Học thuyết kinh tễ Z

Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác.DOC

Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác.DOC
... tăng giá trị , bảo tồn giá trị trớc tạo giá trị thặng d " Để sản xuất giá trị thặng d tối đa, nhà t tăng cờng bóc lột công nhân làm thuê cỡng siêu kinh tế ( bạo lực, roi vọt ) , mà cỡng kinh tế ... nhuận bình quân xét phạm vị to n xã hội Tóm lại, học thuyết giá trị thặng d đợc coi viên đá tảng học thuyết kinh tế C.Mác Điều giải thích lực thù địch tìm cách phủ nhận học thuyết Cho dù chủ nghĩa ... biệt sản xuất giá trị thặng d tơng đối sản xuất giá trị thặng d tuỵêt đối Cả hai phơng pháp sản xuất giá trị thặng d tơng đối sản xuất giá trị thặng d tuyệt đối giống mục đích- tức làm tăng thời...
 • 6
 • 7,098
 • 100

lich su hoc thuyet kinh te.doc

lich su hoc thuyet kinh te.doc
... luật kinh tế khách quan thống trị đời sống kinh tế * Vai trò/s : Mặc dù cha biết đến quy luật kinh tế hạn chế tính lí luận, nhng hệ thống quan điểm kinh tế trờng phái TT tạo tiền đề lí luận kinh ... bên Câu 15 Chủ nghĩa tự kinh tế =) chủ nghĩa tự kinh tế lí thuyết coi kinh tế TBCN hệ thống hoạt động tự động, quy luật kinh tế khách quan tự phát điều tiết T tởng tự kinh doanh, tự tham gia ... vào kinh tế * Nhà nớc ngời đề xớng t tởng kinh tế nhà kinh tế học t sản cổ điển, bắt đầu W.Pehy thừa nhận tôn trọng quy luật kinh tế, kết vạch ml hệ phụ thuộc, nhân súc vật, tợng Ông viết c/s kinh...
 • 6
 • 2,716
 • 55

Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te.pdf

Lich Su Cac Hoc Thuyet Kinh Te.pdf
... ä Pháp tiến gần tới CM tư sản : Kinh tế suy sụ p : nguye n nha n : â â + Do thống trò chế đo phong kiến ä + Do ma u thua n CNTT co ng nghie p â ã â ä Kinh tế suy sụ p Tư kie n : Pháp xuất hie ... â Năng su t lao đo ng (A.S nha n tố thứ quan ä â trọ ng ) Adam Smith su t lao đo ng ca ng cao mức đo gia u có tăng, su t đònh ä ø ä ø gia u có ø ã ä ø â â ä â â Nguye n nha n : Da n đến su t lao ... trò ä ø ø A.S đồng kinh tế ng hóa đơn giản đơn với kinh tế ng hóa TBCN ø ø áp dụ ng va o CNTB ng điều kie n đa c trưng kinh tế ng hóa giản đơn ø õ ä ë ø A.S kho ng thấy đượ c : kinh tế ng hóa đơn...
 • 17
 • 5,211
 • 96

[ lịch sử học thuyết kinh tế] Các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế

[ lịch sử học thuyết kinh tế] Các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế
... trưởng kinh tế chưa phải phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế yểu tổ phát triển kinh tế Nếu tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế Phát triển kinh tế bao hàm có tăng trưởng kinh tế nhanh bền ... Tăng trưởng chưa phải phát triển, song Tăng trưởng lại cách để có phát triển nói Phát triển kinh tế mà lại Tăng trưởng kinh tế. ” II SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ ... thành dòng luận tăng trưởng kinh tể III MỘT SỐ LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN: thuyết cất cánh W.W.Rostow: thuyết nhà kinh tế học, giáo sư...
 • 19
 • 5,074
 • 19

Câu hỏi vấn đáp môn lịch sử học thuyết kinh tế

Câu hỏi vấn đáp môn lịch sử học thuyết kinh tế
... luật kinh tế khách quan hoạt động cần đến tồn phát triển sản xuất hàng hoá, tự kinh tế, tự trao đổi 14 Adam Smith cho Nhà nước phải can thiệp vào tất hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt kinh tế vượt ... hình” quy luật kinh tế khách quan hoạt động chi phối hành vi người 13 Adam Smith cho quy luật kinh tế khách quan hoạt động không cần đến tồn phát triển sản xuất hàng hoá tự kinh tế, tự trao đổi ... Smith cho Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt động kinh tế, trừ hoạt động kinh tế vượt sức doanh nghiệp Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết kinh tế 15 Adam Smith không đánh giá tiền tệ, coi tiền...
 • 4
 • 4,039
 • 130

