Tích phân liên kết

-tích phân liên kết

-tích phân liên kết
... ln( x  1) |0  1 ln suy : I = ln +  Đây nội dung nhiều điều tìm hiểu – vấn đề chọ tích phân liên kết đòi hỏi khả tư linh hoạt bạn Bạn suy nghĩ tìm tòi thêm Mời bạn giải số tập sau : Bài ... x e x  ( x  2) dx dx c os x Và bạn đề xuất thêm nhiều toán mà giải ta phải xét đến tích phân liên kết phải không Chúc bạn vui – thành công 17/6/2012 Bắt đầu từ đơn giản  (  t gx  tgx  ... (1) (2) suy : I = 1 x 1 x 1 ln( e 2x  3) |   Bài 5: I   1 e 3 e 3 ln( ) (2) ln( ) 4 dx Liên hệ đến đẳng thức : x6 +1 = (x2 +1) ( x4- x2 +1) , ta chọn K   x  x 1 x 1 Ta có : I - K...
 • 6
 • 204
 • 0

Tich phan lien ket- NT

Tich phan lien ket- NT
... x2 +1) , ta x2 dx chọn K = ∫ x +1 1 x4 − x2 + 1 dx dx = ∫ Ta có : I - K = ∫ x +1 x +1 Đặt x = tant → dx = (1+tan2t)dt ; x = → t =0 , x = → t = π/4 π /4 π Khi : I-K = ∫ dt = x 1 3x 1 dx = ∫ dx...
 • 5
 • 149
 • 0

Tích phân liên kết

Tích phân liên kết
... thêm tài liệu học tập khác suy : I = ln +  Đây nội dung nhiều điều tìm hiểu – vấn đề chọ tích phân liên kết đòi hỏi khả tư linh hoạt bạn Bạn suy nghĩ tìm tòi thêm Mời bạn giải số tập sau : Bài ... Bài 2: a/ oc  om  c os x kh on gb Và bạn đề xuất thêm nhiều toán mà giải ta phải xét đến tích phân liên kết phải không Chúc bạn vui – thành công 17/6/2012 Truy cập www.khongbocuoc.com để download...
 • 6
 • 177
 • 0

Phân tích sự liên kết về mặt ngữ pháp trong các bài báo liên quan đến vấn đề hạt nhân ở triều

Phân tích sự liên kết về mặt ngữ pháp trong các bài báo liên quan đến vấn đề hạt nhân ở triều
... classifier (C), Quantifier (Q) The deictic is normally a determiner, the numerative, or other quantifiers, the epithet is an adjective and the classifier adjectives, nouns or participles The quantifier ... Substitution is divided into types: nominal, verbal and clausal substitution McCarthy (1991: 45) strongly agrees with Halliday and Hansan “Substitution is similar to ellipsis, in that, in English, ... two successively following instances quoted in news articles in Vietnam News “… we express our strong concern for the July 4-5 missile lauches and the October nuclear test by the Democratic People’s...
 • 71
 • 402
 • 0

Đề kiểm tra phần liên kết hóa học

Đề kiểm tra phần liên kết hóa học
... Li ( 1,0 ); C ( 2,2) ; H ( 2,1); O ( 3,5) Al ( 1,5) Hãy cho biết số chất sau đây, chất chứa liên kết cộng hoá trị phân cực nhất? A Li2O B CH4 C Al4C3 D không chất 22 Câu 44 Anion X có cấu hình ... cho biết số hiệu nguyên tử Y A B 25 + C 25 D 80 Câu 36 Nguyên tử G có tổng sô hạt 75, cho biết kết luận sau với tính chất G A G kim loại B G phi kim C G kim D G khí Câu 37 Cho biết cấu hình electron ... X2O7 Câu 39 Oxit cao Y có dạng YO3 Oxit cao X có dạng X2O5 X, Y có số lớp electron Hãy cho biết kết luận sau A tính kim loại X > Y B bán kính Y > X C lượng ion hoá thứ Y > X D độ âm điện X > Y...
 • 3
 • 489
 • 32

Trắc nghiệm Hóa học - Phần liên kết hóa học

Trắc nghiệm Hóa học - Phần liên kết hóa học
... ñây ñúng ? A ð dài liên k t cacbon-cacbon tăng theo tr t t X < Y < Z B ð b n liên k t cacbon-cacbon tăng theo tr t t Z < Y < X C S liên k t σ (cacbon-cacbon) phân t b ng D S liên k t π phân t ... có s liên k t σ s liên k t π b ng Phân t X có s liên k t σ nhi u hơn, s liên k t π phân t Y Phân t Y có s liên k t σ nhi u hơn, s liên k t π phân t X Phân t X có s liên k t σ s liên k t π nhi u ... i ñây KHÔNG ñúng ? A Liên k t σ hình thành s xen tr c obitan nguyên t B Liên k t π hình thành s xen ph bên obitan nguyên t C Liên k t σ b n liên k t π vùng xen ph c a liên k t σ l n D Nguyên...
 • 4
 • 371
 • 9

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHUYÊN THPT PHẦN LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHUYÊN THPT PHẦN LIÊN KẾT HÓA HỌC
... quanh trục liên kết mà không phá vỡ liên kết z z z z y y x p-p p-d y x Liên kết đơn liên kết , liên kết đôi gồm liên kết liên kết , liên kết ba gồm liên kết liên kết III.2.1.7 Liên kết cộng ... Bậc liên kết Bậc liên kết số liên kết cộng hóa trị (số cặp electron chung) hai nguyên tử a) Liên kết bậc (liên kết đơn): có liên kết cộng hóa trị nguyên tử VD: H-H ; H- Cl b) Liên kết bậc (liên ... bậc (liên kết đôi): có liên kết cộng hóa trị nguyên tử VD: O= C =O c) Liên kết bậc ba (liên kết ba): có liên kết cộng hóa trị nguyên tử VD: N N ; H- C C - H , Các liên kết đôi liên kết ba đợc...
 • 23
 • 1,215
 • 14

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học phần liên kết gen + đáp án docx

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học phần liên kết gen + đáp án docx
... t c đ u Đáp án -D Câu 16 n i dung dư i không trư ng h p liên k t gen: A) Do gen nhi u NST nên m t NST ph i mang nhi u gen B) Các gen m t NST phân li trình phân bào t o thành nhóm gen liên k t ... nhóm gen quý h n ch bi n d t h p Đáp án D Câu 13 th nhóm gen liên k t? A) Các gen alen n m m t NST phân li trình phân bào B) Các gen không alen n m m t NST phân li trình phân bào C) Các gen không ... th s có ki u gen đ ng h p: A) B) C) D) Đáp án A Câu v i hai c p gen không alen A,a B, b cung n m m t c p NST Trong qu n th s có ki u gen d h p: A) B) C) D) Đáp án C Câu 10 ki u gen dư i đư c...
 • 9
 • 426
 • 12

ôn phân lien kết gen cực hay

ôn phân lien kết gen cực hay
... a b c d BD bd Cách tính: Cặp Aa x Aa có KG, Cặp x có KG -> x2 = kiểu gen bd bd Tỉ lệ xuất KH thấp dài màu trắng là: a 25% b 12,5% c 6,25% d.18,75% BD bd Cách tính: Aa...
 • 2
 • 171
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm KInh nghiệm giảng dạy phần liên kết phối trí

Sáng kiến kinh nghiệm KInh nghiệm giảng dạy phần liên kết phối trí
... liên kết: a = 2(x + y) Số liên kết phối trí a −8 b= Từ gía trị (b = 0) tức liên kết phối trí, trái với CTCT CO +Tuy nhiên giải thích hình thành phân tử CO dựa lý thuyết “các nguyên tử liên kết ... tốt vào kiến thức giảng dạy trường THPT giúp em nắm vững hơn, có kỷ vận dụng tốt liên kết hoá học, viết công thức cấu tạo chất có chứa liên kết phối trí Qua đề tài có số kiến nghị sau: 11 Kinh nghiÖm ... Nguyên tử trung tâm Cr Số electron tham gia LK = Số liên kết (x) Số cặp electron chưa chia (y) 12 Bước Xác định số liên kết phối trí (b) Liên kết phối trí hợp chất quen thuộc thường nguyên tử trung...
 • 13
 • 271
 • 0

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giầy dép sang thị trường Châu Âu của Công ty cổ phần liên kết quốc tế Tân Hoàng Long

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giầy dép sang thị trường Châu Âu của Công ty cổ phần liên kết quốc tế Tân Hoàng Long
... xuất giầy dép sang thị trường Châu Âu Công ty cổ phần liên kết quốc tế Tân Hoàng Long Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh xuất giầy dép sang thị trường Châu Âu Công ty cổ phần liên kết quốc tế Tân Hoàng ... trạng xuất giầy dép sang thị trường Châu Âu công ty cổ phần liên kết quốc tế Tân Hoàng Long 2.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần liên kết quốc tế Tân Hoàng Long Công ty cổ phần liên ... việc ký kết hợp đồng doanh nghiệp giầy dép 45 46 Chương : Giải pháp đẩy mạnh xuất giầy dép sang thị trường Châu Âu Công ty cổ phần liên kết quốc tế Tân Hoàng Long 3.1 Dự báo thị trường châu Âu Từ...
 • 62
 • 192
 • 0

bài giảng hóa đại cương phần liên kết ion thuyết kossen

bài giảng hóa đại cương phần liên kết ion thuyết kossen
... loại liên lết hydrô: o Liên kết hydrô liên phân tử: o Liên kết hydrô nội phân tử:  Liên kết hydrô liên phân tử: Liên kết hydrô liên phân tử liên kết thành lập phân tử hoá chất với Ví dụ: Liên ... Không giải thích góc liên kết độ dài liên kết hóa học  Hydrô linh động: nguyên tử hydrô liên kết có nguyên tố độ âm điện lớn có bán kính nhỏ như: O, N, F  Liên kết hydrô: liên kết thành lập hydrô ...  Ion Na+ tương tác tĩnh điện với ion Cl- tạo nên liên kết ion Na+ ion Cl- liên kết ion Thế tương tác tĩnh điện: Bao gồm lực hút ion trái dấu, cân với lực đẩy lớp vỏ electron Khi giữ ion...
 • 29
 • 138
 • 0

Xem thêm