10903 hannah montana

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 7

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 7
... toàn Cháu thích mê 11 :08 - Lilly, this is awesome = Lilly! Món quà tuyệt quá! 11 :12 - And it's gonna look so good with the jacket = Sẽ hợp với áo 11 :15 - I know = Tớ biết 11 : 17 - Here you go, Mile ... mà! Dạo anh tập thể thao đấy! 11 :34 - Yeah, I have = Đúng 11 :39 - Sheepskin seat covers = Bọc ghế lông cừu 11 :40 - You got me a present for your car? = Anh tặng em quà dùng cho ô tô anh? 11 :43 - ... rồi, 16 :09 - One, 16 :12 - Jackson 16 :13 - Now, 16 : 17 - Stupid stir thêm two, - three Shh = = trứng 1, = - right All pelicans = Khuấy Bọn bồ nông 2, Jackson - Shh ngốc Được nghếch! 16 :19 - Pelicans...
 • 20
 • 237
 • 5

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 8

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 8
... giành chiến thắng vang dội! 10 : 41 - Testing, testing 555- 012 1 = Kiểm tra, thử micro 555- 012 1 10 :46 - 555- 012 1, that's my number, ladies = 555- 012 1, số điện thoại 10 :49 - And the tenth caller ... thứ 10 gọi đến hẹn hò với 10 :55 - - Hello, lucky tenth caller - Knock it off, Oken! = - Chào cô em thứ 10 10 : 58 may - mắn Sorry, 11 : 01 - Thôi = Coach - Em Aargh! đi, xin = Oken! lỗi Aargh! 11 :02 ... cheer = Đi sao? Tớ phải cổ vũ 18 :10 - Why would you go back out if I'm not here? = Sao cậu muốn tớ không tham gia? 18 :13 - Because Well, I like it = Vì tớ thích việc 18 :16 - But we only did this...
 • 20
 • 232
 • 6

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 9

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 9
... you to see = Con người muốn để bạn thấy 19 :11 - The other side, the other side of me = Một mặt khác 19 :17 - That was Hannah Montana = Đó Hannah Montana! 19 :20 - And in a minute we're coming back ... nghĩ” 11 :07 - Did you hear that, guys? "I don't think!" = Các cậu nghe không? ”Tớ không nghĩ” 11 :10 - Because he doesn't think! = Vì cậu không nghĩ! 11 :13 - I own you! = Tớ bắt thóp cậu nhé! 11 :16 ... nữa, quay lại với Hannah thật 19 :22 - So please stay tuned, because I love you! = Vì chờ xem Vì yêu bạn! 19 :25 - I mean it! I really do! = Đúng vậy! Thực đấy! 19 :28 - And we're clear = Xong! 19 :30...
 • 20
 • 160
 • 3

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 10

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 10
... 11 :07 - Everyone is talking about Hannah Montana' s massive mistake = Mọi người nói sai lầm nghiêm trọng Hannah Montana 11 :10 - {\i1\i} Through yonder window breaks = NEWS - Tỏa từ cửa sổ 11 :24 ... nhặng! Thấy không? Vo ve 10 :10 - Jackson, you want some pancakes with that syrup? = Jackson, muốn ăn bánh với sirô không? 10 :14 - No thanks I'm good = Dạ không Con cảm ơn 10 :19 - Jumping Jehoshaphat, ... người 10 :56 - That wasn't a dream = Đấy mơ 10 :59 - You couldn't play along for like a minute? = Cậu đùa theo phút à? 11 :02 - Oh, sorry, let's not think about it anymore = Xin lỗi Đừng nghĩ việc 11 :05...
 • 20
 • 165
 • 3

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 11

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 11
... Becca nào? 11 :27 - Yeah, come on! Flap those lips! = Ừ, kể đi! 11 :29 - Sorry, I don't kiss and tell = Xin lỗi, tớ không hôn kể lể đâu 11 : 31 - - You kissed? - Tell! = - Cậu hôn à? - Kể đi! 11 :33 - ... Watch the nuggets! = Cẩn thận gà viên! 11 :09 - Lying down on the job = Nằm nghỉ làm việc 11 :11 - Dad's not gonna be happy about this = Bố không vui đâu 11 :24 - Oliver, how did your date go with ... Zipped tight = Khoá chặt 11 : 51 - This is wicked awesome = Chuyện tuyệt! 11 :53 - Once again, Hannah Montana has made the world a better place for love = Một lần nữa, Hannah Montana biến giới thành...
 • 19
 • 138
 • 3

