CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI đại học môn SINH (đáp án và HƯỚNG dẫn GIẢI)

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án hướng dẫn giải) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải) ppt
... Trung sinh S s ng di cư t dư i nư c lên A K Cambi B K Xilua C K êvôn D K than C t là: A B/ D/ i Nguyên sinh i Tân sinh c n vào: Di tích c a sinh v t s ng th i A/ Sinh v t nguyên th y C/ Sinh v ... ng hoán v gen D K t h p o n ADN c a t bào loài vào ADN c a loài khác có th r t xa h th ng phân lo i Vi c chuy n gen t ng h p kháng sinh t x khu n sang vi khu n s n xu t kháng sinh quy mô công ... nhi m s c th sang nhi m s c th khác C Kháng sinh c s n xu t quy mô công nghi p thông qua vi c c y gen t ng h p kháng sinh t (X) nh ng ch ng A (Y) d nuôi sinh s n nhanh A (X) : x khu n; (Y) : vi...
 • 84
 • 891
 • 12

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI đại học môn SINH (đáp án HƯỚNG dẫn GIẢI)

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI đại học môn SINH (đáp án và HƯỚNG dẫn GIẢI)
... phát sinh sống đất trãi qua hai giai đoạn là: A Tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học, ... A Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường sử dụng để sản xuất sản phẩm sinh học: A Virut B Vi khuẩn C Plasmit D Enzim B Hoocmôn Insulin sử dụng để điều trị bệnh: A Rối loạn hoocmôn nội tiết ... Côaxecva A Động vật không xương sống lên cạn là: A.Tôm ba B Ốc anh vũ C Nhện D Bọ cạp tôm C Đại địa chất cổ xưa đất là: A/ Đại Thái cổ C/ Đại Trung sinh A B/ Đại Nguyên sinh D/ Đại Tân sinh Sự sống di...
 • 84
 • 152
 • 0

64 câu hỏi trắc nghiệm trong dao động điều hòa có đáp án hướng dẫn giải.

64 câu hỏi trắc nghiệm trong dao động điều hòa có đáp án và hướng dẫn giải.
... kính AB A dao động điều hòa với biên độ 10cm B dao động điều hòa với chu kỳ 1s C dao động điều hòa với gia tốc cực đại 2m / s D không dao động điều hòa Câu 64 Hai chất điểm dao động điều hòa hai ... chuyển động lên nhanh dần với gia tốc a = m s Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc β A E ' Đáp án ? ' ' A β = 1, 2α , E = E B β = α , E = E D lượng Câu 51: Hai chất điểm M, N dao động điều hòa ... chất điểm dao động điều hòa với gia tốc cực đại số dao động chất điểm A 50 Hz B 0,02 Hz a (m / s ) tốc độ cực đại b(cm / s ) Nếu a = π tần b D 0,5 Hz C Hz Câu 59: Hai vật dao động điều hòa dọc...
 • 9
 • 4,681
 • 140

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc
... Bằng với vật qua vị trí cân Câu 51 : Gia tốc vật dao động điều hòa không : A Vật hai biên B Vật vị trí có vận tốc không C Hợp lực tác dụng vào vật không D Không có vị trí có gia tốc không Câu 52: ... quay Câu 15: Phát biểu sau đúng? A Khối tâm vật tâm vật; B Khối tâm vật điểm vật; C/ Khối tâm vật điểm không gian có tọa độ xác định công thức mi r i rc = ; mi Câu 16: Chọn câu sai Một vật rắn ... trí mà lực tác dụng vào vật không Câu 50 : Năng lợng vật dao động điều hòa : A Tỉ lệ với biên độ dao động B Bằng với vật vật li độ cực đại C Bằng với động vật vật li độ cực đại Trn Quang Thanh -...
 • 67
 • 3,789
 • 40

tong hop cau hoi trac nghiem on thi dai hoc mon Hoa

tong hop cau hoi trac nghiem on thi dai hoc mon Hoa
... phân ly tạo ion dung dịch hay chất điện ly nóng chảy b) Sự phân ly thành ion có mang điện tích chất điện ly dung dịch hay chất điện ly trạng thái nóng chảy Onthidaihoc24h.Com - Hoc2 4h.Violet.Vn ... là: 16, 17, 18, 19, 20 Xem ion nguyên tử sau: (I): S2-; (II): Cl-; (III): Ar; (IV): K+; (V): Ca2+ Thứ tự bán kính tăng dần ion, nguyên tử là: Onthidaihoc24h.Com - Hoc2 4h.Violet.Vn a) (I) < (II) ... 16) 211 X nguyên tố hóa học Ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 80 hạt Trong số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện tích âm hạt Cấu hình electron ion X2+ là: a) 1s22s22p63s23p6...
 • 148
 • 1,439
 • 8

185 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý

185 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 609
 • 28

295 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý có đáp án

295 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý có đáp án
... chất b) bước sóng dài bước sóng ánh sáng nhìn thấy c) khả iôn hoá không khí d) tác dụng lên kính ảnh e) khả gây hiệu ứng quang điện bên f) khả gây hiệu ứng quang điện g) khả đâm ... thoa với ánh sáng trắng bước sóng 0,4μm ≤ λ ≤ 0,7μm Hai khe cách 2mm, hứng vân giao thoa cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 3,3mm ánh sáng đơn sắc cho vân sáng ? A ánh sáng đơn ... với t ≥ 223.Chọn câu sai: A Các vật liệu tính đàn hồi truyền âm B Khi sóng truyền vật chất truyền theo C Tạp âm tần số xác định D Sóng âm sóng học chất vật 224.Chọn câu nói sóng dừng...
 • 32
 • 1,042
 • 2

