Giáo Án Lớp 7 chuẩn PGDDT

Giáo Án Lớp 7 chuẩn PGDDT

Giáo Án Lớp 7 chuẩn PGDDT
... Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp Khởi động: Định lượng 5 -7 Lx8N Đội hình nhận lớp - Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Xoay khớp: (tay, vai, hơng, gối ) B/ Phần bản: Giáo ... mở đầu: Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp Khởi động: Định lượng 5 -7 Lx8N Đội hình nhận lớp - Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Xoay khớp: (tay, vai, hơng, 13 Giáo viên: Phan ... dung 15 Giáo viên: Phan Hữu Huy Định lượng 15 Phương pháp tổ chức Thể dục A/ Phần mở đầu: Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp Khởi động: 5 -7 Lx8N Đội hình nhận lớp -...
 • 186
 • 2,045
 • 0

Tài liệu Giáo án lớp 7 chuẩn

Tài liệu Giáo án lớp 7 chuẩn
... th¶ láng - NhËn xÐt giê kiĨm tra vµ c«ng bè ®iĨm GVHD : Nguyễn Xn Thưởng Khoa : Cơ Bản Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Phòng giáo dục đào tạo Trường : ………………… Khối lớp : Lớp : Lớp : CTC 08 GIÁO ÁN M«n ... Bản NỘI DUNG I PHẦN MỞ ĐẦU Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Lên lớp: - GV nhận lớp, kiểm tra só số - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học LVĐ 7 2’ PHƯƠNG PHÁP Độâi hình nhận lớp Lớp : CTC 08 €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ ... € € € € GV - Giáo viên phổ biến nội dung Khoa : Cơ Bản tập - Học sinh thực theo Giáo sinh : Bùi Văn Ánh Lớp : CTC 08 Tuần :20 Tiết :40 Ngày soạn: 25/10/2010 Ngày dạy: / /20 GIÁO ÁN BÀI THỂ DỤC...
 • 65
 • 221
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 2 CHUẨN KIẾN THỨC TUẦN 7

GIÁO ÁN LỚP 2 CHUẨN KIẾN THỨC TUẦN 7
... ngày tháng 10 năm 20 12 CHÍNH TẢ ( NGHE – VIẾT) TIẾT 14: CÔ GIÁO LỚP EM I MỤC TIÊU: Nghe – viết xác tả, trình bày khổ thơ đầu Cô giáo lớp em ( sgk tr.60) Làm BT2, BT3.b II CHUẨN BỊ: GV: Chép BT2 sgk ... lô gam gam Viết kg kg Ba ki lô gam kg HS lên bảng, lớp làm 1kg+2k=3kg 6kg +20 kg= 26 kg 47kg+12kg =59kg 10kg-5kg =5kg 12 24kg- 13kg =11kg 35kg- 25 kg =10kg Dành cho HS khá/ giỏi: Bài Dành cho HS ... dòng 2) ; 18 27 19 36 + + + + + 5 Gọi HS nêu cách thực tính 16 + 4, 56 27 33 27 41 + Dành cho HS khá/ giỏi: Bài Bài Yc hs đọc đề xác đònh dạng toán Dành cho HS khá/ giỏi: Bài Tóm tắt: Tháng trước...
 • 39
 • 430
 • 0

Giáo án lớp 2 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015 tuần 7

Giáo án lớp 2 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015 tuần 7
... số: 12 tầng 12 -GV lớp nhận xét Nhận xét, đánh giá theo Thông tư 30 /20 14 BGD&ĐT -Nhận xét - ọc câu theo hướng dẫn -Làm -Nhận xét - ọc lại theo yêu cầu - ọc toán -Trả lời -Làm nhóm -Nhận xét - HS ... xét tiết học -Dặn em xem lại vừa học, làm vào -Xem tiếp theo, viết 1 ,2 trang 34 vào -Nặng 1kg -Nặng 26 kg -Chú ý -Làm -Nhận xét - ọc toán -Trả lời câu hỏi -Làm -Nhận xét - HS nhắc lại tên - HS thực ... đánh giá theo Thông tư 30 /20 14 BGD&ĐT 24 - ọc thầm theo - ọc theo yêu cầu -Trả lời theo câu hỏi - ánh vần viết vào bảng - ọc lại -Chuẩn bị theo yêu cầu -Viết -Soát lỗi -Nộp -Chú ý -Lắng nghe -Chú...
 • 31
 • 315
 • 6