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 12

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 12
... something I learned from my daddy = Đó điều học từ bố 11 :07 - Oh, so now you listen to me = Oh, đến nghe lời bố 11 :11 - And you should, too = Bố nên lắng nghe 11 :12 - Okay, if you wanna know the truth, ... stage last night = Em 14 :14 - So, 14 :18 - tin tối how did he call? Did 14 : 21 14:35 - Boy, qua it bố anh lên = Buổi diễn go? = Bố anh có Jackson? you're really out gọi sân = = Anh ngủ khấu ạ? không? ... xúc 12 :03 - You know what it reminds me of? = Điều gợi cho nhớ đến gì? 12 :05 - The fact that my car is running and gas is $3 a gallon! = Xe nổ 12 :08 máy - xăng Let's tăng move! = giá Đi đi! 12 :12 ...
 • 21
 • 176
 • 1

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 13

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 13
... 13 :14 - I'm fine with it = Tớ thấy ổn 13 :15 - Sorry, Mile, but this is the way = Bố tiếc, Mile, cách 13 :17 - they wanna go with the worldwide campaign = họ thực chiến dịch quảng 13 :19 - 13 : 21 ... quá! 17 :12 - Hey, hey! = Hey, hey! 17 :13 - Hey, you want this? = Hey, cần không? 17 :14 - Fetch Go get it, boy = Nhặt 17 :16 - Your dad called me this morning = Sáng bố em gọi cho anh 17 :19 - I ... chai xấu kinh khủng"? 11 :13 Bố - Oh, hợp well, tác enough chitchat = Tán nào! gẫu đủ rồi! 11 :15 - How 'bout we unveil this masterpiece? = Chúng ta vén kiệt tác nhé! 11 :18 - Yeah And, Lilly, when...
 • 20
 • 134
 • 1

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 14

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 14
... 11 :20 - I'm Me Hannah Montana = = Em Em Hannah Montana 11 :23 - Yeah, and I'm J-Lo Mein = Ừ, chị J-Lo Mein 11 :25 - No, really, I am Hannah Montana! = Ko, em thực Hannah Montana! 11 :28 - Come to ... trường 11 :12 - and I think it's about time that she starts getting some of the perks = Đã đến lúc cô nên có chút đặc quyền 11 :14 - Another star? Really? Who? = khác? Thật ư? Ai thế? 11 :18 11 :20 ... Shixian 19 :09 - I'm looking for Hannah Montana = Tôi cần gặp Hannah Montana 19 :12 - Sweet niblets, that girl's done it again = Trời đất! Con bé lại rồi! 19 :16 - Done what? = "Lại thế" sao? 19 :18 -...
 • 21
 • 163
 • 1

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 15

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 15
... = the Có heck = anh dặm Mà thôi 10 :09 - How about I just jog down to the end of the driveway, = Anh hòm thư trước mà 10 :11 - get the mail and be right back = lấy báo quay 10 :18 10 :20 - Come - ... khoang hạng nhất! 15 :02 - - Happily! 15 :03 - Cậu = Về Về trong đi! hạnh phúc! hạnh phúc! 15 :04 - My house is this way! - My house is that way! = - Nhà tớ lối này! Nhà lối kia! 15 :19 - Morning, Son ... kịch 01: 15 - But I don't care I get enough of that egomaniac at school = Nhưng tớ ko quan tâm Trò "cái tôi" cậu trường đủ 01: 18 - Oh, come on You so like Jake = Thôi Cậu thích Jake 01: 21 - No,...
 • 20
 • 199
 • 2