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... nhỏ vật B Ảnh ảo, chiều gần gương vật C Ảnh ảo, chiều lớn vật D Ảnh ảo, chiều xa gương vật Câu 421: Chọn câu câu sau: A Vật thật khoảng tiêu cự gương cầu lõm cho ảnh thật, ngược chiều luôn lớn vật ... − ) cm Câu 121: Phát biểu sau nói sóng học A Sóng học lan truyền dao động theo thời gian môi trường vật chất B Sóng học lan truyền vật chất theo thời gian C Sóng học dao động học D Sóng học lan ... lò xo phòng thí nghiệm D Cả B C Câu 37: Điều sau nói động vật dao động điều hòa: A Động vật tăng giảm vật từ VTCB đến vị trí biên B Động không cực đại vật VTCB C Động giảm, tăng vật từ VTCB đến...
 • 83
 • 489
 • 0

250 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh - 1 pptx

250 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh - 1 pptx
... kitchen dirty because she has just cleaned it 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 A may be B should be C mustn’t be D can’t be Jane ... in D taken up 11 0 He lost his job _no fault of his own A through B by C with D over 11 1 Sarah is a young girl with and a straight nose A almond-shaped eyes B almond-eyed shape C eyes ... navigator C generator D volunteer 11 7 - “ Can I use your motorbike this evening?” - “ _” A Of course, you can B Of course, you might Page Grade 12 THE ENTRANCE EXAMINATION REVISION...
 • 11
 • 509
 • 8

250 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh - 2 pptx

250 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh - 2 pptx
... PAGE 12 Grade 12 THE ENTRANCE EXAMINATION 91 I haven"t eaten this kind of food before A This is the first time I"ve eaten this kind of food B I haven"t eaten this kind of food already C This is ... 199 Whose car is this? a Whom does this car belong ? b Who belongs to this car ? c Who does this car belong to? d Whose does this car belong to? 20 0 I would like you to help me this English exercise ... job,” said my room-mate A My room-mate was thinking about taking the job B My room-mate advised me to take the job C My room-mate introduced the idea of taking the job to me D My room-mate insisted...
 • 34
 • 323
 • 2

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay
... much c many 41 Is this your pencil? No, it isn't It's pencil a my b her c our d hers 42 parents are workers c Our d I c their d they c the d no article a We b They 43 This is my new shirt ... tall His brother a een ite is t a short 65 Tom is c I d not my d fat b thin c tall 72 That book is not mine It is , I think mine a her teacher but b she c hers 73 Who is that? - It is he is ... the contrary with d In contrast with c differ with b differ from 213 If you don't like this one, try something a other d differ by b more d another c else 214 How much should I charge giving...
 • 26
 • 602
 • 0

2020 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý

2020 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... T l chu kỡ bin thi n ca in tớch t in, nng lng t trng cun cm A bin thi n iu hũa theo thi gian vi chu kỡ 2T B bin thi n iu hũa theo thi gian vi chu kỡ T C bin thi n iu hũa theo thi gian vi chu ... 242 Tỡm phỏt biu sai v in t trng A Mt t trng bin thi n theo thi gian sinh mt in trng xoỏy bin thi n cỏc im lõn cn B Mt in trng bin thin theo thi gian sinh mt t trng xoỏy cỏc im lõn cn C in ... ti nhng trng thỏi cú nng lng xỏc nh, gi l trng thỏi dng B Trong cỏc trng thỏi dng, nguyờn t ch hp thu m khụng phỏt x C Mi nguyờn t chuyn t trng thỏi dng cú mc nng lng Em sang trng thỏi dng cú mc...
 • 47
 • 405
 • 0

480 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý

480 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý
... không khí C giữ cho thân máy bay không quay D tạo lực nâng đuôi Nếu tổng vectơ ngoại lực tác dụng lên vật rắn không A tổng đại số momen lực trục quay không B momen động lượng vật trục quay không ... động lượng vật không hợp lực tác dụng lên vật không HD: AD định luật bảo toàn momen động lượng: Khi vật chuyển động tịnh tiến thẳng tức không quay momen lực trục quay có giá trị 53 không, momen ... điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại A li độ không B pha dao động cực đại C gia tốc có độ lớn cực đại D li độ có độ lớn cực đại Một vật dao động điều hòa, công thức quan hệ biên độ A, li độ...
 • 30
 • 388
 • 0

500 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa học

500 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa học
... CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH 135.Amino axit l nhng hp cht hu c , phõn t cha ng thi nhúm chc v nhúm chc in vo ch trng cũn thiu l : a n chc, amino, cacboxyl b Tp chc, cacbonyl, amino c Tp chc, amino, ... 0,02 mol Cl-, nc cc l: a Nc mm b Nc cng tm thi c Nc cng vnh cu d Nc cng ton phn 343.Khụng gp kim loi kim th t nhiờn dng t vỡ: A.Thnh phn ca chỳng thi n nhiờn rt nh B.õy l kim loi hot ng húa ... M l: A Ca B Cu C Mg D Sr 371.Ngi ta in phõn mui clorua ca mt kim loi húa tr II trng thỏi núng chy sau mt thi gian catụt gam kim loi , anot 4,48 lit khớ (ktc) Cụng thc no sau õy l cụng thc...
 • 39
 • 530
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa
... Al2O3 BÀI TẬP VỀ AXIT HNO3 VÀ MUỐI NITƠRAT TRONG DỀ THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Câu 1: Cho phương trình hoá học phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) t , xt  → 2NH3 (k) ... Al D Cu Câu 6: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) tất chất phương trình phản ứng Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng A 10 B 11 C D ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008, Khối A Câu 1: Cho ... Nung Ag2S không khí (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư) Số thí nghiệm thu kim loại sau phản ứng kết thúc A B C D ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 Câu 1: Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S,...
 • 16
 • 396
 • 0

Xem thêm