Giáo án lớp 5 chuẩn KTKN_Năm học 2014 - 2015_Tuần 7

Giáo án lớp 5 chuẩn KTKN_Năm học 2014 - 2015_Tuần 7
... đọc - lớp đọc thầm - Học sinh làm  Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa - lớp nhận xét cách đánh dấu từ chứa iê, ia - Học sinh nêu qui tắc đánh dấu u cầu HS đọc - học sinh đọc - lớp đọc thầm - Giáo ... 25 = ? ; = ? 5 Dặn dò: 2’ 100 - Nhận xét, sửa chữa - Kết quả: 83,4; 19 ,54 ; 2,1 67; 0,2020 - Nhận xét, sửa chữa =21dm =52 7cm =830cm =315cm - Học sinh đọc, viết - Nhận xét tiết học - Làm nhà - ... hợp - Học sinh đọc u cầu 1: cột A +1-d +2-c +3-a +4-b - Cả lớp nhận xét  Bài 2: - Các nghĩa từ “chạy” có mối - Học sinh đọc u cầu quan hệ với nhau? - Học sinh suy nghĩ trả lời - Lần lượt học...
 • 32
 • 59
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 5 CHUẨN KTKN TUẦN 7

GIÁO ÁN LỚP 5 CHUẨN KTKN TUẦN 7
... số thập phân 85, 72 ; 91, 25 ; 8 ,50 ; 3 65, 9 ; 0, 87 ; 142,6 ; 8 75 , 25 ; 36 978 ,214 b) Gạch dới phần thập phân số thập phân 2, 65 ; 3 ,58 7 ; 95, 21 ; 324, 158 9 ; 54 7 ,56 9 ; 20,214 ; 302,2 45 Bài tập : Thêm ... Phan Th Bỏu b) 72 = 5, 72 100 19 25 = 19, 25 100 80 =80, 05 100 c) 6 25 = 2,6 25 1000 88 2 07 = 88,2 07 1000 70 65 = 70 ,0 65 1000 Bài tập : Chuyển số thập phân thành phân số thập phân a) 0 ,5 = 10 b) o,4 ... gồm ba chữ số 59 72 ; 60249 ; 30 058 7 ; 2001 ; Bài giải : 59 7, 2 ; 602,49 ; 300 ,58 7 ; 200,1 Bài tập :Viết hỗn số thành số thập phân a) = 3,1 10 = 8,2 10 61 = 61,9 10 K hoch bi dy lp 5- Tun GV: Phan...
 • 39
 • 54
 • 0

Giáo án lớp 5 Chuẩn KTKN_Tuần 7

Giáo án lớp 5 Chuẩn KTKN_Tuần 7
... = 10dam2 86m2 1086m2 =…dam2….m2 Lời giải: Bài 2: Điền dấu > ; < ; = 2 a) 71 dam2 25m2 = 71 25m2 a) 71 dam 25m … 71 25m (71 25m2) b) 801cm2 …….8dm2 10cm2 b) 801cm2 < 8dm2 10cm2 c) 12km2 60hm2 …….1206hm2 ... Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp - Năm học: 2014 – 20 15 Bài : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : 1m2 25cm2 = ….cm2 A.1 250 B.1 25 C 10 25 D 100 25 Bài : (HSKG) Để lát phòng, người ... 16ha = 1600dam2 350 00dm2 = 350 m2 8m2 = dam2 100 b) 2000dam2 = 20ha 45dm2 = 45 m 100 324hm2 = 32400dam2 c) 260m2 = 2dam2 60m2 2 058 dm2 = 20m2 58 dm2 Lời giải: a) 7m2 28cm2 > 70 28cm2 (70 028cm2) b) 8001dm2...
 • 34
 • 78
 • 0

Giáo Án TH 7 Chuẩn Chương Trình

Giáo Án TH 7 Chuẩn Chương Trình
... th c Gv: hớng dẫn học sinh th c yêu cầu Hs: th c th c hành Hệ th ng củng cố Gv: hiệu lệnh kết th c tiết th c hành Giáo viên: Lê Quang Đào Giáo án: Tin học Năm học 2008 - 2009 Hs: Không soạn th o ... c? Hs: th c Hs: th c Hệ th ng củng cố Gv: hiệu lệnh kết th c tiết th c hành Hs: Không soạn th o ngồi chổ để giáo viên kiểm tra Gv: nhận xét tiết th c hành về: - Kết th c hành - Th i độ, ý th c ... Hệ th ng củng cố Gv: hiệu lệnh kết th c tiết th c hành Hs: Không soạn th o ngồi chổ để giáo viên kiểm tra Gv: nhận xét tiết th c hành về: - Kết th c hành - Th i độ, ý th c - Sự chuẩn bị kiến th c...
 • 53
 • 354
 • 0

GIAO AN MT 7 CHUAN QUOC GIA

GIAO AN MT 7 CHUAN QUOC GIA
... - HS quan sát GV hướng dẫn sử dụng dụng cụ cắt cảnh - HS quan sát tranh ảnh chọn cảnh vật có trọng tâm, mang đặc điểm riêng, tiểu biểu Vẽ phác hình toàn cảnh - Quan sát GV hướng dẫn - Quan sát ... lăng mộ An Sinh - GV cho HS quan sát tranh ảnh khu lăng mộ An Sinh Yêu cầu HS phát biểu cảm nhận - GV gợi ý để HS nhận biết khu lăng mộ An Sinh thuộc thể loại kiến trúc - GV phân tích tranh ảnh ... Hồng - HS quan sát tranh ảnh Tháp Bình Sơn phát biểu cảm nhận - HS nhận biết thể loại kiến trúc Tháp Bình Sơn - Quan sát GV phân tích tác phẩm - HS quan sát tranh ảnh khu lăng mộ An Sinh phát...
 • 100
 • 222
 • 0

GIao an Lop 7

GIao an Lop 7
... different She gets up early and does morning exercises every day e) Hoa’s mother wants her to her own washing and ironing - Hoa’s mother wants her not to eat too much candy, and not to stay up late ... teeth, and she reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly - Listen and read - Now complete the story - Key answer nervous, smiles; cavity; brush; pleased - Students’ answers ... ‘Why’ and answer with ‘Because’ - Practice - Practice in pairs - Giving the key answer - Error correction if necessary - Ask and answer questions with a partner use the words to help you - Key answer...
 • 11
 • 439
 • 0

Giáo án lớp 7

Giáo án lớp 7
... TRƯỜNG THCS BÁN TRÚ LONG QUẢNG 1980, 2000 ? Kết luận: Tỉ lệ sinh nước phát triển giảm so với nước phát triển...
 • 2
 • 197
 • 0

giáo án7 - chuẩn

giáo án lý 7 - chuẩn
... III Tia sáng chùm sáng III Tia sáng chùm sáng: ? Quy ớc tia sáng nh nào? Tia sáng: ? Hãy vẽ tia sáng từ điểm sáng S đến điểm M? Đờng truyền ánh sáng đợc biểu diễn Gv nhắc lại quy ớc tia sáng cách ... xạ ánh sáng - Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hớng đờng truyền ánh sáng theo mong muốn II Chuẩn bị: Mỗi nhóm Hs Gv: - gơng phẳng có giá đỡ - hộp đèn - mảnh nhựa trắng - đo độ ... biết đợc ánh sáng Ta nhìn thấy vật Nguồn sáng vật tự Vật sáng gồn Nhìn thấy màu đỏ Có ánh sáng màu Vật đen , không trở thành E Hớng dẫn nhà: -Trả lời câu C1C3 - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm...
 • 8
 • 197
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 12- CHUẨN - HKII

