53899 the alphabet letter u

53899 the alphabet letter u

53899 the alphabet letter u
... The English Alphabet U u Umbrella Unicycle Uniform University Unicorn ...
 • 2
 • 36
 • 0

53878 the alphabet letter h

53878 the alphabet letter h
... The English Alphabet H h Hat Hand House Horse Hammer ...
 • 2
 • 151
 • 0

53877 the alphabet letter g

53877 the alphabet letter g
... The English Alphabet G g Grapes Girl Giraffe Glass Goat ...
 • 2
 • 42
 • 0

53884 the alphabet letter m

53884 the alphabet letter m
... The English Alphabet M m Mouse Mango Moon Milk Monkey ...
 • 2
 • 164
 • 0

53879 the alphabet letter i

53879 the alphabet letter i
... The English Alphabet I i Ice cream Iron Ice Igloo Iguana ...
 • 2
 • 42
 • 0

53871 the alphabet letter a

53871 the alphabet letter a
... The English Alphabet A a Apple Ant Arrow Alligator Axe ...
 • 2
 • 39
 • 0

53894 the alphabet letter s

53894 the alphabet letter s
... The English Alphabet S s Snake Ship Sun Sheep Slide ...
 • 2
 • 152
 • 0

Đặc điểm bệnh nhân thalassemia thể nặng có sắt

Đặc điểm bệnh nhân thalassemia thể nặng có ứ sắt
... cho bệnh nhân truyền máu đủ Tại thành phố Hồ Chí Minh chưa nghiên cứu nói sắt bệnh nhân Thalassemia thể nặng chọn vấn đề nhằm góp thêm liệu bệnh Mục tiêu nghiên cứu Xác định tỉ lệ đặc điểm ... lệ đặc điểm phát triển thể chất Xác định tỉ lệ đặc điểm huyết học Xác định tỉ lệ đặc điểm tim mạch Xác định tỉ lệ đặc điểm hô hấp Xác định tỉ lệ đặc điểm GH, TSH, T4 tự PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... khảo sát 32 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn vào lô nghiên cứu, số kết sau Đặc điểm dịch tễ -Tuổi trung bình phát bệnh 3,2 ± 1,6 tuổi, 71,88% phát bệnh lúc nhỏ tuổi -65,63% thể bệnh β Thalassemia...
 • 12
 • 870
 • 1

Nghiên cứu tác dụng làm ức chế sự phát triển của các tế bảo ung thư, giảm thể tích khối u và tăng khả năng miễn dịch của Salamin

Nghiên cứu tác dụng làm ức chế sự phát triển của các tế bảo ung thư, giảm thể tích khối u và tăng khả năng miễn dịch của Salamin
... Nghiên c u khả gây độc tế bào Salamin in vitro thấy thuốc Salamin dơng tính với ba dòng tế bào: ung th bi u mô, ung th gan ung th màng tim ngời [22] Nghiên c u tác dụng hạn chế phát triển ung th ... chuyển hoá tế bào lympho ổ bụng Khôi phục khả miễn dịch thể sau dùng thuốc ức chế miễn dịch 24 + Tác dụng chống đông m u: ức chế hình thành cục m u đông + Giảm mỡ m u, giảm huyết áp + Tác dụng ... Các giai đoạn ung th phế quản - phổi 1.1.7- Đi u trị ung th phế quản tế bào nhỏ - Nguyên tắc đi u trị: y u c u loại khối u khỏi thể trớc có di trung thất - Có nhi u phơng pháp đi u trị UTPQ tế...
 • 74
 • 365
 • 0

vấn đề thỏa ước lao động tập thể vô hiệu và việc xử lý thỏa ước vô hiệu

vấn đề thỏa ước lao động tập thể vô hiệu và việc xử lý thỏa ước vô hiệu
... quyết tranh chấp lao động nếu phát hiện thấy thỏa ước lao động tập thể trái với pháp luật lao động thì có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể hiệu toàn bộ hoặc ... xuất yêu cầu kí kết thỏa ước - Bước 2: Đàm phán nội dung thỏa ước - Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động nội dung thỏa ước - Bước 4: Kí kết thỏa ước thỏa ước lập thành bản, ... các vấn đề liên quan đến nó là rất hữu ích Từ những điều đã trình bày bài, ta phần nào hiểu rõ về vấn đề thỏa ước lao động tập thể hiệu và việc xử lí thỏa ước...
 • 4
 • 407
 • 0

The alphabet

The alphabet
...
 • 6
 • 267
 • 0

Xem thêm