37092 bingo set 4

Problem Set 4 – Solutions Pointers. Arrays. Strings. Searching and sorting algorithms.

Problem Set 4 – Solutions Pointers. Arrays. Strings. Searching and sorting algorithms.
... s h i f t e l e m e n t ( pElement ) ; } Problem 4. 2 In this problem, we will use our knowledge of strings to duplicate the functionality of the C standard library’s strtok() function, which ... i ] != ’\0 ’ && s t r p o s ( d e l i m s , s t r [ i ] ) == −1; i ++); return i ; } Problem 4. 3 In this problem, you will be implementing the shell sort This sort is built upon the insertion ... e l i m s ) { /∗ i n s e r t code h e r e ∗/ } Here, delims is a string containing the set of delimiters, and the return value is the index of the first non-delimiter character in the string str...
 • 5
 • 131
 • 0

Bài giảng môn tiếng anh 7: Unit 4: Set 4: How long is it?

Bài giảng môn tiếng anh 7: Unit 4: Set 4: How long is it?
... brainstorming sentence by using pictures Introduce the system ofListen and distinguish the English measurement difference between English and Vietnamese system Give instruction to eachGroup work ... result: Group one: Group two: Group three: Other group listen and give comments or raise question if possible Teacher make conclusion Listen and evaluate Teacher make conclusion Do a quick test ... papers, scissor, glue Class organization: 20 pupils Divide into groups Group one: 10 pupils Group two: pupils Group three: pupils Time frame: Activity 2 Teacher Pupils Introduce the sampleListen...
 • 3
 • 96
 • 0

Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý hóa học trong một số Đất ở Việt Nam - Chương 4

Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý hóa học trong một số Đất ở Việt Nam - Chương 4
... giảm - 250 Độ sâu tầng đất (cm) 59 8 ,43 - 180 47 6,71 180 - 370 45 6 ,43 42 0 - 560 24 3 ,43 - 1000 136 19 ,43 - 250 38 5, 94 31 4, 84 17 2,66 - 250 55 7,90 30 - 180 45 6 ,40 46 0 - 600 20 2 ,40 - 1000 ... - 250 56 8,00 20 - 130 42 6,00 200 - 350 20 2,86 42 0 - 580 25 3,57 - 1000 75 - 120 80 - 210 48 0 - 580 43 - 75 6,72 260 - 390 20 - 43 43 112 16,00 - Trên đờng XRD phơng pháp tia Runtgen tầng đất ... ứng khoáng 4, 45 - 4, 5 Tại hiệu ứng 14, 4 - 14, 7 theo khoáng sét hỗn hợp Illit - Montmenilonit sử mẫu no Glucol, không thấy có biến đổi vị trí hiệu ứng, có nghĩa khoáng sét không trơng mạnh Sự...
 • 10
 • 392
 • 1

Bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng Indelec phần 4

Bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng Indelec phần 4
... cấp bảo vệ cho khu vực bồn chứa ………………………80 II Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ cho xưởng vô lon nhà văn phòng ……………………………………………………………………………82 Chương 4: Tính bán kính bảo vệ, lựa chọn thiết chống ... thiết chống sét cho nhà máy ……………85 I Tính bán kính bảo vệ cho nhà máy………………………………………… 85 II Lựa chọn thiết chống sét cho nhà máy ……………………………………86 III Lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà máy ... hệ thống chống sét cho nhà máy ……………………………………89 IV Hệ thống nối đất …………………………………………………………… 95 Phần kết luận …………………………………………………………………………… 97 Tài liệu tham khảo ...
 • 2
 • 235
 • 1

Tài liệu KHOÁNG SÉT - ( TIẾP THEO ) CHƯƠNG 4 KHOÁNG SÉT TRONG NHÓM ĐẤT ĐEN NHIỆT ĐỚI VÙNG ĐỒI NÚI doc

Tài liệu KHOÁNG SÉT - ( TIẾP THEO ) CHƯƠNG 4 KHOÁNG SÉT TRONG NHÓM ĐẤT ĐEN NHIỆT ĐỚI VÙNG ĐỒI NÚI doc
... sét đất đen sản phẩm đọng Cácbonát -2 0 Khoảng nhiệt độ nung (0 C) Trọng lợng giảm (mg) Tỷ lệ % trọng lợng giảm - 250 Độ sâu tầng đất (cm) 59 8 ,43 - 180 47 6,71 180 - 370 45 6 ,43 42 0 - 560 24 3 ,43 ... - 1000 136 19 ,43 - 250 38 5, 94 31 4, 84 17 2,66 - 250 55 7,90 30 - 180 45 6 ,40 46 0 - 600 20 2 ,40 - 1000 111 15,90 - 250 56 8,00 20 - 130 42 6,00 200 - 350 20 2,86 42 0 - 580 25 3,57 - 1000 75 - ... phần khoáng sét đất đen có Montmenilonit Kaolinit Từ Fridland (1 97 3) nh Nguyễn Vy - Trần Khải (1 97 8) cho nhóm đất đen nhiệt đới Việt Nam khác đất đen Veritsol đất Magalit số vùng nhiệt đới khác...
 • 10
 • 256
 • 0

Tài liệu Bài 4 BẢO VỆ CHỐNG SÉT pptx

Tài liệu Bài 4 BẢO VỆ CHỐNG SÉT pptx
... bờ : 4- bờ chảy; 5-diềm mái (chân mái) b Bảo vệ chống sét theo nguyên tắc toàn bộ: Phương thức bảo vệ toàn -toàn công trình phải nằm phạm vi bảo vệ phận thu sét 2 Cột chống sét phạm vi bảo vệ Cột ... gian 3 .Bảo vệ dây chống sét Nếu cần bảo vệ vật kéo dài đường dây điện, đường dây liên lạc đường ống, v.v…dùng dây chống sét hợp lý Cũng cột thu sét, dây chống sét phải nối đất tốt Phạm vi bảo vệ ... mái bảo vệ cho trọng điểm đặt kim thu sét cho riêng (200 đến 300 mm) cách khoảng đến m trọng điểm bảo vệ đặt đai thu sét diềm lên trọng điểm bảo vệ Hình 6.2 : (TMSD) phương thức bảo vệ chống sét...
 • 29
 • 1,711
 • 24

GIÁO ÁN THỰC HÀNH SỐ 4 - BÀY BÀN ÂU BỮA TRƯA, TỐI THEO KIỂU ĐẶT TRƯỚC ( SET MENU / TABLE’D HOTE ) pptx

GIÁO ÁN THỰC HÀNH SỐ 4 - BÀY BÀN ÂU BỮA TRƯA, TỐI THEO KIỂU ĐẶT TRƯỚC ( SET MENU / TABLE’D HOTE ) pptx
... -Phát dụng cụ -Nhận dụng cụ Hướng dẫn thường xuyên: - Thực thực hành - Giám sát, - Luyện tập bày bàn ăn trưa, tối kiểu Âu hướng dẫn theo kiểu đặt trước - Kiểm tra kết - Báo cáo kết thực bày thúc qui ... ăn tráng miệng - Các loại ly: ly nước suối, ly rượu vang - Lọ hoa lọ đựng gia vị II Tiến hành đặt bàn - Qui trình thực - Yêu cầu kỹ thuật minh họa - Thực thao - Quan sát, tác mẫu theo qui thực ... bày thúc qui trình bàn ăn trưa, tối thực kiểu Âu theo kiểu gọi Hướng dẫn kết thúc: - Nhận xét tinh thần kết - Thuyết trình - Nghe học tập - Nhắc nhở sai phạm - Thuyết trình - Nghe, quan thường...
 • 3
 • 1,116
 • 11

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 4 ppsx

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 4 ppsx
... 21m *) Phạm vi bảo vệ cột chống sét a) Phía 110 kV có độ cao cần bảo vệ 10,7 m + Bán kính bảo vệ độ cao 17m: hx =10,7 m < 2/3 h Do ta có: h 10,7 rx 1,5.h x 1,5.17.1 5 ,44 (m) 0,8.h ... 1,5. 14. 1 6, 94( m) 0,8. 14 0,8.h + Bán kính bảo vệ độ cao 21m: hx =7,5 m < 2/3 h Do ta có: h 7,5 rx 1,5.h x 1,5.21.1 17 ,44 (m) 0,8.h 0,8.21 + Bán kính bảo vệ hai cột thu sét: ... kính bảo vệ hai cột thu sét: (1 ;4) : ho h a 27,5 17 13,07(m) 7 Vì hx >2/3 h0 nên ta có phạm vi bảo vệ là: 10,7 r0 x 0,75.13,07.1 1,78(m) 13,07 + Bán kính bảo vệ hai cột thu sét: (3;6):...
 • 9
 • 209
 • 1

