Giáo án thể dục lớp 6 Bài 1 : Lợi Ích Của Việc Tập Thể Dục Thể Thao

Giáo án thể dục lớp 6 Bài 1 : Lợi Ích Của Việc Tập Thể Dục Thể Thao

Giáo án thể dục lớp 6 Bài 1 : Lợi Ích Của Việc Tập Thể Dục Thể Thao
... KIểm TRA c : 1- em nêu mục tiêu ,nội dung chương trình thể dục lớp 2-Hãy nêu lợi ích TDTT người Lợi ích tác dụng TDTT Câu 1: Tập luyện TDTT có tác dụng nhưu đến cơ,xương 1- Tác dụng hệ Nếu tập luyện ... bạn tự giác, tích cực,kiên trì tập luyện TDTT học Thể dục, tự học ,tự tập hàng ngày B: Phương pháp giảng dạy Phân tích giảng giải, minh hoạ, dẫn chứng C: Chuẩn bị giáo viên Giáo án, tập, câu hỏi ... trưởng lớp phó .Lớp trưởng có nhiệm vụ điều khiển ,chỉ đạo lớp thực theo yêu cầu giáo viên (lớp phó thay lớp trưởng vắng mặt).Các tổ trưởng(hoặc tổ phó)điều hành tổ giáo viên phân nhóm tập luyện...
 • 4
 • 838
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - (Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦATHỂ SỐNG + Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC) pps

Giáo án sinh học lớp 6 - (Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG + Bài 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC) pps
... sung - GV hỏi :- qua bảng so - HS ghi tiếp VD sánh cho biết đặc điểm khác vào bảng thể sống? Tiểu kết: - Đặc điểm thể sống là: + Trao đổi chất với môi trường + Lớn lên sinh sản Hoạt động 3: III SINH ... sung - GV gọi 1-3 HS trả lời hay nhắc lại phần trả lời bạn - GV cho học sinh đọc to nội dung: nhiệm vụ - HS nhắc lại nội dung thực vật học cho lớp vừa nghe nghe Tiểu kết: - Nhiệm vụ sinh học - Nhiệm ... động 4: IV NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC - GV yêu cầu HS đọc - HS đọc thông tin thông tin SGK trang SGK từ 1-2 lần, tóm tắt trả lời câu hỏi: nội dung để trả lời - Nhiệm vụ sinh câu hỏi học gì? - HS nghe...
 • 9
 • 2,550
 • 0

Giáo án môn sinh lớp 6 - Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CƠ THỂ SỐNG NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC doc

Giáo án môn sinh lớp 6 - Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CƠ THỂ SỐNG NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC doc
... hiểu IV Nhiệm vụ sinh nhiệm vụ sinh học học Cho học sinh đọc thông - Đọc thông tin SGK, trả tin, nêu câu hỏi: từ thông lời câu hỏi: tin cho biết Nghiên cứu đặc điểm cấu nhiệm vụ sinh học tạo, ... , sinh sinh sản trưởng , sinh sản Kết luận : vật chất quanh ta bao gồm vật sống không sống HĐ 2(10’): Tìm hiểu đặc II Đặc điểm thể điểm thể sống sống Hướng dẫn làm tập - Tư độc lập làm SGK đánh ... sách giáo khoa - Tư trả lời câu hỏi: Công bố đáp án bổ sung Một thể sống đặc sửa sai điểm: Nêu câu hỏi: Một thể  Có trao đổi chất với sống đặc điểm gì? môi trường Hoàn thiện kiến thức  Sinh...
 • 7
 • 1,270
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (TIẾP) potx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI (TIẾP) potx
... - Vai trò thực vật động vật? Bài Hoạt động 1: Những có giá trị sử dụng Mục tiêu: HS hiểu mặt công dụng thực vật Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nêu câu hỏi: + Thực vật cung cấp - HS kể: ... dụng - GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm, phát phiếu học tập - 1-2 HS đại diện - Trong HS làm nhóm lên bảng tự ghi tập, GV kẻ phiếu học tập tên đánh dấu cột lên bảng - Tổ chức thảo luận lớp công ... hội - GV tổng kết học Tiểu kết: - Những có hại cho sức khoẻ: thuốc lá, thuốc phiện… Cần cẩn thận khai thác sử dụng Củng cố - GV củng cố lại nội dung - Yêu cầu HS nhắc lại vai trò thực vật người...
 • 6
 • 6,472
 • 21

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI pptx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI pptx
... cho động vật Hoạt động 2: Thực vật cung cấp nơi nơi sinh sản cho động vật Mục tiêu: Thấy vai trò thực vật cung cấp nơi sinh sản cho động vật Hoạt động GV - Cho HS quan sát tranh thực vật nơi sinh ... mục 48.1: Thực vật thức ăn - HS quan sát sơ đồ động vật, làm tập trao đổi khí  nói vai SGK trò thực vật  thấy + Lượng oxi mà thực vật nhả có ý nghĩa xanh động vật (và sinh vật khác? người) chết ... nhà không? - GV cho HS trao đổi chung lớp vật sống - HS khác bổ sung - HS tự tổng kết rút - GV bổ sung, sửa chữa nhận xét vai trò thực cần vật cung cấp nơi cho động vật Tiểu kết: - Thực vật cung...
 • 6
 • 4,921
 • 7

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT pdf
... động nhóm thảo luận câu - HS nhóm hỏi: Quả hạt thường hiểu biết phát tán xa mẹ, yếu qua quan sát thực tế trao tố giúp hạt đổi tìm yếu tố giúp phát tán được? hạt phát tán xa - GV ghi ý kiến mẹ nhóm ... cách phát tán cách phát tán nào? - HS tự hoàn chỉnh tập theo - Nếu HS không trả lời mẫu được, GV gợi ý: Việt Nam có giống hoa nước khác, có được? (GV thông báo: hạt phát tán nhờ + Sự phát tán có ... trao đổi - GV gọi 1-2 HS trình bày, nhóm HS khác nhận xét, bổ - 1-3 HS đọc tập sung - GV hỏi: Quả hạt có cách phát tán nào? Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm thích nghi với cách phát tán hạt Hoạt...
 • 6
 • 4,123
 • 6

Giáo án đại số lớp 6 - § 4 . SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP - TẬP HỢP CON pot

Giáo án đại số lớp 6 - § 4 . SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP - TẬP HỢP CON pot
.. . dụ I .- Số phần tử gọi A học sinh xác tập hợp : định số phần tử Cho tập hợp - Học sinh có kết luận tập hợp số phần tử tập hợp ? A={5} có phần tử - Củng cố : học B={x,y} sinh làm tập phần tử .. . ) M=  - Học sinh nhắc lại số phần tử tập hợp - Học sinh có nhận có phần tử , có - Học sinh trả lời : - Củng cố tập 17 Một tập hợp nhiều phần tử , có Mọi phần tử số phần tử , tập hợp A không .. . không xét phần tử thuộc tập hợp B hai tập hợp ? có phần tử - GV củng cố nhận : xét để giới thiệu tập II - Tập hợp Ví dụ : hợp Cho hai tập hợp : A = {a , b } - Củng cố : Cho tập hợp - Học sinh...
 • 5
 • 345
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể pdf

Giáo án Công nghệ lớp 6 - Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể pdf
... phút ) - Nộp phiếu học tập HĐ 3: Giai đoạn kết thúc: HĐ 3: HD kết thúc: - Nhận xét đánh giá hs gv - Nộp phiếu học tập - GV yêu cầu học sinh - Theo dõi nhận xét ngừng luyện tập tự đánh giá kết - GV ... học tập - B3: Kẻ bảng 3.1 (Chú ý phân tích kí B3, điền dấu x thích B4) hợp - B4: Vẽ lại ba hình chiếu 1,2,3 vị trí chúng vẽ - Phân nhóm phát phiếu học tập - GV phân nhóm phát - Nhận phiếu học tập ... Đọc kĩ nội - GV nêu bước thực dung thực hành tập thực hành - HS theo dõi GV hướng - B2: Bài làm phân tích bước để dẫn bước tiến hành giấy A4, bố trí hợp hs nắm trình tự và cách làm tập thực lí bước...
 • 4
 • 1,715
 • 0

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 1 :THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG ppsx

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 1 :THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG ppsx
... trình dạy học : 1. Kiểm tra cũ : Bài : giới thiệu mở đầu Dạy : Hoạt động giáo viên Nội dung học học sinh Hđ :1 1.Thế giới quan phương pháp Gv cho vd dv,dt luận: _ cho hs thảo luận nhóm a vai ... cố : Tgq, ppl gì? Thế giới quan vật ? Tgq tâm ? Triết học ? PPlbiên chứng ? Hoạt động tiếp nối :xem tiếp mục Làm BT1,2,3 /11 + PPL biện chứng _ PPL siêu hình + CN vật biện chứng ... ,tgqdt b Thế giới quan dv th giới quan dt : _ cho hs thảo luận nhóm _Thế giới quan vật: vc lacái _ tgq dv ? (trang 6/cc) có trước ,cái định yt tg vật chất vc………… yt _ tgq dt ? tồn khách quan, độc...
 • 6
 • 1,822
 • 3

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 1 :THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT PPL BIỆN CHỨNG (TT) docx

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 1 :THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT PPL BIỆN CHỨNG (TT) docx
... TGQ PPL ntn ? (HS trả lời TGQ phải với quan điểm DVBC Thì PPL phải với quan điểm biện chứng vật ) 4.Củng cố : _ TGQ phải với quan điểm DVBC _ PPL phải với quan điểm biện chứng vật _PPL vật biện ... PPL vật biện. ) b.Sự thốmg hữu TGQDV _ PPL biện chứng : _ TGQ vật biện chứng Là xem xét vật tượng ?( HS trả lời VC có sẵn , tự có VC có trước định ý thức ) HĐIII: _ PPL vật biện chứng ? (các vật ... khác PPL biện chứng & PPL siêu hình ntn ? Chủ nghĩa DVBC _ thống hữu TGQDV _ PPL HĐ II : biện chứng : * GV cho vài ví dụ CN yêu a Chủ nghĩa vật biện chứng nước_ CN quốc tế CN vật : biện chứng...
 • 6
 • 1,065
 • 0

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ potx

Giáo án sinh học lớp 7 - Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ potx
... số - Chia nhóm học sinh 2 .Bài củ Khỏm phỏ VB: GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học 6, vận dụng hiểu biết để trả lời câu hỏi: - Sự đa dạng, phong phú động vật thể nào? Kết nối Hoạt động 1: Đa ... luận đa dạng động vật - HS lắng nghe GV giới - GV thông báo thêm: thiệu thêm Một số động vật người hoá thành vật nuôi, có nhiều đặc điểm phù hợp với nhu cầu người Kết luận: - Thế giới động vật đa ... năm - Động vật nước ta có đa nguồn thức ăn lớn, dạng, phong phú không? nhiệt độ phù hợp cho Tại sao? nhiều loài - GV hỏi thêm: + Nước ta động vật - Hãy cho VD để chứng phong phú nằm minh phong phú...
 • 9
 • 1,409
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 6 bài Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI) (tiếp)

Giáo án Lịch sử lớp 6 bài Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI) (tiếp)
... VnDoc - T i t i liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Gi i thiệu m i: Sau đàn áp kh i nghĩa Hai Bà Trưng nhà Hán tiếp tực thực sách cai trị tàn bạo, hà khắc nhằm thắt trặt ách cai trị chúng ... - Tiếp tục đồng hóa dân tộc ta nước ta nhằm mục đích gì? - Ngư i Việt giữ phong tục tập HS: Đồng hóa dân tộc ta quán tiếng n i tổ tiên GV: Vì ngư i Việt giữ phong tục tập quán tiếng n i tổ tiên? ... kiếp sống nô lệ… HS: Trả l i GV: L i tâu Tiết Tống n i lên i u gì? HS: Dựa vào SGK suy nghĩ trả l i GV: Em biết Bà Triệu? HS: Dựa vào SGK trả l i GV: G i HS đọc câu n i Bà Triệu SGK - Diễn biến...
 • 4
 • 81
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 6 - Tiết 1: Đo độ dài

Giáo án Vật lý lớp 6 - Tiết 1: Đo độ dài
... 0,5m để đo chiều dài mảnh vải dùng thước dây để đo số đo thể khách hàng 2/ .Đo độ dài : đo thể khách hàng ? BẢNG KẾT QUẢ ĐO ĐỘ DÀI * Hoạt động 4: Đo độ dài (SGK) GV :Dùng bảng kết đo độ dài vẽ ... Cách đo độ dài : - ớc lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp - ặt thước mắt nhìn cách - ọc ghi kết đo qui định -Muốn đo cần phải đặt mắt nhìn theo hướn vuông góc với cạnh thước đầu vật ... 3/.Bài Tiết : ĐO ĐỘ DÀI Hoạt động : thảo luận cách đo độ dài : I/.CÁCH ĐO ĐỘ DÀI: Cho HS thảo luận nhóm để đến trả lời câu C1 đến C5 + Đối với câu C1:Sau gọi vài nhóm trả lời , GV nên đánh giá...
 • 55
 • 9,184
 • 15

Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 1 pot

Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 1 pot
... Sơn Sơn nào? nào? - GV gọi 1- HS trả lời trước lớp - 1- HS trả lời trước lớp - GV nhận xét hoàn thiện phần trả lời HS Bước : - GV gọi HS vị trí Sa Pa đồ Địa - HS vị trí Sa Pa đồ Địa lí tự lí tự ... Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò - Gọi HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu - 1, HS trình bày vị trí địa hình khí hậu dãy núi Hoàng Liên Sơn - GV nhận xét tiết học - Về nhà làm tập VBT đọc lại nội ... lí tự lí tự nhiên Việt Nam treo tường nhiên Việt Nam treo tường - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục SGK - HS trả lời câu hỏi mục SGK - GV sửa chữa giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày  Kết luận: Khí...
 • 2
 • 5,115
 • 20

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 1 : GREETINGS - Period 2: Lesson 1 A1 - 4 p.10 - 11 potx

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 1 : GREETINGS - Period 2: Lesson 1 A1 - 4 p.10 - 11 potx
... Presentation : Pre - teach : Matching : Six =6 Seven =7 seven Eight =8 eight Nine =9 Ten = 10 six nine ten 10 Practice : Number dictation : a) 505 67 8 2 34 82002 94 b) (Tel) 9 01 95 044 23 8 565 6 56 2 54 510 518 ... : Oh - five - four ? S2 : No S3 : Oh - five - one - one ? S2 : Yes Homework : - Write sentences to introduce yourself - Find out more telephone codes UNIT : GREETINGS Period Lesson A5 - p .12 ... 0 511 04 08 0 510 Example exchange : T - WC ; 1/ 2 Class - 1/ 2 Class, Pairwork S1 : Hue, please S2 : Oh - five – four Further practice : Guessing game : Ss use the word - cue - drill cards Ex : S1...
 • 5
 • 2,136
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học lớp 6 bài 22 ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp ý nghĩa của quang hợpgiáo án sinh học lớp 6 bài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người tiếp potxgiáo án môn kĩ thuật lớp 5 bai 10 loi ich cua viec nuoi gagiao an sinh hoc lop 6 ki 1 bai 2 mhien vu cua hoc sinhgiao an mon toan lop 6 bai on tap chuong 1giao an vat li lop 6 bai tong ket chuong 1giao an tieng anh lop 6 bai 9 cities of the worldgiao an my thuat lop 6 bai ty le co the nguoi va tap ve dang nguoigiáo án toán 2 chương 6 bài 1giáo án công nghệ lớp 6 bài 15giáo án sinh học lớp 6 bài 18giáo án anh văn lớp 6 unit 1giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 1giáo án địa lý lớp 8 bài 1giáo án vật lý lớp 6 bài 18ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbao cao khao sat nha inBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA5. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC002t Y kien kiem toan BCTC HN