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ.doc

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ.doc
... quay vòng người cho vay sợ rủi ro nên lo lắng đền bù cho hội kinh doanh bị từ số tiền cho vay Lãi suất mặt lợi nhuận Lịch sử học thuyết KT *Chủ nghĩa trọng thương: Ra đời phương Tây cuối tk15-tk17 ... phân phối CNTB lúc Phương pháp luận: sử dụng phương pháp trừu tượng hóa cách thành thạo, không triệt để Do bị ảnh hưởng giới quan tư sản & ông tỏ phi lịch sử cách nghiêm trọng Ông quan niệm phạm ... hình thành cách tự phát tác động cung & cầu * Lý thuyết giá Mashall - Mashall đưa lí thuyết giá nhằm chứng minh cho lí thuyết bàn tay vô hình A.Smith Theo ông, thị trường, giá hình thành cách tự...
 • 22
 • 3,197
 • 129

Phân tích lý luận giá trị, giá cả hàng hoá trong các học thuyết kinh tế

Phân tích lý luận giá trị, giá cả hàng hoá trong các học thuyết kinh tế
... qua nghiên cứu, phân tích, so sánh luận giá trị, giá hàng hoá họch thuyết kinh tế, so sánh với luận chủ nghĩa Marx Lênin để thấy rõ điểm tích cực, mặt tồn từ nhận thức cách sâu sắc trình ... có ích lợi nhiều giá trị hàng hoá lớn ngợc lại Trên sở thuyết ích lợi giới hạn nhà kinh tế học trờng phái xây dựng thuyết giá trị giới hạn thuyết phủ nhận thuyết giá trị lao động ... hàng hoá kết tinh hàng hoá Giá trị phạm trù lịch sử có sản xuất hàng hoá giá trị hàng hoá Giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị; Giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi Theo Marx, hàng hoá...
 • 26
 • 939
 • 9

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Lịch sử các học thuyết kinh tế
... kinh tế trị Mác Lê-nin – Học thuyết kinh tế trường phái cổ điển – Học thuyết kinh tế trường phái Keynes – Học thuyết kinh tế trường phái đại – Học thuyết kinh tế trường phái tự – Học thuyết kinh ... tiếp tục sản xuất Lịch sử học thuyết kinh tế 30 F Học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng nông Pháp Francois Quesney (1694 – 1774) Lịch sử học thuyết kinh tế 31 F Học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng ... công nghiệp nông nghiệp – Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng nông Pháp học thuyết kinh tế tư sản cổ điển Anh xuất hiện, Lịch sử học thuyết kinh tế 18 E Học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương...
 • 41
 • 1,166
 • 8

Ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế

Ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế
... can thiệp vào chức kinh tế vượt khả chủ doanh nghiệp Ông cho sách kinh tế tốt nhà nước tự kinh tế thuyết “Lợi tương đối” David Ricardo Ích lợi phân công lao động chuyên môn hóa sản xuất nước ... khuyết tật kinh tế thị trường tự thân khắc phục Vì cần có can thiệp nhà nước thông qua công cụ sách kinh tế để xác lập lại ổn định, công hiệu Vai trò phủ kinh tế thị trường: 2.1 Thiết lập khuôn khổ ... khuyết, sách sai lầm can thiệp sâu vào kinh tế làm cho kinh tế đông cần kết hợp chế thị trường vai trò phủ điều hành kinh tế đại, hình thành mô hình kinh tế hỗn hợp”, chế thị trường xác định giá...
 • 10
 • 14,392
 • 803

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
... Khái niệm - Kinh tế tự nhiên: Là hình thức tổ chức kinh tế mà mục đích người sản xuất sản phẩm để tiêu dùng (cho họ, gia đình, tộc) - Kinh tế hàng hóa: Là hình thức tổ chức kinh tế mà mục đích ... thành ngành kinh tế lớn + Phân công lao động cá biệt phân công nội công xưởng (không coi sở sản xuất hàng hóa) 7/44 * Có tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất - Sự tách biệt kinh tế làm cho ... Chương HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 2/44 NỘI DUNG ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ HÀNG HOÁ TIỀN TỆ QUY LUẬT GIÁ TRỊ 3/44 I ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT...
 • 44
 • 2,620
 • 15

Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỉ XVI -XIX

Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỉ XVI -XIX
... u lu n: L ch s h c thuy t kinh t th k XVI - XIX -T PH N II H C THUY T KINH T TƯ S N C I S XU T HI N C A TRƯ NG PHÁI KINH T C I N VÀ I N C I M C A NĨ Hồn c nh l ch s Kinh t tr h c c hư ng to l ... lu n: L ch s h c thuy t kinh t th k XVI - XIX v i s phát tri n kinh t h c hi n trư ng, k c i -T t t c nư c ang th c hi n n kinh t th i v i nư c ta i u ki n xác cho n n kinh t nh nh hư ng xã h ... TRỰC TUYẾN Ti u lu n: L ch s h c thuy t kinh t th k XVI - XIX -T Kinh t t p th mà nòng c t h p tác xã ã c sách ng nhà nư c Các h p tác xã ã ch ng t v i kinh t h gia ình s n xu t hàng hóa, i m...
 • 18
 • 877
 • 6

Sự vận dụng học thuyết kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay

Sự vận dụng học thuyết kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay
... - Lực lượng sản xuất hội đó, bao gồm người lao động tư liệu sản xuất - Kiến trúc thượng tầng hội, bao gồm thiết chế hội ý thức hội tương ứng II Sự vận dụng hình thái kinh tế - ... kinh tế - hội Việt Nam giai đoạn nay: Việc lựa chọn đường tiến lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Sau xây dựng học thuyết hình thái kinh tế - hội, C Mác vận dụng học thuyết vào ... trường quốc tế nầng cao KẾT LUẬN Tóm lại, học thuyết hình thái kinh tế - hội học thuyết khoa học Trong điều kiện nay, học thuyết giữ nguyên giá trị Nó đưa lại phương pháp thực khoa học để phân...
 • 9
 • 439
 • 1

lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác

lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác
... Theo đánh giá V.I Lênin luận giá trị thặng d đá tảng học thuyết kinh tế Mác học thuyết kinh tế C Mác nội dung chủ nghĩa Mác Nội dung học thuyết giá trị thặng d C Mác hoàn chỉnh luận giá trị ... trị thặng d sau lấy điểm xuất phát từ luận giá trị, giá trị thị trờng (giá trị trao đổi) giá Sở dĩ nh giá trị sở giá trị thặng d Phủ nhận luận giá trị đồng nghĩa với phủ nhận luận giá trị ... xuất gọi giá trị (6$), phần giá trị lớn giá trị sức lao động, giá trị sức lao động cộng với giá trị thặng d Từ đó, C Mác đến khái niệm giá trị thặng d: Giá trị thặng d phần giá trị dôi giá trị sức...
 • 13
 • 849
 • 5

giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Mác

giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Mác
... lợng giá trị thặng d biểu tỷ suất giá trị thặng d, khối lợng giá trị thặng d, hình thức giá trị thặng d I Tỷ suất giá trị thặng d Tỷ suất giá trị thặng d tỷ lệ tính theo phần trăm giá trị thặng ... thu đợc giá trị thặng d siêu ngạch đây, giá trị thặng d siêu ngạch giá trị thặng d cao giá trị thặng d bình thờng có giá trị cá biệt hàng hoá thấp giá trị xã hội hàng hóa Thực chất giá trị thặng ... thặng d (phần thời gian tạo giá trị thặng d) Có hai phơng thức sản xuất giá trị thặng d, là: sản xuất giá trị thặng d tuyệt đối sản xuất giá trị thặng d tơng đối (a) Phơng thức sản xuất giá trị...
 • 26
 • 644
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử học thuyết kinh tếhọc thuyết kinh tế chính trịgiáo trình lịch sử các học thuyết kinh tếgiáo trình học thuyết kinh tếbài giảng học thuyết kinh tếgiáo án học thuyết kinh tếcâu hỏi ôn tập các học thuyết kinh tếbài tập học thuyết kinh tếhọc thuyết kinh tế mác lêninhọc thuyết kinh tế xã hộihọc thuyết kinh tế tư sản cổ điểnhọc thuyết kinh tế của c mácgiáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế pdfgiáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế ftugiáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế docĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả