7548 word order 3

Phân tích định lượng tác động của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam-slide+word phần 3

Phân tích định lượng tác động của đầu tư với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam-slide+word phần 3
... trạng đầu tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn sau đổi kinh tế 1986 Phần A Tác động đầu đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế I.Khái quát tình hình thu hút vốn đầu Việt ... 7.22 7.24 7.26 7 .31 7.95 8 .30 8. 23 8.49 8.89 9.41 10.11 35 .25 34 .32 33 . 83 32. 93 32 .31 31 .84 31 .57 30 . 73 30.19 29.91 29.69 29.61 7 .39 9.07 10. 03 12.24 13. 28 13. 76 13. 76 14.47 15. 13 15.99 16.98 17.66 ... bày với đề tài Tác động đầu tới chuyển dịch cấu kinh tế Nhìn chung việc thực đề tài hoàn thành cách mục tiêu ban đầu đặt Đó phân tích định lượng vai trò đầu với chuyển dịch cấu kinh tế Việt...
 • 52
 • 338
 • 1

Bài giảng chương trình WORD-Bài 3

Bài giảng chương trình WORD-Bài 3
... Spacing 10/06/ 13 BÀI : THAO TÁC ĐỊNH DẠNG 3. 2 Thay đổi khoảng cách hai đoạn văn  Sử dụng hộp thoại Paragraph Đặt độ giãn cách đoạn văn Before / Affer 10/06/ 13 BÀI : THAO TÁC ĐỊNH DẠNG 3. 3 Sử dụng ... 10/06/ 13 BÀI : THAO TÁC ĐỊNH DẠNG 3. 3 Sử dụng dấu nhảy cột Tab để chỉnh đoạn văn Vùng Alignment : chọn kiểu lề Vùng Leader : chọn kí hiệu cho Tab Nhấn nút Set để đặt vị trí Tab 10/06/ 13 BÀI : ... 10/06/ 13 BÀI : THAO TÁC ĐỊNH DẠNG 2.2 Định dạng phông chữ (Font) Đánh dấu đoạn văn cần định dạng (Font)  Chọn phông chữ  Chọn tên phông chữ phù hợp  10/06/ 13 BÀI : THAO TÁC ĐỊNH DẠNG 2 .3 Thay...
 • 35
 • 305
 • 0

Word Order

Word Order
... have seen that film (never) / (before) → I have never seen that film before In questions, the word order subject-verbs-object is the same as in affirmative sentences The only thing that’s different ... cinema Do you frequently go to the cinema? 10 Both sentences are correct Questions Page Arrange the words to make questions / a dog / you / have → you / coffee / / like → speak/ she / English / does ... office nearby? must / we / walk / back home - We must walk back home Adverbs of Time Arrange the words to make sentences Place time expressions at the end of the sentence haven't / recently / seen...
 • 7
 • 277
 • 4

Thủ thuật trong Word (Phần 3)

Thủ thuật trong Word (Phần 3)
... bạn? Bạn để ý đến trạng thái (Status bar) Word chưa? Nó có nhiều điều thú vị Nhưng Word bạn chưa có Status bar bạn vào Tools | Options chuyển sang mục View Trong mục bạn để ý đến phần Show đánh dấu ... Chắc bạn để ý thấy nhiều Word tự động thay gợi ý giúp bạn cụm từ kiểu "Best Wishes", “Best regards”…Đây tính AutoText Word Bạn hoàn toàn tự tuỳ biến danh sách từ MS Word tự động thay giúp bạn ... thay giúp bạn Bạn vào Tools | AutoCorrect Options chuyển sang mục AutoText Trong cửa sổ AutoText bạn gõ cụm từ mà bạn muốn Word tự động giúp bạn chèn vào mục Enter autotext entries here nhắp chuột...
 • 2
 • 171
 • 0

Chinh phục Microsoft Word 2007.3

Chinh phục Microsoft Word 2007.3
... kiếm biểu thức thay biểu thức xếp Ví dụ gõ (Office) (Word) vào ô Find what gõ vào ô Replace with Kết chương trình tìm cụm từ Office Word thay Word Office CHÈN BIỂU TƯỢNG HOẶC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT Chèn ... sử dụng tính này, trước hết bạn cần bật AutoCorrect lên: - Nhấn Microsoft Office Button, sau chọn Word Options - Trong hộp thoại Word Options, chọn Proofing khung bên trái - Nhấn nút AutoCorrect ... bạn gạch nối tay, Word 2007 tìm đoạn text để gạch nối Sau bạn định vị trí muốn gạch nối đoạn text, Word chèn dấu gạch nối tùy ý Nếu sau bạn soạn thảo tài liệu thay đổi ngắt dòng, Word hiển thị in...
 • 12
 • 214
 • 0

Word order

Word order
... throat The physician/doctor told him that he must stay in bed 2.6 Word order with the reflexive se Further examples of variety in word order involving the reflexive, and untranslatable, se This is probably ... on Tuesday the fourth of April Exercises Level i Put the following words in their correct order There may be more than one order in many cases Example cansado se chico temprano el acuesta > El ... [M]) ´ 2.5 Changing position of words with little difference in meaning (Posicion / ´ Ubicacion [M] cambiante de palabras sin diferencia de sentido) 2.6 Word order with the reflexive se (Orden...
 • 16
 • 343
 • 2

Tài liệu WORD ORDER

Tài liệu WORD ORDER
... got / a dog → 10 must / the book / read / you → Exercises on English Word Order Word Order in affirmative Sentences Arrange the words to make affirmative sentences Place time expressions at the ... will not tell you the story at school tomorrow Exercises on English Word Order Word Order in Negative Sentences Arrange the words to make negative sentences Place time expressions at the end of ... the cinema / to go / we → 10 wrote / last week / they / at school / a test → Word Order in Negative Sentences The word order in negative sentences is the same as in affirmative sentences Note, however,...
 • 10
 • 245
 • 2

Bài soạn WORD ORDER

Bài soạn WORD ORDER
... got / a dog → 10 must / the book / read / you → Exercises on English Word Order Word Order in affirmative Sentences Arrange the words to make affirmative sentences Place time expressions at the ... will not tell you the story at school tomorrow Exercises on English Word Order Word Order in Negative Sentences Arrange the words to make negative sentences Place time expressions at the end of ... the cinema / to go / we → 10 wrote / last week / they / at school / a test → Word Order in Negative Sentences The word order in negative sentences is the same as in affirmative sentences Note, however,...
 • 10
 • 479
 • 6

Tài liệu Học Word 2007_Tập 3: Tìm và thay thế ppt

Tài liệu Học Word 2007_Tập 3: Tìm và thay thế ppt
... định dạng thay Nếu bạn muốn thay đoạn văn bản, nhập đoạn text vào ô Replace with - Nhấn Find Next, nhấn tiếp Replace để tìm thay định dạng đặc biệt Để thay toàn bộ, nhấn Replace All Tìm thay dấu ... diện \n để tìm kiếm biểu thức thay biểu thức xếp Ví dụ gõ (Office) (Word) vào ô Find what gõ \2 \1 vào ô Replace with Kết chương trình tìm cụm từ Office Word thay Word Office CHÈN BIỂU TƯỢNG ... subset - Nhấn vào ký tự bạn muốn chèn danh sách nhấn nút Insert - Nhấn Close Dùng bàn phím để chèn ký tự Unicode vào tài liệu Nếu bạn biết mã ký tự cần chèn, bạn nhập vào mã tài liệu nhấn phím...
 • 6
 • 224
 • 0

Tài liệu Bổ sung tính năng cho Microsoft Word với 3 add-in hữu ích doc

Tài liệu Bổ sung tính năng cho Microsoft Word với 3 add-in hữu ích doc
... Microsof Word 20 03 - không hỗ trợ mở định dạng Docx Vậy công cụ bạn cần, plug-in hữu ích không cho phép bạn hiển thị mà cho phép chỉnh sửa, lưu lại dạng Docx Microsoft Word 20 03 Các bạn tải xuống ... 20 03 Bạn làm việc Microsoft Word 2007 lưu lại liệu dạng tập tin Docx Bạn mang tới nơi làm việc để tiếp tục hoàn thành công việc song đáng tiếc điều chỗ làm việc lại sử dụng phiên Microsof Word ... ặt ành ord penOffice Word Sun MicroS Systems (ô vua tr ông rong lĩnh v vực Java) phát t ) triển plug-in vô ô tiện lợi Plu ug-in tương thích với Of ffice 2000 20 03 2007 - cho 0, ỉnh định dạng...
 • 3
 • 191
 • 0

Tài liệu 3420 TOEIC Vocabulary meanings by Word part 3 pdf

Tài liệu 3420 TOEIC Vocabulary meanings by Word part 3 pdf
... www.english-test.net Test TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # Q1 Answers Index adj obvious (a) staying in a particular place; not migratory; intrinsic; existing (b) confined usually by illness (c) ... Britain (d) head manager of a company or large organization 23 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # Q1 Answers Index prep upon (a) while; throughout ... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 11 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 11 Q1 Answers Index v drop (a) to cause harm; to cause injury; to destroy partly (b) to fall; to make fall; to...
 • 10
 • 192
 • 1

Tài liệu Báo cáo khoa học: "A Discriminative Syntactic Word Order Model for Machine Translation" pdf

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... the local tree order model outperformed either model by a large margin This indicates that combining syntactic (from the LTOM model) and surfacebased (from the language model) information is very ... language -model like features discriminatively to optimize ordering performance, is indeed worthwhile Next we compare data set First-pass models Model Lang Model (Permutations) Lang Model (TargetProjective) ... contributing most to word order decisions The SMT system uses the same target language trigram model and local tree order model, as we are using for generating N-best orders for reranking Thus...
 • 8
 • 195
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Word Order in German: A Formal Dependency Grammar Using a Topological Hierarchy" pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... can be occupied by a non-verbal phrase or by a verb creating an embedded domain Formalization A grammar in the formalism we introduce in the following will be called a Topological Dependency Grammar ... our findings are presented, without recourse to any mathematical formalism, in the usual terminology of traditional German grammars In Section 3, a mathematical formalism is proposed to state ... Kahane Sylvain, Alexis Nasr, Owen Rambow, 1998, “Pseudo-Projectivity: a Polynomially Parsable Non-Projective Dependency Grammar , COLINGACL’98, Montreal, 646-52 Kathol Andreas, 1995, Linearization-based...
 • 8
 • 245
 • 0

Xem thêm