chống lại nhân loại có phụ nữ Trên ý nghĩa đó, Quy chế Rome Toà án...
 • 8
 • 522
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ Một số vấn đề pháp lý cơ bản" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Tòa cá nhân Đặc điểm giúp phân biệt với Tòa án Công quốc tế chỗ Tòa án Công quốc tế giải tranh chấp chủ thể luật quốc tế mà Do Tòa án Công quốc tế không chấp nhận vụ việc mà bên bên cá ... Tòa án hình quốc tế5 thông qua thiết chế quốc tế thường trực có thẩm quyền truy tố kẻ vi phạm luật quốc tế nhân đạo thực hình thành 160 quốc gia tham gia vào Hội nghị ngoại giao Liên Hợp quốc ... Tòa án phải giải trình để đề xuất số lượng kỳ họp Hội đồng toàn thể quốc gia thành viên chấp thuận với tỷ lệ 2/3 số thành viên Ngược lại, Chủ tịch Tòa án sau đề xuất số lượng thẩm phán vào số...
 • 22
 • 287
 • 0

Báo cáo khoa học tòa án HÌNH sự QUỐC tế một số vấn đề pháp lý cơ bản

Báo cáo khoa học tòa án HÌNH sự QUỐC tế một số vấn đề pháp lý cơ bản
... định lời nói đầu “các quốc gia thành viên … nhấn mạnh Tòa hình quốc tế thành lập theo Quy chế bổ sung cho thẩm quyền xét xử Tòa án quốc gia” Điều khẳng định Tòa hình quốc tế thiết chế thường trực ... nhân thực tội phạm quốc tế nguy hiểm bổ sung cho thẩm quyền xét xử tòa án quốc gia ” Do vậy, Tòa không thay thẩm quyền xét xử Tòa án quốc gia mà bổ sung cho thẩm quyền Tòa án quốc gia việc xét ... quyền xét xử Tòa người bị Tòa kết án tha bổng Ngược lại, người bị xét xử tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa tòa án khác không bị xét xử trước Tòa, trừ trường hợp trình tự tố tụng tòa án khác nhằm...
 • 40
 • 79
 • 0

Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở việt nam

Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở việt nam
... T NG TRONG PHIÊN TÒA XÉT X SƠ TH M V ÁN HÌNH S THEO YÊU C U C I CÁCH TƯ PHÁP VI T NAM HI N NAY 4.1 QUAN ĐI M B O Đ M NGUYÊN T C TRANH T NG TRONG PHIÊN TÒA XÉT X SƠ TH M V ÁN HÌNH S THEO YÊU C ... t c tranh t ng phiên tòa xét x th m v án hình s theo yêu c u c i cách pháp Vi t Nam - Ho t ñ ng xét x th m v án hình s ph m vi toàn qu c b o ñ m nguyên t c tranh t ng trình xét x th ... án hình s theo yêu c u l trình c i cách pháp, xây d ng nhà nư c pháp quy n Vi t Nam 4.2 GI I PHÁP B O Đ M NGUYÊN T C TRANH T NG TRONG PHIÊN TÒA XÉT X SƠ TH M V ÁN HÌNH S THEO YÊU C U C I CÁCH...
 • 27
 • 415
 • 4

Luận án tiến sĩ luật bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở việt nam

Luận án tiến sĩ luật bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở việt nam
... mỡnh Xột v ng , tranh t ng l m t t Hỏn Vi t ủ c ghộp thnh t tranh lu n v t t ng Do ủú, suy di n theo ngha Hỏn Vi t, tranh t ng ủ c xem l tranh lu n t t ng Theo cỏch hi u thụng th ng, tranh t ng l ... l p ch t n t i phiờn to xột x Tranh t ng vỡ th khụng th ủ c coi ủ ng ngha v i tranh lu n m tranh t ng c n ph i ủ c hi u cú n i hm r ng hn tranh lu n Trong TTHS, tranh t ng ủ c xỏc ủ nh v ghi ... thi n mụ hỡnh TTHS Vi t Nam th i gian t i l ph i xõy d ng TTHS Vi t Nam theo ki u tranh t ng Nhng tỏc gi m i ch phng h ng chung, cha cú phng h ng, nguyờn t c c th theo ki u tranh t ng v cng cha...
 • 169
 • 472
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tòa án hình sự quốc tếcác tòa án hình sự quốc tếquy chế rome về tòa án hình sự quốc tếquy chế tòa án hình sự quốc tếtòa án hình sự quốc tế wikipediatòa án hình sự quốc tế iccquy chế rome về tòa án hình sự quốc tế doctòa án quân sự quốc tế viễn đôngtrình bày các vấn đề pháp lý về tòa án luật biển quốc tế và thực tiễn các tranh chấp tại tòamột số điều ước quốc tế trong quá trình hội nhập mà việt nam tham giathực trạng du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh việt namgiải pháp du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh việt namhội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với việt namđầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ tại việt nam ts hà thị ngọc oanhđề tài quot hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với việt nam quotThánh phêrô và chén đắngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chaygiao trinh solidworks 2017 fullGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtGA TTNNHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhNhận thức khái niệmTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtSuc manh truyen thog van hoavấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA