ÔN THI đại học địa lý

ÔN THI đại học địa

ÔN THI đại học địa lý
... ðặc ñiểm nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa III.Nền kinh tế nông thôn nước ta ñang chuyển dịch rõ nét a Hoạt ñộng nông nghiệp phận chủ yếu kinh tế nông thôn - Kinh tế nông thôn ña dạng ... có cực ñại vào tháng IX tháng VI -Sông ngòi: hệ thống sông: sông ven biển hướng Tây-ðông ngắn, dốc (trừ sông Ba) Ngoài có hệ thống sông Cửu Long hệ thống sông ðồng Nai -Thổ nhưỡng, sinh vật: ... nguồn nước: nước thải công nghiệp sinh hoạt ñổ sông hồ chưa qua xử + Ô nhiễm không khí: ñiểm dân cư, khu công nghiệp khí thải nhà máy công nghiệp, phương tiện giao thông ñi lại…vượt mức tiêu...
 • 98
 • 26
 • 0

đề ôn thi đại học Vật

đề ôn thi đại học Vật lý
... có độ dài quang học là15cm Người quan sát có giới hạn nhìn rõ từ 25cm đến vô cùng, quan sát vật nhỏ đặt trước vật kính 0,624cm mà không điều tiết độ bội giác kính 250 Tiêu cự vật kính thị kính ... 45V B - 60V C 60V D - 45V Câu 47 Vật sáng AB, đặt vuông góc với trục gương cầu lõm có tiêu cự 6(cm), cho ảnh thật A’B’ nhỏ vật, cách vật 5(cm) Khoảng cách từ vật ảnh đến gương A 15(cm) 10(cm) ... ­  ­  }  ­   Page of 27 THI THö §¹I HäC §ît - 2008 M«n: VËt Thêi gian lµm bµi: 180 ThÝ sinh chó ý: §Ò nµy cã trang Trường THPT chuyên Hà Tĩnh Tổ vật  Nội dung đề: 964 Câu Trong dao động...
 • 27
 • 332
 • 1

185 bài tập ôn thi đại học vật (có đáp án)

185 bài tập ôn thi đại học vật lý (có đáp án)
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 1,035
 • 8

Ôn thi đại học môn

Ôn thi đại học môn lý
... -3- ÔN THI ĐAI HỌC – CAO ĐẲNG ĐỖ THỊ KIM LIÊN A Khơng biến thi n theo thời gian B Biến thi n điều hồ theo thời gian với chu kỳ T/2 C Biến thi n điều hồ theo thời gian với chu kỳ T D Biến thi n ... động biến thi n tuần hồn theo thời gian với chu kỳ 2T B Cả động biến thi n tuần hồn theo thời gian với chu kỳ T/2 C Cả động biến thi n tuần hồn theo thời gian với chu kỳ T D Cả động biến thi n tuần ... đến vị trí x = cm, thả Chọn trục toạ độ hướng xuống Gia tốc cực đại vật A -4,9 m/s2 B 4,9 m/s2 C m/s2 D 4,95 m/s2 -2- ÔN THI ĐAI HỌC – CAO ĐẲNG ĐỖ THỊ KIM LIÊN Câu 20 Khi biên độ sóng tăng lên...
 • 5
 • 350
 • 2

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC ĐỊA 2009

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC ĐỊA LÝ 2009
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C (Đáp án - thang điểm có 04 trang) Câu Ý Nội dung ... tổng mức bán lẻ hàng hoá, 2,00 doanh thu dịch vụ tiêu dùng cấu phân theo thành phần kinh tế năm 2000 năm 2006 a) Xử lí số liệu : - Tính bán kính đường tròn (r) : 0,25 r 2000 = 1,0 đơn vị bán kính ... thống đánh bắt hải sản ; phương tiện tàu thuyền, ngư cụ trang bị tốt ; dịch vụ thuỷ sản sở chế biến thủy sản mở rộng - Thị trường (trong nước, giới) ngày mở rộng ; đổi sách Nhà nước hoạt động đánh...
 • 5
 • 192
 • 2

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ-III

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ-III
... TRẠCH Trang 42/4 - Mã đề thi NĐT ĐỀ SỐ Trang 43/4 - Mã đề thi NĐT ĐỀ ƠN THI ĐH-CĐ NĂM HỌC 2008 - 2009 MƠN Vật lí nâng cao Thời gian làm bài:60 phút; (Đề gồm 40 câu) Mã đề thi NĐT π Câu 1: Một ... biểu sai? A Các đồng vò phóng xạ không bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn có số nơtrôn khác gọi đồng vò C Các đồng vò nguyên tố có số nơtrôn khác nên tính chất hoá học khác D Các đồng ... khối lượng prôtôn mp = 1,0073u, 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 10 Be A 63,25 MeV B 6,325 MeV C 4,225 MeV D 42,25MeV ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2008-2009 Đề số 12 Họ tên:...
 • 77
 • 375
 • 2

Tài liệu ôn thi đại học môn rất hay

Tài liệu ôn thi đại học môn Lý rất hay
... nng ca lc; C nng ca lc; Lc m lũ xo tỏc dng vo qu cu ca lc; Thỡ i lng no bin thi n iu ho, i lng no bin thi n tun hon theo thi gian? Gii thớch? A) Ch cú a) v c) B) Ch cú b) v c) C) Ch cú c) D) Ch ... nh O, u treo mt qu nng m1 thỡ chu k dao ng l T1 = 1,2s Khi thay qu nng m2 vo thỡ chu k dao ng bng T2 = 1,6s Tớnh chu k dao ng treo ng thi m1 v m2 vo lũ xo A T = 2,8s B T = 2,4s C T = 2,0s D T = ... bng A 2m B 5m C 10m D 12m Cõu 51 Mt vt M dao ng iu hũa cú phng trỡnh ta theo thi gian l x = cos (10t + 2) m Tỡm tc vo thi im t A 5sin (10t + 2) m/s B 5cos(10t + 2) m/s C -10sin(10t + 2) m/s D -50sin(10t...
 • 12
 • 768
 • 10

Đề ôn thi đại học vật

Đề ôn thi đại học vật lý
... phôtôn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) B phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn tới nguồn phát C phôtôn chùm sáng đơn sắc D phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn [] ... bước sóng λ2=750nm? A Từ cực đại giao thoa chuyển thành cực tiểu giao thoa B Từ cực tiểu giao thoa chuyển thành cực đại giao thoa C Từ cực đại màu chuyển thành cực đại màu khác D Cả hai trường ... điện xoay chiều RLC hiệu điện u AB không xác? A Hiệu điện tức thời hai đầu R hiệu điện hai đầu mạch B Cường độ dòng điện mạch đạt cực đại C Hệ số công suất cực đại D Cường độ dòng điện mạch pha...
 • 6
 • 225
 • 0

Tổng hợp đề ôn thi đại học Vật 2014

Tổng hợp đề ôn thi đại học Vật lý 2014
... LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC 2014 – TRÍCH ĐỀ THI THEO CHUYÊN ĐỀ - MÔN VẬT LÍ II ĐỀ THI CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC CHƯƠNG BÀI TẬP CHƯƠNG Câu 1(CĐ2007): Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k không ... Bình - Tel: 0986338189 26 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC 2014 – TRÍCH ĐỀ THI THEO CHUYÊN ĐỀ - MÔN VẬT LÍ C Vận tốc vật biến thi n điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian ... sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học lan truyền dđ học môi trường vật chất Gv soạn: Th.s Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 30 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC 2014 – TRÍCH ĐỀ THI THEO CHUYÊN ĐỀ - MÔN VẬT...
 • 167
 • 407
 • 0

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ
... Phải có phôtôn ánh sáng vàng đập vào võng mạc giây gây cảm giác sáng? A phôtôn/s B 60 phôtôn/s C 600 phôtôn/s D 6000 phôtôn/s 25 Giới hạn quang điện kẽm 0,36μm , công thoát êlectrôn kẽm lớn natri ... phôtôn có bước sóng λ1 so với lượng phôtôn có bước sóng λ 134 133 A B C D 133 134 73 Khi nói phôtôn, phát biểu sai? A Phôtôn chuyển động với tốc độ lớn không khí B tốc độ phôtôn chân không ... hóa không khí, làm bứt xạ êlectrôn khỏi kim loại Tia X có tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào Công dụng + Trong y học, tia X dùng việc chiếu điện, chụp điện, chữa trị ung thư nông + Trong công nghiệp,...
 • 24
 • 888
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC ĐỊA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC ĐỊA LÝ
... Ph n D: ð a công nghi p, ñ a nông nghi p, ñ a d ch v : III ð a công nghi p III.1 S phát tri n phân b s n xu t công nghi p - Các y u t nh hư ng ñ n s phát tri n phân b công nghi p - ... s a ñ cương TS Nguy n Tư ng Hu , ngày 07 tháng 02 năm 2007 Hi u trư ng B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð I H C HU ð CƯƠNG THI TUY N CAO H C Môn: TOÁN CAO C P III Chuyên ngành: CÁC CHUYÊN NGÀNH ð A LÝ I ... t công nghi p III.2 ð c ñi m c a s n xu t công nghi p III.3 Cách m ng khoa h c k thu t công nghi p - Nh ng bi n ñ i s n xu t công nghi p nh hư ng c a cu c cách m ng KHKT - Cách m ng KHKT công...
 • 5
 • 4,207
 • 10

Chuyên đề dòng điện xoay chiều ôn thi đại học vật

Chuyên đề dòng điện xoay chiều ôn thi đại học vật lý
... Cho dòng xoay chi u ñi qua m t cách d dàng B C n tr dòng ñi n xoay chi u C Ngăn hoàn toàn dòng ñi n xoay chi u D Cho dòng ñi n xoay chi u ñi qua, ñ ng th i có tác d ng c n tr dòng ñi n xoay chi ... NG KI N TH C – ÔN, LUY N THI ð I H C V T LÝ CHUYÊN ð DÒNG ðI N XOAY CHI U - ðT: 01689.996.187 19 Di n ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com CÔNG SU T C A DÒNG ðI N XOAY CHI U H tên ... bi n ñ i ði n tr vôn k l n vô ði u ch nh C ñ s ch vôn k l n nh t Tìm C s ch vôn k lúc này? C R,L 39 B B I DƯ NG KI N TH C – ÔN, LUY N THI ð I H C V T LÝ CHUYÊN ð A DÒNG ðI N XOAY CHI U - ðT: 01689.996.187...
 • 103
 • 825
 • 2

ôn thi đại học địa

ôn thi đại học địa lí
... lại giàu tài nguyên thi n nhiên - Phân bố không thành thị với nông thôn: + Thành thị: 26,9 %, có xu hướng tăng + Nông thôn: 73,1%, có xu hướng giảm - Sự phân bố dân cư chưa hợp ảnh hưởng lớn ... trình độ cao ít, đội ngũ quản lí, công nhân lành nghề thi u - Phân bố không đồng Đại phận lao động tập trung đồng hoạt động nông nghiệp, vùng núi cao nguyên lại thi u lao động, lao động có kĩ ... chế phát triển công nghiệp thi u đồng nhân tố trên, đặc biệt giao thông vận tải Câu 29: Tại công nghiệp lượng lại ngành công nghiệp trọng điểm nước ta? *Công nghiệp lượng ngành công nghiệp trọng...
 • 53
 • 225
 • 8

Xem thêm