GIÁO ÁN LỚP 12- CHUẨN - HKII
... ωt + ϕ + ÷ 2  - Học sinh ghi nhận - Cá nhân trả lời - Nhận xét giáo viên - Có nhận xét điện tích cường độ dòng điện mạch dao động? - Có nhận xét độ lệch pha q i π so với q - Cá nhân làm việc, ... diện trình bày - Học sinh ghi nhận - u sớm pha - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi C1 SGK? - Nhận xét giáo viên - Nhắc lại công thức cường độ điện trường Trường THPT Mạc Đĩnh Chi q - Cá nhân trả ... trình bày = W = Wđ+ Wt = = hs - Học sinh ghi nhận 2C - Nhận xét giáo viên Hoạt động 4( phút) Củng cố - Dặn dò: Hoạt động học sinh -Cá nhân trả lời Hoạt động giáo viên -Yêu cầu học sinh nhắc lại:...
 • 3
 • 380
 • 2

giao an lop 7 cuc hay

giao an lop 7 cuc hay
... GV: HS quan sát tranh văn Miếu đợc XD 9/1 070 thời Khổng Tử (Địa nho) ? Văn Miếu nơi đào tạo cho em vua quan sau mở rộng cho em quan lại * Giáo dục - 9/1 070 Nhà Lý cho XD Văn Miếu - 1 075 : Khoa ... quan ngời thân cận Với vua nắm giữ, trớc điện cho đặt chuông dân oan ức đánh chuông xin xét xử - Chia nớc thành 24 lộ giao cho cháu nhà vua hay đại thần cai quản ? Sao nhà Lý giao chức vụ quan ... Đằng -1 075 Nhà Lý chủ động công để phòng vệ - 1 076 1 077 Kháng chiến chống tống Cách đánh triều đại ? Cách đánh giặc thời Lý - Thời Lý: chủ động tiến công trớc để phòng vệ Kết thúc chiến tranh =...
 • 73
 • 247
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 chuẩngiáo án toán 7 chuẩngiáo án toán 7 chuẩn kiến thứcgiáo án lớp 1 chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án toán 7 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án lớp 7 môn sinh họcgiáo án lớp 7 tiếng anhgiáo án lớp 7 toángiáo án lớp 7 môn toán hìnhgiáo án lớp 7 môn địa lýgiáo án lớp 7 môn lịch sửgiáo án lớp 7 môn tiếng anhgiáo án lớp 7 môn ngữ văngiáo án lớp 7 môn toángiáo án nhạc 7 chuẩn ktknKe hoach to chuc kiem traV n 4. HAI M T PH NG VU NG G C File wordCV ve viec chuyen doi VPCC58 c u tr c nghi m HAI NG TH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iK to n b n h ng v x c nh k t qu ho t ng kinh doanh C ng ty B o v Th c v tBài 4. Gia đình emBài 4. Gia đình emL m ph t nguy n nh n v gi i ph pBài 3. Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tậpPh n t ch th c tr ng hi u qu kinh doanh c a ho t ng nh p kh u ho ch t thi t b y t trong C ng ty SELA SELACOTh c tr ng c ng t c h ch to n nghi p v xu t kh u h ng ho t i c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng nghi p Kwang YangTổng hợp lý thuyết hóa học 11thiết kế tình huống dạy học định lý COSINM t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tVan ban sao luc 683 (QD 1810)Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngchuyên đề khối đa diện, mặt nó, mặt cầuC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamTh c tr ng xu t kh u g o c a Vi t nam