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 16

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 16
... người lút! 13 : 41 - {\i1\i} 14 :11 - Girls, I don't just rock, I roll = Bác ko biết hát, bác biết nhào lộn 14 :16 - Okay, let's just focus on the plan = Tập trung vào kế hoạch nào! 14 :19 - Aunt Dolly ... mean, she just loves you = Thực 16 :11 cho - Really, cháu she cô loves Nó you thích = Cực cháu kì thích lắm! cháu 16 :16 - That's that dang frog again = Lại cóc à! 16 :19 - Hey, what happened to all ... biên tập viên? - Jake 10 :58 11 :04 - Jake - Ow, who? ow, = ow! Jake = Ow, nào? ow, ow! 11 :06 - Thanks a lot You ripped out my only chest hair = Cảm ơn Cậu làm đứt sợi lông ngực tớ rồi! 11 :11 -...
 • 21
 • 135
 • 2

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 17

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 17
... cậu 17 :15 - - She wouldn't - She would = - Chị ta ko - Có 17 :17 - And she thought of it all herself = Chị tự nghĩ việc 17 : 21 - Remember, no matter what she says, she's evil = Nhớ dù có nói gì, 17 :27 ... tiếng mà! 14 :59 - Hannah = Hannah 15 :03 - You've been here an hour = Cậu tiếng 15 :05 - and you haven't said a word about my little Hannah- ween surprise = mà chư nhận xét tiệc Hannah- ween tớ 15 :09 ... nghe nhé! 11 :44 - That'll wonders for your career = Sự nghiệp em tuyệt 11 :49 11 :55 - Happy Halloween, cuz - = Halloween vui nhé! {\i1\i} 11 :58 - Trick or treat! = Cho kẹo hay bị ghẹo! 12 :08 - Wait,...
 • 22
 • 214
 • 2

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 18

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 18
... à? 13 :03 - Well, truth is, = Thực thì, 13 :06 - Mike's older than me = Mike lớn tuổi tớ 13 :09 - How old are you? - Eleven = - Cậu tuổi? - 11 13 :12 - And three-quarters = tháng 13 :13 - You're 11 ? ... And three-quarters = - Cậu 11 tuổi? - tháng 13 :17 - What you talking about, Willis? = Cậu nói thế, Willis? 13 :23 - How can you be 11 ? - And three-quarters = - Sao cậu lại 11 tuổi chứ? - 13 :28 - ... giấm" phải rời khỏi 17 :57 - Tarragon = Ngải giấm 18 : 01 - Tarragon = Ngải giấm 18 :04 - Tarra I am so gone! = Ngải- khỏi 18 :08 - Dad, what about my A? = Bố, điểm A sao? 18 :10 - Oh, now I see what...
 • 21
 • 113
 • 1

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 19

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 19
... mèo kẹt 17 :13 - What? Kitten? Where? = Sao? Mèo à? Ở đâu? 17 :14 - I could have sworn I saw Hannah Montana! = Tớ thề nhìn thấy Hannah Montana! 17 :18 - Look, it's Hannah Montana! = Hannah Montana ... tổng thống 11 :19 - I say, I say you ain't seen nothing yet = Tôi nói, bạn chưa nhìn thấy 11 :23 11 :29 - Whoa, Who yeah said? = = Phải Ai đấy! nói chứ? 11 : 31 - Come on, yeah = Nào! 11 :35 - That's ... people = Có lẽ Hannah quyên tiền từ nhiều người 11 :08 - Who said, who said I can't be Superman = Ai nói ko thể trở thành siêu nhân 11 :11 - I say, I say that I know I can = Tôi nói biết 11 :15 - Who...
 • 19
 • 177
 • 1

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 20

Học tiếng anh qua hội thoại Phim hannah montana phần 1 tập 20
... Jackson, em yêu anh 12 :19 - Love-schmuv, I'm still getting my 40% = Tình cảm, ghê quá! Anh lấy 40% 12 : 21 - 10 - 30 = - 10 - 30 12 :23 - 10 - 20 = - 10 - 20 12 :24 - 10 - Fine = - 10 - Được 12 :26 - Hey, ... tuổi 15 :04 - you never even knew about = mà 15 :05 - Here, let me try something Hey, it's Hannah Montana! = Để anh thử 15 :11 xem - Hannah Okay, Montana maybe not = Có đến lẽ kìa! không 15 :14 - ... reminds me, = Anh sực nhớ 11 :26 - a used Hannah Montana tissue, go for $37.95 = Khắn giấy Hannah 11 :32 Montana - How dùng you know có that? giá = 37.95 đô anh biết? Sao 11 :34 - That sinus infection...
 • 22
 • 124
 • 1

Xem thêm