chống sét cho trạm biến áp, chương 4 pps

chống sét cho trạm biến áp, chương 4 pps
... 35.8 47 .75 59.68 8.53 a b c p D ha.max ct (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 3- 14- 12 44 .45 48 .55 60 .45 76.73 61.21 7.65 Tam 9-10-12 46 .39 54. 77 47 .81 74. 49 57.89 7.23 giỏc 6-9-12 38. 94 54. 77 44 . 34 69.13 ... hx=16.5m 1-2 26 51 18.71 12 .48 1.66 2-3 26 51 18.71 12 .48 1.66 1 -4 26 35.3 20.96 13.97 3. 34 4-7 26 39 20 .43 13.62 2.95 7-8 26 51 17.71 12 .48 1.66 8-9 26 51 18.71 12 .48 1.66 NHểM CT CNH NHAU 110kV ... 19 47 .75 12.18 8.12 0.88 19 48 .55 12.06 7. 04 0.80 (m) hx=11m 15 14 19 35.8 13.89 9.26 2.16 NHểM CT Cể CAO KHC NHAU Cp ct r0x cao ct a x a' h'o (m) (m) (m) (m) (m) (m) hx=11 m 3- 14 26-19 44 .45 ...
 • 6
 • 199
 • 1

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 4 potx

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 4 potx
... hướng sét vào vật dẫn Người ta lợi dụng tính chất chọn sét để bảo vệ chống sét đánh thẳng cho công trình cách dùng kim loại hay dây thu sét kim loại nối đất tốt, đặt cao công trình cần bảo vệ để ... số sét : Khi tính toán bảo vệ chống sét thông số cần ý dòng điện sét có phạm vi giới hạn rộng, biên độ dòng sét lên đến 200-300 KA Tuy nhiên phần lớn trường hợp gặp sét đánh trò số 50 KA, sét ... toán công trình n:số lần sét đánh trung bình 1km2 năm xảy đòa phương Mật độ sét số lần sét đánh trung bình đơn vò diện tích mặt đất (1km2) ngày sét Cường độ sét mật độ sét thay đổi theo vùng lãnh...
 • 7
 • 154
 • 0

Chống sét cho các công trình xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế, thi công - 4 pot

Chống sét cho các công trình xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế, thi công - 4 pot
... mọc gần công trình để đặt thi t bị chống sét Với công trình cần bảo vệ theo cấp I, sử dụng cách công trình khoảng cách không nhỏ kích thước nêu điều 2 .4 để đặt kim thu sét Nếu khoảng cách từ ... tạo 33 Các mối hàn, nối thi t bị chống sét Đối với công trình cấp I II phi hàn nối điện hi, Đối với công trình cấp III điều kiện hàn phận chống sét tạm thời cho phép nối kẹp nối, bu-lông đinh ... khoảng cách từ tán đến công trình nhỏ kích thước nêu điều 2 .4, cho phép dùng đặt kim thu sét để chống sét cho công trình cấp II, III phải bảo đảm điều kiện sau : a Trên tường công trình đối diện với...
 • 10
 • 269
 • 0

4.5.Khoáng sét và khoáng oxyt

4.5.Khoáng sét và khoáng oxyt
... charge Khoáng sét Silicate   Aluminosilicates có dạng cấu trúc kết tinh (giống phalê) rõ ràng Kích thước hạt < 002 mm thấy kính hiển vi điện tử Hai dạng khoáng sét là: : : Kiến trúc khoáng sét ... NHÔM OXYT VÀ SẮT OXYT  Không có thay đồng hình, có trao đổi cation  Không trương phồng (non-swelling), tính dính, lý tính bền vững  Gibbsite [Al(OH)3] oxyt nhôm phổ biến  Oxyt sắt đa dạng oxyt ... Hematite Oxyt sắt rãnh rễ đất glây Lepidocrocite – Inceptisol OXYT SẮT ẢNH HƯỞNG LÊN MÀU CỦA ĐẤT - Màu đỏ - vàng có nguồn gốc từ oxyt sắt - Màu đen magnetite, thường chất hữu hay khoáng sulfide KHOÁNG...
 • 33
 • 87
 • 0

Bài giảng khoa học đất (ngành quản lý đất đai) chương 4 (2) khoáng sét

Bài giảng khoa học đất (ngành quản lý đất đai)  chương 4 (2) khoáng sét
... (SiO4) Bát diện nhôm [Al(OH)6] Sự kết hợp phiến tứ diện phiến bát diện tinh thể sét Khoáng 1:1 Khoáng 2:1 Cách liên kết phiến tứ diện với phiến bát diện Cấu tạo phiến tứ diện, bát diện khoáng sét ... Sự thay đồng hình Sự thay đồng hình Sự thay đồng hình Khoáng sét mang điện tích âm Tính trương nở khoáng sét Sự chuyển biến loại khoáng sét điều kiện môi trường có nồng độ kali giảm dần tăng...
 • 11
 • 180
 • 0

Xem thêm